herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Szacowanie szkód

16.04.2018

08:51

Agnieszka

szkody

Od dnia 1 kwietnia 2018 r. zmieniły się zasady szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną.

czytaj więcej »

Nowe adresy w Warszkowie

02.01.2018

14:24

Agnieszka

mapka - warszkowo - ulice - glowka

Od 1 stycznia 2018 r. w Warszkowie obowiązują nowe adresy.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Rodzina 500+ w naszej gminie

25.02.2016

10:31

Agnieszka

naglowek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2016 roku będzie prowadził nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”.

czytaj więcej »

Bezpłatne porady prawne

04.01.2016

00:01

Agnieszka

porady prawne

Powiat Sławieński realizuje od dnia 4 stycznia 2016 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

czytaj więcej »

Podatki 2016

21.12.2015

14:23

Agnieszka

PODATKI 2016 -1

Nowy rok to nie tylko nowe cele i wyzwania, ale także nowe stawki podatków lokalnych.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkolnym w Boleszewie

25.07.200814:49

Ewa Wojciechowska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

        Zamieszczanie obowiązkowe

      Zamieszczanie nieobowiązkowe

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego

  Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zawarcia umowy ramowej

 

 

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień Publicznych?

Tak

Numer ogłoszenia w BZP: __148871_________________

Nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gmina Sławno

Adres pocztowy: Ul. M.C. Skłodowskiej 9

Miejscowość: Sławno

 

Kod pocztowy:

76-100

Województwo:

Zachodniopomorskie

Tel. : 059 810 6229

 

Fax: 059 810 7526

 

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

 Administracja rządowa centralna

 Administracja rządowa terenowa

 Administracja samorządowa

 Podmiot prawa publicznego

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,  

      sąd lub trybunał

 

 Uczelnia publiczna

 Instytucja ubezpieczenia społecznego i 

     zdrowotnego   

 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Inne (proszę określić): _________

 

 


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkolnym w Boleszewie

II.1.2) Rodzaj zamówienia:                   Roboty budowlane

        Dostawy

                   Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Wymiana pokrycia dachu z dachówki na blachodachówkę na budynku szkolnym m2 746. Zakres robót budowlanych obejmuje: rozebranie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, rozebranie obróbek blacharskich, rozebranie łacenia dachu, ułożenie folii polietylenowej, łacenie dachu, ułożenie blachodachówki, montaż obróbek blacharskich, remont kominów

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

4 5.2 6.1 2.1 0 - 9

Dodatkowe przedmioty

 . . .  -

 . . .  -

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość:   125.920,39

Waluta:  PLN

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

Przetarg ograniczony

Negocjacje z ogłoszeniem

Dialog konkurencyjny

Negocjacje bez ogłoszenia

Zamówienie z wolnej ręki

Zapytanie o cenę

Licytacja elektroniczna

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

wskazać projekt/program:

 

Nie

 


 SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część Nr (jeżeli dotyczy):  Nazwa (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________

V.1) Data udzielenia zamówienia:  0 1/0 8/2 0 0 8  (dd/mm/rrrr)   

 

V.2) Liczba otrzymanych ofert:  1  

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Nazwa:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe “Kębud”

Adres pocztowy:

Ul. Sikorskiego 8

Miejscowość:

Kępice

Kod pocztowy:

77-230

Kraj/województwo:

pomorskie

V.4) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE  PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ  (bez VAT)

Cena wybranej oferty125.920,39 PLN

 

Oferta z najniższą ceną  - / Oferta z najwyższą ceną -

Waluta: PLN

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

 

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina

 

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Remiza OSP w Sławsku

01.03.2018

12:00

Agnieszka

Slawsko - remiza

Wyremontowano remizę jednostki OSP w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga w Łętowie

01.03.2018

11:27

Agnieszka

Letowo - droga

Przebudowano drogę w Łętowie.

czytaj więcej »

Punkt czerpania wody w Żukowie

28.02.2018

12:19

Agnieszka

Zukowo - punkt czerpania wody

Wybudowano punkt czerpania wody w Żukowie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego.

czytaj więcej »

Droga w Janiewicach

28.02.2018

12:15

Agnieszka

Janiewice - droga

Przebudowano drogę gminną w Janiewicach.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

Zukowo - szkola

Wybudowano szkołę z salą gimnastyczną w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

BIBLIOTEKA

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2018

TREŚĆ