herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Koronawirus

06.03.2020

15:12

Agnieszka

wirus-LOGO

Wszystko co musisz wiedzieć o koronawirusie (COVID-19)! - ZBIÓR najważniejszych informacji, danych kontaktowych, wytycznych. ZAPOZNAJ SIĘ KONIECZNIE!

czytaj więcej »

Wolne miejsca

08.01.2020

13:53

Agnieszka

wolne miejsca - kd

Wolne miejsca w Klubie Dziecięcym w Gwiazdowie!

 

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

08.01.2020

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Opłata za śmieci

07.01.2020

07:48

Agnieszka

smiecistawki-link

Uwaga - już od lutego 2020 r. na terenie gminy Sławno obowiązują nowe stawki opłat za gospoarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Podatki 2020

07.01.2020

07:46

Agnieszka

PODATKI 2020
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki podatków lokalnych.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie - inteligentne rozwiązania

21.09.2018

10:44

Agnieszka

FILM

Zobacz film - Inteligentna i energooszczędna Szkoła Podstawowa w Żukowie.

czytaj więcej »

EVENIO - platforma e-usług

30.08.2018

08:20

Agnieszka

evenioo

 

Gmina Sławno, jako kolejna w kraju uruchomiła nowoczesną platformę e-usług Evenio.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż nad jeziorem Łętowskim

29.06.2018

08:45

Agnieszka

2018.06 - Letowo - dzialki nad jeziorem - glowka www

Działki rekreacyjne w Łętowie - na sprzedaż!

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Sławsko

12.11.200708:14

Sołtys: Mariusz Krzymiński

 

SŁAWSKO (niem.. Alt Schlawe)

 

 

Liczba ludności-927

Powierzchnia-1484 ha

 

 

LOKALIZACJA

 

Sławsko to duża wieś sołecka położona w północnej części gminy, w odległości ok. 4 km od Sławna. Sąsiednie miejscowości to: Warszkowo, Radosław. Wieś położona wzdłuż lokalnej drogi ze Sławna do Postomina na urozmaiconym topograficznie terenie. Od południa przepływa Wieprza i rozciągają się rozległe podmokłe łąki; na płn.-wschód od wsi leży niewielkie jezioro. W najbliższym otoczeniu brak zwartych kompleksów leśnych.

 

 

HISTORIA (pierwsza wzmianka 1186r.)

 

Wieś Sławsko powstała przypuszczalnie obok miejsca wybudowania dawnego zamku Alt Schlane, wznoszącego się na wzniesieniu na lewym brzegu Wieprzy. Zamek ów wymieniany po raz pierwszy w źródłach w 1186r. Jako siedziba potomka księcia racibora Warcisława.

W 1402r. Zamek został zniszczony przez mieszczan sławieńskich, zmieniono także nazwę osady. Pozostałości po murach, umocnieniach i fosach przetrwały do XIX w. Najstarsze rody chłopskie w Sławnie wywodziły się od XVI w. W 1780r. Sławsko wraz ze swoimi 38 domami było jedną z największych wsi w powiecie. Istniał wówczas także folwark liczący 637 mórg, rozparcelowany w czasie reform agrarnych Steina-Hardenberga w 1 pol. XIX w.

W Sławsku przeważały gospodarstwa pełno i średniorolne: 16 gospodarstw o pow. 20-56 ha; 19-o pow. 10-20 ha. Było także 49 gospodarstw o areale od 5 do 10 ha.

Po zakończeniu II wojny światowej na teren wsi przybyła ludność polska z różnych regionów kraju.

 

 

WIEŚ WSPÓŁCZESNA

 

Historycznie ukształtowany układ przestrzenny Sławska w wysokim stopniu analogiczny do historycznego z I.30XX w. Współcześnie Sławsko charakteryzuje się ulicowo-placowym układem ruralistycznym rozplanowanym na osi NE-SW z czytelnym, pierwotnym założeniem owalnicowym w formie kilkudzielnego wrzecionowatego nawsia. Historycznie ukształtowany, jeden z najstarszych w gminie owalnicowo-ulicowy układ ruralistyczny wsi obejmuje się strefą „B” ochrony konserwatorskiej.

Dominatą historyczno-wysokościową pozostaje XV-wieczny kościół zlokalizowany na znacznym wzniesieniu terenu, na północ od nawsia; objęty strefą „A” ochrony konserwatorskiej.

Na wschód od wsi, przy drodze do Wrześnicy znajduje się młyn na Wieprzy, nie istnieje cegielnia i tartak, zachowała się część zabudowy mieszkalnej dawnych pracowników.

