herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Rekrutacja

01.02.2023

15:21

Agnieszka

REKRUTACJA

 

czytaj więcej »

Dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych

26.09.2022

14:16

Agnieszka

termo

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu pn. „Termomodernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na terenie gminy Sławno”. 

czytaj więcej »

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Rzyszczewo

12.11.200708:12

 

RZYSZCZEWO ( niem.Ristow)

 

 

Liczba ludności-400

Powierzchnia-1086 ha

 

 

LOKALIZACJA

 

Rzyszczewo jest wsią sołecką, położoną na zachodzie gminy, oddaloną od Sławna o ok. 6 km. Sąsiednie miejscowości to:Rzyszczewko, Bobrowice, Karwice.

Wieś położona na obszarach polodowcowych, na lekko pofałdowanym terenie, otoczona terenami uprawnymi, przez północną część przepływa niewielki ciek wodny stanowiący dopływ Moszczenicy.

 

 

HISTORIA (pierwsza wzmianka 1317r.)

 

Wieś o metryce średniowiecznej, prawdopodobnie już XIII-wieczna; po raz pierwszy wymieniana w źródłach w 1317r.; kiedy to w obrębie Ziemi Sławieńskiej wchodziła w skład Księstwa Zachodniopomorskiego. W okresie tym istniał już kościół Rzyszczewo należało wówczas-najprawdopodobniej- do najstarszego syna Gneomara Dobeschnitza Johannesa de Ristow.

Rzyszczewo zawsze należało do najważniejszych wsi w regionie; w 1784r. Były tu 3 folwarki, młyn wodny, cegielnia, dwie owczarnie, 9 gospodarstw chłopskich, 3 chałupników, kuźnia. W 1804r. W matrykule lennej jako właściciel figuruje Friedrich Leberecht v. Steinkeller z boleszewa. W wyniku koneksji rodzinnych majątek przeszedł na rzecz rodu von Bonin, a w 1835r. Nabył go- przypuszczalnie-agronom, niejaki Mellenthin. W 1873r. Rzyszczewo kupił Johannes Gloxin.

W marcu 1945r. Do majątku wkroczyli Rosjanie i na terenie majątku założyli kołchoz wojskowy istniejący do 1950r. Gospodarstwa indywidualne zostały przejęte przez Polaków tuż po zakończeniu II wojny swiatowej;wg Vollacka ostatni Niemcy wyjechali z Rzyszczewa dopiero w 1957r.

 

 

WIEŚ WSPÓŁCZESNA

 

Współcześnie układ przestrzenny Rzyszczewa w wysokim stopniu analogiczny do historycznego. Jest to układ ulicowy, zorientowany na osi SW-NNE, z wyraźnym podziałem na ulicową część wiejską i pozostałości po zespole folwarczno-rezydencyjno-parkowym wypełniającym pierwotnie szczelnie część północną układu przestrzennego.

Wyburzeniu uległy praktycznie wszystkie obiekty kubaturowe obu dziedzińców gospodarczych; w I. 70 XX w. Rozebrano pałac a na jego miejscu pobudowano dom jednorodzinny.

Jedynym komponentem pierwotnego zespołu pozostał park pałacowy; krajobrazowy, założony ok. Połowy XIX w. Z wykorzystaniem naturalnych warunków topograficznych i rodzimego drzewostanu. Z uwagi na walory kulturowo-krajobrazowe wyznacza się strefę „K” ochrony konserwatorskiej.

 

 

ZABUDOWA

 

Zabudowa zagrodowa odzwierciedlająca niegdyś historycznie ukształtowane podziały własnościowe obecnie w Rzyszczewie o charakterze zanikającym. Zachowało się tu kilka zamknietych zagród czworobocznych, pochodzących z 1 połowy XIX w., oraz nieliczne zagrody 3-budynkowe, o układzie w kształcie „podkowy” z otwarciem w stronę drogi.

 

Historyczne formy zabudowy:

1.Domy mieszkalne w zagrodach pełnorolnych

-chałupy lokowane kalenicowo w głębi zagrody, ryglowe, nakryte dachami 2-spadowymi, także z wstawkami

-chałupy lokowane szczytem do drogi, ryglowe, murowano-ryglowe,

-budynki mieszkalne murowane,

2.Budynki inwentarskie-lokowane najczęściej po bokach siedliska, zróżnicowane materiałowo i chronologicznie; w tym wielokrotnie przebudowywane

-ryglowe i murowano-ryglowe

-murowane

-obiekty ryglowe

3. stodoły oraz budynki stodolno-inwentarskie-lokowane często szczytem do drogi

Zespół folwarczny

Podwórze folwarczne.

Pałac-wyburzony w 1977r.

Kolonia mieszkalna-robotników folwarcznych podobnie jak cały zespół folwarczny uległa poważnej destrukcji: część obiektów została wyburzona, zastąpiona nowymi obiektami.

 

 

ELEMENTY FUNKCJONALNE WSI

 

 • Instytucje kościelne

  Kościół-filialny w Rzyszczewie p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP istniał już, prawdopodobnie w XIII w., zlokalizowany w części północnej układu przestrzennego, stanowi jego najcenniejszy element wraz z cmentarzem przykościelnym objęty strefą „A” ochrony konserwatorskiej.

  Cmentarz przykościelny- obecnie splantowany, bez sladów nagrobków: dawny pomnik poświęcony ofiarom I wojny obecnie zwieńczony figurką MB.

  Cmentarz poewangelicki-nieczynny, zlokalizowany na płd.-zachód od kościoła po zachodniej stronie drogi wiejskiej.

  Plebania-posadowiona na froncie dawnego gospodarstwa parafialnego. Jest to murowany budynek, wzniesiony w 4 ćw. XIX w., nakryty dachem dwuspadowym. Mimo przebudowy wnioskowany do ewidencji konserwatorskiej.

 • Zieleń komponowana, elementy krajobrazowe

  Park dworski-krajobrazowy, założony ok. poł.XIXw., z wykorzystaniem naturalnych warunków topograficznych i rodzimych gatunków drzew. Jest to praktycznie ostatni cenny komponent dawnego zespołu folwarczno-rezydencyjno-parkowego i z uwagi na jego walory winien podlegać pełnej ochronie konserwatorskiej; objęty strefą „K” ochrony konserwatorskiej.

 

 

ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

 

 • Rzyszczewo należy do wsi szczególnie zagrożonych destrukcją historycznej zabudowy. Dotyczy to zwłaszcza założenia folwarczno-rezydencyjno-parkowego. Nie bez znaczenia jest fakt, że do 1950r. Funkcjonował tu kołchoz pod zarządem Armii Czerwonej. Jeszcze w 1997r. Istniała część zabudowy gospodarczej; podczas wizji lokalnej w 2003r. Można było jedynie potwierdzić całkowitą destrukcję założenia folwarczno-rezydenckiego w Rzyszczewie- pałac wyburzono jeszcze w I.70 XX w.

 • park dworski wymaga pilnych prac zabezpieczających

 • tradycyjna( ryglowa) zabudowa chłopska ulega w szybkim stopniu dewaloryzacji.

  Szczególnie widoczne jest to w obrębie kompozycji elewacji chałup: nowe przeprucia okienne, zamurowywanie wejść frontowych; tynkowanie obiektów. Do wyjątków należą całościowo zachowane obiekty.

 • Powstają nowe obiekty kubaturowe- np. W pobliżu kościoła, 2-kondygnacyjny, wielorodzinny budynek mieszkalny- nie nawiązujący w żaden sposób do historycznych wzorców.

smog-www
door-to-door
CEEB
efektywnosc
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