herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Rekrutacja

01.02.2023

15:21

Agnieszka

REKRUTACJA

 

czytaj więcej »

Dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych

26.09.2022

14:16

Agnieszka

termo

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu pn. „Termomodernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na terenie gminy Sławno”. 

czytaj więcej »

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Harmonogram wywozu odpadów Styczeń-Marzec 2023

02.01.2023

09:53

Marcin

odpady

Odbiór odpadów komunalnych
w miesiącach STYCZEŃ - MARZEC 2023 r.

Harmonogram

 

Informacja dot. odbioru frakcji odpadów szkła i papieru w miejscowości Smardzewo oraz Kwasowo

29.12.2022

09:02

Marcin

pojemniki na smieci

Informujemy że odbiór frakcji odpadów szkła i papieru w miejscowości Smardzewo oraz Kwasowo odbędzie się w dniu dzisiejszym, tj. 29.12.2022 r.

Prosimy mieszkańców o wystawienie pojemników.

Za utrudnienie przepraszamy.

W wigilię PSZOK nieczynny

14.12.2022

14:05

Agnieszka

pojemniki na smieciInformujemy, że w dniu 24 grudnia 2022 r. (wigilia) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Warszkowie będzie nieczynny.

Efektywność energetyczna budynków

10.10.2022

08:38

Agnieszka

efektywnośćMinister Rozwoju i Technologii zaprasza do zapoznania się z informacjami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej budynków. Na stronie internetowej Ministerstwa pod linkiem https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow dostępne są informacje dotyczące obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków, podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiającej obywatelom podjęcie decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalnym zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty a także dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno

14.09.2022

14:12

Agnieszka

WFOSiGW w SzczecinieNa terenie Gminy Sławno zakończyły się prace związane z odbiorem wyrobów zawierających azbest. W wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt ekologiczny w postaci usunięcia i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest o łącznej masie 107.16 ton. Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 62 wnioskodawców.

czytaj więcej »

Czy wiesz, że Czyste Powietrze ma wpływ na zdrowie Twojej rodziny?

06.09.2022

14:49

Agnieszka

czysteUnijne przepisy nakazują wymianę zatruwających powietrze starych bezklasowych pieców już do końca przyszłego roku! Wymiana pieca jest kosztowna. Nie martw się! Powstał program Czyste Powietrze, którego celem jest pomoc w pokryciu kosztów wymiany pieca i ogrzewania. zredukowanie lub eliminacja emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. 7 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza.  Wymieniając nieekologiczny piec dbasz o zdrowie i środowisko Twojej rodziny i naszej planety.

czytaj więcej »

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sławno

31.08.2022

11:45

Agnieszka

wfosNa terenie Gminy Sławno trwają prace związane z odbiorem wyrobów zawierających azbest. Zadanie wykonywane jest przez firmę ECO-Pol Sp. z o.o. z Pruszcza.

Przypominamy, że Gmina Sławno prowadzi w trybie ciągłym nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest (eternit).

czytaj więcej »

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

22.08.2022

15:45

Agnieszka

wfosNa terenie Gminy Sławno po raz kolejny realizowane jest zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Inwestycja realizowana jest dzięki otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wsparcie objęło odbiór już zdemontowanych wyrobów złożonych na posesji.

czytaj więcej »

Kolejne 2 mln zł na inwestycje mieszkańców

22.08.2022

15:32

Agnieszka

NoskowoZgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, w sobotę 20 sierpnia 2022 r. podczas uroczystości dożynkowych w Noskowie Wójt Gminy Sławno – Ryszard Stachowiak przy kontrasygnacie Skarbnika – Renaty Litwin podpisał z Tomaszem Sobierajem – Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowę o dofinasowanie kolejnego projektu. Tym razem pozyskaliśmy 2 mln zł na wymianę pieców i termomodernizację budynków jednorodzinnych dla mieszkańców Gminy Sławno.

czytaj więcej »

2 mln zł na wymianę pieców i termomodernizację budynków jednorodzinnych dla mieszkańców Gminy Sławno

19.08.2022

11:37

Agnieszka

smogW najbliższa sobotę, 20 sierpnia 2022 r. podczas uroczystości podsumowania rewitalizacji Noskowa połączonej z Dożynkami Parafialnymi podpisana zostanie umowa o dofinasowanie projektu Gminy Sławno pn. „Termomodernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na terenie gminy Sławno”. Umowa zawarta zostanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i opiewać będzie na ponad 2 mln zł.

czytaj więcej »

Uwaga Mieszkańcy!