 

ZABUDOWA

 

Zabudowa zagrodowa, dominująca pierwotnie w obrębie historycznego układu ruralistycznego; obecnie bardzo poważnie uszczuplona. Generalnie większość zabudowy powstała w okresie k. XVIII w.-2 połowa XIX w. Niejednokrotnie wyburzeniu uległy całe zagrody, często jedynym komponentem dawnego pozostała chałupa lub budynek gospodarczy.

Proces zanikania tradycyjnego ryglowego budownictwo wiejskiego jest niestety dość powszechny w całym regionie. Dodatkowo proces ten pogłębił kryzys w rolnictwie, brak następców w rodzinach chłopskich, a często także nietrafne decyzje z okresu powojennego-osadzania w jednej bauerskiej zagrodzie dwóch rodzin osadników.

 

Historyczne formy zabudowy:

-domy mieszkalne w zagrodach pełnorolnych; chałupy lokowane kalenicowo w głębi siedliska, wzniesione w okresie pocz.XIX w. W technice ryglowej; lokowane kalenicowo na froncie siedliska; lokowane szczytem, murowane i murowano-ryglowe.

-domy mieszkalne w zagrodach małorolnych i nierolniczych; budynki mieszkalne, wzniesione z cegły ceramicznej

-budynki inwentarskie w zagrodach pełnorolnych, pierwotnie czworobocznych, wzniesione w okresie pocz.k. XVIII w.-pocz.XXw., najstarsze z zachowanym wypełnieniem strychułowym; budynki bramne lokowane na froncie siedliska, niestety część z nich znacznie zdewaloryzowana; budynki inwentarskie wzniesione w okresie pocz. XIX w.-pocz. XX w., pierwotnie w technice ryglowej z wypełnieniem strychułowym, później ceglanym, także z wyżkami.

 

ELEMENTY FUNKCJONALNE WSI

 

 • Kościół, cmentarz

  Kościół filialny p.w. św. Piotra i Pawła-zlokalizowany na znacznym wzniesieniu terenu na północ od pierwotnego nawsia. XV-wieczna, ceglana budowla z wieżą, objęta pełną ochroną konserwatorską, oraz strefą „A”.

  Cmentarz przykościelny-teren działki kościelnej, objęty strefą „A” ochrony konserwatorskiej

  Plebania-nowy obiekt posadowiony na wschód od kościoła

 • Obiekty użyteczności publicznej

  Szkoła-podstawowa, historyczny budynek murowany, posadowiony na froncie siedliska, wzniesiony ok.4 ćw.XIX w. Nowe zabudowania szkolne w głębi działki szkolnej.

  Remiza-murowany budynek, wzniesiony w 1908r., posadowiony w północnej części nawsia.

  Sklep-zlokalizowany w północnej części wsi , murowany, pod dachem naczółkowym.

 • Przemysł, technika

  Młyn-na Wieprzy, od 1975r. , całościowo zachowana zagroda młyńska na wschód od wsi. Budynek młyński ceglany, wzniesiony w 4 ćw.XIX w. Całość oobjęta strefą „B” ochrony konserwatorskiej.

  Cegielnia i tartak-nie zachowały się. Jedyny element stanowi budynek mieszkalny dawnych pracowników cegielni, murowany z wystawką, wzniesionyw 4 ćw.XIXw., wskazany do ochrony punktowej.

  Mleczarnia-obecnie w rękach prywatnych obiekt zaadaptowany do celów mieszkalnych, murowany z cegły ceramicznej, wzniesiony na przełomie XIX/XXw.

 • Nasadzenia śródwiejskie

  Aleja klonowa-przy drodze NW

  Aleja kasztanowcowa-przy drodze wylotowej w kierunku północnym.

 

 

ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

 

 • Sławsko należy-bez wątpienia- do najcenniejszych i najstarszych wsi nie tylko gminy Sławno, ale i całego regionu. Jest to klasyczny układ owalnicowy, w którym jednak kościół lokowany jest poza nawsiem, na naturalnym wzniesieniu terenu.

 • Niestety na przestrzeni ostatnich 20 lat doszło do szczególnie nasilonej destrukcji tradycyjnej zabudowy ryglowej. Część zabodowy uległa daleko idącej dewaloryzacji, częściowo rozebrano niezwykle cenne XVIII-wieczne budynki bramne

 • Bezzwzględnie konieczna jest ścisła współpraca powiatowego nadzoru budowlanego ze służbami konserwatorskimi w celu ochrony zabytkowej substancji tradycyjnego budownictwa wiejskiego w Sławsku.

LINKI1-korona
WYBORY
lINKI-SPIS
edo -app
smog-www
projekt unijny
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
odpady_komunalne
eVENIO
sesja
KOMUNALKA
lpr-LOGO
rodo
OCZYSZCZALNIE
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-gmina w liczbach
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2020

TREŚĆ