herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Koperta Życia

15.11.2017

15:20

Agnieszka

koperta zycia1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przystąpił do realizacji akcji „Koperta Życia”.

czytaj więcej »

Odbiór odpadów

07.11.2017

11:07

Agnieszka

zbiorka

Przypominamy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w dniu 29 listopada 2017 r.

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

01.02.2017

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Rodzina 500+ w naszej gminie

25.02.2016

10:31

Agnieszka

naglowek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2016 roku będzie prowadził nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”.

czytaj więcej »

Bezpłatne porady prawne

04.01.2016

00:01

Agnieszka

porady prawne

Powiat Sławieński realizuje od dnia 4 stycznia 2016 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

czytaj więcej »

Rzyszczewo

12.11.200708:12

Sołtys: Henryk Górecki

 

RZYSZCZEWO ( niem.Ristow)

 

 

Liczba ludności-400

Powierzchnia-1086 ha

 

 

LOKALIZACJA

 

Rzyszczewo jest wsią sołecką, położoną na zachodzie gminy, oddaloną od Sławna o ok. 6 km. Sąsiednie miejscowości to:Rzyszczewko, Bobrowice, Karwice.

Wieś położona na obszarach polodowcowych, na lekko pofałdowanym terenie, otoczona terenami uprawnymi, przez północną część przepływa niewielki ciek wodny stanowiący dopływ Moszczenicy.

 

 

HISTORIA (pierwsza wzmianka 1317r.)

 

Wieś o metryce średniowiecznej, prawdopodobnie już XIII-wieczna; po raz pierwszy wymieniana w źródłach w 1317r.; kiedy to w obrębie Ziemi Sławieńskiej wchodziła w skład Księstwa Zachodniopomorskiego. W okresie tym istniał już kościół Rzyszczewo należało wówczas-najprawdopodobniej- do najstarszego syna Gneomara Dobeschnitza Johannesa de Ristow.

Rzyszczewo zawsze należało do najważniejszych wsi w regionie; w 1784r. Były tu 3 folwarki, młyn wodny, cegielnia, dwie owczarnie, 9 gospodarstw chłopskich, 3 chałupników, kuźnia. W 1804r. W matrykule lennej jako właściciel figuruje Friedrich Leberecht v. Steinkeller z boleszewa. W wyniku koneksji rodzinnych majątek przeszedł na rzecz rodu von Bonin, a w 1835r. Nabył go- przypuszczalnie-agronom, niejaki Mellenthin. W 1873r. Rzyszczewo kupił Johannes Gloxin.

W marcu 1945r. Do majątku wkroczyli Rosjanie i na terenie majątku założyli kołchoz wojskowy istniejący do 1950r. Gospodarstwa indywidualne zostały przejęte przez Polaków tuż po zakończeniu II wojny swiatowej;wg Vollacka ostatni Niemcy wyjechali z Rzyszczewa dopiero w 1957r.

 

 

WIEŚ WSPÓŁCZESNA

 

Współcześnie układ przestrzenny Rzyszczewa w wysokim stopniu analogiczny do historycznego. Jest to układ ulicowy, zorientowany na osi SW-NNE, z wyraźnym podziałem na ulicową część wiejską i pozostałości po zespole folwarczno-rezydencyjno-parkowym wypełniającym pierwotnie szczelnie część północną układu przestrzennego.

Wyburzeniu uległy praktycznie wszystkie obiekty kubaturowe obu dziedzińców gospodarczych; w I. 70 XX w. Rozebrano pałac a na jego miejscu pobudowano dom jednorodzinny.

Jedynym komponentem pierwotnego zespołu pozostał park pałacowy; krajobrazowy, założony ok. Połowy XIX w. Z wykorzystaniem naturalnych warunków topograficznych i rodzimego drzewostanu. Z uwagi na walory kulturowo-krajobrazowe wyznacza się strefę „K” ochrony konserwatorskiej.

 

 

ZABUDOWA

 

Zabudowa zagrodowa odzwierciedlająca niegdyś historycznie ukształtowane podziały własnościowe obecnie w Rzyszczewie o charakterze zanikającym. Zachowało się tu kilka zamknietych zagród czworobocznych, pochodzących z 1 połowy XIX w., oraz nieliczne zagrody 3-budynkowe, o układzie w kształcie „podkowy” z otwarciem w stronę drogi.

 

Historyczne formy zabudowy:

1.Domy mieszkalne w zagrodach pełnorolnych

-chałupy lokowane kalenicowo w głębi zagrody, ryglowe, nakryte dachami 2-spadowymi, także z wstawkami

-chałupy lokowane szczytem do drogi, ryglowe, murowano-ryglowe,

-budynki mieszkalne murowane,

2.Budynki inwentarskie-lokowane najczęściej po bokach siedliska, zróżnicowane materiałowo i chronologicznie; w tym wielokrotnie przebudowywane

-ryglowe i murowano-ryglowe

-murowane

-obiekty ryglowe

3. stodoły oraz budynki stodolno-inwentarskie-lokowane często szczytem do drogi

Zespół folwarczny

Podwórze folwarczne.

Pałac-wyburzony w 1977r.

Kolonia mieszkalna-robotników folwarcznych podobnie jak cały zespół folwarczny uległa poważnej destrukcji: część obiektów została wyburzona, zastąpiona nowymi obiektami.

