herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Wolne miejsca

08.01.2020

13:53

Agnieszka

wolne miejsca - kd

Wolne miejsca w Klubie Dziecięcym w Gwiazdowie!

 

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

08.01.2020

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Opłata za śmieci

07.01.2020

07:48

Agnieszka

smiecistawki-link

Uwaga - już od lutego 2020 r. na terenie gminy Sławno obowiązują nowe stawki opłat za gospoarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Podatki 2020

07.01.2020

07:46

Agnieszka

PODATKI 2020
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki podatków lokalnych.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie - inteligentne rozwiązania

21.09.2018

10:44

Agnieszka

FILM

Zobacz film - Inteligentna i energooszczędna Szkoła Podstawowa w Żukowie.

czytaj więcej »

EVENIO - platforma e-usług

30.08.2018

08:20

Agnieszka

evenioo

 

Gmina Sławno, jako kolejna w kraju uruchomiła nowoczesną platformę e-usług Evenio.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż nad jeziorem Łętowskim

29.06.2018

08:45

Agnieszka

2018.06 - Letowo - dzialki nad jeziorem - glowka www

Działki rekreacyjne w Łętowie - na sprzedaż!

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Tychowo

12.11.200708:26

Sołtys: Leszek Kos

TYCHOWO (niem.Tychow)

Liczba ludności-481

Powierzchnia-2527 ha

LOKALIZACJA

Tychowo jest wsią sołecką położoną we wschodniej części gminy, ok. 6,5 km od Sławna. Sąsiednie miejscowości to: Warszkówko, Bzowo, Gwiazdówko. Najbliższa okolica bezleśna, na południe od osady przepływa niewielka rzeka Ściegnica (Młynówka).

HISTORIA (pierwsza wzmianka 1229r.)

Wieś o metryce średniowiecznej, po raz pierwszy wymieniana w źródłach w 1229r., w dokumencie, w którym książę Barnim potwierdza nadanie Tychowa i innych wsi w regionie zakonowi joannitów.

Dane statystyczne sprzed 1945r. Jako związane z Tychowem wymieniają m.in:

 1. Głowica (niem.Aalkaten) wybudowanie robotników leśnych

 2. Rozdałowo (niem. Eduardsruh)- folwark na północ od wsi

 3. Komorze (niem.Erdmannshof0-folwark, wcześniej kopalnia torfu dla gorzelni

 4. Wrzoski (niem.Grunhof)- wybudowanie chłopskie

 5. Mąciwoda (niem. Niedermuhle)-pierwotnie młyn, potem leśnictwo majątku i ośrodek szkółkarski.

 6. Klęsno/ Iwanowo-Tychowo (niem.Seehof)- folwark królewski założony w 1772r., owczarnia majątku

 7. Wyszkowo (niem.Sigursdhof)- dawny folwark młyński.

Z danych statystycznych wynika,że w 1939r. We wsi było 17 gospodarstw chłopskich poniżej 10 ha i 28 powyżej 10ha; areał majątku wynosił 1976 ha, majątek posiadał własną elektrownię( przypuszczalnie wiatrową).

Po II wojnie światowej majątek został przejęty przez Rosjan a następnie przez Skarb Państwa ( w1950r); powstało tu gospodarstwo hodowlane w ramach POHZ Kwasowo.

WIEŚ WSPÓŁCZESNA

Historycznie ukształtowany układ przestrzenny Tychowa. Jest to układ wielodrożnicowy z dominującą osią przebiegu w układzie SW-NE, z częściowo czytelnym pierwotnym układem owalnicowym, wytyczonym w zachodniej historycznego układu przestrzennego. Dominatę historyczną i wysokościową stanowi XIII/XIV-wieczny kościół wraz z terenem dawnej nekropolii. Pierwotny układ owalnicowy obejmuje się strefą „A” ochrony konserwatorskiej.

Zespół folwarczno-parkowy wypełniający pierwotnie szczelnie północną pierzeję układu ruralistycznego, czytelny aczkolwiek z licznymi ubytkami w obrębie historycznej zabudowy. Mimo to, z uwagi na historię zespołu, część zabudowy przemysłowej wyznacza się dla historycznego podwórza folwarcznego strefę „B” ochrony konserwatorskiej, dla założenia parkowego-strefę „K” ochrony konserwatorskiej.

ZABUDOWA

Zabudowa zagrodowa odzwierciedlająca niegdyś historycznie ukształtowane podziały własnościowe obecnie w Tychowie o charakterze zanikającym, rozlokowana sporadycznie w pierzei południowej. Reprezentowana przez niewielkie zagrody 3-budynkowe, z obiektami zarówno mieszkalnymi jak i gospodarczymi murowanymi z cegły ceramicznej, wzniesionymi na przełomie XIX/XX w.

Zabudowa nierolnicza-obecnie dominująca w Tychowie zlokalizowana w drugiej linii pierzei południowej, złożona z 2-budynkowych zagród. Budynki mieszkalne 2-3-osiowe, nakryte dachamin2-spadowymi; gospodarcze o niewielkiej skali, wielofunkcujne.

