herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Granty PPGR

19.10.2021

11:51

Agnieszka

granty

Wójt Gminy Sławno – Ryszard Stachowiak zaprasza do udziału w programie Granty PPGR.

czytaj więcej »

Nabór do Klubu Dziecięcego w Gwiazdowie

19.10.2021

08:51

Agnieszka

nabór

W dniu 20 października 2021 r. rozpoczyna się nabór dzieci w wieku 1-3 lata do Klubu Dziecięcego w Gwiazdowie

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Boleszewo

26.07.2021

15:14

Paweł

boleszewo

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Informacja w sprawie sytuacji finansowej spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA” w związku z nieprawdziwymi informacjami opublikowanymi przez Klub Radnych „Bliżej Mieszkańców Gminy Sławno” w mediach społecznościowych.

 

 

Kasa Urzędu Gminy Sławno
czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00
.


NAJWAŻNIEJSZE TELEFONY:

 • POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁAWNIE
  tel./fax: 59 810-73-11, tel. alarmowy (całodobowy): 694-493-769
 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE
  tel./fax: 59 810-03-00, tel. alarmowy (całodobowy) 538-446-559
 • SEKRETARIAT URZĘDU GMINY SŁAWNO
  tel. 59 810-75-26;  59 810-67-10, fax: 59 810-67-00, e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
 • GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
  tel. alarmowy (całodobowy): 607-205-122

APELUJEMY, by wszelkie sprawy urzędowe załatwiać na odległość - za pomocą dostępnych środków komunikacji (telefon, internet). 

 • SEKRETARIAT URZĘDU GMINY SŁAWNO
  tel. 59 810-75-26; 59 810-67-10
  fax: 59 810-67-00
  e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
  skrzynka ePUAP: /gminaslawno/skrytka
 • URZĄD STANU CYWILNEGO - tel. 59 810-00-20; 59 810-00-21
 • DOWODY OSOBISTE, MELDUNKI, EWIDENCJA LUDNOŚCI - tel. 59 810-67-15
 • ODPADY KOMUNALNE - tel. 59 810-67-04
 • PODATKI - tel. 59 810-67-13
 • CMENTARZE i OCHRONA ŚRODOWISKA - tel. 59 810-67-03
 • MIENIE KOMUNALNE - tel. 59 810-67-01

Szkolenie dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii

04.03.2013

13:42

Oktawia

Firma Lumen Technik pragnie zaoferować mieszkańcom Gminy Sławno całkowicie bezpłatne szkolenie dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii oraz możliwości ich wykorzystania w gospodarstwach domowych.

Szkolenie obejmie następujące tematy:
- rodzaje i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii,
- oszczędności jakie płyną z korzystania z OZE oraz ich wpływie na środowisko naturalne,
- jakie istnieją możliwości dofinansowania np. instalacji słonecznych,
- możliwości uzyskania darmowego audytu w miejscu zamieszkania.

Zainteresowani mieszkańcy gminy proszeni są o zgłaszanie udziału w szkoleniu w Urzędzie Gminy Sławno, ul. M.C. Skłodowskiej 9, pok. Nr 3, telefonicznie pod numerem 059 810 6703 w terminie do 29.03.2013 r.
 

Informacja dla mieszkańców Bobrowic i Rzyszczewa

28.02.2013

13:07

Agnieszka

INFORMACJA
dla posiadaczy nieruchomości w miejscowościach Bobrowice i Rzyszczewo

W związku z przekazaniem z dniem 31 stycznia 2013 r. do „WiK” Spółki z o.o. w Sławnie nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej Bobrowice – Rzyszczewo, przypominam o obowiązku wynikającym z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 kwietnia 1996 r. ( Dz. U. 2012, poz. 391 tekst jednolity), na mocy którego właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym należy podjąć czynności zmierzające do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

W tym celu należy:

 • przed przystąpieniem do wykonania przyłącza uzgodnić warunki przyłączenia z administratorem kanalizacji Spółką z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Sławno,
 • wykonać przyłącze we własnym zakresie lub zlecić to firmie świadczącej takie usługi,
 • podpisać umowę z administratorem sieci ( WiK Sławno ),
 • fakt wykonania przyłącza zgłosić w siedzibie Urzędu Gminy pok. Nr 3.

Obowiązek przyłączenia do sieci sanitarnej nie dotyczy właścicieli, użytkowników nieruchomości, którzy posiadają oczyszczalnie przydomowe i dokonali zgłoszenia w rejestrze Urzędu Gminy Sławno.

Przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie w okresie 6 miesięcy od daty otrzymania niniejszego pisma.

