herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Nowe adresy w Warszkowie

02.01.2018

14:24

Agnieszka

mapka - warszkowo - ulice - glowka

Od 1 stycznia 2018 r. w Warszkowie obowiązują nowe adresy.

czytaj więcej »

Koperta Życia

15.11.2017

15:20

Agnieszka

koperta zycia1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przystąpił do realizacji akcji „Koperta Życia”.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2018

02.03.2018

14:10

Agnieszka

rownac-szansePolska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła  Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności! Nabór trwa do 14 marca 2018 r. do godz. 12.00. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

czytaj więcej »

Nowe wyposażenie dla Żaków z UKS Żukowo

19.02.2018

08:30

Agnieszka

dresy1Najmłodsza grupa wiekowa - „Żacy”, trenująca piłkę nożną w Uczniowskim Klubie Sportowym Żukowo otrzymała piękne dresy i torby sportowe. Zakup możliwy był dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Gminy Sławno na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

czytaj więcej »

Ferie w Sławsku

30.01.2018

13:52

Agnieszka

fer1W świetlicy wiejskiej w Sławsku podczas ferii odbywały się zajęcia plastyczne i sportowe. Ferie rozpoczęły się mroźną pogodą. Padło pytanie dzieci – gdzie można się ślizgać? Aby rozpoznać temat ferie rozpoczęliśmy od pogadanki na temat „Bezpieczne ferie”.

czytaj więcej »

Szkolenie dla wnioskodawców

02.01.2018

08:20

Agnieszka

szkolenie terminalDarłowska Lokalna Grupa Rybacka i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zapraszają na szkolenie dotyczący zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie operacji. Szkolenie przeprowadzi Pani Anna Felkel – pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Rolnictwa i Rybactwa - Biuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w dniu 04 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 – Darłówko Wschodnie, Terminal Pasażerski, ul. Kotwiczna 14.

czytaj więcej »

II etap szkolenia z zasad wypełniania wniosków

15.12.2017

07:03

Agnieszka

Warsztaty DarlowoDarłowska Lokalna Grupa Rybacka zaprasza na II etap szkolenia (warsztaty) dotyczący zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie operacji. Szkolenie odbędzie się w dniu 18 grudnia o godz. 9.00 w Biurze DLGR w Darłowie, ul. Tynieckiego 2 (sala konferencyjna, II piętro). Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu: 94 307 03 31 (Biuro Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej) 

czytaj więcej »

Konkurs „Sport dla Wszystkich”

07.12.2017

07:46

Agnieszka

Ministerstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu Programu „Sport dla Wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

czytaj więcej »

Nabór wniosków o dofinansowanie - PO "Rybactwo i morze"

04.12.2017

14:50

Agnieszka

logotypy - PO RYBY 2014-2020

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresach:

  • Przed.1.1.1: Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku
  • Przed.1.1.2: Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku
  • Przed.1.1.3: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku
  • Przed.1.1.4: Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru LSR do 2022 roku
  • Przed.2.1.1: Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku
  • Przed.2.2.1: Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 roku
  • Przed.3.1.1: Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa na obszarze LSR do 2022 roku
czytaj więcej »

Spotkanie informacyjne i szkoleniowe

04.12.2017

08:49

Agnieszka

logotypy - PO RYBY 2014-2020

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka oraz Gmina Sławno zapraszają na spotkanie informacyjne połączone ze szkoleniem z zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność.

6 grudnia 2017 r., godz. 9.00
Urząd Gminy Sławno, Sławno, ul. Skłodowskiej 9, sala nr 55

Chętnych prosimy o wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu: 94 307 03 31 (Biuro Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej).

czytaj więcej »

"Posłuchaj wnusiu..." - warsztaty literacko-dziennikarskie dla dzieci

16.11.2017

11:46

Agnieszka

wykrzyknikWójt Gminy Sławno informuje, że w dniu 13 listopada 2017 r. do Urzędu Gminy Sławno wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Żukowo, Łętowo, Brzeście "Mała Ojczyzna" (Żukowo 17, 76-124 Żukowo) na realizację w okresie od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 22 grudnia 2017 r. zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pt. "Posłuchaj wnusiu..." - warsztaty literacko dziennikarskie dla dzieci.

OGŁOSZENIE

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Kolejny raz możesz wygrać nawet 10 000 zł na działania lokalne

26.10.2017

12:50

Agnieszka

240x240Już 25 października ruszyła kolejna, VII edycja organizowanego przez Banki Spółdzielcze SGB konkursu „Spółdzielnia Pomysłów”. Jego główną ideą jest wspieranie lokalnych inicjatyw, które mają na celu zintegrować społeczność sąsiedzką. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje projekty za pośrednictwem strony internetowej w specjalnie utworzonym formularzu: www.spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow

czytaj więcej »

Popołudnie w Archiwum

13.10.2017

13:44

Agnieszka

archiwum5Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Żukowie jest w trakcie zbierania materiałów do książki o swoich prababciach i pradziadkach, którzy osiedlili się w naszych wsiach zaraz po II Wojnie Światowej. Na ten projekt pieniądze zdobyło Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” z Żukowa w ramach konkursu z „Działaj lokalnie”. Do tej pory wywiadów o swoim życiu udzieliło nam 8 osób, które do naszych wsi przybyły z wielu stron świata – z terenu dawnego Związku Radzieckiego, z Niemiec, z Polski centralnej, z terenów dzisiejszej Ukrainy – z Wołynia i spod Lwowa.

