herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*.

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Boleszewo

26.07.2021

15:14

Paweł

boleszewo

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Urząd Gminy Sławno / Gmina Sławno
76-100 Sławno
ul. M. C. Skłodowskiej 9

tel. 59 810 75 26; 59 810 67 10
fax: 59 810 67 00, 59 810 75 26
e-mail:
sekretariat@gminaslawno.pl
skrzynka ePUAP: /gminaslawno/skrytka
www.gminaslawno.pl

Urząd Gminy Sławno:
NIP:
839-19-94-261
REGON: 770528549
Gmina Sławno:
NIP:
499-052-36-66
REGON: 770979909

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Sławnie
Nr konta: 08 9317 0002 0000 3131 2000 0010

 


 

ryszardstachowiakWójt Gminy Sławno
Ryszard Stachowiak

pok. nr 10
tel. 59 810 67 10
e-mail: wojt@gminaslawno.pl

 

Zastępca Wójta Gminy Sławno
Artur Ciróg

pok. nr 9
tel. 59 810 67 10
e-mail: zastepca@gminaslawno.pl

 

Skarbnik
Renata Litwin

pok. nr 6
tel. 59 810 67 06
e-mail: skarbnik@gminaslawno.pl

 

Sekretarz
Marta Rosenkiewicz-Jóźwiak

pok. nr 7
tel. 59 810 67 07
e-mail: sekretarz@gminaslawno.pl

 


Referat Budżetu i Finansów


Zastępca Skarbnika
Anna Jaszczyk
pok. nr 5
tel. 59 810 67 05
e-mail: a.jaszczyk@gminaslawno.pl

stanowisko ds. księgowości i kontroli
Karolina Macurek

pok. nr 5
tel. 59 810 67 05
e-mail: k.macurek@gminaslawno.pl

stanowisko ds. księgowości i działalności gospodarczej
Iwona Rakowska

pok. nr 8
tel. 59 810 67 08
e-mail: i.rakowska@gminaslawno.pl

stanowisko ds. księgowości
pok. nr 8
tel. 59 810 67 08
e-mail: 

stanowisko ds. księgowości
KASA

pok. nr 12
tel. 59 810 67 12
e-mail: 

stanowisko ds. księgowości podatkowej
pok. nr 13
Edyta Pietrzyk

stanowisko ds. księgowości podatkowej
Beata Płachecka

pok. nr 13
tel. 59 810 67 13
e-mail: b.plachecka@gminaslawno.pl

stanowisko ds. księgowości
Karolina Bińczyk

pok. nr 13
tel. 59 810 67 13
e-mail: k.binczyk@gminaslawno.pl

pomoc administracyjna
Karolina Bińczyk

pok. nr 13
tel. 59 810 67 13


Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska


Kierownik Referatu
Sylwia Gerbatowska-Konon

pok nr 3
tel. 59 810 67 03
e-mail: s.gerbatowska-konon@gminaslawno.pl

stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Ewa Bednarska

pok. nr 2
tel. 59 810 67 02
e-mail: e.bednarska@gminaslawno.pl

stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Martyna Sałata

pok. nr 2
tel. 59 810 67 02
e-mail: m.salata@gminaslawno.pl

stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Edyta Charko

pok. nr 3
tel. 59 810 67 03
e-mail: e.charko@gminaslawno.pl

stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Beata Kuklińska

pok. nr 2
tel. 59 810 67 02
e-mail: b.kuklinska@gminaslawno.pl

stanowisko ds. ochrony przyrody
pok. nr 3
tel. 59 810 67 03

stanowisko ds. ochrony i kształtowania środowiska
Paulina Janas

pok. nr 3
tel. 59 810 67 03
e-mail: p.panasiuk@gminaslawno.pl

stanowisko ds. gospodarki odpadami
Mariusz Wilawer
pok. nr 4
tel. 59 810 67 04
e-mail: m.wilawer@gminaslawno.pl
Ewelina Śliwiak

 


