herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Szacowanie szkód

16.04.2018

08:51

Agnieszka

szkody

Od dnia 1 kwietnia 2018 r. zmieniły się zasady szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną.

czytaj więcej »

Nowe adresy w Warszkowie

02.01.2018

14:24

Agnieszka

mapka - warszkowo - ulice - glowka

Od 1 stycznia 2018 r. w Warszkowie obowiązują nowe adresy.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Rodzina 500+ w naszej gminie

25.02.2016

10:31

Agnieszka

naglowek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2016 roku będzie prowadził nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”.

czytaj więcej »

Bezpłatne porady prawne

04.01.2016

00:01

Agnieszka

porady prawne

Powiat Sławieński realizuje od dnia 4 stycznia 2016 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

czytaj więcej »

Podatki 2016

21.12.2015

14:23

Agnieszka

PODATKI 2016 -1

Nowy rok to nie tylko nowe cele i wyzwania, ale także nowe stawki podatków lokalnych.

czytaj więcej »

Uchwalono Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2016-2023

11.04.201710:02

Agnieszka

LOGOTYPY - REWITALIZACJA

Zakończyły się prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2016-2023. Program został przyjęty podczas ostatniej sesji Rady Gminy Sławno w dniu 7 kwietnia 2017 roku uchwałą Nr XXXIX/294/2017. Tym samym jeden z najważniejszych dokumentów, na podstawie których będzie można ubiegać się o dofinansowanie działań na terenie naszej gminy w najbliższych latach przedłożony zostanie do weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Program opracowano korzystając z ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Na każdym etapie prac nad dokumentem angażowano lokalną społeczność. Najważniejszą formą udziału mieszkańców było przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami obszarów zdegradowanych, które wskazane zostały w przeprowadzonej wcześniej diagnozie.

Diagnoza, poprzez porównanie kilkudziesięciu czynników społecznych, gospodarczych, czy środowiskowych m.in. takich jak: odsetek mieszkańców w wieku 65+, migracje, stopa bezrobocia, odsetek rodzin korzystających z pomocy GOPS, liczba przestępstw, ilość organizacji pozarządowych, prowadzonych firm, obiektów użyteczności publicznej, czy odsetek gospodarstw z dostępem do sieci kanalizacyjnej, drogi asfaltowej pozwoliła wskazać obszary kryzysowe oraz obszary rewitalizacji.

Kwestia dotarcia do obywateli, zachęcenia ich do zaangażowania się, było każdorazowo ogromnym wyzwaniem. Dlatego też każda rodzina otrzymała indywidualne zaproszenia by podkreślić, że głos każdego  obywatela jest niezwykle ważny i może decydować o kierunkach, które są podstawą całego procesu rewitalizacji.

Proces konsultacji społecznych podzielono na IV etapy.

  • W etapie I, w dniach 13.-15. grudnia 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w 6 sołectwach, w których wzięło udział łącznie 114 osób.  Spotkania miały na celu zapoznanie wszystkich zainteresowanych z problematyką rewitalizacji i wszelkimi pojęciami z tym związanymi. Przedstawione zostały też propozycje zadań inwestycyjnych oraz innych działań, które mogłyby zostać objęte rewitalizacją. Osoby uczestniczące w spotkaniach wyrażały swoje opinie na temat aktualnych potrzeb oraz oczekiwanych działań społeczno-gospodarczych.
  • W etapie II, w dniach od 9 do 18 stycznia 2017 r. odbyły się kolejne 4 spotkania, na które zaproszono mieszkańców byłych osiedli po PGR-ach. Byli oni informowani o możliwości uzyskania dotacji na kompleksowy remont i termomodernizację zamieszkiwanych przez nich bloków pod warunkiem utworzenia wspólnot mieszkaniowych. W spotkaniach tych uczestniczyło łącznie 116 osób.
  • W III etapie konsultacji społecznych do każdego gospodarstwa domowego na obszarze rewitalizacji dostarczono anonimowe ankiety, które były też dostępne na stronie internetowej Urzędu i u sołtysów. W ten sposób każdy pełnoletni mieszkaniec miał szansę na wyrażenie swojej opinii, potrzeb oraz wskazanie przyszłościowych działań, które mogły by mieć wpływ na wyprowadzenie danego obszaru z kryzysu. Etap ten był niezwykle ważnym ale i również trudnym przedsięwzięciem, bowiem wymagał ogromnego zaangażowania i dotarcia do każdego mieszkańca z osobna. Efektem tego etapu było otrzymanie od 658 objętych badaniem gospodarstw 292 wypełnionych ankiet (44,38 % całego obszaru). Dzięki temu można było podsumować potrzeby, wskazać problemy, a w konsekwencji wyznaczyć działania w Lokalnym Programie rewitalizacji i to zarówno inwestycyjne jak i nieinwestycyjne.
  • W etapie IV, przeprowadzonym w dniach 22.-27. lutego 2017 r. odbyły się konsultacje w 8 sołectwach wskazanych w wyniku diagnozy jako obszary przeznaczone do rewitalizacji, w których wzięło udział 270 osób. Podczas spotkań zaprezentowano mieszkańcom wyniki przeprowadzonych ankiet. Omawiane były też konkretne projekty rewitalizacyjne dla poszczególnych sołectw, które ostatecznie planowane były do umieszczenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Sławno. Mieszkańcy zgłaszali uwagi do przedstawionych propozycji projektów.

Wójt Gminy Sławno powołał też Zespół Konsultacyjny ds. Rewitalizacji, w skład którego weszli radni, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy Sławno.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sławno na lata 2016-2023 zostanie dostarczony do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, celem przeprowadzenia jego oceny i weryfikacji pod względem zgodności z ustalonymi wytycznymi. Po akceptacji program zostanie wpisany do wykazu pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, a tym samym będzie istniała szansa na pozyskanie w kolejnych latach środków z Unii Europejskiej na realizację celów i projektów w nim zawartych.

DO POBRANIA:

Anna Czyż / Agnieszka Czarnuch

 

Kwasowo1   Noskowo2   Pomilowo2   bobrowice2   Stary Krakow1

Spotkania konsultacyjne w sołectwach

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina

 

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Remiza OSP w Sławsku

01.03.2018

12:00

Agnieszka

Slawsko - remiza

Wyremontowano remizę jednostki OSP w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga w Łętowie

01.03.2018

11:27

Agnieszka

Letowo - droga

Przebudowano drogę w Łętowie.

czytaj więcej »

Punkt czerpania wody w Żukowie

28.02.2018

12:19

Agnieszka

Zukowo - punkt czerpania wody

Wybudowano punkt czerpania wody w Żukowie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego.

czytaj więcej »

Droga w Janiewicach

28.02.2018

12:15

Agnieszka

Janiewice - droga

Przebudowano drogę gminną w Janiewicach.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

Zukowo - szkola

Wybudowano szkołę z salą gimnastyczną w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

BIBLIOTEKA

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2018

TREŚĆ