herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Rekrutacja

01.02.2023

15:21

Agnieszka

REKRUTACJA

 

czytaj więcej »

Dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych

26.09.2022

14:16

Agnieszka

termo

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu pn. „Termomodernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na terenie gminy Sławno”. 

czytaj więcej »

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Smardzewo

12.11.200708:16

Sołtys: Ryszarda Chochol

 

 

SMARDZEWO (niem. Schmarsow)

 

 

Liczba ludności-367

Powierzchnia-1110 ha

 

 

LOKALIZACJA

 

Smardzewo jest wsią sołecką leżącą na płd.-zach. Krańcu gminy, oddaloną o ok. 7 km od Sławna. Sąsiednie miejscowości to: Rzyszczewo, Żegocino (gm.Malechowo).

Wieś położona na urozmaiconym terenie polodowcowym. W bezposrednim sąsiedztwie wsi leży jez. Smardzewo, najbliższa okolica bezleśna.

 

 

HISTORIA (pierwsza wzmianka 1655r.)

 

Smardzewo jest z pewnością wsią o metryce średniowiecznej o czym świadczy częściowo czytelny, pierwotny układ ruralistyczny. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1655r., kiedy to wieś należała do wdowy po Niklasie von Below. Być może starsza wieś uległa zniszczeniu podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648). Źródła wymieniają wójta Joachima Blesen i 5 chłopów. Ok. 1680r. Wieś przeszła w ręce Rudigera Ottona von Zitzewitz, którego syn Ernst Bogislav sprzedał majatek w 1731 r. kpt.Ludwigowi F.Marschall v. Bieberstein. W 1740r. Smardzewo nabył minister Otto Ch.hrabia v. Podewils-Krangen.

Po likwidacji pańszczyzny wieś składała się z majątków, wiatraka, 4 dużych gospodarstw chłopskich i 5 średnich.

Po zakończeniu I wojny światowej i w latach następnych Smardzewo rozwinęło się w wyniku podziału gospodarstw.

W 1938r.w powstało 11 gospodarstw oraz 21 gospodarstw w obrębie wsi. W okresie tym we wsi działały m.in. szkoła,gospoda, kuźnia, punkt pocztowy, związek sportowy, funkcjonował przytułek.

 

 

 

WIEŚ WSPÓŁCZESNA

 

Historycznie ukształtowany układ przesrtrzenny Smardzewa uległ na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat pewnym przemianom. Generalnie jest to układ wielodrożnicowy.

Zespół folwarczny-rozlokowany w rozwidleniu dróg- stanowiący pierwotnie rodzaj dominaty układu uległ daleko idącej degradacji. Część obiektów wyburzono, inne przebudowano, całości dopełniają nowe nawarstwienia kubaturowe.

W obrębie Smardzewa odstępuje się od wyznaczenia strefy ochrony układu ruralistycznego i zespołu folwarcznego jako całości, wyznacza się strefę „K” dla parku i dworu.

Kolonia Smardzewa zlokalizowana na północ od jeziora zachowana całościowo.

 

ZABUDOWA

Zabudowa zagrodowa, odzwierciedlająca niegdyś historycznie ukształtowane podziały własnościowe obecnie w Smardzewie znacznie uszczuplona. Część zagród uległa wyburzeniu, niektóre dewaloryzacji w wyniku nowych nawarstwień kubaturowych.

Historyczne formy zabudowy:

-domy mieszkalne w zagrodach pełnorolnych

-budynki inwentarskie, ryglowe i murowano-ryglowe wzniesione ok.2 połowy XIXw.,

Zabudowa nierolnicza-zlokalizowana w obrębie północnego rozwidlenia dróg oraz po pólnocnej stronie drogi.

Zabudowa kolonijna- w obrębie kolonii Smardzewo jednorodna typologicznie, chronologoicznie i materiałowo. Zagrody w większości 3-budynkowe rozlokowane na przestronnych działkach.

 

Z uwagi na walory kulturowe wyznacza się strefę „B” ochrony konserwatorskiej dla kolonii Smardzewa.

 

 

ELEMENTY FUNKCJONALNE WSI

 

 • Kościół, cmentarz

  Kościół filialny – nowy niewielki, murowany obiekt sakralny, wzniesiony w I.80-90 Xxw. Na północnym krańcu wsi.

  Cmentarz wiejski poewangelicki-nieczynny, stanowi kępę zieleni wysokiej w krajobrazie wsi. Objęty strefą „K” ochrony konserwatorskiej.

 • Obiekty użyteczności publicznej

  Szkoła -obiekt zlokalizowany w centralnej części wsi, murowany, wskazany do ochrony punktowej

  Sklepy-współczesne pawilony w różnych punktach wsi

 • Zieleń komponowana, elementy krajobrazowe

  Park dworski

  Nasadzenie śródwiejskie:

  -aleja klonowa-wzdłuż drogi dojazdowej do koloniii Smardzewo, objęta strefą „K” ochrony konserwatorskiej,

  -aleja jesionowa-wzdłuż drogi wyjazdowej w kierunku płn.-wschodnim, objęta strefą „K” ochrony konserwatorskiej,

  -aleja jesionowa-wzdłuż drogi wyjazdowej w kierunku płd.-zach.-objęta strefą „K” ochrony konserwatorskiej,

  -szpaler starodrzewu klonowego po południowej stronie głównej drogi, objęty strefą „K” ochrony konserwatorskiej.

 

 

ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

 

 • objęcie strefą „K” założenia parkowego z zaleceniem wpisu do rejestru zabytków oraz ochrona punktowa XX-wiecznego dworu pozwoli ustrzec kompleks rezydencyjno-parkowy przed dalszą dewastacją

 • daleko posunięta destrukcja historycznej zabudowy oraz nowe nawarstwienia kubaturowe w obrębie podwórzy folwarcznych uniemożliwiają.

 • Chaotyczna lokalizacja nowej zabudowy mieszkalnej w okresie funkcjonowania w Smardzewie PGR-u doprowadziła do poważnej dewaloryzacji układu zarówno folwarcznego jak i ruralistycznego; 2-3-kondygnacyjne bloki lokowano nawet w pobliżu historycznego nawsia

 • dawna mieszkalna zabudowa folwarczna została w poważnym stopniu zdewaloryzowana w zakresie nowej kompozycji elewacji, przepruć okiennych.

 • Smardzewo należy do grupy miejscowości, w których do 1950r. Istniały rosyjskie kołchozy wojskowe w dawnych folwarkach; potem majątki przejęły PGR-y; stąd stopień destrukcji zabudowy, chaosu budowlanego i nieposzanowania historycznych układów przestrzennych jest powszechny.

smog-www
door-to-door
CEEB
efektywnosc
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