Do czasu przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej należy prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi i przechowywać dowody potwierdzające wywóz nieczystości przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenia.

W przypadku nie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nastąpi wszczęcie postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. ( Dz. U. 2012, poz. 391 tekst jednolity) oraz nałożenie kary grzywny ( art. 10 ust. 2).

Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wójt Gminy Sławno
Ryszard Stachowiak

Informacja

28.02.2013

13:07

Mariusz

INFORMACJA

dla posiadaczy nieruchomości w miejscowościach Bobrowice i Rzyszczewo

 

W związku z przekazaniem z dniem 31.01.2013 r. do „WiK” Spółki z o.o. w Sławnie nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej Bobrowice – Rzyszczewo, przypominam o obowiązku wynikającym z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 kwietnia 1996 r. ( Dz. U. 2012, poz. 391 tekst jednolity), na mocy którego właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
W związku z powyższym należy podjąć czynności zmierzające do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
W tym celu należy:
- przed przystąpieniem do wykonania przyłącza uzgodnić warunki przyłączenia z administratorem kanalizacji Spółką z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Sławno,
- wykonać przyłącze we własnym zakresie lub zlecić to firmie świadczącej takie usługi,
- podpisać umowę z administratorem sieci ( WiK Sławno ),
- fakt wykonania przyłącza zgłosić w siedzibie Urzędu Gminy pok. Nr 3.
Obowiązek przyłączenia do sieci sanitarnej nie dotyczy właścicieli, użytkowników nieruchomości, którzy posiadają oczyszczalnie przydomowe i dokonali zgłoszenia w rejestrze Urzędu Gminy Sławno.
Przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie w okresie 6 miesięcy od daty otrzymania niniejszego pisma.
Do czasu przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej należy prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi i przechowywać dowody potwierdzające wywóz nieczystości przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenia.
W przypadku nie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nastąpi wszczęcie postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. ( Dz. U. 2012, poz. 391 tekst jednolity) oraz nałożenie kary grzywny ( art. 10 ust. 2).
Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wójt Gminy Sławno
Ryszard Stachowiak
 

UWAGA AZBEST

01.02.2013

08:27

Mariusz

W związku z możliwością dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działania związanego z usuwaniem w 2013 roku pokryć dachowych zawierających azbest, wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Sławno proszeni są o złożenie pisemnego wniosku do Urzędu Gminy Sławno w terminie do dnia 29.03.2013 r.
Wzór wniosku oraz pozostałe dokumenty (zgłoszenie prac budowlanych oraz oświadczenie o prawie władania nieruchomością) niezbędne do złożenia wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy Sławno pok. Nr 3.
Jednocześnie informujemy, że dofinansowanie obejmie demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest.
Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego leży w gestii posiadacza nieruchomości.
Wszelkich informacji na temat działania można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Sławno lub pod numerem telefonu 059 810 67 03.

Rozpoczęcie wykonania zadania będzie uzależnione od podpisania umowy z WFOŚiGW w Szczecinie.
 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

06.12.2012

10:18

Mariusz

Na terenie Gminy Sławno dnia 15 grudnia br odbędzie się zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego.Godzina i miejsce podane na plakatach w poniższych linkach.

trasa 1      trasa2

 

 

 

czytaj więcej »

Zbiórka opon

20.11.2012

13:41

Mariusz

W dniach od 26 do 30 listopada 2012 roku. na terenie Gminy Sławno w wynaczonych punktach prowadzona będzie bezpłatna zbiórka zużytych opon od samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych.

czytaj więcej »

Występowanie wilków na terenie województwa zachodniopomorskiego

20.11.2012

13:08

Mariusz


  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o stwierdzeniu powiększania areał występowania wilka na terenie województwa zachodniopomorskiego (coraz częstsze przypadki potwierdzenia bytności wilka, na terenach, dotychczas przez ten gatunek niezasiedlonych) oraz potencjalnego zagrożenia powstawaniu szkód w pogłowiu zwierząt gospodarskich, wyrządzanych przez wilki.
 


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Zlocieńcu ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec Teł.: (0-94) 36 70 920 Teł./fax: (0-94) 36 73 544

czytaj więcej »

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

06.11.2012

10:21

Agnieszka

SZANOWNY MIESZKAŃCU

1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oznacza to że od początku lipca 2013 r. to gmina będzie właścicielem odpadów wytworzonych przez mieszkańców, a następnie odbierze je, podda odzyskowi i unieszkodliwi.

