herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

VIII Bieg im. Asi Kenig

14.03.2019

15:22

Agnieszka

bieg-baner wwwUG

W niedzielę, 28 kwietnia 2019 r. odbędzie się ósma edycja Biegu im. Asi Kenig w Sławsku.

czytaj więcej »

Ja w internecie

06.03.2019

09:45

Agnieszka

Ja w internecie - baner

Rozpoczynamy realizację projektu "Ja w internecie"

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

09.01.2019

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie - inteligentne rozwiązania

21.09.2018

10:44

Agnieszka

FILM

Zobacz film - Inteligentna i energooszczędna Szkoła Podstawowa w Żukowie.

czytaj więcej »

EVENIO - platforma e-usług

30.08.2018

08:20

Agnieszka

evenioo

 

Gmina Sławno, jako kolejna w kraju uruchomiła nowoczesną platformę e-usług Evenio.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż nad jeziorem Łętowskim

29.06.2018

08:45

Agnieszka

2018.06 - Letowo - dzialki nad jeziorem - glowka www

Działki rekreacyjne w Łętowie - na sprzedaż!

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Żukowo

18.03.201500:00

zukowokosciol

SOŁECTWO ŻUKOWO

ŻUKOWO (niem. Suckow, Sukow)

Sołtys: Teresa Szymborska

Liczba ludności – 356 osób

Powierzchnia – 907 ha

 

Lokalizacja

Żukowo jest wsią sołecką leżącą na południowo-wschodnim krańcu Gminy Sławno, oddaloną o ok.11 km od Sławna. Sąsiednie miejscowości to: Łętowo, Janiewice, Brzeście, Gwiazdowo. Wieś położona jest w dolinie niewielkiego cieku (dopływ Wieprzy), wypływającego z jez. Łętowskiego, położonego na południowy-wschód od zabudowy wsi. Najbliższa okolica ma charakter rolniczy, a zwarty kompleks leśny rozciąga się na północ od wsi.

 

Historia

Żukowo z uwagi na jeden z najstarszych typów rozplanowania przestrzennego (placowy) zalicza się do najstarszych wsi regionu. Można przypuszczać, że powstała już na przełomie XII/XIII w., aczkolwiek pierwsza wzmianka pochodzi z 1363 r., kiedy to „Dubbeslao de Zukowe” podpisał jako mieszczanin sławieński umowę miasta z kołobrzeskimi mieszczanami. W okresie tym przypuszczalnie Żukowo stanowiło lenno rodziny von Massow, w tym okresie istniał już kościół we wsi.

Następnie majętności nabyli von Podewils-Krangen, utrzymujący bądź jedność lenna, bądź przydzielając Żukowo jednemu z członków rodziny. Przypuszczalnie na przełomie XVII/XVIII w. wybudowano nowy pałac właścicieli – z dwoma skrzydłami i grodem.

W 1780 r. Żukowo było jedną z największych wsi regionu z folwarkiem, młynem, tartakiem i kaznodzieją.

W grudniu 1931 r. Książęta Hohenzollern-Sigmaringen sprzedali podupadające dobra berlińskiemu towarzystwu osadniczemu „Pommersche Siedlungsgesellschaft”, które przeprowadziło największą na tym obszarze akcję osadniczą. Udział Żukowa wyniósł 778 ha. Doszło tym samym do parcelacji i podziału majątku, w którego zabudowaniach powstało kilka gospodarstw chłopskich, a na potrzeby mieszkalne zaadaptowano m.in. obiekty inwentarskie. Lasy pozostały nadal w rękach Hohenzollernów.

W 1939 r. w Żukowie mieszkały 674 osoby. W tym okresie we wsi funkcjonowały zakłady rzemieślnicze, piekarnia, gospoda, handel towarami kolonialnymi, gabinet dentystyczny, poczta, kasa oszczędnościowa, leśniczówka, izba porodowa, a od 1932 r. folwarczna gorzelnia została przekształcona w spółdzielczą.

