herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Granty PPGR

19.10.2021

11:51

Agnieszka

granty

Wójt Gminy Sławno – Ryszard Stachowiak zaprasza do udziału w programie Granty PPGR.

czytaj więcej »

Nabór do Klubu Dziecięcego w Gwiazdowie

19.10.2021

08:51

Agnieszka

nabór

W dniu 20 października 2021 r. rozpoczyna się nabór dzieci w wieku 1-3 lata do Klubu Dziecięcego w Gwiazdowie

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Boleszewo

26.07.2021

15:14

Paweł

boleszewo

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Koronawirus

06.03.2020

15:12

Agnieszka

wirus-LOGO

Wszystko co musisz wiedzieć o koronawirusie (COVID-19)! - ZBIÓR najważniejszych informacji, danych kontaktowych, wytycznych. ZAPOZNAJ SIĘ KONIECZNIE!

czytaj więcej »

Wolne miejsca

08.01.2020

13:53

Agnieszka

wolne miejsca - kd

Wolne miejsca w Klubie Dziecięcym w Gwiazdowie!

 

czytaj więcej »

Opłata za śmieci

07.01.2020

07:48

Agnieszka

smiecistawki-link

Uwaga - już od lutego 2020 r. na terenie gminy Sławno obowiązują nowe stawki opłat za gospoarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Wójt Gminy Sławno ogłasza otwarty konkurs ofert

15.05.200609:30

WÓJT GMINY SŁAWNO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2006 ROKU

 

Podstawa prawna: art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 i z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203), uchwała Nr XVII/83/2004 Rady Gminy Sławno z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sławno z podmiotami prowadzącymi działalnosć pożytku publicznego..

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania: upowszechnianie wiedzy o przeszłości i promocja historycznych walorów Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów dziedzictwa archeologicznego. Na wspieranie zadań z powyższego zakresu przeznacza się kwotę 10 000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji. Dotacje zostaną przyznane w ramach w/w środków finansowych, oferentom, którzy złoża w terminie, prawidłowo opracowana ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) lub prawidłowo opracowany wniosek o udzielenie dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/83/2004 Rady Gminy Sławno z dnia 29 czerwca 2004 r. i spełnia określone w ogłoszeniu kryteria. Formularze ofert i wniosków można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy (pok. nr 1).

III. Termin i warunki realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w okresie od 10.07.2006 do 31.07.2006.

IV. Termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia 20.06.2006 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Sławno w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie z napisem ,NULL,Otwarty Konkurs Ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania wiedzy o przeszłości i promocja historycznych walorów Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów dziedzictwa archeologicznego”. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 25.06.2006 r. Oceny terminowości, zgodności i kompletności oraz propozycji przyznania dotacji dokonuje Komisja Konkursowa. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi oferenta,
  • możliwość realizacji zadania,
  • posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe,
  • dotychczasowe doświadczenia w realizacji podobnych zadań,
  • sukcesy na arenie powiatowej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej,
  • liczba uczestników biorących udział w zadaniu oraz ich charakterystyka (wiek, płeć, miejsce zamieszkania),
  • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
  • wysokość środków pozyskanych na realizacje zadania z innych źródeł,
  • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania.

Kwota przeznaczonej dotacji może być niższa od wnioskowanej. O wynikach konkursu Wójt Gminy pisemnie poinformuje oferentów w terminie siedmiu dni od jego rozstrzygnięcia. Ododmowy przyznania dotacji nie przysługuje odwołanie.

Wójt Gminy Sławno
(-) 
Wojciech Stefanowski

LINKI1-korona
door-to-door
LINKI1
SPIS
GAZYFIKACJA
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
smog-www
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2020

TREŚĆ