herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Boleszewo

26.07.2021

15:14

Paweł

boleszewo

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

NSP 2021

26.01.2021

11:36

Agnieszka

nsp2021

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. 

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Koronawirus

06.03.2020

15:12

Agnieszka

wirus-LOGO

Wszystko co musisz wiedzieć o koronawirusie (COVID-19)! - ZBIÓR najważniejszych informacji, danych kontaktowych, wytycznych. ZAPOZNAJ SIĘ KONIECZNIE!

czytaj więcej »

Wolne miejsca

08.01.2020

13:53

Agnieszka

wolne miejsca - kd

Wolne miejsca w Klubie Dziecięcym w Gwiazdowie!

 

czytaj więcej »

wynajem-swietlic

 

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 132/2013 Wójta Gminy Sławno z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Sławno od 01 stycznia 2014 r. obowiązują nowe zasady wynajmowania sal wiejskich.

 

Bezpłatnie ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia mogą korzystać sołtysi, rady sołeckie, mieszkańcy wsi oraz organizacje i stowarzyszenia działające w danej miejscowości w ramach zorganizowanych inicjatyw społecznych, które nie generują zysku tj. zebrania wiejskie, imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne, nieodpłatne szkolenia, skierowane do społeczności lokalnej.

 

Odpłatnie udostępnia się świetlice osobom fizycznym i prawnym oraz innym podmiotom na organizację imprez i uroczystości np. wesela, komunie, stypy, spotkania rodzinne, pokazy, zabawy, imprezy rozrywkowe itp. na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowanego. Uzyskane w ten sposób dochody netto przekazywane są do wykorzystania przez sołectwo, na terenie którego pozyskano środki.

 

Świetlice mogą być wynajmowane na doby, z których każda rozpoczyna się o godz. 13.00 i trwa do godz. 13.00 dnia następnego lub na godziny – wg potrzeb wynajmującego.

 

W przypadku wynajęcia pomieszczeń na dobę lub dłużej najemca poza opłatą stałą za wynajem wnosi opłatę dodatkową za zużytą energię elektryczną na podstawie odczytów z właściwych liczników. Najemca może też zostać zobowiązany do wniesienia opłaty dodatkowej z uwagi na niestandardowy sposób wykorzystania świetlicy.

 

Zainteresowani wynajmem muszą złożyć do Urzędu Gminy stosowny wniosek, którego wzór określony został w Zarządzeniu – po uzgodnieniu z gospodarzem świetlicy – sołtysem lub opiekunem świetlicy, który składa odpowiednią adnotację na wniosku.

 

Jeżeli wynajęcie jest nieodpłatne strony – wynajmujący i gospodarz świetlicy – sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania pomieszczeń i wyposażenia (wg wzoru) przed i po użyczeniu.

 

Z kolei najmujący odpłatnie podpisują stosowną umowę najmu z Gminą Sławno, której wzór również określony został w Zarządzeniu. Następnie przekazanie i zwrot pomieszczeń oraz wyposażenia świetlicy odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, spisanego pomiędzy najmującym i opiekunem świetlicy.

 

W przypadku powstania szkód lub strat opiekun świetlicy i wynajmujący sporządzają odpowiedni protokół wg określonego wzoru. Po oszacowaniu strat najemca winien je niezwłocznie pokryć.

 

Gdy umowa najmu zawarta jest wcześniej niż 14 dni przed terminem wynajęcia świetlicy najemca uiszcza zadatek w wysokości 30% należnej opłaty, który nie podlega zwrotowi w przypadku nie dojścia do realizacji umowy najmu z przyczyn leżących po stronie najemcy.

 

Osoby korzystające ze świetlicy są odpowiedzialne za ład i porządek w świetlicy i na terenie do niej przyległym. Są zobowiązana zwrotu przedmiotu najmu z chwilą jego ukończenia, bez dodatkowych wezwań, uprzątniętego i w stanie nie pogorszonym.

 

Najmujący jest materialnie odpowiedzialny za powierzone pomieszczenia oraz znajdujące się w nich urządzenia i wyposażenie, a w przypadku powstania zniszczeń lub strat jest zobowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego lub całkowitego pokrycia kosztów usunięcia zniszczeń.

