herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Boleszewo

05.01.2022

15:14

Paweł

boleszewo

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*.

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

 

solidarni

 

UWAGA MIESZKAŃCY
Z dniem 1 marca 2022 r. Urząd Gminy Sławno zmienił SIEDZIBĘ

Nowy adres urzędu to:
Urząd Gminy Sławno
ul. I Pułku Ułanów 11
76-100 Sławno

Bez zmian pozostał numer telefonu do sekretariatu urzędu - tel./fax: 59 810-75-26, adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaslawno.pl oraz skrzynka ePUAP: /gminaslawno/skrytka.

numery

>>> KLIKNIJ I ZOBACZ WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW W URZĘDZIE GMINY SŁAWNO <<<


 UWAGA MIESZKAŃCY
Z dniem 1 stycznia 2022 r. została zlikwidowana KASA

W związku z powyższym od tego dnia wszelkie wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Sławno należy dokonywać w kasach Banku Spółdzielczego w Sławnie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sławno.


WAŻNE TELEFONY:

 • POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁAWNIE
  tel./fax: 59 810-73-11, tel. alarmowy (całodobowy): 694-493-769
 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE
  tel./fax: 59 810-03-00, tel. alarmowy (całodobowy) 538-446-559
 • SEKRETARIAT URZĘDU GMINY SŁAWNO
  tel. 59 810-75-26; e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
 • GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
  tel. alarmowy (całodobowy): 607-205-122

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na 2022 r.

19.05.2022

13:18

Agnieszka

wykrzyknikINFORMACJA

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), Wójt Gminy Sławno informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na 2022 r.

W związku z powyższym, dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Sławno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wyznacza się termin do dnia 18.07.2022 r. włącznie (tj. nie krótszy niż 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji), na:
- odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
- złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Odwołanie oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 (złożone nie później niż 18.07.2022 r.), są skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy. W oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2, właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Pisemne oświadczenie wraz z kopią umowy prosimy składać na adres: Urząd Gminy Sławno, ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej urzędu gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

Z up. Wójta
(-) Artur Ciróg
Z-ca Wójta

 

Zgłoś inicjatywę w ramach Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju

19.05.2022

11:05

Agnieszka

goalsTrwa rejestracja na kolejną edycję Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, który odbędzie się w dniach 20-26 września 2022 r. 

czytaj więcej »

Odpady rolnicze

10.05.2022

14:42

Agnieszka

odpady rolniczeInformujemy, że istnieje możliwość odbioru odpadów rolniczych (w tym foli rolniczych, opakowań po nawozach, sznurków do owijania balotów) przez Firmę Berti Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie. Wytwórca tych odpadów (rolnik), we własnym zakresie kontaktuje się z podmiotem prowadzącym działalność. W razie potrzeby Firma Berti pomaga w zorganizowaniu transportu.

czytaj więcej »

PSZOK nieczynny w sobotę

12.04.2022

11:56

Agnieszka

pszokInformujemy, że w dniu 16 kwietnia 2022 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Warszkowie będzie nieczynny.

Terminy odbioru odpadów komunalnych

30.03.2022

08:16

Agnieszka

pojemnikiZapraszamy do zapoznania się z terminami - harmonogramami odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Sławno. Ustalono daty odbioru odpadów w przypadku nieruchomości zamieszkanych na okres kwiecień-grudzień 2022 r. oraz nieruchomości niezamieszkanych na miesiące kwiecień-czerwiec 2022 r.

czytaj więcej »

Plastik nie do pieca - piec nie do plastików

25.01.2022

10:17

Agnieszka

plastik"Nie spalaj plastików – powstające w dymie pyły i szkodliwe substancje to zagrożenie dla ludzi i środowiska. Zbieraj plastikowe odpady selektywnie – to cenny surowiec do recyklingu". To komunikaty ze spotu, który pojawił się w środkach komunikacji publicznej wielu miast Polski od Szczecina po Śląsk.

czytaj więcej »

Samowyrób drewna - oferta

24.01.2022

14:56

Marcin

drewno

Uwaga Mieszkańcy!

Gmina Sławno oferuje do pozyskania drewno opałowe z gatunku jesion i dąb. Drewno do pozyskania znajduje się przy kaplicy cmentarnej w Żukowie.

Więcej informacji pod nr tel. 59 810-67-03 lub 667-538-111.

Samowyrób drewna - oferta

15.12.2021

07:57

Agnieszka

galezieUWAGA MIESZKAŃCY !

Gmina Sławno oferuje możliwość bezpłatnego pozyskania drewna pochodzącego z pozostałości po wycince drzew (gałęziówki) w postaci samowyrobu z działek gminnych usytuowanych przy OSiR w Łętowie.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie pod nr tel. 667-538-111, 59 810-67-03 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Sławno, pok. nr 3.

Oferta - samowyrób drewna

14.12.2021

13:23

Agnieszka

informacjaUWAGA MIESZKAŃCY!

