herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Koperta Życia

15.11.2017

15:20

Agnieszka

koperta zycia1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przystąpił do realizacji akcji „Koperta Życia”.

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

01.02.2017

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

wynajem-swietlic

 

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 132/2013 Wójta Gminy Sławno z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Sławno od 01 stycznia 2014 r. obowiązują nowe zasady wynajmowania sal wiejskich.

 

Bezpłatnie ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia mogą korzystać sołtysi, rady sołeckie, mieszkańcy wsi oraz organizacje i stowarzyszenia działające w danej miejscowości w ramach zorganizowanych inicjatyw społecznych, które nie generują zysku tj. zebrania wiejskie, imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne, nieodpłatne szkolenia, skierowane do społeczności lokalnej.

 

Odpłatnie udostępnia się świetlice osobom fizycznym i prawnym oraz innym podmiotom na organizację imprez i uroczystości np. wesela, komunie, stypy, spotkania rodzinne, pokazy, zabawy, imprezy rozrywkowe itp. na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowanego. Uzyskane w ten sposób dochody netto przekazywane są do wykorzystania przez sołectwo, na terenie którego pozyskano środki.

 

Świetlice mogą być wynajmowane na doby, z których każda rozpoczyna się o godz. 13.00 i trwa do godz. 13.00 dnia następnego lub na godziny – wg potrzeb wynajmującego.

 

W przypadku wynajęcia pomieszczeń na dobę lub dłużej najemca poza opłatą stałą za wynajem wnosi opłatę dodatkową za zużytą energię elektryczną na podstawie odczytów z właściwych liczników. Najemca może też zostać zobowiązany do wniesienia opłaty dodatkowej z uwagi na niestandardowy sposób wykorzystania świetlicy.

 

Zainteresowani wynajmem muszą złożyć do Urzędu Gminy stosowny wniosek, którego wzór określony został w Zarządzeniu – po uzgodnieniu z gospodarzem świetlicy – sołtysem lub opiekunem świetlicy, który składa odpowiednią adnotację na wniosku.

 

Jeżeli wynajęcie jest nieodpłatne strony – wynajmujący i gospodarz świetlicy – sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania pomieszczeń i wyposażenia (wg wzoru) przed i po użyczeniu.

 

Z kolei najmujący odpłatnie podpisują stosowną umowę najmu z Gminą Sławno, której wzór również określony został w Zarządzeniu. Następnie przekazanie i zwrot pomieszczeń oraz wyposażenia świetlicy odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, spisanego pomiędzy najmującym i opiekunem świetlicy.

 

W przypadku powstania szkód lub strat opiekun świetlicy i wynajmujący sporządzają odpowiedni protokół wg określonego wzoru. Po oszacowaniu strat najemca winien je niezwłocznie pokryć.

 

Gdy umowa najmu zawarta jest wcześniej niż 14 dni przed terminem wynajęcia świetlicy najemca uiszcza zadatek w wysokości 30% należnej opłaty, który nie podlega zwrotowi w przypadku nie dojścia do realizacji umowy najmu z przyczyn leżących po stronie najemcy.

 

Osoby korzystające ze świetlicy są odpowiedzialne za ład i porządek w świetlicy i na terenie do niej przyległym. Są zobowiązana zwrotu przedmiotu najmu z chwilą jego ukończenia, bez dodatkowych wezwań, uprzątniętego i w stanie nie pogorszonym.

 

Najmujący jest materialnie odpowiedzialny za powierzone pomieszczenia oraz znajdujące się w nich urządzenia i wyposażenie, a w przypadku powstania zniszczeń lub strat jest zobowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego lub całkowitego pokrycia kosztów usunięcia zniszczeń.

 

Korzystający ze świetlicy musi również zapewnić opał lub gazu do kuchni oraz środki czystości niezbędne do uprzątnięcia lokalu.

 

Wójt Gminy Sławno ma prawo odmówić wynajęcia sali świetlicowej. Może też w uzasadnionych przypadkach zwolnić organizatorów imprezy z opłaty za wynajem świetlicy. Z kolei w przypadku organizacji stypy, po uroczystości pogrzebowej mieszkańca danej wsi wynajmujący również może zostać zwolniony z opłaty za wynajem, a ponosi jedynie koszty zużycia energii elektrycznej.

 

Zarządzenie Nr 132/2013 Wójta Gminy Sławno z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Sławno wraz z załącznikam oraz Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Sławno z dnia 01 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/2013 Wójta Gminy Sławno z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Sławno dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Sławno – pok. nr 4.