 

Korzystający ze świetlicy musi również zapewnić opał lub gazu do kuchni oraz środki czystości niezbędne do uprzątnięcia lokalu.

 

Wójt Gminy Sławno ma prawo odmówić wynajęcia sali świetlicowej. Może też w uzasadnionych przypadkach zwolnić organizatorów imprezy z opłaty za wynajem świetlicy. Z kolei w przypadku organizacji stypy, po uroczystości pogrzebowej mieszkańca danej wsi wynajmujący również może zostać zwolniony z opłaty za wynajem, a ponosi jedynie koszty zużycia energii elektrycznej.

 

Zarządzenie Nr 132/2013 Wójta Gminy Sławno z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Sławno wraz z załącznikam oraz Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Sławno z dnia 01 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/2013 Wójta Gminy Sławno z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Sławno dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Sławno – pok. nr 4.

 

OPŁATY ZA WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE SŁAWNO

 

Miejscowość

Opłata za 1 dobę wynajęcia świetlicy z zapleczem kuchennym (w zł netto)

Opłata za 1 dobę wynajęcia świetlicy bez zaplecza kuchennego (w zł netto)

Opłata za 1 godz. wynajęcia świetlicy z zapleczem kuchennym (w zł netto)

Opłata za 1 godz. wynajęcia świetlicy bez zaplecza kuchennego (w zł netto)

Noskowo 40b
Pomiłowo 9a
Sławsko 11a
Tychowo 23a

200 zł – 400 zł + energia

120 zł – 300 zł + energia

40 zł – 50 zł

30 zł – 40 zł

Bobrowice 42a
Boleszewo 17A
Janiewice 64a
Kwasowo 1c
Łętowo 40
Żukowo 25

150 zł – 300 zł + energia

100 zł – 150 zł + energia

30 zł – 40 zł

20 zł – 30 zł

Bobrowiczki 26
Gwiazdowo 25a
Smardzewo 32
Tokary 11
Żabno 10a

100 zł – 150 zł + energia

80 zł – 120 zł + energia

20 zł – 30 zł

15 zł – 20 zł

 

 

Uwaga!

  •  1 doba to czas liczony od godziny 1300 do godziny 1300 dnia następnego.
  • zaplecze kuchenne obejmuje pomieszczenie kuchenne, wraz z wyposażeniem, będącym własnością Gminy Sławno (naczynia, garnki, sprzęt chłodniczy, sprzęt AGD, piece kuchenne). Wyposażenie będące własnością Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń i innych podmiotów może być przez nie udostępniane na podstawie odrębnych ustaleń.
  • opłaty podane są w kwotach netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

 

DO POBRANIA:

WNIOSEK o wynajęcie sali wiejskiej (.doc)

WNIOSEK o wynajęcie sali wiejskiej (.pdf)

 

Świetlica wiejska w Bobrowicach

06.11.2015

14:46

Agnieszka

Bobrowice3Świetlica wiejska w Bobrowicach

Bobrowice 42a

76-100 Sławno

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Bobrowiczkach

06.11.2015

14:43

Agnieszka

BobrowiczkiŚwietlica wiejska w Bobrowiczkach

Bobrowiczki 26c

76-100 Sławno

 

stan na dzień: 23-08-2018

Świetlica wiejska w Boleszewie

06.11.2015

14:28

Agnieszka

Boleszewo4Świetlica wiejska w Boleszewie

Boleszewo 61, 76-100 Sławno

 

 

 

 

Boleszewo5Sala wiejska w Boleszewie

Boleszewo 17A

76-100 Sławno

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Brześciu

06.11.2015

14:27

Agnieszka

Brzescie - swietlicaŚwietlica wiejska w Brześciu

Brzeście 23a

76-100 Sławno

 

