herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Rekrutacja

01.02.2023

15:21

Agnieszka

REKRUTACJA

 

czytaj więcej »

Dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych

26.09.2022

14:16

Agnieszka

termo

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu pn. „Termomodernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na terenie gminy Sławno”. 

czytaj więcej »

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Sławsko

12.11.200708:14

Sołtys: Mariusz Krzymiński

 

SŁAWSKO (niem.. Alt Schlawe)

 

 

Liczba ludności-927

Powierzchnia-1484 ha

 

 

LOKALIZACJA

 

Sławsko to duża wieś sołecka położona w północnej części gminy, w odległości ok. 4 km od Sławna. Sąsiednie miejscowości to: Warszkowo, Radosław. Wieś położona wzdłuż lokalnej drogi ze Sławna do Postomina na urozmaiconym topograficznie terenie. Od południa przepływa Wieprza i rozciągają się rozległe podmokłe łąki; na płn.-wschód od wsi leży niewielkie jezioro. W najbliższym otoczeniu brak zwartych kompleksów leśnych.

 

 

HISTORIA (pierwsza wzmianka 1186r.)

 

Wieś Sławsko powstała przypuszczalnie obok miejsca wybudowania dawnego zamku Alt Schlane, wznoszącego się na wzniesieniu na lewym brzegu Wieprzy. Zamek ów wymieniany po raz pierwszy w źródłach w 1186r. Jako siedziba potomka księcia racibora Warcisława.

W 1402r. Zamek został zniszczony przez mieszczan sławieńskich, zmieniono także nazwę osady. Pozostałości po murach, umocnieniach i fosach przetrwały do XIX w. Najstarsze rody chłopskie w Sławnie wywodziły się od XVI w. W 1780r. Sławsko wraz ze swoimi 38 domami było jedną z największych wsi w powiecie. Istniał wówczas także folwark liczący 637 mórg, rozparcelowany w czasie reform agrarnych Steina-Hardenberga w 1 pol. XIX w.

W Sławsku przeważały gospodarstwa pełno i średniorolne: 16 gospodarstw o pow. 20-56 ha; 19-o pow. 10-20 ha. Było także 49 gospodarstw o areale od 5 do 10 ha.

Po zakończeniu II wojny światowej na teren wsi przybyła ludność polska z różnych regionów kraju.

 

 

WIEŚ WSPÓŁCZESNA

 

Historycznie ukształtowany układ przestrzenny Sławska w wysokim stopniu analogiczny do historycznego z I.30XX w. Współcześnie Sławsko charakteryzuje się ulicowo-placowym układem ruralistycznym rozplanowanym na osi NE-SW z czytelnym, pierwotnym założeniem owalnicowym w formie kilkudzielnego wrzecionowatego nawsia. Historycznie ukształtowany, jeden z najstarszych w gminie owalnicowo-ulicowy układ ruralistyczny wsi obejmuje się strefą „B” ochrony konserwatorskiej.

Dominatą historyczno-wysokościową pozostaje XV-wieczny kościół zlokalizowany na znacznym wzniesieniu terenu, na północ od nawsia; objęty strefą „A” ochrony konserwatorskiej.

Na wschód od wsi, przy drodze do Wrześnicy znajduje się młyn na Wieprzy, nie istnieje cegielnia i tartak, zachowała się część zabudowy mieszkalnej dawnych pracowników.

 

ZABUDOWA

 

Zabudowa zagrodowa, dominująca pierwotnie w obrębie historycznego układu ruralistycznego; obecnie bardzo poważnie uszczuplona. Generalnie większość zabudowy powstała w okresie k. XVIII w.-2 połowa XIX w. Niejednokrotnie wyburzeniu uległy całe zagrody, często jedynym komponentem dawnego pozostała chałupa lub budynek gospodarczy.

Proces zanikania tradycyjnego ryglowego budownictwo wiejskiego jest niestety dość powszechny w całym regionie. Dodatkowo proces ten pogłębił kryzys w rolnictwie, brak następców w rodzinach chłopskich, a często także nietrafne decyzje z okresu powojennego-osadzania w jednej bauerskiej zagrodzie dwóch rodzin osadników.

