herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Granty PPGR

19.10.2021

11:51

Agnieszka

granty

Wójt Gminy Sławno – Ryszard Stachowiak zaprasza do udziału w programie Granty PPGR.

czytaj więcej »

Nabór do Klubu Dziecięcego w Gwiazdowie

19.10.2021

08:51

Agnieszka

nabór

W dniu 20 października 2021 r. rozpoczyna się nabór dzieci w wieku 1-3 lata do Klubu Dziecięcego w Gwiazdowie

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Boleszewo

26.07.2021

15:14

Paweł

boleszewo

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Koronawirus

06.03.2020

15:12

Agnieszka

wirus-LOGO

Wszystko co musisz wiedzieć o koronawirusie (COVID-19)! - ZBIÓR najważniejszych informacji, danych kontaktowych, wytycznych. ZAPOZNAJ SIĘ KONIECZNIE!

czytaj więcej »

Wolne miejsca

08.01.2020

13:53

Agnieszka

wolne miejsca - kd

Wolne miejsca w Klubie Dziecięcym w Gwiazdowie!

 

czytaj więcej »

Opłata za śmieci

07.01.2020

07:48

Agnieszka

smiecistawki-link

Uwaga - już od lutego 2020 r. na terenie gminy Sławno obowiązują nowe stawki opłat za gospoarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Inauguracja i prezentacja projektów społecznych realizowanych w Gminie Sławno

15.05.202113:04

Agnieszka

03-projekty5

W dniu 14 maja 2021 r. przed Wypożyczalnią Sprzętu Rehabilitacyjnego w Gwiazdowie miała miejsce symboliczna inauguracja projektu „Usługi door-to-door w Gminie Sławno”. Zaprezentowano także projekt „Pomocna dłoń w Gminie Sławno” oraz projekt „Region Dobrego Wsparcia”, którego beneficjentem jest Województwo Zachodniopomorskie.

 

Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Sławno, witając przybyłych gości i prezentując założenia polityki społecznej naszej gminy. Wśród uczestników spotkania byli m. in.: Tomasz Sobieraj – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Shivan Fate – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, Piotr Jaśkiewicz – Prezes Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie, Andrzej Protasewicz – Wicestarosta, Monika Nawrocka i Andrzej Popielarz – pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, Lidia Siarnecka-Roman – Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie, Małgorzata Jakimiak – Dyrektor Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i Klubu Dziecięcego w Gwiazdowie, Maciej Stanisławski – Prezes Spółdzielni Socjalnej „Komunalka” w Sławnie, Beata Cieśla – p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie wraz z pracownikami, radni i sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Sławno oraz media.

Wójt opowiedział o źródłach finansowania realizowanych projektów i prowadzonych działaniach.

Następnie Tomasz Sobieraj – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Shivan Fate – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie i Piotr Jaśkiewicz – Prezes Fundacji Nauka Dla Środowiska w Koszalinie przybliżyli obecnym projekt „Region Dobrego Wsparcia”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a jego całkowita wartość to 36,24 mln zł. Kwota dofinansowania stanowi aż 30,81 mln zł. Realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska w Koszalinie oraz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

W ramach projektu udzielanie jest wsparcie dla osób niesamodzielnych poprzez usługi sąsiedzkie, opiekuńcze, specjalistyczne i bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, doradztwo z zakresu: opieki i pielęgnacji medycznej, wsparcia psychologicznego, architektoniczne oraz systemu pomocy instytucjonalnej dla opiekunów osób zależnych poprzez utworzenie i prowadzenie Regionalnego Punktu Doradczego, utworzenie min. pięciu mieszkań opieki wytchnieniowej z infrastrukturą domów inteligentnych (w Podgrodziu, Myśliborzu, Stargardzie, Rzyszczewie i Łobzie), likwidacja barier architektonicznych , uruchomienie platformy z zakresu teleopieki oraz zapobieganie skutkom i przeciwdziałanie COVID-19 w 112-u placówkach (środki ochrony osobistej dla DPS i innych placówek całodobowego i okresowego pobytu).

Dzięki realizacji tego projektu w naszej gminie, w budynku byłej siedziby Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie powstanie mieszkanie wytchnieniowe. Otrzymaliśmy także mobilną stację do zdalnego pomiaru temperatury z mechanizmem do dezynfekcji. Urządzenie wyposażone jest, m.in. w czytnik kodu QR, raportuje wejścia i wyjścia z budynku i wywołuje alarm dla osób z podwyższona temperaturą. Ponadto testujemy wodoodporne opaski z przyciskiem SOS, czujnikiem upadku, miernikiem ciśnienia i pulsu wraz z systemem do zarządzania usługami opiekuńczymi i aplikacją mobilną Dobre Wsparcie.