 

 

ELEMENTY FUNKCJONALNE WSI

 

 • Instytucje kościelne

  Kościół-filialny w Rzyszczewie p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP istniał już, prawdopodobnie w XIII w., zlokalizowany w części północnej układu przestrzennego, stanowi jego najcenniejszy element wraz z cmentarzem przykościelnym objęty strefą „A” ochrony konserwatorskiej.

  Cmentarz przykościelny- obecnie splantowany, bez sladów nagrobków: dawny pomnik poświęcony ofiarom I wojny obecnie zwieńczony figurką MB.

  Cmentarz poewangelicki-nieczynny, zlokalizowany na płd.-zachód od kościoła po zachodniej stronie drogi wiejskiej.

  Plebania-posadowiona na froncie dawnego gospodarstwa parafialnego. Jest to murowany budynek, wzniesiony w 4 ćw. XIX w., nakryty dachem dwuspadowym. Mimo przebudowy wnioskowany do ewidencji konserwatorskiej.

 • Zieleń komponowana, elementy krajobrazowe

  Park dworski-krajobrazowy, założony ok. poł.XIXw., z wykorzystaniem naturalnych warunków topograficznych i rodzimych gatunków drzew. Jest to praktycznie ostatni cenny komponent dawnego zespołu folwarczno-rezydencyjno-parkowego i z uwagi na jego walory winien podlegać pełnej ochronie konserwatorskiej; objęty strefą „K” ochrony konserwatorskiej.

 

 

ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

 

 • Rzyszczewo należy do wsi szczególnie zagrożonych destrukcją historycznej zabudowy. Dotyczy to zwłaszcza założenia folwarczno-rezydencyjno-parkowego. Nie bez znaczenia jest fakt, że do 1950r. Funkcjonował tu kołchoz pod zarządem Armii Czerwonej. Jeszcze w 1997r. Istniała część zabudowy gospodarczej; podczas wizji lokalnej w 2003r. Można było jedynie potwierdzić całkowitą destrukcję założenia folwarczno-rezydenckiego w Rzyszczewie- pałac wyburzono jeszcze w I.70 XX w.

 • park dworski wymaga pilnych prac zabezpieczających

 • tradycyjna( ryglowa) zabudowa chłopska ulega w szybkim stopniu dewaloryzacji.

  Szczególnie widoczne jest to w obrębie kompozycji elewacji chałup: nowe przeprucia okienne, zamurowywanie wejść frontowych; tynkowanie obiektów. Do wyjątków należą całościowo zachowane obiekty.

 • Powstają nowe obiekty kubaturowe- np. W pobliżu kościoła, 2-kondygnacyjny, wielorodzinny budynek mieszkalny- nie nawiązujący w żaden sposób do historycznych wzorców.

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-las
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina
STMiG 2017 - BANER
STMiG 2017 - Makroregion - BANER

 

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

baner dol strony - szkola zukowo

Trwa budowa szkoły w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Droga gminna w Tokarach

28.09.2016

14:06

Marcin

baner dol strony - droga Tokary

W Tokarach przebudowano drogę gminną. Prace dofinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Mieszkania w Boleszewie

27.09.2016

14:47

Marcin

Boleszewo-mieszkanie

W wyniku adaptacji części budynku byłej szkoły w Boleszewie powstały 4 nowe mieszkania, które weszły do zasobu mieszkaniowego naszej gminy.

czytaj więcej »

Plac zabaw w Gwiazdowie

10.03.2016

14:23

Agnieszka

inwestycje2015-plac zabaw w gwiazdowie

Wybudowano zestaw zabawowy z 3 wieżami, zjeżdżalniami, drabinkami, ścianką wspinaczkową i pajęczyną, zamontowano huśtawki i bujaki, rurę strażacką oraz karuzelę na placu zabaw w Gwiazdowie. Teren ogrodzono i wzbogacono o tablicę regulaminową, ławki i kosze na śmieci.

czytaj więcej »

Droga powiatowa we Wrześnicy

10.03.2016

14:17

Agnieszka

inwestycje-droga wrzesnica

Powiat Sławieński w partnerstwie z Gminą Sławno wykonał przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wrześnica. Zadanie sfinansowano z budżetów obu jednostek, środków Województwa Zachodniopomorskiego i Unii Europejskiej. Koszt przebudowy ponad 1,4 km drogi to prawie 946 tys. zł.

czytaj więcej »

Wiaty przystankowe

08.03.2016

13:35

Agnieszka

baner dol strony - wiaty przystankowe

Wybudowano wiaty przystankowe i miejsca dla podróżnych m. in. w Sławsku, Gwiazdowie, a ostatnio w.Kwasowie i we Wrześnicy.

czytaj więcej »

Droga w Warszkowie

08.03.2016

13:21

Agnieszka

inwestycje-Warszkowo - schetynowka II

Przebudowano kolejny, 900 metrowy odcinek drogi gminnej w Warszkowie. Na realizację inwestycji uzyskano blisko 590 tys. zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”.

czytaj więcej »

Mieszkania we Wrześnicy

08.03.2016

13:19

Agnieszka

inwestycje-mieszkania-wrzesnica

Zaadoptowano pomieszczenia po byłej przychodni lekarskiej we Wrześnicy na mieszkania komunalne.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2017

TREŚĆ