 

Historyczne formy zabudowy:

-domy mieszkalne w zagrodach pełnorolnych; chałupy lokowane kalenicowo w głębi siedliska, wzniesione w okresie pocz.XIX w. W technice ryglowej; lokowane kalenicowo na froncie siedliska; lokowane szczytem, murowane i murowano-ryglowe.

-domy mieszkalne w zagrodach małorolnych i nierolniczych; budynki mieszkalne, wzniesione z cegły ceramicznej

-budynki inwentarskie w zagrodach pełnorolnych, pierwotnie czworobocznych, wzniesione w okresie pocz.k. XVIII w.-pocz.XXw., najstarsze z zachowanym wypełnieniem strychułowym; budynki bramne lokowane na froncie siedliska, niestety część z nich znacznie zdewaloryzowana; budynki inwentarskie wzniesione w okresie pocz. XIX w.-pocz. XX w., pierwotnie w technice ryglowej z wypełnieniem strychułowym, później ceglanym, także z wyżkami.

 

ELEMENTY FUNKCJONALNE WSI

 

 • Kościół, cmentarz

  Kościół filialny p.w. św. Piotra i Pawła-zlokalizowany na znacznym wzniesieniu terenu na północ od pierwotnego nawsia. XV-wieczna, ceglana budowla z wieżą, objęta pełną ochroną konserwatorską, oraz strefą „A”.

  Cmentarz przykościelny-teren działki kościelnej, objęty strefą „A” ochrony konserwatorskiej

  Plebania-nowy obiekt posadowiony na wschód od kościoła

 • Obiekty użyteczności publicznej

  Szkoła-podstawowa, historyczny budynek murowany, posadowiony na froncie siedliska, wzniesiony ok.4 ćw.XIX w. Nowe zabudowania szkolne w głębi działki szkolnej.

  Remiza-murowany budynek, wzniesiony w 1908r., posadowiony w północnej części nawsia.

  Sklep-zlokalizowany w północnej części wsi , murowany, pod dachem naczółkowym.

 • Przemysł, technika

  Młyn-na Wieprzy, od 1975r. , całościowo zachowana zagroda młyńska na wschód od wsi. Budynek młyński ceglany, wzniesiony w 4 ćw.XIX w. Całość oobjęta strefą „B” ochrony konserwatorskiej.

  Cegielnia i tartak-nie zachowały się. Jedyny element stanowi budynek mieszkalny dawnych pracowników cegielni, murowany z wystawką, wzniesionyw 4 ćw.XIXw., wskazany do ochrony punktowej.

  Mleczarnia-obecnie w rękach prywatnych obiekt zaadaptowany do celów mieszkalnych, murowany z cegły ceramicznej, wzniesiony na przełomie XIX/XXw.

 • Nasadzenia śródwiejskie

  Aleja klonowa-przy drodze NW

  Aleja kasztanowcowa-przy drodze wylotowej w kierunku północnym.

 

 

ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

 

 • Sławsko należy-bez wątpienia- do najcenniejszych i najstarszych wsi nie tylko gminy Sławno, ale i całego regionu. Jest to klasyczny układ owalnicowy, w którym jednak kościół lokowany jest poza nawsiem, na naturalnym wzniesieniu terenu.

 • Niestety na przestrzeni ostatnich 20 lat doszło do szczególnie nasilonej destrukcji tradycyjnej zabudowy ryglowej. Część zabodowy uległa daleko idącej dewaloryzacji, częściowo rozebrano niezwykle cenne XVIII-wieczne budynki bramne

 • Bezzwzględnie konieczna jest ścisła współpraca powiatowego nadzoru budowlanego ze służbami konserwatorskimi w celu ochrony zabytkowej substancji tradycyjnego budownictwa wiejskiego w Sławsku.

smog-www
door-to-door
CEEB
efektywnosc
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