herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Dodatek węglowy

17.08.2022

08:55

Agnieszka

dodatek

W dniu 16 sierpnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1712 opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. 

czytaj więcej »

Dożynki 2022

09.08.2022

12:25

Agnieszka

dożynki

 

czytaj więcej »

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Koronawirus

06.03.2020

15:12

Agnieszka

wirus-LOGO

Wszystko co musisz wiedzieć o koronawirusie (COVID-19)! - ZBIÓR najważniejszych informacji, danych kontaktowych, wytycznych. ZAPOZNAJ SIĘ KONIECZNIE!

czytaj więcej »

solidarni

 

Podatki 2020

07.01.202007:46

Agnieszka

PODATKI 2020
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki podatków lokalnych.

 

Podwyżka stawek podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości (od gruntów i budynków) czeka podatników w 2020 roku. O 1,18% wzrośnie podatek leśny, a o 7,54% wzrosną stawki podatku rolnego. Z kolei podatek od nieruchomości wzrośnie średnio o 5,5%. Bez zmian pozostaje wysokość podatku od budowli i od środków transportowych.

Rosnące koszty utrzymania i prowadzenia placówek oświatowych oraz kolosalny wzrost cen energii elektrycznej to główne przesłanki podjęcia przez radnych Rady Gminy trudnej decyzji o zwiększeniu stawek podatków.

Niezaprzeczalnym jest też fakt, że mimo rosnących cen i szybującej w górę inflacji stawki podatków w naszej gminie nie były zmieniane od lat. Wielkość podatku od budynków mieszkalnych i budynków pozostałych, a także pozostałych gruntów nie była zmieniana od 7 lat, tj. ta sama stawka obowiązywała od roku 2013. Przez ostatnie 6 lat nie zmieniano też wysokości podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a przez 3-5 lat nie zmieniała się wysokość pozostałych podatków od nieruchomości.

 

Wysokość podatku od budynków mieszkalnych wzrosła o 4 grosze za m2 i wynosi teraz 0,77 zł.

Podmioty prowadzące działalność gospodarcza zapłacą 23,90 zł za m2 budynków i 0,95 zł za m2 gruntów związanych z prowadzeniem tej działności.

Bez zmian pozostała stawka podatku od budowli, która stanowi 2% ich wartości.

Wysokość podatków od nieruchmości w 2020 r. wygląda bardzo podobnie w sąsiaujących gminach:

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Przedmiot opodatkowania

Jedn.

Gmina Sławno

Gmina Postomino

Gmina Darłowo

Gmina Malechowo

Od gruntów:

   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

m2

0,95

0,95

0,90

0,90

   pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

ha

4,80

4,80

4,80

4,80

   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego

m2

0,50

0,26

0,47

0,46

   - na cele militarne i letniskowe

0,50

   niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

m2

3,15

3,15

3,15

3,15

Od budynków:

   mieszkalnych

m2

0,77

0,70

0,75

0,75

   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

m2

23,90

23,90

23,00

23,00

   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

m2

11,18

11,18

11,18

11,18

   związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

m2

4,87

4,87

4,87

4,45

   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

m2

8,05

6,20

7,40

7,40

   - letniskowych

8,05

8,00

Od budowli:

% wartości

2%

2%

2%

2%

 

DO POBRANIA

 

W 2020 r. stawka podatku leśnego za 1 ha fizyczny lasu będzie wyższa o 0,4972 zł w porównaniu z poprzednim rokiem, ale niższa o ponad 62 gr niż w roku 2018 i wyniesie dokładnie 42,7328 zł.

DO POBRANIA - zestawienie stawek podatku leśnego za lata 2010-2020

 

Stawka podatku rolnego na rok 2020 wzrosła o 7,54% i wynosi 146,150 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych i 292,30 od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów (odpowiednio 135,90 zł i 271,80 zł w roku 2019).

DO POBRANIA - zestawienie stawek podatku rolnego za lata 2010-2020

 

Stawki podatku od środków transportowych obowiązują na niezmienionym poziomie od roku 2017.

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej obowiązane są do składania corocznie do dnia 15 lutego deklaracji na podatek od środków transportowych na formularzu DT-1 oraz załączniku DT-1/A, który zawiera szczegółowe dane o pojazdach.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 lutego lub zaistnienia w trakcie roku podatkowego zmian mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby – deklarację (korektę deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem) należy złożyć w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach – do 15 lutego i 15 września roku podatkowego.

DO POBRANIA - Uchwała Nr XXX/229/2016 Rady Gminy Sławno z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sławno Uchwała Nr XXX/229/2016 Rady Gminy Sławno z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sławno

 

pomoc dla Ukrainy
door-to-door
CEEB
LINKI1
GAZYFIKACJA
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
smog-www
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