herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Wolne miejsca

08.01.2020

13:53

Agnieszka

wolne miejsca - kd

Wolne miejsca w Klubie Dziecięcym w Gwiazdowie!

 

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

08.01.2020

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Opłata za śmieci

07.01.2020

07:48

Agnieszka

smiecistawki-link

Uwaga - już od lutego 2020 r. na terenie gminy Sławno obowiązują nowe stawki opłat za gospoarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Podatki 2020

07.01.2020

07:46

Agnieszka

PODATKI 2020
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki podatków lokalnych.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie - inteligentne rozwiązania

21.09.2018

10:44

Agnieszka

FILM

Zobacz film - Inteligentna i energooszczędna Szkoła Podstawowa w Żukowie.

czytaj więcej »

EVENIO - platforma e-usług

30.08.2018

08:20

Agnieszka

evenioo

 

Gmina Sławno, jako kolejna w kraju uruchomiła nowoczesną platformę e-usług Evenio.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż nad jeziorem Łętowskim

29.06.2018

08:45

Agnieszka

2018.06 - Letowo - dzialki nad jeziorem - glowka www

Działki rekreacyjne w Łętowie - na sprzedaż!

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Warszkowo

12.11.200708:28

Sołtys: Lechosław Szach

WARSZKOWO (niem. Alt Warschow)

Liczba ludności-1180

Powierzchnia-1534

LOKALIZACJA

Warszkowo-duża wieś sołecka-położone jest w centrum gminy, sąsiadując bezpośrednio od wschodu ze Sławnem. Obecnie jest to właściwie osada podmiejska. Sąsiednie miejscowości to: Warszkówko, Wrześnica. Na płn.-zachód od wsi wytyczona linia kolejowa na trasie Koszalin-Słupsk.

HISTORIA (pierwsza wzmianka 1301r.)

Warszkowo jest starą wsią o średniowiecznej metryce; pierwsza wzmianka pojawia się w dokumencie z 28.03.1301r. Księcia Sambora rugijskiego dla burgrabiego „w Zlawena”, który otrzymuje w lennie różne wsie w ziemi sławieńskiej w tym: Postomino, Zielnowo i Warszewo. W 1330r. Jasco von Schlawe z rodziny Święców nadał wieś miastu Sławno. Odtąd aż do czasu reform Steina-Hardenberga Warszkowo było wsią miejską.

W XX w. Wieś przekształciła się z rolniczej w osiedle mieszkaniowe dla ludności nierolniczej, pracującej w Sławnie.

Do 1945r. Do gminy wiejskiej Warszkowo należały:

 1. Mokra (niem. Abdeckerei)-rakarnia lub zakład utylizacji

 2. Dom Strzelecki ze strzelnicą- wybudowany w I. 1928/29 przez Gustawa Tilgnera i przekazany związkami; strzelnica. Miejsce zawodów różnej rangi i świąt miejskich.

 3. Wiatrak-przy drodze do Tychowa

 4. Strzemogóra (niem. Fuchsberg)-duże gospodarstwo 2 km na południe od wsi

 5. Oleszno (niem.Grunhof)- gospodarstwo ok. 400M na płn. Od wsi

 6. Podlaski (niem. Hasterkathen)-95 ha gospodarstwo od ok.1525r. Do k. XVIIIw. W posiadaniu rodziny Steinhorst. W I. 1820-1920 ulubione miejsce wycieczkowe.

 7. Uliszki (niem. Rotes Haus)-gospodarstwo i pszczelarstwo.

  W okresie międzywojennym we wsi działała 4-oddziałowa szkoła (240 uczniów), od 1928r, także przedszkole, posterunek policji, 4 karczmy, sklep spożywczy, piekarnia, kilkanaście zakładów rzemielśniczych, kasa oszczędnościowa, hodowla pstrągów, ogrodnictwa, związki: gimnastyczny z własną salą, miejsce rozstrzygnięć zawodów powiatowych; śpiewaczy, weteranów, rowerzystów. W 1939r. Mieszkało tu prawie 1200 osób. W tak dużej wsi nie było kościoła, mieszkańcy należeli do parafii w Sławnie.

  W marcu 1945r. Warszkowo zajmują oddziały rosyjskie. W następnym okresie przybywają osadnicy z różnych terenów dawnej Polski. Obecnie Warszkowo jest typową osadą podmiejską, która w większości utraciła swój pierwotny, rolniczy charakter.

WIEŚ WSPÓŁCZESNA

Warszkowo współcześnie oscyluje w kierunku układu wielodrożnicowego, na co niewątpliwie-ma wpływ podmiejski charakter miejscowości. W dalszym ciągu jednak dominującym komponentem układu pozostaje pierwotna ulicówka.

W ostatnich latach Warszkowo zyskało dominatę wysokościowo-archtektoniczną układu, jaki stanowi kościół wznoszony na płn.-zach.krańcu wsi.

Młyn „Kukułka” obecnie w granicach administracyjnych Sławna, zachowała się zagroda młyńska na wschód od wsi; las z terenem po dawnej strzelnicy w granicach Sławna. Zachowała się dawna zagroda związana z tartakiem.

Z uwagi na wielokrotnie przekształcany w dziejach układ ruralistyczny Warszkowia odstępuje się od wyznaczenia strefy ochrony konserwatorskiej.

ZABUDOWA

Zabudowa zagrodowa- w obrębie pierwotnego układu ulicowego Warszkowa. Proces ten w większym stopniu dotyczy pierzei południowej, niemal całkowicie pozbawionej wartościowej zabudowy historycznej.

