herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Koperta Życia

15.11.2017

15:20

Agnieszka

koperta zycia1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przystąpił do realizacji akcji „Koperta Życia”.

czytaj więcej »

Odbiór odpadów

07.11.2017

11:07

Agnieszka

zbiorka

Przypominamy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w dniu 29 listopada 2017 r.

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

01.02.2017

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Rodzina 500+ w naszej gminie

25.02.2016

10:31

Agnieszka

naglowek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2016 roku będzie prowadził nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”.

czytaj więcej »

Bezpłatne porady prawne

04.01.2016

00:01

Agnieszka

porady prawne

Powiat Sławieński realizuje od dnia 4 stycznia 2016 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

czytaj więcej »

Tychowo

12.11.200708:26

Sołtys: Leszek Kos

TYCHOWO (niem.Tychow)

Liczba ludności-481

Powierzchnia-2527 ha

LOKALIZACJA

Tychowo jest wsią sołecką położoną we wschodniej części gminy, ok. 6,5 km od Sławna. Sąsiednie miejscowości to: Warszkówko, Bzowo, Gwiazdówko. Najbliższa okolica bezleśna, na południe od osady przepływa niewielka rzeka Ściegnica (Młynówka).

HISTORIA (pierwsza wzmianka 1229r.)

Wieś o metryce średniowiecznej, po raz pierwszy wymieniana w źródłach w 1229r., w dokumencie, w którym książę Barnim potwierdza nadanie Tychowa i innych wsi w regionie zakonowi joannitów.

Dane statystyczne sprzed 1945r. Jako związane z Tychowem wymieniają m.in:

 1. Głowica (niem.Aalkaten) wybudowanie robotników leśnych

 2. Rozdałowo (niem. Eduardsruh)- folwark na północ od wsi

 3. Komorze (niem.Erdmannshof0-folwark, wcześniej kopalnia torfu dla gorzelni

 4. Wrzoski (niem.Grunhof)- wybudowanie chłopskie

 5. Mąciwoda (niem. Niedermuhle)-pierwotnie młyn, potem leśnictwo majątku i ośrodek szkółkarski.

 6. Klęsno/ Iwanowo-Tychowo (niem.Seehof)- folwark królewski założony w 1772r., owczarnia majątku

 7. Wyszkowo (niem.Sigursdhof)- dawny folwark młyński.

Z danych statystycznych wynika,że w 1939r. We wsi było 17 gospodarstw chłopskich poniżej 10 ha i 28 powyżej 10ha; areał majątku wynosił 1976 ha, majątek posiadał własną elektrownię( przypuszczalnie wiatrową).

Po II wojnie światowej majątek został przejęty przez Rosjan a następnie przez Skarb Państwa ( w1950r); powstało tu gospodarstwo hodowlane w ramach POHZ Kwasowo.

WIEŚ WSPÓŁCZESNA

Historycznie ukształtowany układ przestrzenny Tychowa. Jest to układ wielodrożnicowy z dominującą osią przebiegu w układzie SW-NE, z częściowo czytelnym pierwotnym układem owalnicowym, wytyczonym w zachodniej historycznego układu przestrzennego. Dominatę historyczną i wysokościową stanowi XIII/XIV-wieczny kościół wraz z terenem dawnej nekropolii. Pierwotny układ owalnicowy obejmuje się strefą „A” ochrony konserwatorskiej.

Zespół folwarczno-parkowy wypełniający pierwotnie szczelnie północną pierzeję układu ruralistycznego, czytelny aczkolwiek z licznymi ubytkami w obrębie historycznej zabudowy. Mimo to, z uwagi na historię zespołu, część zabudowy przemysłowej wyznacza się dla historycznego podwórza folwarcznego strefę „B” ochrony konserwatorskiej, dla założenia parkowego-strefę „K” ochrony konserwatorskiej.