Jak będzie funkcjonował system w Gminie Sławno.
Opłata za odpady posegregowane zgodnie z ustawą będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady. Rada Gminy Sławno ustaliła stawkę opłaty w zależności od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym w wysokości 7 zł. od osoby za odpady zmieszane segregowane w stosunku miesięcznym oraz 13 zł. od osoby za odpady które nie będą segregowane również w stosunku miesięcznym. Stawki te obowiązywać będą od 1 lipca 2013 r.
Odpady zmieszane odbierane będą z następująca częstotliwością: od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na dwa tygodnie, od 1 listopada do 31 marca – 1 raz co cztery tygodnie.
Odpady segregowane to jest: papier, tworzywa sztuczne, szkło będą odbierane co najmniej raz w miesiącu o ile worki będą zapełnione, w innym przypadku odpady segregowane odebrane zostaną w następnym miesiącu. Przy braku segregacji właściciel nieruchomości zostanie obciążony wyższą opłatą za odbiór odpadów tj. 13 zł od osoby/miesięcznie!!!
Zgodnie z ustawą każdy właściciel nieruchomości musi wyposażyć nieruchomość w pojemnik na odpady komunalne zmieszane, a podmiot wyłoniony w drodze przetargu będzie dostarczał worki do selektywnej zbiórki.
Każdy właściciel nieruchomości powinien wyposażyć nieruchomość w kompostownik do kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych.

Kto ponosi opłaty?
Opłaty za gospodarowanie odpadami ponosi właściciel, posiadacz, zarządca, który będzie wnosił na rzecz Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Sławno lub bezpośrednio na konto gminy do 20-tego każdego miesiąca począwszy od miesiąca lipca.
Obowiązujące umowy właścicieli nieruchomości z firmą odbierającą odpady z dniem 1 lipca 2013 r. przestaną obowiązywać.

Termin składania deklaracji.
Deklaracja o ilości osób zamieszkałych na nieruchomości będzie podstawą do naliczenia wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów. Termin został określony uchwałą Rady Gminy Sławno. W deklaracji zostały określone stawki opłat za odpady selektywnie zbierane oraz odpady nieselektywnie zbierane. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć do Wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach określonych w uchwale oraz deklarację dotyczącą kompostowania odpadów biodegradowalnych.

Co w zamian za opłatę.
Przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu odbierze od właścicieli nieruchomości następujące odpady: zmieszane odpady komunalne, papier, makulaturę, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe, szkło, odpady ulęgające biodegradacji, w tym odpady zielone.
Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny będzie odbierany 2 razy do roku we wszystkich sołectwach na terenie gminy.
Odpady wielkogabarytowe odbierane będą raz na kwartał w terminie i miejscu wyznaczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
Baterie inne niż przemysłowe i samochodowe można składować w pojemnikach znajdujących się w placówkach oświatowych.
Szczegóły systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Sławno regulują uchwały Rady Gminy Sławno Nr XXIV/224/2012, XXIV/225/2012, XXIV/226/2012, XXIV/227/2012 z dnia 23.11.2012 r. dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Sławno w zakładce uchwały rok 2012.
Powyższe uchwały będą opublikowane również w gazetce gminnej „Gmina nad Wieprzą”.


Wójt Gminy Sławno
Ryszard Stachowiak

Zbiórka opon

06.11.2012

09:35

Anna

W dniach od 26 do 30 listopada 2012 roku. na terenie Gminy Sławno w wynaczonych punktach prowadzona będzie bezpłatna zbiórka zużytych opon od samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych.

czytaj więcej »

Zgłoszenia do konkursu "Świadomy wie co robić z ZSEE"

18.10.2012

12:56

Mariusz

Uwaga! Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do konkursu „Świadomy wie co robić z ZSEE” adresowanego do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Rejestracja on-line odbywa się przez panel komunikacyjny na stronie głównej! Wystarczy zbudować 5-osobowy zespół uczniów pod przewodnictwem opiekuna i wziąć udział w naszym konkursie. Najlepiej wykonane zadania konkursowe wyróżnimy atrakcyjnymi nagrodami dla szkół, opiekunów i uczniów. Uroczysty finał w obecności gości honorowych i mediów odbędzie się w Warszawie.

czytaj więcej »

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

08.10.2012

08:51

Mariusz

 W dniu 13 października 2012 roku na terenie Gminy Sławno odbędzie kolejna już akcja zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Miejsce i czas zbiórki kliknij tutaj.