Zabudowa kolonijna-reprezentowana przez kilka zagród chłopskich zlokalizowanych, na płd.-zachód od Tychowa; poza zainteresowaniami konserwatorskimi. Inny typ zabudowy stanowią murowane dwojaki dawnych robotników leśnych usytuowane na płd.-wschód od zwartej zabudowy wsi. Budynki gospodarcze murowane, wzniesione w k. XIXw., wielofunkcyjne.

ELEMENTY FUNKCJONALNE WSI

Instytucje kościelne

Kościół filialny-posadowiony w obrębie pierwotnego nawsia na nieznacznym wyniesieniu terenu. Wg niektórych źródeł wzniesiony z kamienia w latach 1282-1284 przez joannitów, następnie znacznie przebudowany. Wg innych źródeł obiekt datowany jest na XIVw., przebudowany w 2 poł.XIXw. Jako obiekt o wysokich walorach zabytkowych podlega ochronie prawnej.

 • Elementy kommemoratywne

  Cmentarz przykościelny-pierwotnie wokół kościoła, obecnie teren splantowany, brak śladów nagrobków Objęty strefą „A” ochrony konserwatorskiej.

  Cmentarz wiejski poewangelicki- nieczynny, z połowy XIXw., zlokalizowany na płd.-zachód od zwartej zabudowy wsi, przy drodze polnej. Teren cmentarza objęty strefą „K” ochrony konserwatorskiej.

  Pomnik ofiar I wojny światowej-obecnie zachowane jedynie fragmenty pomnika upamiętniają. Obiekt strefy „K” ochrony konserwatorskiej.

 • Obiekty użyteczności publicznej

  szkoła-obiekt zlokalizowany we wschodniej części pierwotnego nawsia, wzniesiony z cegły ceramicznej w latach 1885-87.

  Gospoda-zachowany historyczny obiekt, dwubryłowy, murowany z cegły ceramicznej, wzniesiony na przełomie XIX/XX w., przewidziany do ochrony punktowej. Budynek zlokalizowany w pierzei południowej, tuż przy wschodnim krańcu nawsia.

  Poczta-obiekt murowany z cegły ceramicznej, wzniesiony w 1 ćw.XXw., przewidziany do ochrony punktowej.

 • Przemysł, technika

  Gorzelnia

 • Zieleń komponowana, elementy krajobrazowe

  Park dworski-krajobrazowy założony w XVIIIw., harmonijnie dopełnia północną pierzeję układu ruralistycznego, ograniczona od północy i zachodu drogą polną. Rozciąga się na powierzchni ok.28 ha, posiada częściowo zachowany cenny starodrzew. Zachował się także dawny system wodny ze stawami i kanałami. Z uwagi na walory kulturowe założenie parkowego obejmuje się je strefą „K” ochrony konserwatorskiej.

  Park dworski w Wyszkowie-zlokalizowany w znacznym oddaleniu na wschód od wsi; zachowany cenny starodrzew klonowy i dębowy, od strony drogi-kulisa świerkowa. Konieczne jest wykonanie specjalistycznej dokumentacji umożliwiającej precyzyjne wyznaczenie strefy ochrony konserwatorskiej (park „ przenika się” z lasem)

  Nasadzenia śródwiejskie:

  aleje lipowe głównie w części płd.-wschodniej, objęte strefą „K” ochrony konserwatorskiej.

ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Objęcie strefą „B” dawnego założenia folwarcznego wraz z pozostałością historycznej zabudowy gospodarczej oraz parku strefą „K” ochrony konserwatorskiej może być jedyną szansą zachowania tego wyjątkowego w skali gminy zespołu.

 • Chaotyczna lokalizacja nowej zabudowy mieszkalnej w okresie funkcjonowania w Tychowie PGR-u doprowadziła do poważnej dewaloryzacji układu. 2-3-kondygnacyjne bloki lokowano nawet w pobliżu historycznego nawsia.

 • Dawna mieszkalna zabudowa folwarczna została w poważnym stopniu zdewaloryzowana w zakresie nowej kompozycji elewacji, przepruć okiennych

 • Tychowo jest niestety drastycznym przykładem unicestwienia wzorcowego zespołu folwarczno-rezydencyjno-parkowego; do 1950 r. majątek pozostawał pod zarządem rosyjskim,

 • Po 1999r. Część zabudowań pofolwarcznych wydzierżawiła prywatna spółka produkująca stolarkę.

smog-www
projekt unijny
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
odpady_komunalne
eVENIO
sesja
KOMUNALKA
lpr-LOGO
rodo
NFOS - linki - prawa
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-gmina w liczbach
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy

 

 

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Remiza OSP w Sławsku

01.03.2018

12:00

Agnieszka

Slawsko - remiza

Wyremontowano remizę jednostki OSP w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga w Łętowie

01.03.2018

11:27

Agnieszka

Letowo - droga

Przebudowano drogę w Łętowie.

czytaj więcej »

Punkt czerpania wody w Żukowie

28.02.2018

12:19

Agnieszka

Zukowo - punkt czerpania wody

Wybudowano punkt czerpania wody w Żukowie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego.

czytaj więcej »

Droga w Janiewicach

28.02.2018

12:15

Agnieszka

Janiewice - droga

Przebudowano drogę gminną w Janiewicach.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

Zukowo - szkola

Wybudowano szkołę z salą gimnastyczną w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2019

TREŚĆ