herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Boleszewo

05.01.2022

15:14

Paweł

boleszewo

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*.

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

 

solidarni

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Żukowie
Żukowo 25
76-100 Sławno

Ochotnicza Straż Pożarna w Żukowie powstała w październiku 1945 roku z inicjatywy druhów: Stanisława Hadrysia, Jana Marasa i Michała Pacynki.

Remiza OSP Żukowo

Jednostka w chwili jej powstania liczyła 18 członków, lecz do dnia dzisiejszego żaden z nich nie żyje. Skład pierwszego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie:
- Prezes i Naczelnik – Stanisław Hadryś
- Naczelnik – Jan Maras
- Skarbnik – Michał Pacynka
- Gospodarz – Józef Pietruszewski

Od 1945 do 1988 r. nieprzerwanie Prezesem był druh Stanisław Hadryś, zaś od roku 1988 Prezesem Jednostki jest druh Grzegorz Reński.

Pierwszy samochód Jednostka otrzymała w roku 1967 i był to stary Lublin z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sławnie.

W roku 1968 adaptowano na remizę strażacką pusty magazyn nawozów mineralnych, całość prac adaptacyjnych wykonano społecznie przy finansowym wsparciu mieszkańców wsi. W roku 1969 dobudowano do remizy świetlicę wraz z zapleczem.

W 1970 roku OSP otrzymała samochód gaśniczy Star GBAM 2/8+8.

W roku 1984 dobudowano drugi boks gruntowy, a w roku 1985 zbiornik przeciwpożarowy o pojemności 2500m³. W tym też roku jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo.

W 1986 jroku ednostka została przekwalifikowana na S-2 w związku z otrzymaniem nowego samochodu GBA 2,5/16. W 1988 roku otrzymała także używany samochód gaśniczy GCBA 6/32, a do kasacji oddano GBAM 2/8+8. Otrzymany samochód skarosowano w roku 1994. W tym też samym roku decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

OSP Zukowo GBA i GCBA nr 2

W zawodach sportowo-pożarniczych drużyny OSP Żukowo wielokrotnie zdobywały pierwsze miejsca w zawodach gminnych, a także w zawodach powiatowych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Żukowie należy do jednostek kategorii S-2, liczy 52 członków czynnych, 1 honorowy, 52 wspierających, 24 osoby młodzieżowych drużyn pożarniczych, 11 członkiń drużyny kobiecej. Podstawowe wyposażenie Jednostki stanowią samochody gaśnicze Jelcz GCBA 5/16 i Star 244 GBA 2,5/16.

W latach 2016-2011 Zarząd stanowili:
- Prezes – Grzegorz Reński
- Naczelnik – Roman Szczot
- Z-ca naczelnika – Tadeusz Szymborski
- Sekretarz – Magda Lewińska
- Skarbnik – Jan Bryndal
- Gospodarz – Zbigniew Bigos
- Kronikarz – Justyna Małgorzewicz

Z kolei w skład Komisji Rewizyjnej wchodzili:
- Przewodniczący – Łukasz Izdebski
- Wiceprzewodniczący – Bolesław Ziomko
- Sekretarz – Mirosław Wiska

W dniu 13 lutego 2016 r. wybrano nowe władze jednostki OSP w Żukowie na kolejną kadencję. Nie zmienił się ani skład Zarządu, ani Komisji Rewizyjnej i jest identyczny jak w kadencji 2011-2016.

04

Zarząd OSP Żukowo na lata 2016-2020

W skład Zarządu OSP Żukowo na lata 2016-2020 weszli:
- Prezes - Reński Grzegorz
- Wiceprezes - Naczelnik - Szczot Roman
- Zastępca Naczelnika - Szymborski Tadeusz
- Sekretarz - Lewińska Magda
- Skarbnik - Bryndal Jan
- Kronikarz - Jarząbek Monika
- Gospodarz - Szymborski Arkadiusz

05

Komisja Rewizyjna OSP Żukowo

Z kolei Komisję Rewizyjną stanowią:
- Przewodniczący - Izdebski Łukasz
- Wiceprzewodniczący - Goryczkiewicz Krzysztof
- Sekretarz - Wiska Mirosław

W dniu 15 lutego 2020 r. podczas Walnego Zeprania Sprawozdawczego jednostki OSP w Żukowie ze sprawowania funkcji zrezygnowali:
- Prezes - Reński Grzegorz (po 32 latach),
- Wiceprezes - Naczelnik - Szczot Roman (po 25 latach),
- Skarbnik - Bryndal Jan (po 48 latach).
Przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu OSP w Żukowie. Na funkcję Prezesa wybrano Ewelinę Małgorzewicz, Wiceprezesa-Naczelnika – Kamila Jakimiaka, a Skarbnika – Krzysztofa Izdebskiego.

OSP Zukowo10

Ustępujący członkowie Zarządu OSP w Żukowie - Jan Bryngal, Grzegorz Reński, Roman Szczot (kolejno 2, 3 i 4 od lewej)

OSP Zukowo12

Kamil Jakimiak - Wiceprezes-Naczelnik, Ewelina Małgorzewicz - Prezes wraz z ustępującymi członkami Zarządu OSP w Żukowie - Grzegorzem Reńskim (prezesem przez 32 lata) i Romanem Szczotem (Wiceprezesem-Naczelnikiem przez 25 lat)

Aktualny skład Zarządu OSP w Żukowie do końca kadencji 2020 r. :
- Prezes – Ewelina Małgorzewicz
- Wiceprezes - Naczelnik – Kamil Jakimiak
- Zastępca Naczelnika – Tadeusz Szymborski
- Sekretarz – Magda Lewińska
- Skarbnik – Krzysztof Izdebski
- Kronikarz – Monika Jarząbek
- Gospodarz – Arkadiusz Szymborski

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu strażaków ochotników z jednostki OSP w Żukowie ich strażnica wypiękniała. Dzięki pozyskanym od sponsora farbom w lipcu 2020 r. odświeżyli oni elewację remizy. Gmina z kolei zadbała o przestrzenny napis na elewacji i znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Prace malarskie wykonali społecznie sami strażacy poświęcając swój wolny czas. Teraz remiza prezentuje się bardzo estetycznie.

Agnieszka Czarnuch
stan na dzień 29.07.2020

pomoc dla Ukrainy
door-to-door
CEEB
LINKI1
GAZYFIKACJA
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
smog-www
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