Zaproszenie na dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematyką żubra i wilka

13.09.2012

11:00

Anna

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ze Stowarzyszeniem Przyrodników Ostoja Pomorska w ramach konferencji pt. Bliżej Natury, organizuje dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematyką żubra i wilka w naszym województwie.

czytaj więcej »

Zaproszenie na spotkanie dot. dofinansowania kolektorów słonecznych

14.06.2012

12:07

Anna

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Sławno na spotkanie , które odbędzie się 22 czerwca br. w Sławieńskim Domu Kultury, dotyczące możliwości dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupu i montażu kolektorów słonecznych

czytaj więcej »

Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

08.05.2012

13:44

Anna

W dniu 19 maja 2012 r. na terenie Gminy Sławno odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zainteresowane osoby proszone są o składanie sprzętu we wskazanych miejscach

czytaj więcej »

Gmina Sławno otrzymała dofinansowanie na usuwanie azbestu

12.04.2012

08:01

Anna

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Sławno otrzymała dofinansowanie w formie dotacji na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno - etap II". Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udzieli dofinansowania w wysokości 100% wnioskowanej kwoty. Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy z Funduszem o dofinansowanie, następnie Gmina w drodze przetargu wyłoni firmę, która zajmie się realizacją przedsięwzięcia.

Usuwanie azbestu 2012

30.11.2011

09:35

Wojciech

W związku z możliwością dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działania związanego z usuwaniem w 2012 roku pokryć dachowych zawierających azbest, wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Sławno proszeni są o złożenie pisemnego wniosku do Urzędu Gminy Sławno w terminie do dnia 31.12.2011 r. Wzór wniosku oraz pozostałe dokumenty (zgłoszenie prac budowlanych oraz oświadczenie o prawie władania nieruchomością) niezbędne do złożenia wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy Sławno pok. Nr 1. Jednocześnie informujemy, że dofinansowanie obejmie demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest. Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego leży w gestii posiadacza nieruchomości. Wszelkich informacji na temat działania można uzyskać w pokoju Nr 1 Urzędu Gminy Sławno lub pod numerem telefonu 059 810 67 01.

Rozpoczęcie wykonania zadania będzie uzależnione od podpisania umowy z WFOŚiGW w Szczecinie.

Kredyt z dotacją WFOŚiGW na przydomowe oczyszczalnie ścieków

02.11.2011

09:32

Wojciech

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy uzyskaniem pomocy finansowej w temacie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, uprzejmie informujemy o aktualnie dostępnych możliwościach rynkowych w powyższym zakresie.


„Program dofinansowania osób fizycznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego” funkcjonujący w oparciu o współpracę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie i trzech banków: Banku Spółdzielczego w Wolinie, Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie i Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku.

Celem Programu jest zwiększenie ilości gospodarstw domowych przyłączanych do istniejących lub nowopowstałych gminnych sieci kanalizacyjnych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz likwidacja przydomowych szamb. Nabór wniosków prowadzony jest w terminie ciągłym przez wymienione wyżej banki. Korzyść dla klienta polega na spłacie przez Fundusz 40 % kapitału kredytu zaciągniętego na ten cel w banku.

Okres kredytowania ustalony jest indywidualnie prze każdy z banków (standardowo do 5 lat). Oprocentowanie pożyczki wynosi 8 % w skali roku.

Zadanie może być skredytowane w 100 %, koszt całkowity inwestycji może wynieść max do 20.000,00 zł.

Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych.

02.11.2011

09:07

Wojciech

W dniu 5 listopada 2011 roku odbędzie się na teresnie Gminy Sławno zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Tel. kontaktowy 508-049-170

czytaj więcej »

Usuwanie azbestu 2012

28.10.2011

09:18

Wojciech

W związku z możliwością dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działania związanego z usuwaniem w 2012 roku pokryć dachowych zawierających azbest, wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Sławno proszeni są o złożenie pisemnego wniosku do Urzędu Gminy Sławno w terminie do dnia 30.11.2011 r. Wzór wniosku oraz pozostałe dokumenty (zgłoszenie prac budowlanych oraz oświadczenie o prawie władania nieruchomością) niezbędne do złożenia wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy Sławno pok. Nr 1. Jednocześnie informujemy, że dofinansowanie obejmie demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest. Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego leży w gestii posiadacza nieruchomości. Wszelkich informacji na temat działania można uzyskać w pokoju Nr 1 Urzędu Gminy Sławno lub pod numerem telefonu 059 810 67 01.

Rozpoczęcie wykonania zadania będzie uzależnione od podpisania umowy z WFOŚiGW w Szczecinie.

123456789...10

LINKI1-korona
door-to-door
LINKI1
SPIS
GAZYFIKACJA
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
smog-www
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

PAJACYKI

ekoludki

sp_bobrowice
sp_slawsko
sp_warszkowo
sp_wrzesnica
sp_zukowo

 

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2020

TREŚĆ