herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Koperta Życia

15.11.2017

15:20

Agnieszka

koperta zycia1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przystąpił do realizacji akcji „Koperta Życia”.

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

01.02.2017

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie – Lider innowacji Smart City 2017

05.12.2017

12:29

Agnieszka

lIDER INNOWACJINiezmiernie miło nam poinformować, że projekt „Energooszczędna i inteligentna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego – Grota w Żukowie w Gminie Sławno” zdobył I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Lider innowacji Smart City 2017”, organizowanym przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Inteligentny system zarządzania budynkiem na zlecenie naszej gminy przygotowała i wdrożyła firma INLOGIC Sp. z o.o. Sp. K.

czytaj więcej »

Czy powstaną nowe mieszkania?

01.12.2017

13:13

Agnieszka

Mieszkanie Plus24 listopada 2017 r. Gmina Sławno podpisała z Krajowym Zasobem Nieruchomości oraz Ministrem Infrastruktury i Budownictwa list intencyjny w sprawie chęci współpracy przy realizacji programu Mieszkanie Plus. Gmina chciałaby wybudować w ramach programu 30 nowych mieszkań w budynkach wielorodzinnych we Wrześnicy i w Kwasowie.

czytaj więcej »

Najnowsze technologie = pracownia multimedialna w Żukowie

22.11.2017

10:53

Agnieszka

salamulti20W nowopowstałej szkole w Żukowie zorganizowano wielofunkcyjną pracownię multimedialną, która służy do nauki przedmiotów informatycznych, innych przedmiotów z zastosowaniem nowoczesnych technologii, a niebawem doposażona zostanie w profesjonalny system do nauki języków obcych. Wspaniały 75-calowy monitor interaktywny poza funkcją znanej już tablicy multimedialnej odtwarza obraz w technologii 4K z wysokiej jakości dźwiękiem o mocy 2 x 40W. Może tym samym służyć jako zintegrowany zestaw projekcyjny.

czytaj więcej »

Umowa na dostawę pomostu w Łętowie podpisana

15.11.2017

15:00

Agnieszka

kajaki2W dniu 13 listopada 2017 r. nastąpiło podpisanie umowy na dostawę pomostu pływającego. Pomost cumowniczy o długości 114 mb będzie zamontowany na terenie jeziora Łętowskiego. Koszt pomostu wyniesie 242.310,00 zł  brutto z czego ok. 30% sfinansuje Gmina Sławno, pozostałe środki finansowe, tj. kwota blisko 70 % pochodzi z Projektu pn. „Budowa szlaku kajakowego na jeziorze Łętowskim wraz z niezbędną infrastrukturą i oznakowaniem” Nr RPZP.04.09.00-00-32-0030/16-01 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.

czytaj więcej »

Łopot flag przy szkołach

15.11.2017

14:24

Agnieszka

flagi5Po raz pierwszy w tym roku podczas Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2017 r. przy wszystkich gminnych szkołach zawisły flagi na nowopostawionych masztach. Łopot flag przyciąga uwagę uczniów i pracowników szkół, a także mieszkańców poszczególnych miejscowości.

czytaj więcej »

Remont remizy jednostki OSP w Sławsku

15.11.2017

12:47

Agnieszka

osp1Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku, jako jedna z 4 jednostek OSP z terenu naszej gminy otrzymała wsparcie na remont remizy i zakup niezbędnego sprzętu. Dzięki wsparciu z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 26 tys. zł (ponad 40% wartości inwestycji) oraz z budżetu gminy Sławno wykonano kompleksowy remont garażu i części dachu. Wykonano całkowitą wymianę posadzki w boksach garażowych. Po skuciu dotychczasowej, wyeksploatowanej już podłogi wylano nową, zbrojoną posadzkę. Glazurą wyłożono dolną część ścian, by można je było łatwo utrzymać w czystości. Pomalowano też całe wnętrze remizy wraz z magazynkiem. Remizę wyposażono w jednostkowe szafki na odzież strażacką i regały.

czytaj więcej »

