herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Rekrutacja

01.02.2023

15:21

Agnieszka

REKRUTACJA

 

czytaj więcej »

Dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych

26.09.2022

14:16

Agnieszka

termo

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu pn. „Termomodernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na terenie gminy Sławno”. 

czytaj więcej »

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Warszkowo

12.11.200708:28

Sołtys: Lechosław Szach

WARSZKOWO (niem. Alt Warschow)

Liczba ludności-1180

Powierzchnia-1534

LOKALIZACJA

Warszkowo-duża wieś sołecka-położone jest w centrum gminy, sąsiadując bezpośrednio od wschodu ze Sławnem. Obecnie jest to właściwie osada podmiejska. Sąsiednie miejscowości to: Warszkówko, Wrześnica. Na płn.-zachód od wsi wytyczona linia kolejowa na trasie Koszalin-Słupsk.

HISTORIA (pierwsza wzmianka 1301r.)

Warszkowo jest starą wsią o średniowiecznej metryce; pierwsza wzmianka pojawia się w dokumencie z 28.03.1301r. Księcia Sambora rugijskiego dla burgrabiego „w Zlawena”, który otrzymuje w lennie różne wsie w ziemi sławieńskiej w tym: Postomino, Zielnowo i Warszewo. W 1330r. Jasco von Schlawe z rodziny Święców nadał wieś miastu Sławno. Odtąd aż do czasu reform Steina-Hardenberga Warszkowo było wsią miejską.

W XX w. Wieś przekształciła się z rolniczej w osiedle mieszkaniowe dla ludności nierolniczej, pracującej w Sławnie.

Do 1945r. Do gminy wiejskiej Warszkowo należały:

 1. Mokra (niem. Abdeckerei)-rakarnia lub zakład utylizacji

 2. Dom Strzelecki ze strzelnicą- wybudowany w I. 1928/29 przez Gustawa Tilgnera i przekazany związkami; strzelnica. Miejsce zawodów różnej rangi i świąt miejskich.

 3. Wiatrak-przy drodze do Tychowa

 4. Strzemogóra (niem. Fuchsberg)-duże gospodarstwo 2 km na południe od wsi

 5. Oleszno (niem.Grunhof)- gospodarstwo ok. 400M na płn. Od wsi

 6. Podlaski (niem. Hasterkathen)-95 ha gospodarstwo od ok.1525r. Do k. XVIIIw. W posiadaniu rodziny Steinhorst. W I. 1820-1920 ulubione miejsce wycieczkowe.

 7. Uliszki (niem. Rotes Haus)-gospodarstwo i pszczelarstwo.

  W okresie międzywojennym we wsi działała 4-oddziałowa szkoła (240 uczniów), od 1928r, także przedszkole, posterunek policji, 4 karczmy, sklep spożywczy, piekarnia, kilkanaście zakładów rzemielśniczych, kasa oszczędnościowa, hodowla pstrągów, ogrodnictwa, związki: gimnastyczny z własną salą, miejsce rozstrzygnięć zawodów powiatowych; śpiewaczy, weteranów, rowerzystów. W 1939r. Mieszkało tu prawie 1200 osób. W tak dużej wsi nie było kościoła, mieszkańcy należeli do parafii w Sławnie.

  W marcu 1945r. Warszkowo zajmują oddziały rosyjskie. W następnym okresie przybywają osadnicy z różnych terenów dawnej Polski. Obecnie Warszkowo jest typową osadą podmiejską, która w większości utraciła swój pierwotny, rolniczy charakter.

WIEŚ WSPÓŁCZESNA

Warszkowo współcześnie oscyluje w kierunku układu wielodrożnicowego, na co niewątpliwie-ma wpływ podmiejski charakter miejscowości. W dalszym ciągu jednak dominującym komponentem układu pozostaje pierwotna ulicówka.

W ostatnich latach Warszkowo zyskało dominatę wysokościowo-archtektoniczną układu, jaki stanowi kościół wznoszony na płn.-zach.krańcu wsi.

Młyn „Kukułka” obecnie w granicach administracyjnych Sławna, zachowała się zagroda młyńska na wschód od wsi; las z terenem po dawnej strzelnicy w granicach Sławna. Zachowała się dawna zagroda związana z tartakiem.

Z uwagi na wielokrotnie przekształcany w dziejach układ ruralistyczny Warszkowia odstępuje się od wyznaczenia strefy ochrony konserwatorskiej.

