herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Boleszewo

26.07.2021

15:14

Paweł

boleszewo

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Koronawirus

06.03.2020

15:12

Agnieszka

wirus-LOGO

Wszystko co musisz wiedzieć o koronawirusie (COVID-19)! - ZBIÓR najważniejszych informacji, danych kontaktowych, wytycznych. ZAPOZNAJ SIĘ KONIECZNIE!

czytaj więcej »

Wolne miejsca

08.01.2020

13:53

Agnieszka

wolne miejsca - kd

Wolne miejsca w Klubie Dziecięcym w Gwiazdowie!

 

czytaj więcej »

Opłata za śmieci

07.01.2020

07:48

Agnieszka

smiecistawki-link

Uwaga - już od lutego 2020 r. na terenie gminy Sławno obowiązują nowe stawki opłat za gospoarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Podatki 2020

07.01.2020

07:46

Agnieszka

PODATKI 2020
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki podatków lokalnych.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie - inteligentne rozwiązania

21.09.2018

10:44

Agnieszka

FILM

Zobacz film - Inteligentna i energooszczędna Szkoła Podstawowa w Żukowie.

czytaj więcej »

Apelujemy!

11.03.202008:54

Agnieszka

NIE PODAWAJ REKI

W celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
koronawirusa COVID-19,
w ślad za francuskimi i włoskimi praktykami,
REKOMENDUJEMY unikanie uścisków dłoni i pocałunków na przywitanie.

Jednocześnie nieprzerwanie APELUJEMY
o restrykcyjne przestrzeganie higieny,
częste mycie rąk oraz utrzymanie reżimu sanitarnego
.

 

Ponadto ZACHĘCAMY wszystkich interesantów do zminimalizowania osobistych wizyt w Urzędzie Gminy i jeśli to możliwe – do załatwiania wszelkich spraw urzędowych na odległość za pomocą dostępnych środków komunikacji: telefonu, fax-u, poczty elektronicznej, platformy e-puap, itp.

 

Szczegółowy wykaz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej w Urzędzie Gminy Sławno

W celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
koronawirusa COVID-19,
w ślad za francuskimi i włoskimi praktykami,
REKOMENDUJEMY unikanie uścisków dłoni i pocałunków na przywitanie.

Jednocześnie nieprzerwanie APELUJEMY
o restrykcyjne przestrzeganie higieny,
częste mycie rąk oraz utrzymanie reżimu sanitarnego
.

 

Ponadto ZACHĘCAMY wszystkich interesantów do zminimalizowania osobistych wizyt w Urzędzie Gminy i jeśli to możliwe – do załatwiania wszelkich spraw urzędowych na odległość za pomocą dostępnych środków komunikacji: telefonu, fax-u, poczty elektronicznej, platformy e-puap, itp.

 

Szczegółowy wykaz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej w Urzędzie Gminy Sławno

Urząd Gminy Sławno / Gmina Sławno
76-100 Sławno
ul. M. C. Skłodowskiej 9

tel. 59 810 75 26; 59 810 67 10
fax: 59 810 67 00, 59 810 75 26
e-mail: 
sekretariat@gminaslawno.pl
skrzynka ePUAP: /gminaslawno/skrytka
www.gminaslawno.pl

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Sławnie - Nr konta: 08 9317 0002 0000 3131 2000 0010

 


Wójt Gminy Sławno
Ryszard Stachowiak

tel. 59 810 67 10

Zastępca Wójta Gminy Sławno
Artur Ciróg

tel. 59 810 67 10

Skarbnik
Renata Litwin

tel. 59 810 67 06
e-mail: skarbnik@gminaslawno.pl

Sekretarz
Marta Rosenkiewicz-Jóźwiak

tel. 59 810 67 07
e-mail: sekretarz@gminaslawno.pl

 


Referat Budżetu i Finansów


Zastępca Skarbnika
Anna Jaszczyk
tel. 59 810 67 05
e-mail: a.jaszczyk@gminaslawno.pl

stanowisko ds. księgowości i kontroli
Karolina Macurek

tel. 59 810 67 05
e-mail: k.macurek@gminaslawno.pl

stanowisko ds. księgowości
Katarzyna Gliszczyńska

tel. 59 810 67 08
e-mail: k.gliszczynska@gminaslawno.pl

stanowisko ds. księgowości i działalności gospodarczej
KASA
Katarzyna Grzebień

tel. 59 810 67 12

stanowisko ds. księgowości podatkowej
Elżbieta Kaźmierczyk

tel. 59 810 67 13
e-mail: e.kazmierczyk@gminaslawno.pl

stanowisko ds. księgowości podatkowej
Beata Płachecka

tel. 59 810 67 13
e-mail: b.plachecka@gminaslawno.pl

stanowisko ds. księgowości
Karolina Bińczyk

tel. 59 810 67 13
e-mail: k.binczyk@gminaslawno.pl

 


Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska


Kierownik Referatu
Sylwia Gerbatowska-Konon

tel. 59 810 67 03
e-mail: s.gerbatowska-konon@gminaslawno.pl

stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Łukasz Kamiński

tel. 59 810 67 02
e-mail: l.kaminski@gminaslawno.pl

stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Beata Kuklińska

tel. 59 810 67 02
e-mail: b.kuklinska@gminaslawno.pl

stanowisko ds. ochrony i kształtowania środowiska
Paulina Janas

tel. 59 810 67 03
e-mail: p.panasiuk@gminaslawno.pl

stanowisko ds. gospodarki odpadami
Sylwia Ozdoba
tel. 59 810 67 04
e-mail: s.ozdoba@gminaslawno.pl

 


Referat Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej


Kierownik Referatu
Patryk Sienkiewicz

tel. 59 810 67 01
e-mail: p.sienkiewicz@gminaslawno.pl

stanowisko ds. budownictwa
Bartosz Sałata

tel. 59 810 67 01
e-mail: b.salata@gminaslawno.pl

stanowisko ds. inwestycji
Michał Zejglic

tel. 59 810 67 01
e-mail: m.zejglic@gminaslawno.pl

stanowisko ds. infrastruktury
Mateusz Drop
tel. 59 810 67 01
e-mail: m.drop@gminaslawno.pl

pomoc administracyjna
Marta Wasicka-Żydowska
tel. 59 810 67 01
e-mail: m.wasicka-zydowska@gminaslawno.pl

stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Beata Ławińska

tel. 59 810 67 04
e-mail: b.lawinska@gminaslawno.pl

 


Referat Oświaty


Kierownik Referatu
Agnieszka Gniewczyńska

tel. 59 810 66 51
e-mail: a.gniewczynska@gminaslawno.pl

główny księgowy oświaty
Bożena Łuczków

tel./fax: 59 810 66 50
e-mail: b.luczkow@gminaslawno.pl

stanowisko ds. finansowych i organizacyjnych placówek oświatowych
Agnieszka Giczewska

tel. 59 810 66 50
e-mail: a.giczewska@gminaslawno.pl

stanowisko ds. płac placówek oświatowych
Beata Krysik

tel. 59 810 66 53
e-mail: b.krysik@gminaslawno.pl

pomoc administracyjna
Marta Szymańska-Noga

tel. 59 810 66 52
e-mail: m.szymanska-noga@gminaslawno.pl

 


Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych


stanowisko ds. organizacji i kadr
SEKRETARIAT
Joanna Mikońska-Śledź

tel. 59 810 67 10
fax: 59 810 67 00
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl

stanowisko ds. promocji, kultury, sportu i zdrowia, IOD
Agnieszka Czarnuch

tel. 59 810 67 14
e-mail: promocja@gminaslawno.pl; sport@gminaslawno.pl

informatyk
Krzysztof Kos

tel. 59 810 67 19
e-mail: k.kos@gminaslawno.pl

stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Sylwia Woszczyk

tel. 59 810 67 15
e-mail: s.woszczyk@gminaslawno.pl

stanowisko ds. zamówień publicznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Daria Dawid-Nowacka

tel. 59 810 67 15
e-mail: d.dawid-nowacka@gminaslawno.pl

stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i archiwum zakładowego
Marta Kaniak

tel. 59 810 67 17
e-mail: m.kaniak@gminaslawno.pl

stanowisko ds. obsługi Biura Rady
Anna Czyż

tel. 59 810 67 17
e-mail: a.czyz@gminaslawno.pl

kierowca - goniec
Damian Kowalski

tel. 59 810 67 17

stanowisko ds. obronnych, ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej
Bogusław Stefanowski

tel. 59 810 67 18
e-mail: b.stefanowski@gminaslawno.pl

kierowca - konserwator
Kamil Jakimiak

tel. 59 810 67 18

 


Referat Funduszy Zewnętrznych


Kierownik Referatu
stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Barbara Katka-Wójcicka
e-mail: b.katka-wojcicka@gminaslawno.pl
tel. 59 810 67 16

stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Karolina Jurzyk

tel. 59 810 67 16
e-mail: k.jurzyk@gminaslawno.pl

koordynator projektów
Monika Tama

tel. 59 810 67 16
e-mail: m.tama@gminaslawno.pl

koordynator projektów
Paulina Gozdal
tel. 59 810 67 16
e-mail: p.gozdal@gminaslawno.pl

NIE PODAWAJ REKI - PLAKAT

LINKI1-korona
door-to-door
LINKI1
SPIS
GAZYFIKACJA
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
smog-www
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2020

TREŚĆ