Powstaje droga w Łętowie

07.11.2017

12:56

Agnieszka

letowo3Dzięki współpracy naszej gminy z Nadleśnictwem Sławno powstaje ok. 700 m odcinek drogi asfaltowej prowadzącej z Łętowa w stronę Korzybia. Koszt budowy w wysokości ok. 75% wartości inwestycji pokryją Lasy Państwowe, które przeznaczyły na ten cel 520 tys. zł. Aktualnie wykonywane jest korytowanie i układanie podbudowy pod jezdnię przez firmę ZIMAR Ryszard Ziegert, która zwyciężyła w przetargu.

czytaj więcej »

Oficjalnie otwarto Szkołę Podstawową w Żukowie

25.10.2017

14:30

Agnieszka

otwarcie20W samo południe, 24 października 2017 r. rozpoczęto uroczystości związane o oficjalnym otwarciem kompleksu edukacyjno-sportowego Szkoły Podstawowej im. Gen. Stefana Roweckiego-Grota w Żukowie. Kilkuset gości, wśród których byli m.in. samorządowcy, duchowni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, kombatanci i seniorzy, nauczyciele i uczniowie oraz ich rodzice, a także mieszkańcy z terenu całej gminy Sławno, zgromadziło się na dziedzińcu nowego obiektu szkolnego.

czytaj więcej »

Otwarcie drogi Warszkowo - Warszkówko

10.10.2017

15:12

Marcin

2017-10-06 001 030Przed rozpoczęciem XLIX Sesji Rady Gminy Sławno radni, sołtysi, pracownicy urzędu oraz mieszkańcy spotkali się na drodze gminnej w Warszkówku. Sołtys – Mariola Kamoda w imieniu mieszkańców złożyła na ręce Marty Hołowatej – Przewodniczącej Rady Gminy oraz Ryszarda Stachowiaka – Wójta serdeczne podziękowania za realizację tak długo oczekiwanej inwestycji drogowej. Tym samym symbolicznie otwarto drogę gminną w Warszkówku. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.185.000 zł, w tym ze środków zewnętrznych Gmina Sławno uzyskała dofinansowanie w wysokości blisko 580 tys. zł: z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 499.667 zł oraz z dotacji Urzędu Marszałkowskiego ok. 80.000 zł. Wsparcia na realizację zadania udzielił również Powiat Sławieński w kwocie 180.000 zł.

czytaj więcej »

A w Żukowie praca wre…

10.10.2017

00:39

Agnieszka

meble1Od dłuższego czasu wyposażany jest nowoczesny kompleks edukacyjno-sportowy w Żukowie. Oprócz niezbędnych mebli kompletowane i montowane są inne sprzęty oraz wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni. Pracownicy szkoły z ogromnym zaangażowaniem noszą, skręcają, ustawiają sprzęty, by lada dzień uczniowie mogli podjąć naukę w nowej szkole.

czytaj więcej »

Ponad 300 tysięcy złotych na gminne place zabaw

02.10.2017

18:51

Marcin

podpisnie_umow_27.09.2017_foto1Dnia 27 września 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego - wicemarszałek Jarosław Rzepa podpisał z dyrektorem Biblioteki Publicznej Gminy Sławno – Oktawią Majdowską umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Projekt zakłada budowę nowoczesnych placów zabaw w 7 miejscowościach gminy Sławno: Warszkowie, Pomiłowie, Smardzewie, Kwasowie, Żukowie, Tychowie oraz Tokarach. Założeniem przedsięwzięcia jest udostępnienie mieszkańcom i turystom ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej. Całkowita wartość zadania wynosi 472 919,23 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to ponad 300 tysięcy złotych.