czytaj więcej »

Camp tenisa stołowego w Rzyszczewie

10.10.2017

02:06

Agnieszka

karr-pomorze_zachodnie„Camp tenisa stołowego - nasze miejsce do gry”. Tak brzmi tytuł projektu, na który Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rzyszczewo i Rzyszczewko otrzymało dotację w ramach Programu SPOŁECZNIK ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

czytaj więcej »

Konsultacje Programu Współpracy na 2018 rok

04.10.2017

08:53

Marcin

na strone

Informujemy, iż trwają prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom. Podejmowane działania związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na rok 2018 r.

czytaj więcej »

Na Harcerskim Starcie

29.09.2017

01:24

Agnieszka

start3W tradycji sławieńskiego Hufca ZHP im. WOP zapisał się już fakt, iż w ostatni piątek września w Domu Harcerza spotykają się zuchy, harcerze i instruktorzy, by wspólnie zainaugurować kolejny rok harcerskiej służby – czasu wypełnionego przygodami, nietypowymi wyzwaniami i możliwością zdobywania nowych doświadczeń. Tegoroczny Harcerski Start, na który przybyło blisko stu osiemdziesięciu członków ZHP i sympatyków naszego stowarzyszenia, rozpoczęto apelem i odczytaniem rozkazu specjalnego druhny hm. Barbary Sobczak – komendanta Hufca ZHP, a następnie udano się na Cmentarz Komunalny, gdzie pod obeliskami upamiętniającymi harcerzy – obrońców Grodna w roku 1939 oraz żołnierzy Armii Krajowej - wystawiono honorową wartę i zapalono znicze. Tam także druh hm. Ryszard Sobczak – zastępca komendanta hufca wygłosił okolicznościową gawędę, w której nawiązał do roli harcerstwa w życiu społeczeństwa, jego tradycjach i współczesnych powinnościach.

czytaj więcej »

"Pływam jak rybka..." z „Małą Ojczyzną”

27.09.2017

01:17

Agnieszka

basen5W środę, 27 września 2017 r. rozpoczął się projekt realizowany przez Stowarzyszenie "Mała Ojczyzna" z Żukowa pod nazwą "Pływam jak rybka...". Projekt obejmuje objęciem nauką pływania uczniów klasy III ze Szkoły Podstawowej z Żukowa i Szkoły Podstawowej z Bobrowic.

czytaj więcej »

Posłuchaj wnusiu...

26.09.2017

14:06

Marcin

IMG_6627Skąd pomysł na projekt „Posłuchaj wnusiu…”?   Stowarzyszenie "Mała Ojczyzna" z Żukowa zajmuje się historią okolicy, w której mieszkamy. Chcemy się dowiedzieć jak najwięcej o ludziach tu mieszkających i o budynkach, zabytkach, o wszystkim co wiąże się z przeszłością. W Archiwum znaleźliśmy mnóstwo ciekawostek z lat powojennych, a teraz chcemy pytać mieszkańców bezpośrednio o ich wspomnienia z dawnych lat. W projekcie biorą udział dzieci i młodzież z SP Żukowo. Sami podzielili się na grupy dwu i trzyosobowe i zaopatrzeni w dyktafony, aparat fotograficzny i kamerę udają się w odwiedziny do najstarszych mieszkańców by zbierać dokumentację do książki. 

czytaj więcej »

Podsumowanie projektu „Działaj Lokalnie – Darłowskie Centrum Wolontariatu”

24.09.2017

01:11

Agnieszka

OSP dl 20173Projekt OSP Stary Kraków pod nazwą „Promocja ruchu i zdrowego gotowania formą integracji społeczności lokalnej” zakończony! W niedzielne popołudnie, 24 września 2017 r. odbyło się spotkanie podsumowujące wspólne działania. Przy kawie, herbacie i pysznych wypiekach naszych gospodyń liczna grupa wolontariuszy i uczestników projektu miała okazje zobaczyć filmy ilustrujące wszystkie tegoroczne działania w ramach projektu, powspominać, wymienić się wrażeniami, ale także podyskutować o planach na przyszły rok.

czytaj więcej »
12345...26

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-las
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina

 

 

 

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Remiza OSP w Sławsku

01.03.2018

12:00

Agnieszka

Slawsko - remiza

Wyremontowano remizę jednostki OSP w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga w Łętowie

01.03.2018

11:27

Agnieszka

Letowo - droga

Przebudowano drogę w Łętowie.

czytaj więcej »

Punkt czerpania wody w Żukowie

28.02.2018

12:19

Agnieszka

Zukowo - punkt czerpania wody

Wybudowano punkt czerpania wody w Żukowie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego.

czytaj więcej »

Droga w Janiewicach

28.02.2018

12:15

Agnieszka

Janiewice - droga

Przebudowano drogę gminną w Janiewicach.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

Zukowo - szkola

Wybudowano szkołę z salą gimnastyczną w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2018

TREŚĆ