Gmina Sławno oferuje możliwość bezpłatnego pozyskania drewna pochodzącego z pozostałości po wycince drzew (gałęziówki) w postaci samowyrobu z działki nr 270, ob. Tychowo , gm. Sławno (centrum wsi)
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie pod nr tel. 667-538-111, 59 810-67-03 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Sławno, pok. nr 3

 

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

Dla mieszkańców gminy Sławno Rada Gminy Sławno ustaliła od 1 października 2021 roku stawkę opłaty:

 • dla osób segregujących odpady w kwocie 20,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość,
 • w przypadku niedopełnienia OBOWIĄZKU zbierania odpadów w sposób selektywny w drodze decyzji zostanie naliczona opłata stanowiąca dwukrotność stawki, która stanowi 40,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.
czytaj więcej »

Już jest „Kwitnące Zielone Kwasowo”

30.07.2021

07:55

Agnieszka

lakakwietnaStowarzyszenie Pałacowe z Kwasowa otrzymało mikrodotację w ramach Programu Społecznik na lata 2019-2021 na realizację projektu pn. „Kwitnące Zielone Kwasowo”. Już dziś możemy podziwiać wspaniałe efekty wspólnych prac mieszkańców wsi, dzięki którym ich mała ojczyzna pięknieje.

czytaj więcej »

Różany zawrót głowy

29.07.2021

14:06

Agnieszka

rozeRóża to jeden z najpiękniejszych, a zarazem najpopularniejszych kwiatów. Nie bez powodu zyskała sobie miano królowej kwiatów. Hodowcy, ogrodnicy - amatorzy i miłośnicy tej przepięknej rośliny mogą wybierać spośród ogromnej ilości gatunków. Od 2020 r. na terenie naszej Gminy nasadzono już kilkaset tych wspaniałych kwiatów - róże klasyczne, pnące, rabatowe, wielokwiatowe, krzaczaste, odmiany historyczne i mrozoodporne. Każda róża jest wyjątkowa. Zobaczcie Państwo piękno kwiatów, które zdobią nasze wsie.

czytaj więcej »

Kwitnąca łąka przy kościele – czemu nie!

29.07.2021

10:40

Agnieszka

StaryKrakowPrzy gotyckim kościele w Starym Krakowie zamiast tradycyjnego trawnika tym roku wysiano mieszankę wspaniale kwitnących roślin. Kolorowy, kwiatowy dywan to nie tylko wspaniała ozdoba przykościelnego terenu ale i miejsce pożyteczne dla pszczół i innych, dzikożyjących owadów. Zobaczcie Państwo sami, czy teren nie prezentuje się rewelacyjnie.

czytaj więcej »

Nasza Gmina przyjazna pszczołom

29.07.2021

08:23

Agnieszka

pszczolyOd kliku lat Gmina Sławno sukcesywnie prowadzi nasadzenia różnego rodzaju drzew i krzewów. Zakłada nowe aleje przydrożne i śródpolne lub uzupełniania istniejące, historyczne szpalery drzew. Luki w zabytkowych alejach zapełniane są tymi samymi gatunkami drzew dzięki czemu nie zmieniamy charakteru popularnych „kasztanówek” czy alei lipowych. Wysiewane są też rośliny nektarodajne, będące wspaniałymi pożytkami dla pszczół i innych owadów zapylających.

czytaj więcej »

Terminy odbioru odpadów komunalnych do końca 2021 r.

28.07.2021

08:16

Agnieszka

pojemnikiZapraszamy do zapoznania się z terminami - harmonogramami odbioru odpadów komunalnych na miesiące sierpień-grudzień 2021 roku na terenie Gminy Sławno (nieruchomości zamieszkane i niezamieszkane).

czytaj więcej »

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030

14.07.2021

12:10

Paweł

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu
„Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”.

czytaj więcej »

Zielone lekcje o tematyce pszczelarskiej w pasiece edukacyjnej

28.06.2021

13:38

Agnieszka

pszczołyW bieżącym roku szkolnych uczniowie m.in. gminnych szkół podstawowych wzięli udział w zielonych lekcjach na terenie pasieki „Wędrowna barć” w Krzmienicy. Warsztaty o tematyce pszczelarskiej obejmowały m. in. pogadankę o pszczołach i pracy w pasiece, o produktach pszczelich i ich walorach zdrowotnych. Można było zobaczyć różnego rodzaju ule, podkurzacze, miodarki i inny ciekawy sprzęt używany na co dzień.

czytaj więcej »

Spotkanie pszczelarzy w Radosławiu

21.06.2021

13:08

Agnieszka

pszczelarze18 czerwca 2021 r. w Radosławiu, podczas oficjalnego otwarcia nowo wybudowanej świetlicy, odbyło się spotkanie środowiska pszczelarzy i samorządowców. W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz, wójt Gminy Sławno Ryszard Stachowiak, Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy Michał Bociarski, Wiceprezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy Jerzy Samborski, Marian Karolczak – prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Koszalinie oraz grupa pszczelarzy z terenu powiatu sławieńskiego.

czytaj więcej »

W najbliższą sobotę PSZOK nieczynny

29.04.2021

08:01

Agnieszka

UWAGAW najbliższą sobotę - 1 maja 2021 r.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszkowie
będzie nieczynny.

Zapraszamy w kolejną sobotę, tj. 08 maja 2021 r. w godzinach od 9.00 do 12.00. 
 

12345...11

pomoc dla Ukrainy
door-to-door
CEEB
LINKI1
GAZYFIKACJA
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
smog-www
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

PAJACYKI

ekoludki

sp_bobrowice
sp_slawsko
sp_warszkowo
sp_wrzesnica
sp_zukowo

 

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