herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Koperta Życia

15.11.2017

15:20

Agnieszka

koperta zycia1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przystąpił do realizacji akcji „Koperta Życia”.

czytaj więcej »

Odbiór odpadów

07.11.2017

11:07

Agnieszka

zbiorka

Przypominamy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w dniu 29 listopada 2017 r.

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

01.02.2017

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Rodzina 500+ w naszej gminie

25.02.2016

10:31

Agnieszka

naglowek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2016 roku będzie prowadził nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”.

czytaj więcej »

Bezpłatne porady prawne

04.01.2016

00:01

Agnieszka

porady prawne

Powiat Sławieński realizuje od dnia 4 stycznia 2016 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

czytaj więcej »

Wrześnica

12.11.200708:31

Sołtys: Agnieszka Szczepaniec

WRZEŚNICA (niem.Freetz)

Liczba ludności-807

Powierzchnia-1642 ha

LOKALIZACJA

Wrześnica- duża wieś sołecka-położona jest w płd.-wschodniej części gminy, oddalona o ok. 8 km od Sławna. Sąsiednie miejscowości to: Noskowo, Sławsko. Wieś rozlokowana jest w niewielkiej odległości na południe od linii kolejowej na trasie Szczecin-Gdańsk, stacja kolejowa.

Wieś położona na urozmaiconym pod względem topograficznym terenie, ciekiem wodnym opływającym wieś od południa.

HISTORIA( pierwsza wzmianka- grodzisko słowiańskie 1652r.)

Tereny dzisiejszej wsi Wrześnica stanowiły obszar atrakcyjnej osadniczo już we wczesnym średniowieczu, stąd pozostałości po grodzisku. Z pewnością miejscowość istniała już przed 1652r., z którego skąd pochodzi pierwsza wzmianka, że stacjonowały tu oddziały miast Słupska, Sławna i Darłowa. Pod koniec XVIII w., we Wrześnicy było 19 bauerów, 1 wolny wójt, 4 zagrodników, kowal, 3 chałupników, działała szkoła.

W okresie międzywojennym we wsi funkcjonowały: punkt pocztowy, szkoła, 2 wiatraki, młyn, piekarnia, rzeźnia, mleczarnia, cegielnia. Istniały związki weteranów, gimnastyczny, rowerowy i śpiewaczy. Wieś posiadała własny stadion i strzelnicę. 30 gospodarstw liczyło od 10-40ha, 30 małych od 5-10 ha, rzemieślnicy, urzędnicy, robotnicy posiadali działki 1-2ha.

Do gminy wiejskiej Wrześnica należały:

 1. Wrześniczka(niem.freetzer Muhle)- młyn wodny ok. 3Km na zach.od wsi.

 2. Zielonka (niem.Fichtkaten)- gospodarstwo bauerskie 2 km na płn. Od wsi.

 3. Dom szosowy

  W marcu 1945r. Wieś zajęły wojska rosyjskie; do Wrześnicy przybyli osadnicy z różnych stron Polski.

WIEŚ WSPÓŁCZESNA

 

Wrześnica charakteryzuje się układem przestrzennym. Jest to wydłużona widlica, rozplanowana na osi E-W, z dwoma placami wiejskimi w rozwidleniach widlic. Jest to przykład układu przestrzennego zdeterminowanego warunkami topograficznymi, dlatego też nowe obiekty kubaturowe (osiedla , bloki) lokowane są poza historycznym układem ruralistycznym, głównie na północ od linii kolejowej.

Dominatę historyczno-wysokościowa stanowi zabytkowy, XIX-wieczny, neogotycki kościół, posadowiony przypuszczalnie na miejscu starszej świątyni, w obrębie zachodniego placu.

Sieć drożna dobrze rozwinięta.

Na pólnoc i południe od głównego układu ruralistycznego znajdują się dawne chłopskie wybudowania, nie istnieją natomiast zabudowania dawnej cegielni. Młyn Wrześniczka obecnie w granicach Sławska. Po południowej stronie linii kolejowej zlokalizowane nowe zabudowania stacyjne.

ZABUDOWA

Stan zachowania historycznej zabudowy zagrodowej we Wrześnicy zróżnicowany. Największej dekompozycji uległy pełnorolne zagrody czworoboczne; często wyburzeniu uległa większość zabudowy gospodarczej, przbudowane zostały także obiekty mieszkalne.

Historyczne formy zabudowy:

-domy mieszkalne w zagrodach średnio i pełnorolnych: chałupy lokowane kalenicowo, budynki mieszkalne murowane, sporadycznie występujące 2-kondygnacyjne domy murowane z pocz. Xxw., w obrębie dwóch zagród na zachodnim krańcu wsi.

-domy mieszkalne w zagrodach małorolnych i nierolniczych: obiekty mieszkalne lokowane najczęściej kalenicowo na froncie siedliska,

-budynki inwentarskie(wielofunkcyjne)-lokowane najczęściej po bokach siedliska, zróżnicowane materiałowo i chronologicznie, ryglowe i murowano-ryglowe wzniesione ok poł. XIX w., z poddaszami składowymi odznaczające się wysokimi walorami kulturowymi,

-stodoły oraz budynki stodolno-inwentarskie-lokowano w głębi podwórza-kalenicowo do drogi, zróżnicowane chronologicznie, materiałowo i typologicznie.