 

loga

 

Kolejne krzewy posadzono w Żukowie w ramach „czynu społecznego”

21.09.2017

15:38

Agnieszka

czyn-II19Po raz trzeci chętni stawili się punktualnie o 8.00 rano przy powstającym kompleksie szkolnym w Żukowie by w ramach „czynu społecznego” pomóc w zagospodarowaniu terenu wokół szkoły. Po wymianie podłoża sadzono kolejne rośliny wokół budynku, rozkładano też kolejne pasy zielonej trawy. Ogromny skwer przy sali sportowej plantowano i przygotowywano pod wysiew traw.

czytaj więcej »

Rozpoczęto procedury związane z odbiorem prac przy szkole w Żukowie

18.09.2017

10:27

Agnieszka

PART_1505567455135W ubiegły czwartek, 14 września 2017 r. formalnie potwierdzono zakończenie prac przy budowie Szkoły Podstawowej w Żukowie. Protokoły podpisali inspektorzy nadzoru inwestorskiego w obecności przedstawicieli inwestora. Tym samym rozpoczęto procedurę odbioru końcowego prac, których efektem będzie uzyskanie wszelkich pozwoleń umożliwiających eksploatację kompleksu szkolnego.

czytaj więcej »

Otrzymaliśmy prawie 75 tys. zł na remonty remiz i doposażenie jednostek OSP

13.09.2017

10:03

Agnieszka

OSP - logoJednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy – OSP Sławsko, OSP Żukowo, OSP Janiewice i OSP Stary Kraków otrzymały wsparcie na remonty i zakup niezbędnego sprzętu. W bieżącym roku prawie 75 tys. zł z budżetów Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji trafiło do naszej gminy z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Wkład własny w wysokości prawie 38 tys. zł zabezpieczono w budżecie gminy.

czytaj więcej »

Uwaga mieszkańcy Janiewic - dot. budowy drogi

12.09.2017

10:47

Agnieszka

komunikatPoniżej zamieszczamy informację Wójta Gminy Sławno w sprawie budowy drogi gminnej w Janiewicach.

DO POBRANIA >>> informacja

12345...25

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-las
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina
STMiG 2017 - BANER
STMiG 2017 - Makroregion - BANER

 

 

 

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

baner dol strony - szkola zukowo

Trwa budowa szkoły w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Droga gminna w Tokarach

28.09.2016

14:06

Marcin

baner dol strony - droga Tokary

W Tokarach przebudowano drogę gminną. Prace dofinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Mieszkania w Boleszewie

27.09.2016

14:47

Marcin

Boleszewo-mieszkanie

W wyniku adaptacji części budynku byłej szkoły w Boleszewie powstały 4 nowe mieszkania, które weszły do zasobu mieszkaniowego naszej gminy.

czytaj więcej »

Plac zabaw w Gwiazdowie

10.03.2016

14:23

Agnieszka

inwestycje2015-plac zabaw w gwiazdowie

Wybudowano zestaw zabawowy z 3 wieżami, zjeżdżalniami, drabinkami, ścianką wspinaczkową i pajęczyną, zamontowano huśtawki i bujaki, rurę strażacką oraz karuzelę na placu zabaw w Gwiazdowie. Teren ogrodzono i wzbogacono o tablicę regulaminową, ławki i kosze na śmieci.

czytaj więcej »

Droga powiatowa we Wrześnicy

10.03.2016

14:17

Agnieszka

inwestycje-droga wrzesnica

Powiat Sławieński w partnerstwie z Gminą Sławno wykonał przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wrześnica. Zadanie sfinansowano z budżetów obu jednostek, środków Województwa Zachodniopomorskiego i Unii Europejskiej. Koszt przebudowy ponad 1,4 km drogi to prawie 946 tys. zł.

czytaj więcej »

Wiaty przystankowe

08.03.2016

13:35

Agnieszka

baner dol strony - wiaty przystankowe

Wybudowano wiaty przystankowe i miejsca dla podróżnych m. in. w Sławsku, Gwiazdowie, a ostatnio w.Kwasowie i we Wrześnicy.

czytaj więcej »

Droga w Warszkowie

08.03.2016

13:21

Agnieszka

inwestycje-Warszkowo - schetynowka II

Przebudowano kolejny, 900 metrowy odcinek drogi gminnej w Warszkowie. Na realizację inwestycji uzyskano blisko 590 tys. zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”.

czytaj więcej »

Mieszkania we Wrześnicy

08.03.2016

13:19

Agnieszka

inwestycje-mieszkania-wrzesnica

Zaadoptowano pomieszczenia po byłej przychodni lekarskiej we Wrześnicy na mieszkania komunalne.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

PAJACYKI

ekoludki

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2017

TREŚĆ