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Gwiazdowie

06.11.2015

14:24

Agnieszka

Gwiazdowo1Świetlica wiejska w Gwiazdowie

Gwiazdowo 25a

76-100 Sławno

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Janiewicach

06.11.2015

14:19

Agnieszka

Janiewice  (1)Świetlica wiejska w Janiewicach

Janiewice 64a

76-100 Sławno

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Kwasowie

16.10.2015

13:24

Agnieszka

Kwasowo2Świetlica wiejska w Kwasowie

Kwasowo 1c

76-100 Sławno

W świetlicy wiejskiej w Kwasowie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Organizatorem zajęć jest Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Łętowie

16.10.2015

11:28

Agnieszka

lletowo1Świetlica wiejska w Łętowie

Łętowo 40

76-100 Sławno

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Noskowie

15.10.2015

14:44

Agnieszka

Noskowo3Świetlica wiejska w Noskowie

Noskowo 40b

76-100 Sławno

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Pomiłowie

14.10.2015

14:45

Agnieszka

Pomilowo3Świetlica wiejska w Pomiłowie

Pomiłowo 9a

76-100 Sławno

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Radosławiu

14.10.2015

14:36

Agnieszka

RadoslawŚwietlica wiejska w Radosławiu

Radosław 9

76-100 Sławno

 

stan na dzień: 08-02-2017

Świetlica wiejska w Rzyszczewie

14.10.2015

14:34

Agnieszka

Rzyszczewo - swietlicaŚwietlica wiejska w Rzyszczewie

Rzyszczewo 40/12

76-100 Sławno

Część budynku prywatnego użyczonego dla Gminy Sławno, w której siedzibę ma Centrum Integracji Społecznej i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko.

 

stan na dzień: 13-01-2020

Świetlica wiejska w Sławsku

14.10.2015

14:25

Agnieszka

Slawsko - swietlicaŚwietlica wiejska w Sławsku

Sławsko 11a

76-100 Sławno

W świetlicy wiejskiej w Sławsku prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Sławsku.

stan na dzień: 08-02-2017

Świetlica wiejska w Smardzewie

14.10.2015

13:47

Agnieszka

Smardzewo4Świetlica wiejska w Smardzewie

Smardzewo 32

76-100 Sławno

W świetlicy wiejskiej w Smardzewie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Organizatorem zajęć jest Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno.

 

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Starym Krakowie

14.10.2015

13:36

Agnieszka

stary krakowŚwietlica wiejska w Starym Krakowie

Stary Kraków 35a

76-100 Sławno

Funkcję świetlicy wiejskiej pełni remiza miejscowej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Krakowie.

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Tokarach

14.10.2015

13:33

Agnieszka

tokaryŚwietlica wiejska w Tokarach

Tokary 11

76-100 Sławno

 

stan na dzień: 08-02-2017

Świetlica wiejska w Tychowie

14.10.2015

13:27

Agnieszka

Tychowo2Świetlica wiejska w Tychowie

Tychowo 23a

76-100 Sławno

W świetlicy wiejskiej w Tychowie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Organizatorem zajęć jest Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Warszkowie

14.10.2015

12:22

Agnieszka

Warszkowo4Świetlica wiejska w Warszkowie

Warszkowo
ul. Słupska 56
76-100 Sławno

W świetlicy wiejskiej w Warszkowie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Organizatorem zajęć jest Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Warszkówku

14.10.2015

12:13

Agnieszka

Warszkowko centrum_swietlica i droga gminnaŚwietlica wiejska w Warszkówku

Warszkówko 26

76-100 Sławno

stan na dzień: 08-02-2017

Świetlica wiejska we Wrześnicy

14.10.2015

12:05

Agnieszka

Wrzesnica3Świetlica wiejska we Wrześnicy

Wrześnica 111

76-100 Sławno

W świetlicy wiejskiej we Wrześnicy prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Organizatorem zajęć jest Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Żabnie

14.10.2015

11:58

Agnieszka

Zabno4Świetlica wiejska w Żabnie

Żabno 10a

76-100 Sławno

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Żukowie

14.10.2015

11:51

Agnieszka

Zukowo1Świetlica wiejska w Żukowie

Żukowo 25b

76-100 Sławno

czytaj więcej »

LINKI1-korona
door-to-door
LINKI1
SPIS
GAZYFIKACJA
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
smog-www
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2020

TREŚĆ