ZABUDOWA

Zabudowa zagrodowa- w obrębie pierwotnego układu ulicowego Warszkowa. Proces ten w większym stopniu dotyczy pierzei południowej, niemal całkowicie pozbawionej wartościowej zabudowy historycznej.

Pierwotne czworoboczne zagrody z budynkami bramnymi stanowią rzadkość po obu stronach drogi, z chałupami lokowanymi kalenicowo na froncie parceli. Szczególnie wysoki stopień ubytków dotyczy zabudowy gospodarczej, na przestrzeni ostatnich 20 lat wyburzeniu uległa znaczna jej część.

Zabudowa małorolna- obecnie już nierolnicza zlokalizowana na południe od układu, ulicowego złożona z niewielkich zagród obecnie już o nierolniczym charakterze, rozplanowanych na ciasnych działkach.

Budynki mieszkalne murowano-ryglowe, nakryte przeważnie dachami dwuspadowymi, z budynkami gospodarczymi o niewielkiej skali, murowanymi i murowano-ryglowymi, wzniesionymi w 2 poł. XIXw.

Zabudowa nierolnicza-lokowana przed zagrodami pełnorolnymi, w obrębie-głównie- pierzei północnej, pierwotnego układu ulicowego. Są to głównie niewielkie budynki mieszkalne, 2-3 osiowe, posadowione kalenicowo tuż przy drodze, nakryte dachami 2-spadowymi. Obiekty poza zainteresowaniami konserwatorskimi. Zabudowa zlokalizowana wzdłuż drogi na zachód od historycznego cmentarza, również nierolnicza. Budynki mieszkalne murowane, wzniesione w I.30 XX w., nakryte dachami 2-spadowymi lub mansardowymi; budynki gospodarcze, murowane o niewielkiej skali.

ELEMENTY FUNKCJONALNE WSI

 • Kościół ,Cmentarz

  Kaplica- jest to kompleks parterowy obiektów posadowionych w środkowej części pierzei południowej głównego układu ulicowego.

  Kościół parafialny- obiekt w budowie, zlokalizowany w zachodniej części Warszkowa, po pólnocnej stronie drogi do Sławna.

 • Przemysł, technika

  Tartak-zabudowania po dawnym tartaku zlokalizowane na południe od głównej drogi wiejskiej; złożone z kilku obiektów wielkokubaturowych, murowanych wzniesionych ok. 4ćw.XIXw., budynku mieszkalnego, obiektu mieszkalno-warsztatowego z tego samego okresu. Zabudowania wskazane do ochrony punktowej.

  Warsztat stolarski-nowy obiekt zlokalizowany w południowej części wsi

  Rakarnia lub zakład utylizacji-zachowany obecnie budynek mieszkalny i gospodarczy-poza zainteresowaniami konserwatorskimi.

  Młyn-obiekt wzniesiony w 1 ćw. XXw., bud. Gospodarczy murowany z pocz.XXw. Zabudowa wskazana do ochrony punktowej.

 • Obiekty użyteczności publicznej

  Szkoła-nowy obiekt po drugiej stronie mieszkania dla nauczycieli.

  Szkoła podstawowa-obiekt zlokalizowany na północ od nowo budowanego kościoła.

  Gospoda-ob. Budynek mieszkalny w południowej części wsi; murowany obiekt wzniesiony w 1909r., po rewaloryzacji, wskazany do ochrony punktowej.

  Strzelnica-obecnie w granicach administracyjnych Sławna; zachowane betonowe kulopały, brak obiektów kubaturowych.

  Sklep-współczesny pawilon zlokalizowany przed zagrodą nr 123.

ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

 • historyczna zabudowa- w wyniku procesu przekształcania się Warszkowa w wieś podmiejską, a właściwie przedmieście Sławna-uległa poważnej dewaloryzacji a niejednokrotnie wyburzeniu. Istniejące nieliczne zagrody chłopskie są najczęściej niekompletne, obiekty mieszkalne uległy daleko idącym przebudowom. Także budynki gospodarcze zostały zaadaptowane do nowych celów. Jedynie kolonia Okole zachowała swój rolniczy charakter i tradycyjna zabudowę ryglową.

 • Nowa zabudowa mieszkalna najczęściej nawiązuje do architektury miejskiej, przeważają wille, pseudodworki a także „pałacyki z wieżyczkami” o mocno kontrowersyjnej architekturze.

 • Powyższy proces przekształceń jest zaawansowany w stopniu uniemożliwiającym zastosowania strefy ochrony układu przestrzennego. Obiekty o walorach zabytkowych i kulturowych wskazano do ochrony punktowej.

smog-www
door-to-door
CEEB
efektywnosc
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