05.07.2022

08:29

Agnieszka

InformacjaPrzypominamy, że w związku ze zwiększeniem częstotliwości odbioru niektórych frakcji odpadów od dnia 1 lipca 2022 r. obowiązują NOWE TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie Gminy Sławno. Szczegółowe harmonogramy do pobrania na stronie  http://www.gminaslawno.pl/499-Harmonogram.htm

Harmonogram wywozu odpadów lipiec-grudzień 2022

27.06.2022

09:51

Agnieszka

odpadyInformujemy, że od dnia 1 lipca 2022 r. zmianie ulega harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Sławno. Zmiana dotyczy zarówno nieruchomości zamieszkałych (mieszkańcy) oraz nieruchomości niezamieszkałych (firmy).

Od 1 lipca br. odbiór odpadów zmieszanych oraz tworzyw sztucznych będzie odbywał się raz na dwa tygodnie, natomiast papier i szkło będą odbierane raz w miesiącu.

czytaj więcej »

Konkurs dla KGW „W moim domu nic się nie marnuje”

22.06.2022

08:19

Agnieszka

KGW-konkursMinisterstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” zaprasza członków Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”. Podstawowym zadaniem uczestników jest opisanie ekopraktyki, przyczyniającej się do ochrony klimatu, którą warto wdrożyć we własnym domu. Konkurs rozpoczyna się 20 czerwca, a prace konkursowe można zgłaszać do 22 lipca. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 10 sierpnia.

czytaj więcej »

Nabór kandydatów - Młodzieżowa Rada Klimatyczna

14.06.2022

14:40

Agnieszka

informacjaMinisterstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko.

czytaj więcej »

Złóż obowiązkową deklarację o sposobie ogrzewania

07.06.2022

12:51

Agnieszka

ceeb

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia istniejącego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Nowe źródła ciepła należy zgłaszać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB (https://ceeb.gov.pl/) lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Sławno.

Śmieciarzu! Jak ci nie wstyd!?

27.05.2022

14:13

Agnieszka

odpadyW dniu dzisiejszym przy cmentarzu komunalnym we Wrześnicy zostały podrzucone śmieci - m.in. odpady budowlane z gospodarstwa domowego po przeprowadzonym remoncie. Śmieciarzu! - jak ci nie wstyd?

Zaśmiecanie terenów publicznych oraz pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami zagrożone jest karą grzywny do 5 tys. zł.

Sprawa została zgłoszona na Policję.

czytaj więcej »

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na 2022 r.

19.05.2022

13:18

Agnieszka

wykrzyknikINFORMACJA

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), Wójt Gminy Sławno informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na 2022 r.

W związku z powyższym, dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Sławno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wyznacza się termin do dnia 18.07.2022 r. włącznie (tj. nie krótszy niż 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji), na:
- odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
- złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Odwołanie oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 (złożone nie później niż 18.07.2022 r.), są skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy. W oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2, właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Pisemne oświadczenie wraz z kopią umowy prosimy składać na adres: Urząd Gminy Sławno, ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej urzędu gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

Z up. Wójta
(-) Artur Ciróg
Z-ca Wójta

 

Zgłoś inicjatywę w ramach Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju

19.05.2022

11:05

Agnieszka

goalsTrwa rejestracja na kolejną edycję Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, który odbędzie się w dniach 20-26 września 2022 r. 

czytaj więcej »

Odpady rolnicze

10.05.2022

14:42

Agnieszka

odpady rolniczeInformujemy, że istnieje możliwość odbioru odpadów rolniczych (w tym foli rolniczych, opakowań po nawozach, sznurków do owijania balotów) przez Firmę Berti Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie. Wytwórca tych odpadów (rolnik), we własnym zakresie kontaktuje się z podmiotem prowadzącym działalność. W razie potrzeby Firma Berti pomaga w zorganizowaniu transportu.

czytaj więcej »
12345...12

smog-www
door-to-door
CEEB
efektywnosc
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

PAJACYKI

ekoludki

sp_bobrowice
sp_slawsko
sp_warszkowo
sp_wrzesnica
sp_zukowo

 

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