Projekt „Pomocna dłoń w Gminie Sławno” zaprezentowała koordynatorka – Patrycja Gniewczyńska. Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 3,09 mln zł, a wsparcie zewnętrzne stanowi 2,93 mln zł. Beneficjentem jest Gmina Sławno, a realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Komunalka” w Sławnie oraz Powiatem Sławieńskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.

Dzięki realizacji projektu rozwijane są usługi społeczne na terenie Gminy Sławno i udzielanie wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym i zależnym oraz opiekunom tych osób. Zapewniane są usługi opiekuńcze, asystenckie i sąsiedzkie oraz usługa tzw. „złotej rączki”. Uzupełniono usługi opiekuńcze poprzez urządzenia do teleopieki. Udzielane jest wsparcie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych m.in. poprzez zapewnienie opieki wytchnieniowej, szkoleń i doradztwa. Stale doposażana jest także Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Gwiazdowie. W ramach projektu zaadoptowano także pomieszczenia byłej biblioteki w Żukowie na Klub Seniora i zainaugurowano jego funkcjonowanie.

Projekt pn. „Usługi door-to-door w Gminie Sławno” zaprezentowała Beata Ciesla p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sławnie. Omówiła zasady i sposób dowozu mieszkańców naszej gminy „od drzwi do drzwi” i w ramach taksówki społecznej. Zaprezentowano także nowokupiony samochód do transportu osób wykluczonych mobilnie – wyposażoną w windę Toyotę Proace. Od 1 marca br. z transportu korzystają już m.in. podopieczni Warsztatów Terapii Zawodowej czy Środowiskowego Domu Samopomocy.

Usługi door-to-door w Gminie Sławno to projekt grantowy realizowany w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego całkowita wartość to prawie 535 tys. zł i w 100% finansowany jest ze środków zewnętrznych.

Bardzo emocjonalne podziękowania za realizację projektów społecznych na ręce wójta przekazała pani Małgorzata Sałusz, korzystająca ze wsparcia w ramach projektu „Pomocna dłoń w Gminie Sławno” i „Usługi door-to-door w Gminie Sławno”.

Zebrani podczas uroczystości goście odwiedzili wypożyczalnię, zobaczyli pozostający w dyspozycji sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny, wózki czy łóżka. Przetestowali mobilną stację pomiaru temperatury i możliwości systemu teleopieki. Obejrzeli też nowe auto do transportu mieszkańców naszej gminy z rozwiązaniami ułatwiającymi transport osób niepełnosprawnych.

Tę część spotkania zakończył słodki poczęstunek w kwitnącym, przedszkolnym sadzie.

W dalszej części uroczystości zgromadzeni odwiedzili Klub Seniora w Żukowie. Prezes Spółdzielni Socjalnej „Komunalka” w Sławnie – jednostki formalnie prowadzącej klub zaprezentował założenia jego funkcjonowania, możliwości lokalowe i wachlarz planowanych zajęć. Miła rozmowa z pierwszymi „klubowiczkami” potwierdziła fakt, że inwestycja ta była potrzebna, długo wyczekiwana i pozwala z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość i oczekiwać spektakularnego rozwoju Klubu Seniora.

Następnie goście zaproszeni zostali do siedziby Spółdzielni Socjalnej „Komunalka” w Sławnie, gdzie swoje warsztaty ma również Centrum Integracji Społecznej. Tam zaprezentowano wyposażenie obu jednostek, sprzęt i urządzenia oraz możliwości realizacji różnego rodzaju usług na rzecz mieszkańców Gminy Sławno.

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy!

01-projekty1    01-projekty2   01-projekty4    01-projekty3   01-projekty5    01-projekty6    01-projekty7    01-projekty8    01-projekty9    01-projekty10    01-projekty11    01-projekty12    01-projekty13    02-projekty1    02-projekty2    02-projekty3    02-projekty4    02-projekty5    02-projekty7    02-projekty8    02-projekty9    02-projekty10    02-projekty11    03-projekty2   03-projekty1    02-projekty6    03-projekty3    03-projekty4    03-projekty5    03-projekty6    03-projekty7    03-projekty8    03-projekty9    03-projekty10    03-projekty11    04-projekty1    04-projekty2    04-projekty4   04-projekty3    04-projekty5    04-projekty7     04-projekty8    04-projekty9    04-projekty10    04-projekty11    04-projekty12   04-projekty6

 

LINKI1-korona
door-to-door
LINKI1
SPIS
GAZYFIKACJA
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
smog-www
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2020

TREŚĆ