W marcu 1945 r. wieś została zajęta przez Rosjan, a w dawnym folwarku ustanowiono zarząd wojskowy. Następnie w roku 1950 przekazano go administracji polskiej. Teren majątku podzielono między nowo przybyłych osadników, a następnie skolektywizowano. Od 1956 r. funkcjonowała tu Spółdzielnia Rolnicza. Po 1956 r. majątek ponownie podzielono. Obecnie należy do rolników indywidualnych.

 

Wieś współczesna

Historycznie ukształtowany układ przestrzenny Żukowa uległ od lat 30-tych XX w. (parcelacja majątku) stopniowemu przekształceniu, szczególnie w obrębie pierwotnego układu placowego. Dominantę układu stanowi posadowiony na znacznym wyniesieniu terenu kościół z otaczającą go historyczną i współczesną nekropolią (dla jej ochrony wyznaczono strefę „A” ochrony konserwatorskiej, a dla cmentarza strefę „K”). W samym centrum pierwotnego placu ulokowano maszt telefonii komórkowej, pełniący rolę dominaty wysokościowej.

Żukowo jest to obecnie wielodrożnicą z dominującym układem rozplanowanym na osi N-S. Część południową układu zajmują pozostałości po dawnym zespole folwarcznym, a część północną, rozmieszczoną wzdłuż 2 dróg o przebiegu widlicowym wypełnia zabudowa pofolwarczna (kolonia mieszkalna) oraz kolonizacyjna z lat 30-tych XX w.

Z uwagi na znaczne przekształcenia układu ruralistycznego, ubytki w historycznej zabudowie, nowe nawarstwienia kubaturowe, odstąpiono od wyznaczenia strefy ochrony konserwatorskiej układu.

 

Zabudowa

 • Zabudowa zagrodowa w obrębie Żukowa reprezentowana jest praktycznie przez obiekty powstałe w wyniku akcji osiedleńczej, po parcelacji majątku w 1931 r., w których szczytem do drogi lokowano obiekt mieszkalno-inwentarski, w głębi siedliska – szkieletową, odeskowaną stodołę, a drugi obiekt inwentarski wygradzał drugi bok podwórza. Po zagrodach pełno- lub średniorolnych pozostało kilka zaledwie obiektów mieszkalnych. Sporadycznie występują obiekty gospodarcze z częściowo zachowanymi elementami konstrukcji ryglowej.
 • Zabudowa nierolnicza zlokalizowana jest głównie w obrębie układu widlicowego, z obiektami mieszkalnymi lokowanymi kalenicowo na froncie parceli i wielofunkcyjnymi budynkami gospodarczymi w głębi siedliska. Są to budynki murowane, wzniesione na pocz. XX w. w obrębie północnego rozwidlenia dróg.
 • Zespół folwarczny, podwórze folwarczne – w wyniku licznych wyburzeń i przebudów pierwotna kompozycja przestrzenna obu podwórzy folwarcznych uległa zatarciu.
 • Kolonia mieszkalna – obiekty mieszkalne nie tworzą tu zwartej zabudowy, występują na obszarze całego układu ruralistycznego, zróżnicowane chronologicznie i typologicznie.

 

Elementy funkcjonalne wsi

 • Kościół parafialny wzniesiony przypuszczalnie w XV w., ceglany, wieżowy z częściowo zachowanym historycznym wyposażeniem. Wpisany do rejestru zabytków, podlega pełnej ochronie konserwatorskiej.
 • Cmentarz przykościelny (nieczynny) z zachowanymi fragmentami nagrobków wraz z kościołem objęty strefą „A” ochrony konserwatorskiej.
 • Cmentarz wiejski – poewangelicki (nieczynny) powstał w II poł. XIX w. z zachowaną kaplicą, murowaną, wzniesioną w latach 30-tych XX w. Znajduje się w ramach strefy „K” ochrony konserwatorskiej.
 • Cmentarz wiejski (komunalny) – czynny, katolicki, objęty strefą „K” ochrony konserwatorskiej.

