herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Rekrutacja

01.02.2023

15:21

Agnieszka

REKRUTACJA

 

czytaj więcej »

Dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych

26.09.2022

14:16

Agnieszka

termo

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu pn. „Termomodernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na terenie gminy Sławno”. 

czytaj więcej »

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Wrześnica

12.11.200708:31

Sołtys: Elżbieta Świeboda

WRZEŚNICA (niem.Freetz)

Liczba ludności-807

Powierzchnia-1642 ha

LOKALIZACJA

Wrześnica- duża wieś sołecka-położona jest w płd.-wschodniej części gminy, oddalona o ok. 8 km od Sławna. Sąsiednie miejscowości to: Noskowo, Sławsko. Wieś rozlokowana jest w niewielkiej odległości na południe od linii kolejowej na trasie Szczecin-Gdańsk, stacja kolejowa.

Wieś położona na urozmaiconym pod względem topograficznym terenie, ciekiem wodnym opływającym wieś od południa.

HISTORIA( pierwsza wzmianka- grodzisko słowiańskie 1652r.)

Tereny dzisiejszej wsi Wrześnica stanowiły obszar atrakcyjnej osadniczo już we wczesnym średniowieczu, stąd pozostałości po grodzisku. Z pewnością miejscowość istniała już przed 1652r., z którego skąd pochodzi pierwsza wzmianka, że stacjonowały tu oddziały miast Słupska, Sławna i Darłowa. Pod koniec XVIII w., we Wrześnicy było 19 bauerów, 1 wolny wójt, 4 zagrodników, kowal, 3 chałupników, działała szkoła.

W okresie międzywojennym we wsi funkcjonowały: punkt pocztowy, szkoła, 2 wiatraki, młyn, piekarnia, rzeźnia, mleczarnia, cegielnia. Istniały związki weteranów, gimnastyczny, rowerowy i śpiewaczy. Wieś posiadała własny stadion i strzelnicę. 30 gospodarstw liczyło od 10-40ha, 30 małych od 5-10 ha, rzemieślnicy, urzędnicy, robotnicy posiadali działki 1-2ha.

Do gminy wiejskiej Wrześnica należały:

 1. Wrześniczka(niem.freetzer Muhle)- młyn wodny ok. 3Km na zach.od wsi.

 2. Zielonka (niem.Fichtkaten)- gospodarstwo bauerskie 2 km na płn. Od wsi.

 3. Dom szosowy

  W marcu 1945r. Wieś zajęły wojska rosyjskie; do Wrześnicy przybyli osadnicy z różnych stron Polski.

WIEŚ WSPÓŁCZESNA

 

Wrześnica charakteryzuje się układem przestrzennym. Jest to wydłużona widlica, rozplanowana na osi E-W, z dwoma placami wiejskimi w rozwidleniach widlic. Jest to przykład układu przestrzennego zdeterminowanego warunkami topograficznymi, dlatego też nowe obiekty kubaturowe (osiedla , bloki) lokowane są poza historycznym układem ruralistycznym, głównie na północ od linii kolejowej.

Dominatę historyczno-wysokościowa stanowi zabytkowy, XIX-wieczny, neogotycki kościół, posadowiony przypuszczalnie na miejscu starszej świątyni, w obrębie zachodniego placu.

Sieć drożna dobrze rozwinięta.

Na pólnoc i południe od głównego układu ruralistycznego znajdują się dawne chłopskie wybudowania, nie istnieją natomiast zabudowania dawnej cegielni. Młyn Wrześniczka obecnie w granicach Sławska. Po południowej stronie linii kolejowej zlokalizowane nowe zabudowania stacyjne.

ZABUDOWA

Stan zachowania historycznej zabudowy zagrodowej we Wrześnicy zróżnicowany. Największej dekompozycji uległy pełnorolne zagrody czworoboczne; często wyburzeniu uległa większość zabudowy gospodarczej, przbudowane zostały także obiekty mieszkalne.