Na północ od linii kolejowej, przy lokalnej drodze do nosalina powstała nowa zabudowa mieszkalna, ( w tym 3-kondygnacyjny blok), nowa zabudowa mieszkalna jest także lokowana w obrębie historycznego układu ruralistycznego.

ELEMENTY FUNKCJONALNE WSI

 • Kościół, cmentarz

  Kościół filialny wzniesiony ok. Połowy XIXw., na miejscu wcześniejszej świątyni, murowany, wieżowy, neogotycki, posadowiony na zachodnim placu. Teren działki kościelnej objęty strefą „A” ochrony konserwatorskiej

  Cmentarz poewangelicki-(nieczynny), zlokalizowany w dość znacznej odległości na południe od wsi, po zachodniej stronie polnej; objęty strefą „K” ochrony konserwatorskiej.

 • Przemysł, technika

  Stacja kolejowa-historyczne zabudowania zlokalizowane po pólnocnej stronie linii kolejowej. Obiekt mieszkalny murowany z cegły ceramicznej, wzniesiony na przeł. XIX/XXw. Budynki gospodarcze o niewielkiej skali, murowane.

  Wiadukt kolejowy-zlokalizowany na płd.-wschód od zabudowań stacyjnych, wskazany do ochrony punktowej jako zabytek techniki.

  Młyn-obecnie w granicach Sławska.

  Kuźnia-ceglany obiekt posadowiony w obrębie wschodniego placu, wskazany do ochrony punktowej.

 • Obiekty użyteczności publicznej

  Szkoła-kompleks zabudowań zlokalizowany w środkowej części wsi, po południowej stronie drogi.

  Sala wiejska- obiekt pełniący wcześniej funkcje biblioteki oraz sala wiejska, murowane

  Remiza- wspólczesny pawilon po zachodniej stronie drogi dojazdowej do stacji.

 • Zieleń komponowana, elementy krajobrazowe

  Nasadzenia śródwiejskie:

  -aleja brzozowa na północ od linii kolejowej objęta strefą „K” ochrony konserwatorskiej

  -aleja lipowa i klonowa-na południe od wsi objęte strefą „K” ochrony konserwatorskiej.

ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

 • historyczna zabudowa zagrodowa w wyniku działań wojennych i w kilku następnych latach po jej zakończeniu uległa znacznemu uszczupleniu. Dotyczyło to nie tylko pojedynczych obiektów ale także całych zagród. Z uwagi na trudne warunki topograficzne nowe obiekty wielkokubaturowe lokowane są poza historycznym układem ruralistycznym

 • w obrębie budynków mieszkalnych częste zjawisko stanowi nowa kompozycja elewacji o dewaloryzującym charakterze-w zakresie powiększenia otworów okiennych, dobudówek itp., docieplania panelami. Jest to zresztą zjawisko powszechne nie tylko na terenie gminy Sławno.

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-las
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina
STMiG 2017 - BANER
STMiG 2017 - Makroregion - BANER

 

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

baner dol strony - szkola zukowo

Trwa budowa szkoły w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Droga gminna w Tokarach

28.09.2016

14:06

Marcin

baner dol strony - droga Tokary

W Tokarach przebudowano drogę gminną. Prace dofinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Mieszkania w Boleszewie

27.09.2016

14:47

Marcin

Boleszewo-mieszkanie

W wyniku adaptacji części budynku byłej szkoły w Boleszewie powstały 4 nowe mieszkania, które weszły do zasobu mieszkaniowego naszej gminy.

czytaj więcej »

Plac zabaw w Gwiazdowie

10.03.2016

14:23

Agnieszka

inwestycje2015-plac zabaw w gwiazdowie

Wybudowano zestaw zabawowy z 3 wieżami, zjeżdżalniami, drabinkami, ścianką wspinaczkową i pajęczyną, zamontowano huśtawki i bujaki, rurę strażacką oraz karuzelę na placu zabaw w Gwiazdowie. Teren ogrodzono i wzbogacono o tablicę regulaminową, ławki i kosze na śmieci.

czytaj więcej »

Droga powiatowa we Wrześnicy

10.03.2016

14:17

Agnieszka

inwestycje-droga wrzesnica

Powiat Sławieński w partnerstwie z Gminą Sławno wykonał przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wrześnica. Zadanie sfinansowano z budżetów obu jednostek, środków Województwa Zachodniopomorskiego i Unii Europejskiej. Koszt przebudowy ponad 1,4 km drogi to prawie 946 tys. zł.

czytaj więcej »

Wiaty przystankowe

08.03.2016

13:35

Agnieszka

baner dol strony - wiaty przystankowe

Wybudowano wiaty przystankowe i miejsca dla podróżnych m. in. w Sławsku, Gwiazdowie, a ostatnio w.Kwasowie i we Wrześnicy.

czytaj więcej »

Droga w Warszkowie

08.03.2016

13:21

Agnieszka

inwestycje-Warszkowo - schetynowka II

Przebudowano kolejny, 900 metrowy odcinek drogi gminnej w Warszkowie. Na realizację inwestycji uzyskano blisko 590 tys. zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”.

czytaj więcej »

Mieszkania we Wrześnicy

08.03.2016

13:19

Agnieszka

inwestycje-mieszkania-wrzesnica

Zaadoptowano pomieszczenia po byłej przychodni lekarskiej we Wrześnicy na mieszkania komunalne.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2017

TREŚĆ