 

OPŁATY ZA WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE SŁAWNO

 

Miejscowość

Opłata za 1 dobę wynajęcia świetlicy z zapleczem kuchennym (w zł netto)

Opłata za 1 dobę wynajęcia świetlicy bez zaplecza kuchennego (w zł netto)

Opłata za 1 godz. wynajęcia świetlicy z zapleczem kuchennym (w zł netto)

Opłata za 1 godz. wynajęcia świetlicy bez zaplecza kuchennego (w zł netto)

Noskowo 40b
Pomiłowo 9a
Sławsko 11a
Tychowo 23a

200 zł – 400 zł + energia

120 zł – 300 zł + energia

40 zł – 50 zł

30 zł – 40 zł

Bobrowice 42a
Boleszewo 17A
Janiewice 64a
Kwasowo 1c
Łętowo 40
Żukowo 25

150 zł – 300 zł + energia

100 zł – 150 zł + energia

30 zł – 40 zł

20 zł – 30 zł

Bobrowiczki 26
Gwiazdowo 25a
Smardzewo 32
Tokary 11
Żabno 10a

100 zł – 150 zł + energia

80 zł – 120 zł + energia

20 zł – 30 zł

15 zł – 20 zł

 

 

Uwaga!

  •  1 doba to czas liczony od godziny 1300 do godziny 1300 dnia następnego.
  • zaplecze kuchenne obejmuje pomieszczenie kuchenne, wraz z wyposażeniem, będącym własnością Gminy Sławno (naczynia, garnki, sprzęt chłodniczy, sprzęt AGD, piece kuchenne). Wyposażenie będące własnością Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń i innych podmiotów może być przez nie udostępniane na podstawie odrębnych ustaleń.
  • opłaty podane są w kwotach netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

 

DO POBRANIA:

WNIOSEK o wynajęcie sali wiejskiej (.doc)

WNIOSEK o wynajęcie sali wiejskiej (.pdf)

 

Świetlica wiejska w Bobrowicach

06.11.2015

14:46

Agnieszka

Bobrowice3Świetlica wiejska w Bobrowicach

Bobrowice 42a

76-100 Sławno

W świetlicy wiejskiej w Bobrowicach prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży.

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Bobrowiczkach

06.11.2015

14:43

Agnieszka

BobrowiczkiŚwietlica wiejska w Bobrowiczkach

Bobrowiczki 26c

76-100 Sławno

 

stan na dzień: 08-02-2017

Świetlica wiejska w Boleszewie

06.11.2015

14:28

Agnieszka

Boleszewo4Świetlica wiejska w Boleszewie

Boleszewo 61, 76-100 Sławno

e-mail: swietlicaboleszewo@biblioteka.gminaslawno.pl

W świetlicy wiejskiej w Bobrowicach prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Organizatorem zajęć jest Biblioteka Publiczna Gminy Sławno z siedzibą w Żukowie.

 

Boleszewo5Sala wiejska w Boleszewie

Boleszewo 17A

76-100 Sławno

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Brześciu

06.11.2015

14:27

Agnieszka

Świetlica wiejska w Brześciu

Brzeście 23a

76-100 Sławno

stan na dzień: 08-02-2017

Świetlica wiejska w Gwiazdowie

06.11.2015

14:24

Agnieszka

Gwiazdowo1Świetlica wiejska w Gwiazdowie

Gwiazdowo 25a

76-100 Sławno

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Janiewicach

06.11.2015

14:19

Agnieszka

Janiewice  (1)Świetlica wiejska w Janiewicach

Janiewice 64a

76-100 Sławno

W świetlicy wiejskiej w Janiewicach prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży.

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Kwasowie

16.10.2015

13:24

Agnieszka

Kwasowo2Świetlica wiejska w Kwasowie

Kwasowo 1c

76-100 Sławno

W świetlicy wiejskiej w Kwasowie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży.

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Łętowie

16.10.2015

11:28

Agnieszka

lletowo1Świetlica wiejska w Łętowie

Łętowo 40

76-100 Sławno

W świetlicy wiejskiej w Łętowie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży.

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Noskowie

15.10.2015

14:44

Agnieszka

Noskowo3Świetlica wiejska w Noskowie

Noskowo 40b

76-100 Sławno

W świetlicy wiejskiej w Noskowie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży.

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Pomiłowie

14.10.2015

14:45

Agnieszka

Pomilowo3Świetlica wiejska w Pomiłowie

Pomiłowo 9a

76-100 Sławno

W świetlicy wiejskiej w Pomiłowie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży.

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Radosławiu

14.10.2015

14:36

Agnieszka

RadoslawŚwietlica wiejska w Radosławiu

Radosław 9

76-100 Sławno

 

stan na dzień: 08-02-2017

Świetlica wiejska w Rzyszczewie

14.10.2015

14:34

Agnieszka

Rzyszczewo - swietlicaŚwietlica wiejska w Rzyszczewie

Rzyszczewo 40

76-100 Sławno

Część budynku prywatnego użyczonego dla Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko.

