herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Wolne miejsca

08.01.2020

13:53

Agnieszka

wolne miejsca - kd

Wolne miejsca w Klubie Dziecięcym w Gwiazdowie!

 

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

08.01.2020

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Opłata za śmieci

07.01.2020

07:48

Agnieszka

smiecistawki-link

Uwaga - już od lutego 2020 r. na terenie gminy Sławno obowiązują nowe stawki opłat za gospoarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Podatki 2020

07.01.2020

07:46

Agnieszka

PODATKI 2020
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki podatków lokalnych.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie - inteligentne rozwiązania

21.09.2018

10:44

Agnieszka

FILM

Zobacz film - Inteligentna i energooszczędna Szkoła Podstawowa w Żukowie.

czytaj więcej »

EVENIO - platforma e-usług

30.08.2018

08:20

Agnieszka

evenioo

 

Gmina Sławno, jako kolejna w kraju uruchomiła nowoczesną platformę e-usług Evenio.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż nad jeziorem Łętowskim

29.06.2018

08:45

Agnieszka

2018.06 - Letowo - dzialki nad jeziorem - glowka www

Działki rekreacyjne w Łętowie - na sprzedaż!

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Podatki lokalne w 2020 roku

02.01.202014:30

Agnieszka

PODATKI 2020Podwyżka stawek podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości (od gruntów i budynków) czeka podatników w 2020 roku. O 1,18% wzrośnie podatek leśny, a o 7,54% wzrosną stawki podatku rolnego. Z kolei podatek od nieruchomości wzrośnie średnio o 5,5%. Bez zmian pozostaje wysokość podatku od budowli i od środków transportowych.

 

Rosnące koszty utrzymania i prowadzenia placówek oświatowych oraz kolosalny wzrost cen energii elektrycznej to główne przesłanki podjęcia przez radnych Rady Gminy trudnej decyzji o zwiększeniu stawek podatków.

Niezaprzeczalnym jest też fakt, że mimo rosnących cen i szybującej w górę inflacji stawki podatków w naszej gminie nie były zmieniane od lat. Wielkość podatku od budynków mieszkalnych i budynków pozostałych, a także pozostałych gruntów nie była zmieniana od 7 lat, tj. ta sama stawka obowiązywała od roku 2013. Przez ostatnie 6 lat nie zmieniano też wysokości podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a przez 3-5 lat nie zmieniała się wysokość pozostałych podatków od nieruchomości.

 

Wysokość podatku od budynków mieszkalnych wzrosła o 4 grosze za m2 i wynosi teraz 0,77 zł.

Podmioty prowadzące działalność gospodarcza zapłacą 23,90 zł za m2 budynków i 0,95 zł za m2 gruntów związanych z prowadzeniem tej działalności.

Bez zmian pozostała stawka podatku od budowli, która stanowi 2% ich wartości.

Wysokość podatków od nieruchomości w 2020 r. wygląda bardzo podobnie w sąsiadujących gminach:

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Przedmiot opodatkowania

Jedn.

Gmina Sławno

Gmina Postomino

Gmina Darłowo

Gmina Malechowo

Od gruntów:

   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

m2

0,95

0,95

0,90

0,90

   pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

ha

4,80

4,80

4,80

4,80

   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego

m2

0,50

0,26

0,47

0,46

   - na cele militarne i letniskowe

0,50

   niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

m2

3,15

3,15

3,15

3,15

Od budynków:

   mieszkalnych

m2

0,77

0,70

0,75

0,75

   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

m2

23,90

23,90

23,00

23,00

   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

m2

11,18

11,18

11,18

11,18

   związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

m2

4,87

4,87

4,87

4,45

   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

m2

8,05

6,20

7,40

7,40

   - letniskowych

8,05

8,00

Od budowli:

% wartości

2%

2%

2%

2%

 

DO POBRANIA

 

W 2020 r. stawka podatku leśnego za 1 ha fizyczny lasu będzie wyższa o 0,4972 zł w porównaniu z poprzednim rokiem, ale niższa o ponad 62 gr niż w roku 2018 i wyniesie dokładnie 42,7328 zł.

DO POBRANIA - zestawienie stawek podatku leśnego za lata 2010-2020

 

Stawka podatku rolnego na rok 2020 wzrosła o 7,54% i wynosi 146,150 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych i 292,30 od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów (odpowiednio 135,90 zł i 271,80 zł w roku 2019).

DO POBRANIA - zestawienie stawek podatku rolnego za lata 2010-2020

 

Stawki podatku od środków transportowych obowiązują na niezmienionym poziomie od roku 2017.

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej obowiązane są do składania corocznie do dnia 15 lutego deklaracji na podatek od środków transportowych na formularzu DT-1 oraz załączniku DT-1/A, który zawiera szczegółowe dane o pojazdach.

W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 lutego lub zaistnienia w trakcie roku podatkowego zmian mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby – deklarację (korektę deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem) należy złożyć w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach – do 15 lutego i 15 września roku podatkowego.

DO POBRANIA - Uchwała Nr XXX/229/2016 Rady Gminy Sławno z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sławno Uchwała Nr XXX/229/2016 Rady Gminy Sławno z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sławno

smog-www
projekt unijny
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
odpady_komunalne
eVENIO
sesja
KOMUNALKA
lpr-LOGO
rodo
NFOS - linki - prawa
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-gmina w liczbach
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy

 

 

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Remiza OSP w Sławsku

01.03.2018

12:00

Agnieszka

Slawsko - remiza

Wyremontowano remizę jednostki OSP w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga w Łętowie

01.03.2018

11:27

Agnieszka

Letowo - droga

Przebudowano drogę w Łętowie.

czytaj więcej »

Punkt czerpania wody w Żukowie

28.02.2018

12:19

Agnieszka

Zukowo - punkt czerpania wody

Wybudowano punkt czerpania wody w Żukowie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego.

czytaj więcej »

Droga w Janiewicach

28.02.2018

12:15

Agnieszka

Janiewice - droga

Przebudowano drogę gminną w Janiewicach.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

Zukowo - szkola

Wybudowano szkołę z salą gimnastyczną w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2019

TREŚĆ