herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Koperta Życia

15.11.2017

15:20

Agnieszka

koperta zycia1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przystąpił do realizacji akcji „Koperta Życia”.

czytaj więcej »

Odbiór odpadów

07.11.2017

11:07

Agnieszka

zbiorka

Przypominamy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w dniu 29 listopada 2017 r.

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

01.02.2017

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Rodzina 500+ w naszej gminie

25.02.2016

10:31

Agnieszka

naglowek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2016 roku będzie prowadził nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”.

czytaj więcej »

Bezpłatne porady prawne

04.01.2016

00:01

Agnieszka

porady prawne

Powiat Sławieński realizuje od dnia 4 stycznia 2016 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

czytaj więcej »

Sławsko

12.11.200708:14

Sołtys: Mariusz Krzymiński

 

SŁAWSKO (niem.. Alt Schlawe)

 

 

Liczba ludności-927

Powierzchnia-1484 ha

 

 

LOKALIZACJA

 

Sławsko to duża wieś sołecka położona w północnej części gminy, w odległości ok. 4 km od Sławna. Sąsiednie miejscowości to: Warszkowo, Radosław. Wieś położona wzdłuż lokalnej drogi ze Sławna do Postomina na urozmaiconym topograficznie terenie. Od południa przepływa Wieprza i rozciągają się rozległe podmokłe łąki; na płn.-wschód od wsi leży niewielkie jezioro. W najbliższym otoczeniu brak zwartych kompleksów leśnych.

 

 

HISTORIA (pierwsza wzmianka 1186r.)

 

Wieś Sławsko powstała przypuszczalnie obok miejsca wybudowania dawnego zamku Alt Schlane, wznoszącego się na wzniesieniu na lewym brzegu Wieprzy. Zamek ów wymieniany po raz pierwszy w źródłach w 1186r. Jako siedziba potomka księcia racibora Warcisława.

W 1402r. Zamek został zniszczony przez mieszczan sławieńskich, zmieniono także nazwę osady. Pozostałości po murach, umocnieniach i fosach przetrwały do XIX w. Najstarsze rody chłopskie w Sławnie wywodziły się od XVI w. W 1780r. Sławsko wraz ze swoimi 38 domami było jedną z największych wsi w powiecie. Istniał wówczas także folwark liczący 637 mórg, rozparcelowany w czasie reform agrarnych Steina-Hardenberga w 1 pol. XIX w.

W Sławsku przeważały gospodarstwa pełno i średniorolne: 16 gospodarstw o pow. 20-56 ha; 19-o pow. 10-20 ha. Było także 49 gospodarstw o areale od 5 do 10 ha.

Po zakończeniu II wojny światowej na teren wsi przybyła ludność polska z różnych regionów kraju.

 

 

WIEŚ WSPÓŁCZESNA

 

Historycznie ukształtowany układ przestrzenny Sławska w wysokim stopniu analogiczny do historycznego z I.30XX w. Współcześnie Sławsko charakteryzuje się ulicowo-placowym układem ruralistycznym rozplanowanym na osi NE-SW z czytelnym, pierwotnym założeniem owalnicowym w formie kilkudzielnego wrzecionowatego nawsia. Historycznie ukształtowany, jeden z najstarszych w gminie owalnicowo-ulicowy układ ruralistyczny wsi obejmuje się strefą „B” ochrony konserwatorskiej.

Dominatą historyczno-wysokościową pozostaje XV-wieczny kościół zlokalizowany na znacznym wzniesieniu terenu, na północ od nawsia; objęty strefą „A” ochrony konserwatorskiej.

Na wschód od wsi, przy drodze do Wrześnicy znajduje się młyn na Wieprzy, nie istnieje cegielnia i tartak, zachowała się część zabudowy mieszkalnej dawnych pracowników.

 

ZABUDOWA

 

Zabudowa zagrodowa, dominująca pierwotnie w obrębie historycznego układu ruralistycznego; obecnie bardzo poważnie uszczuplona. Generalnie większość zabudowy powstała w okresie k. XVIII w.-2 połowa XIX w. Niejednokrotnie wyburzeniu uległy całe zagrody, często jedynym komponentem dawnego pozostała chałupa lub budynek gospodarczy.

Proces zanikania tradycyjnego ryglowego budownictwo wiejskiego jest niestety dość powszechny w całym regionie. Dodatkowo proces ten pogłębił kryzys w rolnictwie, brak następców w rodzinach chłopskich, a często także nietrafne decyzje z okresu powojennego-osadzania w jednej bauerskiej zagrodzie dwóch rodzin osadników.

 

Historyczne formy zabudowy:

-domy mieszkalne w zagrodach pełnorolnych; chałupy lokowane kalenicowo w głębi siedliska, wzniesione w okresie pocz.XIX w. W technice ryglowej; lokowane kalenicowo na froncie siedliska; lokowane szczytem, murowane i murowano-ryglowe.

-domy mieszkalne w zagrodach małorolnych i nierolniczych; budynki mieszkalne, wzniesione z cegły ceramicznej

-budynki inwentarskie w zagrodach pełnorolnych, pierwotnie czworobocznych, wzniesione w okresie pocz.k. XVIII w.-pocz.XXw., najstarsze z zachowanym wypełnieniem strychułowym; budynki bramne lokowane na froncie siedliska, niestety część z nich znacznie zdewaloryzowana; budynki inwentarskie wzniesione w okresie pocz. XIX w.-pocz. XX w., pierwotnie w technice ryglowej z wypełnieniem strychułowym, później ceglanym, także z wyżkami.