 

stan na dzień: 08-02-2017

Świetlica wiejska w Sławsku

14.10.2015

14:25

Agnieszka

Slawsko - swietlicaŚwietlica wiejska w Sławsku

Sławsko 11a

76-100 Sławno

W świetlicy wiejskiej w Sławsku prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Sławsku.

stan na dzień: 08-02-2017

Świetlica wiejska w Smardzewie

14.10.2015

13:47

Agnieszka

Smardzewo4Świetlica wiejska w Smardzewie

Smardzewo 32

76-100 Sławno

W świetlicy wiejskiej w Smardzewie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Organizatorem zajęć jest Biblioteka Publiczna Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Starym Krakowie

14.10.2015

13:36

Agnieszka

stary krakowŚwietlica wiejska w Starym Krakowie

Stary Kraków 35a

76-100 Sławno

Funkcję świetlicy wiejskiej pełni remiza miejscowej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Krakowie, gdzie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży.

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Tokarach

14.10.2015

13:33

Agnieszka

tokaryŚwietlica wiejska w Tokarach

Tokary 11

76-100 Sławno

 

stan na dzień: 08-02-2017

Świetlica wiejska w Tychowie

14.10.2015

13:27

Agnieszka

Tychowo2Świetlica wiejska w Tychowie

Tychowo 23a

76-100 Sławno

W świetlicy prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży.

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Warszkowie

14.10.2015

12:22

Agnieszka

Warszkowo4Świetlica wiejska w Warszkowie

Warszkowo 76a

76-100 Sławno

W świetlicy wiejskiej w Warszkowie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa.

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Warszkówku

14.10.2015

12:13

Agnieszka

Warszkowko centrum_swietlica i droga gminnaŚwietlica wiejska w Warszkówku

Warszkówko 26

76-100 Sławno

stan na dzień: 08-02-2017

Świetlica wiejska we Wrześnicy

14.10.2015

12:05

Agnieszka

Wrzesnica3Świetlica wiejska we Wrześnicy

Wrześnica 111

76-100 Sławno

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Żabnie

14.10.2015

11:58

Agnieszka

Zabno4Świetlica wiejska w Żabnie

Żabno 10a

76-100 Sławno

czytaj więcej »

Świetlica wiejska w Żukowie

14.10.2015

11:51

Agnieszka

Zukowo1Świetlica wiejska w Żukowie

Żukowo 25b

76-100 Sławno

czytaj więcej »

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-las
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina
STMiG 2017 - BANER
STMiG 2017 - Makroregion - BANER

 

 

 

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

baner dol strony - szkola zukowo

Trwa budowa szkoły w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Droga gminna w Tokarach

28.09.2016

14:06

Marcin

baner dol strony - droga Tokary

W Tokarach przebudowano drogę gminną. Prace dofinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Mieszkania w Boleszewie

27.09.2016

14:47

Marcin

Boleszewo-mieszkanie

W wyniku adaptacji części budynku byłej szkoły w Boleszewie powstały 4 nowe mieszkania, które weszły do zasobu mieszkaniowego naszej gminy.

czytaj więcej »

Plac zabaw w Gwiazdowie

10.03.2016

14:23

Agnieszka

inwestycje2015-plac zabaw w gwiazdowie

Wybudowano zestaw zabawowy z 3 wieżami, zjeżdżalniami, drabinkami, ścianką wspinaczkową i pajęczyną, zamontowano huśtawki i bujaki, rurę strażacką oraz karuzelę na placu zabaw w Gwiazdowie. Teren ogrodzono i wzbogacono o tablicę regulaminową, ławki i kosze na śmieci.

czytaj więcej »

Droga powiatowa we Wrześnicy

10.03.2016

14:17

Agnieszka

inwestycje-droga wrzesnica

Powiat Sławieński w partnerstwie z Gminą Sławno wykonał przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wrześnica. Zadanie sfinansowano z budżetów obu jednostek, środków Województwa Zachodniopomorskiego i Unii Europejskiej. Koszt przebudowy ponad 1,4 km drogi to prawie 946 tys. zł.

czytaj więcej »

Wiaty przystankowe

08.03.2016

13:35

Agnieszka

baner dol strony - wiaty przystankowe

Wybudowano wiaty przystankowe i miejsca dla podróżnych m. in. w Sławsku, Gwiazdowie, a ostatnio w.Kwasowie i we Wrześnicy.

czytaj więcej »

Droga w Warszkowie

08.03.2016

13:21

Agnieszka

inwestycje-Warszkowo - schetynowka II

Przebudowano kolejny, 900 metrowy odcinek drogi gminnej w Warszkowie. Na realizację inwestycji uzyskano blisko 590 tys. zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”.

czytaj więcej »

Mieszkania we Wrześnicy

08.03.2016

13:19

Agnieszka

inwestycje-mieszkania-wrzesnica

Zaadoptowano pomieszczenia po byłej przychodni lekarskiej we Wrześnicy na mieszkania komunalne.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2017

TREŚĆ