 

Przemysł, technika

 • Budynek dawnego Nadleśnictwa – Żukowo nr 31, budynek mieszkalno-administracyjny, murowany, wzniesiony w 4 ćw. XIX w. Budynek inwentarski – murowany, stodoła – drewniana, odeskowana, chłodnia – niewielki murowany budynek z cegły ceramicznej 4 ćw. XIX w. Zagroda objęta strefą „B” ochrony konserwatorskiej.
 • Mleczarnia – współczesny obiekt wzniesiony na miejscu dawnej rządówki.

 

Obiekty użyteczności publicznej

 • Szkoła – obiekt zlokalizowany na północny-wschód od dawnego placu, wzniesiony na początku XX w., rozbudowany w 1932 r..
 • Sklep (dawna remiza strażacka) – obiekt wtórnie zaadaptowany do funkcji usługowej. Budynek kamienno-ceglany, wzniesiony w 2 poł. XIX w.
 • Remiza strażacka – współczesny obiekt za spinalnią, wzniesiony na miejscu folwarcznej gorzelni.
 • Biblioteka (dawna poczta) – położona w południowo-wschodniej części dawnego układu placowego – ceglany budynek, wzniesiony na przełomie XIX/XX w. – ścianka kolankowa, drewniany ganek, wskazany do ochrony punktowej.
 • Budynek dawnego ośrodka zdrowia posadowiony na północnym-zachodzie od dawnego placu, po wschodniej stronie drogi, murowany, wielobryłowy obiekt wzniesiony na pocz. XX w.

 

Zieleń komponowana, elementy krajobrazowe

 • Park dworski
 • Park leśny zlokalizowany ok. 1 km na południowy-zachód od wsi w dolinie cieku wodnego, powstał przypuszczalnie w XVIII w., obecnie w zasobach Nadleśnictwa Sławno.

 

Zagrożenia krajobrazu kulturowego

Układ ruralistyczny Żukowa ulegał stopniowym przekształceniom i degradacji, szczególnie od lat 30-tych XX w., od momentu parcelacji folwarku. Obecnie pierwotny układ placowy został zatarty. Nieodwracalnym przekształceniom uległ zespół folwarczno-rezydencyjno-parkowy, tracąc swoją pierwotną kompozycję oraz – w większości cenną – zabudowę. Nowe nawarstwienia kubaturowe spowodowały dodatkową destrukcję układu. Wyburzono pałac, gorzelnię, spichlerz. Tym samym uniemożliwia to zastosowanie strefy ochrony konserwatorskiej. Zabudowa wiejska podlega również procesowi dewaloryzacji w zakresie nowej kompozycji elewacji, powstają nowe obiekty kubaturowe, najczęściej nie nawiązujące do tradycyjnych wzorów zabudowy wiejskiej.

projekt unijny
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
odpady_komunalne
eVENIO
sesja
KOMUNALKA
lpr-LOGO
rodo
NFOS - linki - prawa
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-gmina w liczbach
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
POLOWANIA-LINK

 

 

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Remiza OSP w Sławsku

01.03.2018

12:00

Agnieszka

Slawsko - remiza

Wyremontowano remizę jednostki OSP w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga w Łętowie

01.03.2018

11:27

Agnieszka

Letowo - droga

Przebudowano drogę w Łętowie.

czytaj więcej »

Punkt czerpania wody w Żukowie

28.02.2018

12:19

Agnieszka

Zukowo - punkt czerpania wody

Wybudowano punkt czerpania wody w Żukowie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego.

czytaj więcej »

Droga w Janiewicach

28.02.2018

12:15

Agnieszka

Janiewice - droga

Przebudowano drogę gminną w Janiewicach.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

Zukowo - szkola

Wybudowano szkołę z salą gimnastyczną w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

BIBLIOTEKA

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2019

TREŚĆ