herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Granty PPGR

19.10.2021

11:51

Agnieszka

granty

Wójt Gminy Sławno – Ryszard Stachowiak zaprasza do udziału w programie Granty PPGR.

czytaj więcej »

Nabór do Klubu Dziecięcego w Gwiazdowie

19.10.2021

08:51

Agnieszka

nabór

W dniu 20 października 2021 r. rozpoczyna się nabór dzieci w wieku 1-3 lata do Klubu Dziecięcego w Gwiazdowie

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Boleszewo

26.07.2021

15:14

Paweł

boleszewo

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Informacja w sprawie sytuacji finansowej spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA” w związku z nieprawdziwymi informacjami opublikowanymi przez Klub Radnych „Bliżej Mieszkańców Gminy Sławno” w mediach społecznościowych.

 

 

Kasa Urzędu Gminy Sławno
czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00
.


NAJWAŻNIEJSZE TELEFONY:

 • POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁAWNIE
  tel./fax: 59 810-73-11, tel. alarmowy (całodobowy): 694-493-769
 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE
  tel./fax: 59 810-03-00, tel. alarmowy (całodobowy) 538-446-559
 • SEKRETARIAT URZĘDU GMINY SŁAWNO
  tel. 59 810-75-26;  59 810-67-10, fax: 59 810-67-00, e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
 • GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
  tel. alarmowy (całodobowy): 607-205-122

APELUJEMY, by wszelkie sprawy urzędowe załatwiać na odległość - za pomocą dostępnych środków komunikacji (telefon, internet). 

 • SEKRETARIAT URZĘDU GMINY SŁAWNO
  tel. 59 810-75-26; 59 810-67-10
  fax: 59 810-67-00
  e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
  skrzynka ePUAP: /gminaslawno/skrytka
 • URZĄD STANU CYWILNEGO - tel. 59 810-00-20; 59 810-00-21
 • DOWODY OSOBISTE, MELDUNKI, EWIDENCJA LUDNOŚCI - tel. 59 810-67-15
 • ODPADY KOMUNALNE - tel. 59 810-67-04
 • PODATKI - tel. 59 810-67-13
 • CMENTARZE i OCHRONA ŚRODOWISKA - tel. 59 810-67-03
 • MIENIE KOMUNALNE - tel. 59 810-67-01

Usuwamy azbest

22.08.2016

14:41

Agnieszka

azbest-01Na terenie Gminy Sławno już po raz szósty realizowane jest zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Inwestycja realizowana jest dzięki otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wsparcie objęło demontaż, transport, utylizację wyrobów zawierających azbest lub odbiór już zdemontowanych wyrobów złożonych na posesji. Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego leży w gestii posiadacza nieruchomości.

czytaj więcej »

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego – etap II

28.07.2016

12:48

Agnieszka

barszcz-chemia-02Zakończył się drugi etap zwalczania inwazyjnej rośliny występującej na terenie naszej gminy – barszczu Sosnowskiego. Etap ten, po wcześniejszym wykoszeniu polegał na wykonaniu oprysków chemicznych, prowadzących do uschnięcia roślin.

czytaj więcej »

Uwaga - PSZOK w Warszkowie

21.06.2016

10:30

Agnieszka

pszok(1)Od maja 2016 r. zmieniła się lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Aktualnie posegregowane odpady można oddać bezpłatnie w Warszkowie, kierując się drogą gminną przy szkole w kierunku boiska wiejskiego.

czytaj więcej »

Usuwamy Barszcz Sosnowskiego

09.06.2016

12:07

Agnieszka

barszcz-05W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie polegające na usuwaniu Barszczu Sosnowskiego z terenów Gminy Sławno przeprowadzono pierwsze prace w terenie. Barszcz usuwany jest metodą mechaniczną czyli poprzez koszenie inwazyjnych roślin.

czytaj więcej »

75% kosztów usunięcia Barszczu Sosnowskiego pokryje WFOŚiGW

02.06.2016

14:52

Agnieszka

WFOSiGW w SzczecinieGmina Sławno uzyskała ponad 21,5 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na usuwanie Barszczu Sosnowskiego. Kwota ta stanowi 75% zaplanowanych kosztów tego zadania. Resztę pokryje Gmina ze swojego budżetu.

czytaj więcej »

O wiatrakach z Tychowa na antenie Radia Koszalin

15.04.2016

14:29

Agnieszka

01W środę, 13 kwietnia 2016 r. na antenie Radia Koszalin można było wysłuchać audycji prowadzonej na żywo ze świetlicy w Tychowie. Tematem przewodnim rozmów Edyty Lubiak z gośćmi miało być funkcjonowanie farmy wiatrowej w Tychowie. Jednak rozmawiano o wiatrakach ogólnie, gdyż z zaproszenia wójta do aktywnego udziału w programie skorzystało jedynie kilku mieszkańców Tychowa i Noskowa.

czytaj więcej »

Śmieci na terenie naszych wsi

11.04.2016

15:09

Agnieszka

Tychowo Rozdalowo1aOd lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system odbioru i zagospodarowywania odpadów. Niestety, mimo, iż cały czas sprzątamy teren naszej gminy ze śmieci to nadal liczne są przykłady „kultury” naszych mieszkańców i „nieproszonych gości”.

czytaj więcej »

Radni wyrazili swoje stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

11.04.2016

11:05

Agnieszka

wiatraki Tychowo2W dniu 5 kwietnia 2016 r. Radni Rady Gminy Sławno podjęli uchwałę, w której wyrazili swoje stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

czytaj więcej »

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 marca 2016 r.

