herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Granty PPGR

19.10.2021

11:51

Agnieszka

granty

Wójt Gminy Sławno – Ryszard Stachowiak zaprasza do udziału w programie Granty PPGR.

czytaj więcej »

Nabór do Klubu Dziecięcego w Gwiazdowie

19.10.2021

08:51

Agnieszka

nabór

W dniu 20 października 2021 r. rozpoczyna się nabór dzieci w wieku 1-3 lata do Klubu Dziecięcego w Gwiazdowie

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Boleszewo

26.07.2021

15:14

Paweł

boleszewo

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Koronawirus

06.03.2020

15:12

Agnieszka

wirus-LOGO

Wszystko co musisz wiedzieć o koronawirusie (COVID-19)! - ZBIÓR najważniejszych informacji, danych kontaktowych, wytycznych. ZAPOZNAJ SIĘ KONIECZNIE!

czytaj więcej »

Wolne miejsca

08.01.2020

13:53

Agnieszka

wolne miejsca - kd

Wolne miejsca w Klubie Dziecięcym w Gwiazdowie!

 

czytaj więcej »

Opłata za śmieci

07.01.2020

07:48

Agnieszka

smiecistawki-link

Uwaga - już od lutego 2020 r. na terenie gminy Sławno obowiązują nowe stawki opłat za gospoarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Praca dla nauczyciela przedszkola

16.08.202113:52

Agnieszka

praca-czekaDyrektor Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie
ogłasza nabór
na stanowisko nauczyciela/ki wychowania przedszkolnego


 

 


Liczba miejsc pracy 1 (wymiar pełny-25/25)
Umowa na czas określony.

I. Przedmiot naboru:

1. Stanowisko: nauczyciel/ka wychowania przedszkolnego

Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Gminne w Gwiazdowie, Gwiazdowo 43, 76-124 Żukowo; w razie potrzeby Filia w Sławsku i Filia w Boleszewie.

II. Wymagania niezbędne:

1. Studia I lub II stopnia o specjalności wychowanie przedszkolne lub edukacja wczesnoszkolna z przygotowaniem pedagogicznym z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć języka angielskiego w przedszkolu.
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Obywatelstwo polskie.

III. Wymagania dodatkowe:

1.Wskazane kwalifikacje w zakresie logopedii.
2. Komunikatywność - łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i z dorosłymi .
3.Umiejętność pracy w zespole, w tym dyskrecja, życzliwość i opanowanie.
4.Kreatywność– w tym inicjatywność, pomysłowość i umiejętność samodzielnego rozwiązywania bieżących problemów.
5.Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnych.
6. Znajomość podstawowych przepisów prawa oświatowego w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych.
7. Wysoka kultura osobista.

IV. Wymagane dokumenty:

a. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej i list motywacyjny,
b. poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
c. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego,
d. oświadczenie o: niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne; posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; obywatelstwie polskim; wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz.1000).

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin złożenia dokumentów upływa dnia 19 sierpnia 2021r. o godz. 14.00.

Dokumenty należy złożyć w Przedszkolu Gminnym w Gwiazdowie, Gwiazdowo 43, 76-124 Żukowo, w zamkniętej kopercie z podanym numerem telefonu i dopiskiem "Oferta na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego ".

VI. Procedura rekrutacji:

1. Nabór na wolne stanowisko nauczyciela w przedszkolu, przeprowadza się w dwóch etapach:
1) w pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy złożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym, bez udziału kandydatów,
2) w drugim – przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami spełniającymi wymogi formalne i merytoryczne złożonych dokumentów,
2. Kandydaci zostają powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie o zakwalifikowaniu się do II etapu.
3. Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w dniu 23 sierpnia 2021r.(poniedziałek) od godz. 10.00.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola www. przedszkolegwiazdowo.przedszkolowo.pl

Uwaga!
Dokumenty kandydatów nieprzyjętych do pracy można odbierać w sekretariacie Przedszkola w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia naboru.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane są komisyjnie niszczone.

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 59 858 22 20.
 

LINKI1-korona
door-to-door
LINKI1
SPIS
GAZYFIKACJA
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
smog-www
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2020

TREŚĆ