ZABUDOWA

Zabudowa zagrodowa odzwierciedlająca niegdyś historycznie ukształtowane podziały własnościowe obecnie w Tychowie o charakterze zanikającym, rozlokowana sporadycznie w pierzei południowej. Reprezentowana przez niewielkie zagrody 3-budynkowe, z obiektami zarówno mieszkalnymi jak i gospodarczymi murowanymi z cegły ceramicznej, wzniesionymi na przełomie XIX/XX w.

Zabudowa nierolnicza-obecnie dominująca w Tychowie zlokalizowana w drugiej linii pierzei południowej, złożona z 2-budynkowych zagród. Budynki mieszkalne 2-3-osiowe, nakryte dachamin2-spadowymi; gospodarcze o niewielkiej skali, wielofunkcujne.

Zabudowa kolonijna-reprezentowana przez kilka zagród chłopskich zlokalizowanych, na płd.-zachód od Tychowa; poza zainteresowaniami konserwatorskimi. Inny typ zabudowy stanowią murowane dwojaki dawnych robotników leśnych usytuowane na płd.-wschód od zwartej zabudowy wsi. Budynki gospodarcze murowane, wzniesione w k. XIXw., wielofunkcyjne.

ELEMENTY FUNKCJONALNE WSI

Instytucje kościelne

Kościół filialny-posadowiony w obrębie pierwotnego nawsia na nieznacznym wyniesieniu terenu. Wg niektórych źródeł wzniesiony z kamienia w latach 1282-1284 przez joannitów, następnie znacznie przebudowany. Wg innych źródeł obiekt datowany jest na XIVw., przebudowany w 2 poł.XIXw. Jako obiekt o wysokich walorach zabytkowych podlega ochronie prawnej.

 • Elementy kommemoratywne

  Cmentarz przykościelny-pierwotnie wokół kościoła, obecnie teren splantowany, brak śladów nagrobków Objęty strefą „A” ochrony konserwatorskiej.

  Cmentarz wiejski poewangelicki- nieczynny, z połowy XIXw., zlokalizowany na płd.-zachód od zwartej zabudowy wsi, przy drodze polnej. Teren cmentarza objęty strefą „K” ochrony konserwatorskiej.

  Pomnik ofiar I wojny światowej-obecnie zachowane jedynie fragmenty pomnika upamiętniają. Obiekt strefy „K” ochrony konserwatorskiej.

 • Obiekty użyteczności publicznej

  szkoła-obiekt zlokalizowany we wschodniej części pierwotnego nawsia, wzniesiony z cegły ceramicznej w latach 1885-87.

  Gospoda-zachowany historyczny obiekt, dwubryłowy, murowany z cegły ceramicznej, wzniesiony na przełomie XIX/XX w., przewidziany do ochrony punktowej. Budynek zlokalizowany w pierzei południowej, tuż przy wschodnim krańcu nawsia.

  Poczta-obiekt murowany z cegły ceramicznej, wzniesiony w 1 ćw.XXw., przewidziany do ochrony punktowej.

 • Przemysł, technika

  Gorzelnia

 • Zieleń komponowana, elementy krajobrazowe

  Park dworski-krajobrazowy założony w XVIIIw., harmonijnie dopełnia północną pierzeję układu ruralistycznego, ograniczona od północy i zachodu drogą polną. Rozciąga się na powierzchni ok.28 ha, posiada częściowo zachowany cenny starodrzew. Zachował się także dawny system wodny ze stawami i kanałami. Z uwagi na walory kulturowe założenie parkowego obejmuje się je strefą „K” ochrony konserwatorskiej.

  Park dworski w Wyszkowie-zlokalizowany w znacznym oddaleniu na wschód od wsi; zachowany cenny starodrzew klonowy i dębowy, od strony drogi-kulisa świerkowa. Konieczne jest wykonanie specjalistycznej dokumentacji umożliwiającej precyzyjne wyznaczenie strefy ochrony konserwatorskiej (park „ przenika się” z lasem)

  Nasadzenia śródwiejskie:

  aleje lipowe głównie w części płd.-wschodniej, objęte strefą „K” ochrony konserwatorskiej.

ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Objęcie strefą „B” dawnego założenia folwarcznego wraz z pozostałością historycznej zabudowy gospodarczej oraz parku strefą „K” ochrony konserwatorskiej może być jedyną szansą zachowania tego wyjątkowego w skali gminy zespołu.

 • Chaotyczna lokalizacja nowej zabudowy mieszkalnej w okresie funkcjonowania w Tychowie PGR-u doprowadziła do poważnej dewaloryzacji układu. 2-3-kondygnacyjne bloki lokowano nawet w pobliżu historycznego nawsia.

 • Dawna mieszkalna zabudowa folwarczna została w poważnym stopniu zdewaloryzowana w zakresie nowej kompozycji elewacji, przepruć okiennych

 • Tychowo jest niestety drastycznym przykładem unicestwienia wzorcowego zespołu folwarczno-rezydencyjno-parkowego; do 1950 r. majątek pozostawał pod zarządem rosyjskim,

 • Po 1999r. Część zabudowań pofolwarcznych wydzierżawiła prywatna spółka produkująca stolarkę.

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-las
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina
STMiG 2017 - BANER
STMiG 2017 - Makroregion - BANER

 

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

baner dol strony - szkola zukowo

Trwa budowa szkoły w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Droga gminna w Tokarach

28.09.2016

14:06

Marcin

baner dol strony - droga Tokary

W Tokarach przebudowano drogę gminną. Prace dofinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Mieszkania w Boleszewie

27.09.2016

14:47

Marcin

Boleszewo-mieszkanie

W wyniku adaptacji części budynku byłej szkoły w Boleszewie powstały 4 nowe mieszkania, które weszły do zasobu mieszkaniowego naszej gminy.

czytaj więcej »

Plac zabaw w Gwiazdowie

10.03.2016

14:23

Agnieszka

inwestycje2015-plac zabaw w gwiazdowie

Wybudowano zestaw zabawowy z 3 wieżami, zjeżdżalniami, drabinkami, ścianką wspinaczkową i pajęczyną, zamontowano huśtawki i bujaki, rurę strażacką oraz karuzelę na placu zabaw w Gwiazdowie. Teren ogrodzono i wzbogacono o tablicę regulaminową, ławki i kosze na śmieci.

czytaj więcej »

Droga powiatowa we Wrześnicy

10.03.2016

14:17

Agnieszka

inwestycje-droga wrzesnica

Powiat Sławieński w partnerstwie z Gminą Sławno wykonał przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wrześnica. Zadanie sfinansowano z budżetów obu jednostek, środków Województwa Zachodniopomorskiego i Unii Europejskiej. Koszt przebudowy ponad 1,4 km drogi to prawie 946 tys. zł.

czytaj więcej »

Wiaty przystankowe

08.03.2016

13:35

Agnieszka

baner dol strony - wiaty przystankowe

Wybudowano wiaty przystankowe i miejsca dla podróżnych m. in. w Sławsku, Gwiazdowie, a ostatnio w.Kwasowie i we Wrześnicy.

czytaj więcej »

Droga w Warszkowie

08.03.2016

13:21

Agnieszka

inwestycje-Warszkowo - schetynowka II

Przebudowano kolejny, 900 metrowy odcinek drogi gminnej w Warszkowie. Na realizację inwestycji uzyskano blisko 590 tys. zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”.

czytaj więcej »

Mieszkania we Wrześnicy

08.03.2016

13:19

Agnieszka

inwestycje-mieszkania-wrzesnica

Zaadoptowano pomieszczenia po byłej przychodni lekarskiej we Wrześnicy na mieszkania komunalne.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2017

TREŚĆ