03.03.2016

09:43

Agnieszka

wykrzyknik

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)
Wójt Gminy Sławno zawiadamia:

Uchwałą Nr XVIII/160/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/108/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności Rada Gminy Sławno ustaliła stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
- 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny
- 13,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

czytaj więcej »

Śmieci - ważne informacje dla mieszkańców

26.01.2016

13:03

Agnieszka

koszWłaściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych Przez właściciela nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzeniu lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązek gospodarowania odpadami z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku przejęła Gmina Sławno. Właściciel takiej nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych  lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości.

czytaj więcej »

Odbiór odpadów od 1 stycznia br.

22.01.2016

07:09

Agnieszka

koszInformujemy, że od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcą odbierającym zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zebrane odpady z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Sławno jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie, wybrane w postępowaniu przetargowym.

czytaj więcej »

Azbest 2016

15.01.2016

11:36

Agnieszka

nabor wnioskow - usuwanie azbestuRozpoczął się kolejny nabór wniosków o udzielenie pomocy w 2016 r.  na usuwanie i demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno. Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z pomocy na ten cel, proszeni są o składanie wniosków do 31 marca 2016 roku.

czytaj więcej »

Harmonogram odbioru odpadów niesegregowanych na rok 2016

13.01.2016

08:03

Agnieszka

Rzesze zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii

18.12.2015

07:31

Agnieszka

03W dniu 16 grudnia 2015 r. z inicjatywy Wójta Gminy Sławno – Ryszarda Stachowiaka odbyła się Gminna Konferencja z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, która przyciągnęła rzesze mieszkańców zainteresowanych tą tematyką. Ogromnym bodźcem dla przybyłych był zrealizowany przez Gminę jesienią tego roku unijny projekt montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach prywatnych mieszkańców, których właściciele ponieśli tylko symboliczne koszty instalacji zestawów.

czytaj więcej »

Program Gminnej Konferencji OZE

15.12.2015

13:49

Agnieszka

Program konferencji-glowka na wwwPoniżej prezentujemy szczegółowy program Gminnej Konferencji z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, która odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015 r. o godz. 12:00 w sali herbowej Urzędu Miejskiego i Urzędu Gminy w Sławnie. Przypominamy, że udział w wydarzeniu i jest bezpłatny i gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyka OZE.

czytaj więcej »

Odnawialne Źródła Energii – spotkanie przedstawicieli Gmin z terenu DLGR z Burmistrzem Miastka oraz Miasteckim Towarzystwem Gospodarczym

10.12.2015

08:41

Agnieszka

01W czwartek, 3 grudnia 2015 roku z inicjatywy Wójta Gminy Sławno Ryszarda Stachowiaka odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Gmin należących do Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z przedstawicielami Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego przy współudziale Romana Ramion - Burmistrza Miastka. W spotkaniu brali udział wójtowie i przedstawiciele gmin: Sławno, Malechowo, Darłowo, Postomino i miasta Darłowo oraz pozostali członkowie zarządu DLGR.

czytaj więcej »

Ważne! Od stycznia 2016 r. Gmina odbierze odpady z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy

27.11.2015

07:59

Agnieszka

kosz

Na podstawie art. 6c ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) Gmina Sławno przejmie obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zmiana wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r. W związku z tym właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe powinni złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sekretariacie Urzędu Gminy.

czytaj więcej »

Gminna Konferencja OZE

24.11.2015

07:42

Agnieszka

oze-konferencjawwwZapraszamy 16 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 na Gminną Konferencję z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

czytaj więcej »

Spotkanie w sprawie budowy chlewni

23.11.2015

09:16

Agnieszka

0120 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Sławno odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie, którego głównym tematem była zmiana lokalizacji planowanej budowy chlewni w miejscowości Janiewice.

czytaj więcej »

Zbiórka elektrośmieci na terenie Gminy Sławno - sobota, 24 października 2015 r.

14.10.2015

14:13

Agnieszka

elektrosmieciW dniu 24 października 2015 r. (sobota) odbędzie się kolejna zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie naszej gminy. Zużyty i niepotrzebny sprzęt należy złożyć w poszczególnych miejscowościach w wyznaczonych miejscach.

czytaj więcej »
123456789...10

LINKI1-korona
door-to-door
LINKI1
SPIS
GAZYFIKACJA
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
smog-www
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

PAJACYKI

ekoludki

sp_bobrowice
sp_slawsko
sp_warszkowo
sp_wrzesnica
sp_zukowo

 

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2020

TREŚĆ