Referat Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej


Kierownik Referatu
Patryk Sienkiewicz

pok. nr 1
tel. 59 810 67 01
e-mail: p.sienkiewicz@gminaslawno.pl

stanowisko ds. budownictwa
Bartosz Sałata

pok.nr 1
tel. 59 810 67 01
e-mail: b.salata@gminaslawno.pl

stanowisko ds. inwestycji
Michał Zejglic

pok. nr 1
tel. 59 810 67 01
e-mail: m.zejglic@gminaslawno.pl

stanowisko ds. infrastruktury
Mateusz Drop
pok.nr 1
tel. 59 810 67 01
e-mail: m.drop@gminaslawno.pl

stanowisko ds. dróg
pok.nr 1
tel. 59 810 67 01
e-mail:

pomoc administracyjna
Justyna Zirra-Głowa
pok.nr 1
tel. 59 810 67 01
e-mail: j.glowa@gminaslawno.pl

stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Joanna Palenik

pok.nr 4
tel. 59 810 67 04
e-mail: j.palenik@gminaslawno.pl


Referat Oświaty


Kierownik Referatu
Agnieszka Gniewczyńska

pok. nr 24
tel. 59 810 66 51
e-mail: a.gniewczynska@gminaslawno.pl

główny księgowy oświaty
Katarzyna Gliszczyńska
pok. nr 21
tel. 59 810 66 50
e-mail: k.gliszczynska@gminaslawno.pl

stanowisko ds. finansowych i organizacyjnych placówek oświatowych
Agnieszka Giczewska

pok. nr 21
tel. 59 810 66 50
e-mail: a.giczewska@gminaslawno.pl

stanowisko ds. płac placówek oświatowych
Beata Krysik

pok. nr  23
tel. 59 810 66 53
e-mail: b.krysik@gminaslawno.pl

stanowisko ds. obsługi administracyjnej placówek oświatowych
pok.nr 23
tel./fax: 59 810 66 52

 


Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych


stanowisko ds. organizacji i kadr
SEKRETARIAT
Joanna Mikońska-Śledź

pok. nr 10
tel. 59 810 67 10
fax: 59 810 67 00
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl

informatyk
Krzysztof Kos

pok.nr 14
tel. 59 810 67 19
e-mail: k.kos@gminaslawno.pl

informatyk
Marcin Czyż

pomoc administracyjna
Paweł Bargieł

pok.nr 14
tel. 59 810 67 19
e-mail: p.bargiel@gminaslawno.pl

stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Sylwia Woszczyk

pok. nr 20
tel. 59 810 67 15
e-mail: s.woszczyk@gminaslawno.pl

stanowisko ds. zamówień publicznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Daria Dawid-Nowacka

pok.nr 20
tel. 59 810 67 15
e-mail: d.dawid-nowacka@gminaslawno.pl

stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i archiwum zakładowego
Marta Kaniak

pok. nr 22
tel. 59 810 67 17
e-mail: m.kaniak@gminaslawno.pl

stanowisko ds. obsługi Biura Rady
Anna Czyż

pok. nr 22
tel. 59 810 67 17
e-mail: a.czyz@gminaslawno.pl

kierowca - goniec
Damian Kowalski

pok. nr 22
tel. 59 810 67 17

stanowisko ds. promocji, kultury, sportu i zdrowia
Agnieszka Czarnuch

pok.nr 54
tel. 59 810 67 14
e-mail: promocja@gminaslawno.pl; sport@gminaslawno.pl

stanowisko ds. obronnych, ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej
Bogusław Stefanowski

pok. nr 56
tel. 59 810 67 18
e-mail: b.stefanowski@gminaslawno.pl

kierowca - konserwator
Kamil Jakimiak

pok. nr 56
tel. 59 810 67 18

kierowca - konserwator
Bartosz Rozmarynowski

pok. nr 56
tel. 59 810 67 18

sprzątaczka


Referat Funduszy Zewnętrznych


Kierownik Referatu
stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Barbara Katka-Wójcicka
pok. nr 63
tel. 59 810 67 16
e-mail: b.katka-wojcicka@gminaslawno.pl

stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Karolina Jurzyk

pok. nr 63
tel. 59 810 67 16
e-mail: k.jurzyk@gminaslawno.pl

koordynator projektów
Monika Tama

pok. nr 63
tel. 59 810 67 16
e-mail: m.tama@gminaslawno.pl

koordynator projektów
Paulina Gozdal

pok. nr 63
tel. 59 810 67 16
e-mail: p.gozdal@gminaslawno.pl


Inspektor ochrony danych


inspektor ochrony danych
Agnieszka Czarnuch

pok.nr 54
tel. 59 810 67 14
e-mail: odo@gminaslawno.pl


Radca prawny


Radca prawny
 

stan na dzień: 2021-10-26

LINKI1-korona
door-to-door
CEEB
LINKI1
GAZYFIKACJA
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
smog-www
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2020

TREŚĆ