herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Koperta Życia

15.11.2017

15:20

Agnieszka

koperta zycia1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przystąpił do realizacji akcji „Koperta Życia”.

czytaj więcej »

Odbiór odpadów

07.11.2017

11:07

Agnieszka

zbiorka

Przypominamy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w dniu 29 listopada 2017 r.

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

01.02.2017

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Rodzina 500+ w naszej gminie

25.02.2016

10:31

Agnieszka

naglowek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2016 roku będzie prowadził nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”.

czytaj więcej »

Bezpłatne porady prawne

04.01.2016

00:01

Agnieszka

porady prawne

Powiat Sławieński realizuje od dnia 4 stycznia 2016 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

czytaj więcej »

Smardzewo

12.11.200708:16

Sołtys: Ryszarda Chochol

 

 

SMARDZEWO (niem. Schmarsow)

 

 

Liczba ludności-367

Powierzchnia-1110 ha

 

 

LOKALIZACJA

 

Smardzewo jest wsią sołecką leżącą na płd.-zach. Krańcu gminy, oddaloną o ok. 7 km od Sławna. Sąsiednie miejscowości to: Rzyszczewo, Żegocino (gm.Malechowo).

Wieś położona na urozmaiconym terenie polodowcowym. W bezposrednim sąsiedztwie wsi leży jez. Smardzewo, najbliższa okolica bezleśna.

 

 

HISTORIA (pierwsza wzmianka 1655r.)

 

Smardzewo jest z pewnością wsią o metryce średniowiecznej o czym świadczy częściowo czytelny, pierwotny układ ruralistyczny. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1655r., kiedy to wieś należała do wdowy po Niklasie von Below. Być może starsza wieś uległa zniszczeniu podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648). Źródła wymieniają wójta Joachima Blesen i 5 chłopów. Ok. 1680r. Wieś przeszła w ręce Rudigera Ottona von Zitzewitz, którego syn Ernst Bogislav sprzedał majatek w 1731 r. kpt.Ludwigowi F.Marschall v. Bieberstein. W 1740r. Smardzewo nabył minister Otto Ch.hrabia v. Podewils-Krangen.

Po likwidacji pańszczyzny wieś składała się z majątków, wiatraka, 4 dużych gospodarstw chłopskich i 5 średnich.

Po zakończeniu I wojny światowej i w latach następnych Smardzewo rozwinęło się w wyniku podziału gospodarstw.

W 1938r.w powstało 11 gospodarstw oraz 21 gospodarstw w obrębie wsi. W okresie tym we wsi działały m.in. szkoła,gospoda, kuźnia, punkt pocztowy, związek sportowy, funkcjonował przytułek.

 

 

 

WIEŚ WSPÓŁCZESNA

 

Historycznie ukształtowany układ przesrtrzenny Smardzewa uległ na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat pewnym przemianom. Generalnie jest to układ wielodrożnicowy.

Zespół folwarczny-rozlokowany w rozwidleniu dróg- stanowiący pierwotnie rodzaj dominaty układu uległ daleko idącej degradacji. Część obiektów wyburzono, inne przebudowano, całości dopełniają nowe nawarstwienia kubaturowe.

W obrębie Smardzewa odstępuje się od wyznaczenia strefy ochrony układu ruralistycznego i zespołu folwarcznego jako całości, wyznacza się strefę „K” dla parku i dworu.

Kolonia Smardzewa zlokalizowana na północ od jeziora zachowana całościowo.

 

ZABUDOWA

Zabudowa zagrodowa, odzwierciedlająca niegdyś historycznie ukształtowane podziały własnościowe obecnie w Smardzewie znacznie uszczuplona. Część zagród uległa wyburzeniu, niektóre dewaloryzacji w wyniku nowych nawarstwień kubaturowych.

Historyczne formy zabudowy:

-domy mieszkalne w zagrodach pełnorolnych

-budynki inwentarskie, ryglowe i murowano-ryglowe wzniesione ok.2 połowy XIXw.,

Zabudowa nierolnicza-zlokalizowana w obrębie północnego rozwidlenia dróg oraz po pólnocnej stronie drogi.

Zabudowa kolonijna- w obrębie kolonii Smardzewo jednorodna typologicznie, chronologoicznie i materiałowo. Zagrody w większości 3-budynkowe rozlokowane na przestronnych działkach.

 

Z uwagi na walory kulturowe wyznacza się strefę „B” ochrony konserwatorskiej dla kolonii Smardzewa.

 

 

ELEMENTY FUNKCJONALNE WSI

 

 • Kościół, cmentarz

  Kościół filialny – nowy niewielki, murowany obiekt sakralny, wzniesiony w I.80-90 Xxw. Na północnym krańcu wsi.

  Cmentarz wiejski poewangelicki-nieczynny, stanowi kępę zieleni wysokiej w krajobrazie wsi. Objęty strefą „K” ochrony konserwatorskiej.