Pierwotne czworoboczne zagrody z budynkami bramnymi stanowią rzadkość po obu stronach drogi, z chałupami lokowanymi kalenicowo na froncie parceli. Szczególnie wysoki stopień ubytków dotyczy zabudowy gospodarczej, na przestrzeni ostatnich 20 lat wyburzeniu uległa znaczna jej część.

Zabudowa małorolna- obecnie już nierolnicza zlokalizowana na południe od układu, ulicowego złożona z niewielkich zagród obecnie już o nierolniczym charakterze, rozplanowanych na ciasnych działkach.

Budynki mieszkalne murowano-ryglowe, nakryte przeważnie dachami dwuspadowymi, z budynkami gospodarczymi o niewielkiej skali, murowanymi i murowano-ryglowymi, wzniesionymi w 2 poł. XIXw.

Zabudowa nierolnicza-lokowana przed zagrodami pełnorolnymi, w obrębie-głównie- pierzei północnej, pierwotnego układu ulicowego. Są to głównie niewielkie budynki mieszkalne, 2-3 osiowe, posadowione kalenicowo tuż przy drodze, nakryte dachami 2-spadowymi. Obiekty poza zainteresowaniami konserwatorskimi. Zabudowa zlokalizowana wzdłuż drogi na zachód od historycznego cmentarza, również nierolnicza. Budynki mieszkalne murowane, wzniesione w I.30 XX w., nakryte dachami 2-spadowymi lub mansardowymi; budynki gospodarcze, murowane o niewielkiej skali.

ELEMENTY FUNKCJONALNE WSI

 • Kościół ,Cmentarz

  Kaplica- jest to kompleks parterowy obiektów posadowionych w środkowej części pierzei południowej głównego układu ulicowego.

  Kościół parafialny- obiekt w budowie, zlokalizowany w zachodniej części Warszkowa, po pólnocnej stronie drogi do Sławna.

 • Przemysł, technika

  Tartak-zabudowania po dawnym tartaku zlokalizowane na południe od głównej drogi wiejskiej; złożone z kilku obiektów wielkokubaturowych, murowanych wzniesionych ok. 4ćw.XIXw., budynku mieszkalnego, obiektu mieszkalno-warsztatowego z tego samego okresu. Zabudowania wskazane do ochrony punktowej.

  Warsztat stolarski-nowy obiekt zlokalizowany w południowej części wsi

  Rakarnia lub zakład utylizacji-zachowany obecnie budynek mieszkalny i gospodarczy-poza zainteresowaniami konserwatorskimi.

  Młyn-obiekt wzniesiony w 1 ćw. XXw., bud. Gospodarczy murowany z pocz.XXw. Zabudowa wskazana do ochrony punktowej.

 • Obiekty użyteczności publicznej

  Szkoła-nowy obiekt po drugiej stronie mieszkania dla nauczycieli.

  Szkoła podstawowa-obiekt zlokalizowany na północ od nowo budowanego kościoła.

  Gospoda-ob. Budynek mieszkalny w południowej części wsi; murowany obiekt wzniesiony w 1909r., po rewaloryzacji, wskazany do ochrony punktowej.

  Strzelnica-obecnie w granicach administracyjnych Sławna; zachowane betonowe kulopały, brak obiektów kubaturowych.

  Sklep-współczesny pawilon zlokalizowany przed zagrodą nr 123.

ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

 • historyczna zabudowa- w wyniku procesu przekształcania się Warszkowa w wieś podmiejską, a właściwie przedmieście Sławna-uległa poważnej dewaloryzacji a niejednokrotnie wyburzeniu. Istniejące nieliczne zagrody chłopskie są najczęściej niekompletne, obiekty mieszkalne uległy daleko idącym przebudowom. Także budynki gospodarcze zostały zaadaptowane do nowych celów. Jedynie kolonia Okole zachowała swój rolniczy charakter i tradycyjna zabudowę ryglową.

 • Nowa zabudowa mieszkalna najczęściej nawiązuje do architektury miejskiej, przeważają wille, pseudodworki a także „pałacyki z wieżyczkami” o mocno kontrowersyjnej architekturze.

 • Powyższy proces przekształceń jest zaawansowany w stopniu uniemożliwiającym zastosowania strefy ochrony układu przestrzennego. Obiekty o walorach zabytkowych i kulturowych wskazano do ochrony punktowej.

smog-www
projekt unijny
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
odpady_komunalne
eVENIO
sesja
KOMUNALKA
lpr-LOGO
rodo
OCZYSZCZALNIE
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-gmina w liczbach
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy

 

 

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Remiza OSP w Sławsku

01.03.2018

12:00

Agnieszka

Slawsko - remiza

Wyremontowano remizę jednostki OSP w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga w Łętowie

01.03.2018

11:27

Agnieszka

Letowo - droga

Przebudowano drogę w Łętowie.

czytaj więcej »

Punkt czerpania wody w Żukowie

28.02.2018

12:19

Agnieszka

Zukowo - punkt czerpania wody

Wybudowano punkt czerpania wody w Żukowie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego.

czytaj więcej »

Droga w Janiewicach

28.02.2018

12:15

Agnieszka

Janiewice - droga

Przebudowano drogę gminną w Janiewicach.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

Zukowo - szkola

Wybudowano szkołę z salą gimnastyczną w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2019

TREŚĆ