 

ELEMENTY FUNKCJONALNE WSI

 

 • Kościół, cmentarz

  Kościół filialny p.w. św. Piotra i Pawła-zlokalizowany na znacznym wzniesieniu terenu na północ od pierwotnego nawsia. XV-wieczna, ceglana budowla z wieżą, objęta pełną ochroną konserwatorską, oraz strefą „A”.

  Cmentarz przykościelny-teren działki kościelnej, objęty strefą „A” ochrony konserwatorskiej

  Plebania-nowy obiekt posadowiony na wschód od kościoła

 • Obiekty użyteczności publicznej

  Szkoła-podstawowa, historyczny budynek murowany, posadowiony na froncie siedliska, wzniesiony ok.4 ćw.XIX w. Nowe zabudowania szkolne w głębi działki szkolnej.

  Remiza-murowany budynek, wzniesiony w 1908r., posadowiony w północnej części nawsia.

  Sklep-zlokalizowany w północnej części wsi , murowany, pod dachem naczółkowym.

 • Przemysł, technika

  Młyn-na Wieprzy, od 1975r. , całościowo zachowana zagroda młyńska na wschód od wsi. Budynek młyński ceglany, wzniesiony w 4 ćw.XIX w. Całość oobjęta strefą „B” ochrony konserwatorskiej.

  Cegielnia i tartak-nie zachowały się. Jedyny element stanowi budynek mieszkalny dawnych pracowników cegielni, murowany z wystawką, wzniesionyw 4 ćw.XIXw., wskazany do ochrony punktowej.

  Mleczarnia-obecnie w rękach prywatnych obiekt zaadaptowany do celów mieszkalnych, murowany z cegły ceramicznej, wzniesiony na przełomie XIX/XXw.

 • Nasadzenia śródwiejskie

  Aleja klonowa-przy drodze NW

  Aleja kasztanowcowa-przy drodze wylotowej w kierunku północnym.

 

 

ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

 

 • Sławsko należy-bez wątpienia- do najcenniejszych i najstarszych wsi nie tylko gminy Sławno, ale i całego regionu. Jest to klasyczny układ owalnicowy, w którym jednak kościół lokowany jest poza nawsiem, na naturalnym wzniesieniu terenu.

 • Niestety na przestrzeni ostatnich 20 lat doszło do szczególnie nasilonej destrukcji tradycyjnej zabudowy ryglowej. Część zabodowy uległa daleko idącej dewaloryzacji, częściowo rozebrano niezwykle cenne XVIII-wieczne budynki bramne

 • Bezzwzględnie konieczna jest ścisła współpraca powiatowego nadzoru budowlanego ze służbami konserwatorskimi w celu ochrony zabytkowej substancji tradycyjnego budownictwa wiejskiego w Sławsku.

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-las
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina
STMiG 2017 - BANER
STMiG 2017 - Makroregion - BANER

 

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

baner dol strony - szkola zukowo

Trwa budowa szkoły w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Droga gminna w Tokarach

28.09.2016

14:06

Marcin

baner dol strony - droga Tokary

W Tokarach przebudowano drogę gminną. Prace dofinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Mieszkania w Boleszewie

27.09.2016

14:47

Marcin

Boleszewo-mieszkanie

W wyniku adaptacji części budynku byłej szkoły w Boleszewie powstały 4 nowe mieszkania, które weszły do zasobu mieszkaniowego naszej gminy.

czytaj więcej »

Plac zabaw w Gwiazdowie

10.03.2016

14:23

Agnieszka

inwestycje2015-plac zabaw w gwiazdowie

Wybudowano zestaw zabawowy z 3 wieżami, zjeżdżalniami, drabinkami, ścianką wspinaczkową i pajęczyną, zamontowano huśtawki i bujaki, rurę strażacką oraz karuzelę na placu zabaw w Gwiazdowie. Teren ogrodzono i wzbogacono o tablicę regulaminową, ławki i kosze na śmieci.

czytaj więcej »

Droga powiatowa we Wrześnicy

10.03.2016

14:17

Agnieszka

inwestycje-droga wrzesnica

Powiat Sławieński w partnerstwie z Gminą Sławno wykonał przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wrześnica. Zadanie sfinansowano z budżetów obu jednostek, środków Województwa Zachodniopomorskiego i Unii Europejskiej. Koszt przebudowy ponad 1,4 km drogi to prawie 946 tys. zł.

czytaj więcej »

Wiaty przystankowe

08.03.2016

13:35

Agnieszka

baner dol strony - wiaty przystankowe

Wybudowano wiaty przystankowe i miejsca dla podróżnych m. in. w Sławsku, Gwiazdowie, a ostatnio w.Kwasowie i we Wrześnicy.

czytaj więcej »

Droga w Warszkowie

08.03.2016

13:21

Agnieszka

inwestycje-Warszkowo - schetynowka II

Przebudowano kolejny, 900 metrowy odcinek drogi gminnej w Warszkowie. Na realizację inwestycji uzyskano blisko 590 tys. zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”.

czytaj więcej »

Mieszkania we Wrześnicy

08.03.2016

13:19

Agnieszka

inwestycje-mieszkania-wrzesnica

Zaadoptowano pomieszczenia po byłej przychodni lekarskiej we Wrześnicy na mieszkania komunalne.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2017

TREŚĆ