 • Obiekty użyteczności publicznej

  Szkoła -obiekt zlokalizowany w centralnej części wsi, murowany, wskazany do ochrony punktowej

  Sklepy-współczesne pawilony w różnych punktach wsi

 • Zieleń komponowana, elementy krajobrazowe

  Park dworski

  Nasadzenie śródwiejskie:

  -aleja klonowa-wzdłuż drogi dojazdowej do koloniii Smardzewo, objęta strefą „K” ochrony konserwatorskiej,

  -aleja jesionowa-wzdłuż drogi wyjazdowej w kierunku płn.-wschodnim, objęta strefą „K” ochrony konserwatorskiej,

  -aleja jesionowa-wzdłuż drogi wyjazdowej w kierunku płd.-zach.-objęta strefą „K” ochrony konserwatorskiej,

  -szpaler starodrzewu klonowego po południowej stronie głównej drogi, objęty strefą „K” ochrony konserwatorskiej.

 

 

ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

 

 • objęcie strefą „K” założenia parkowego z zaleceniem wpisu do rejestru zabytków oraz ochrona punktowa XX-wiecznego dworu pozwoli ustrzec kompleks rezydencyjno-parkowy przed dalszą dewastacją

 • daleko posunięta destrukcja historycznej zabudowy oraz nowe nawarstwienia kubaturowe w obrębie podwórzy folwarcznych uniemożliwiają.

 • Chaotyczna lokalizacja nowej zabudowy mieszkalnej w okresie funkcjonowania w Smardzewie PGR-u doprowadziła do poważnej dewaloryzacji układu zarówno folwarcznego jak i ruralistycznego; 2-3-kondygnacyjne bloki lokowano nawet w pobliżu historycznego nawsia

 • dawna mieszkalna zabudowa folwarczna została w poważnym stopniu zdewaloryzowana w zakresie nowej kompozycji elewacji, przepruć okiennych.

 • Smardzewo należy do grupy miejscowości, w których do 1950r. Istniały rosyjskie kołchozy wojskowe w dawnych folwarkach; potem majątki przejęły PGR-y; stąd stopień destrukcji zabudowy, chaosu budowlanego i nieposzanowania historycznych układów przestrzennych jest powszechny.

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-las
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina
STMiG 2017 - BANER
STMiG 2017 - Makroregion - BANER

 

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

baner dol strony - szkola zukowo

Trwa budowa szkoły w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Droga gminna w Tokarach

28.09.2016

14:06

Marcin

baner dol strony - droga Tokary

W Tokarach przebudowano drogę gminną. Prace dofinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Mieszkania w Boleszewie

27.09.2016

14:47

Marcin

Boleszewo-mieszkanie

W wyniku adaptacji części budynku byłej szkoły w Boleszewie powstały 4 nowe mieszkania, które weszły do zasobu mieszkaniowego naszej gminy.

czytaj więcej »

Plac zabaw w Gwiazdowie

10.03.2016

14:23

Agnieszka

inwestycje2015-plac zabaw w gwiazdowie

Wybudowano zestaw zabawowy z 3 wieżami, zjeżdżalniami, drabinkami, ścianką wspinaczkową i pajęczyną, zamontowano huśtawki i bujaki, rurę strażacką oraz karuzelę na placu zabaw w Gwiazdowie. Teren ogrodzono i wzbogacono o tablicę regulaminową, ławki i kosze na śmieci.

czytaj więcej »

Droga powiatowa we Wrześnicy

10.03.2016

14:17

Agnieszka

inwestycje-droga wrzesnica

Powiat Sławieński w partnerstwie z Gminą Sławno wykonał przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wrześnica. Zadanie sfinansowano z budżetów obu jednostek, środków Województwa Zachodniopomorskiego i Unii Europejskiej. Koszt przebudowy ponad 1,4 km drogi to prawie 946 tys. zł.

czytaj więcej »

Wiaty przystankowe

08.03.2016

13:35

Agnieszka

baner dol strony - wiaty przystankowe

Wybudowano wiaty przystankowe i miejsca dla podróżnych m. in. w Sławsku, Gwiazdowie, a ostatnio w.Kwasowie i we Wrześnicy.

czytaj więcej »

Droga w Warszkowie

08.03.2016

13:21

Agnieszka

inwestycje-Warszkowo - schetynowka II

Przebudowano kolejny, 900 metrowy odcinek drogi gminnej w Warszkowie. Na realizację inwestycji uzyskano blisko 590 tys. zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”.

czytaj więcej »

Mieszkania we Wrześnicy

08.03.2016

13:19

Agnieszka

inwestycje-mieszkania-wrzesnica

Zaadoptowano pomieszczenia po byłej przychodni lekarskiej we Wrześnicy na mieszkania komunalne.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2017

TREŚĆ