Historyczne formy zabudowy:

-domy mieszkalne w zagrodach średnio i pełnorolnych: chałupy lokowane kalenicowo, budynki mieszkalne murowane, sporadycznie występujące 2-kondygnacyjne domy murowane z pocz. Xxw., w obrębie dwóch zagród na zachodnim krańcu wsi.

-domy mieszkalne w zagrodach małorolnych i nierolniczych: obiekty mieszkalne lokowane najczęściej kalenicowo na froncie siedliska,

-budynki inwentarskie(wielofunkcyjne)-lokowane najczęściej po bokach siedliska, zróżnicowane materiałowo i chronologicznie, ryglowe i murowano-ryglowe wzniesione ok poł. XIX w., z poddaszami składowymi odznaczające się wysokimi walorami kulturowymi,

-stodoły oraz budynki stodolno-inwentarskie-lokowano w głębi podwórza-kalenicowo do drogi, zróżnicowane chronologicznie, materiałowo i typologicznie.

Na północ od linii kolejowej, przy lokalnej drodze do nosalina powstała nowa zabudowa mieszkalna, ( w tym 3-kondygnacyjny blok), nowa zabudowa mieszkalna jest także lokowana w obrębie historycznego układu ruralistycznego.

ELEMENTY FUNKCJONALNE WSI

 • Kościół, cmentarz

  Kościół filialny wzniesiony ok. Połowy XIXw., na miejscu wcześniejszej świątyni, murowany, wieżowy, neogotycki, posadowiony na zachodnim placu. Teren działki kościelnej objęty strefą „A” ochrony konserwatorskiej

  Cmentarz poewangelicki-(nieczynny), zlokalizowany w dość znacznej odległości na południe od wsi, po zachodniej stronie polnej; objęty strefą „K” ochrony konserwatorskiej.

 • Przemysł, technika

  Stacja kolejowa-historyczne zabudowania zlokalizowane po pólnocnej stronie linii kolejowej. Obiekt mieszkalny murowany z cegły ceramicznej, wzniesiony na przeł. XIX/XXw. Budynki gospodarcze o niewielkiej skali, murowane.

  Wiadukt kolejowy-zlokalizowany na płd.-wschód od zabudowań stacyjnych, wskazany do ochrony punktowej jako zabytek techniki.

  Młyn-obecnie w granicach Sławska.

  Kuźnia-ceglany obiekt posadowiony w obrębie wschodniego placu, wskazany do ochrony punktowej.

 • Obiekty użyteczności publicznej

  Szkoła-kompleks zabudowań zlokalizowany w środkowej części wsi, po południowej stronie drogi.

  Sala wiejska- obiekt pełniący wcześniej funkcje biblioteki oraz sala wiejska, murowane

  Remiza- wspólczesny pawilon po zachodniej stronie drogi dojazdowej do stacji.

 • Zieleń komponowana, elementy krajobrazowe

  Nasadzenia śródwiejskie:

  -aleja brzozowa na północ od linii kolejowej objęta strefą „K” ochrony konserwatorskiej

  -aleja lipowa i klonowa-na południe od wsi objęte strefą „K” ochrony konserwatorskiej.

ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

 • historyczna zabudowa zagrodowa w wyniku działań wojennych i w kilku następnych latach po jej zakończeniu uległa znacznemu uszczupleniu. Dotyczyło to nie tylko pojedynczych obiektów ale także całych zagród. Z uwagi na trudne warunki topograficzne nowe obiekty wielkokubaturowe lokowane są poza historycznym układem ruralistycznym

 • w obrębie budynków mieszkalnych częste zjawisko stanowi nowa kompozycja elewacji o dewaloryzującym charakterze-w zakresie powiększenia otworów okiennych, dobudówek itp., docieplania panelami. Jest to zresztą zjawisko powszechne nie tylko na terenie gminy Sławno.

smog-www
door-to-door
CEEB
efektywnosc
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