herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Koperta Życia

15.11.2017

15:20

Agnieszka

koperta zycia1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przystąpił do realizacji akcji „Koperta Życia”.

czytaj więcej »

Odbiór odpadów

07.11.2017

11:07

Agnieszka

zbiorka

Przypominamy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w dniu 29 listopada 2017 r.

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

01.02.2017

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Rodzina 500+ w naszej gminie

25.02.2016

10:31

Agnieszka

naglowek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2016 roku będzie prowadził nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”.

czytaj więcej »

Bezpłatne porady prawne

04.01.2016

00:01

Agnieszka

porady prawne

Powiat Sławieński realizuje od dnia 4 stycznia 2016 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

czytaj więcej »

Radosław

12.11.200708:11

Sołtys: Lucyna Kryszewska

 

RADOSŁAW (niem. Coccejendorf)

 

Liczba ludności-243

Powierzchnia-347 ha

 

 

LOKALIZACJA

 

Wieś sołecka Radosław ( w ramach łącznego sołectwa Radosław/Warginie) położona jest w północnej części gminy, oddalona o ok.7 km od Sławna. Sąsiednie miejscowości to: Tokary, Warginie.

Na płn.-wschód od zwartej zabudowy wsi znajduje sie leśnictwo Radosław.

 

 

HISTORIA (pierwsza wzmianka 1759r.)

 

Historię frydercyjańskiej wsi Radosław poprzedzają dzieje średniowiecznej wsi Swenzenhagen wzmiankowanej w źródłach w 1354r., kiedy to została sprzedana miastu Sławno przez rodzinę Swenzonen. Nie znamy dziejów wsi w okresie wojny trzydziestoletniej, w kilka lat po jej zakończeniu w 1653r. Oszacowano zasoby leśne tego obszaru i zawarto ugodę między miastem i gospodarzami.

W 1850r. Doszło do podziału 70 ha łąk, w 1860 r. młynarz daniel Dubberke postawił w Radosławiu wiatrak koźlak, w 1908r. Przebudowano go na paltrak wyposażony w maszynę parową, w 1928r. Zbudowano także we wsi piekarnię zaopatrującą sąsiednie gminy. Oprócz ziemi do każdego gospodarstwa należała działka leśna; wieś otoczona była lasami i w okresie międzywojennym polowania, zbiór runa leśnego stanowiły dodatkowe zajęcie mieszkańców.

Dopiero w 1923r. W Radosławiu wzniesiono kaplicę, w 1925r.postawiono pomnik upamiętniający ofiary I wojny. W 1908r. Powstała linia kolejowa (Sławno-Słupsk), w odległości ok.1km na południe od wsi powstał dworzec (linię zdemontowano w 1945r.).

W 1928r. Wybudowano drogę łączącą Radosław ze Sławskiem. Z Radosławiem związane było leśnictwo oraz cegielnia.

Po zakończeniu II wojny światowej ostatni przedstawiciele ludności niemieckiej wyjechali z Radosławia w 1947r.; część zabudowań w tym okresie uległa zniszczeniu.

 

 

ELEMENTY FUNKCJONALNE OSADY

 

 • Kościół, Cmentarz

  Kościół-zlokalizowany w płn.-wschodniej części wsi, po wschodniej stronie drogi, na działce znacznie oddalonej od drogi, uwidoczniony na mapie z I.30 XX w.

  Cmentarz-materiał kartograficzny z k. XIX w. I I. 30 XX w., potwierdza istnienie wiejskiej nekropolii na południowy wschód od zwartej zabudowy wsi.

  Pomnik- ofiar I wojny światowej, potwierdzony historycznie, nie oznaczony na materiale kartograficznym.

 • Przemysł, technika

  Wiatrak-zlokalizowany na północnym krańcu wsi, po wschodniej stronie drogi, potwierdzony na materiale kartograficznym.

  Piekarnia-wzniesiona w 1928r.,wzmiankowa w tekstach źródłowych.

  Stacja kolejowa-oddalona ok.1 km na południe od wsi, powstała w okresie budowy linii kolejowej w 1908r.;zaznaczona na mapie z I.30 XX w.

  Kuźnia-potwierdzone istnienie kuźni w Radosławiu w źródłach pisanych.

  Cegielnia-zlokalizowana ok.3 km na płn.-wschód od wsi; zabudowania odnotowane na materiale kartograficznym.

  Leśnictwo Radosław- zlokalizowane ok.2,5km na płn.-wsch. Od zwartej zabudowy wsi, na skraju kompleksu leśnego. Istnienie leśnictwa w Radosławiu potwierdzają materiały historyczne.

 

 

WIEŚ WSPÓŁCZESNA

 

Radosław charakteryzuje się generalnie układem przestrzennym. Dwie drogi w układzie zbliżonym do równoleżnikowego uzupełniają kompozycję przestrzenną w południowej i północnej części wsi. Z uwagi na zachowany historycznie ukształtowany układ ruralistyczny wsi wyznacza się dla niego strefę „B” ochrony konserwatorskiej.

 

Zabudowa zagrodowa-Radosław od chwili powstania w poł.XVIIIw. Pozostawał wsią chłopską. Obecnie również dominuje typ zabudowy chłopskiej-zagrodowej, odzwierciedlający historyczne podziały własnościowe. Przeważają zagrody pełnorolne cztero-lub więcej budynkowe, z obiektami tworzącymi zarówno formę zamkniętych czworoboków, jak i „podkowy” z otwarciami od strony drogi, brukowanym podwórzem.

 

 

ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

 

 • historyczna zabudowa zagrodowa w wyniku działań wojennych i w kilku następnych latach po jej zakończeniu-znacznemu uszczupleniu. Dotyczyło to nie tylko pojedynczych obiektów ale także całych zagród.

 • Z krajobrazu wsi zniknął wiatrak i dworzec kolejowy ( linię zdemontowano w 1945r.)

 • w obrębie budynków mieszkalnych częste zjawisko stanowi nowa kompozycja elewacji o dewaloryzującym charakterze- w zakresie powiększenia otworów okiennych, dobudówek itp., docieplenie panelami lub lokowania nowych obiektów o dewaloryzującej bryle (np. z wieżyczkami) w pierzejach historycznej zabudowy

 • powstają także nowe obiekty kubaturowe typu pawilony (sklep)

 • duże nasycenie tradycyjną zabudową ryglową winno stanowić atrakcję turystyczną i dawać asumpt do powstawania bazy turystycznej w zabytkowych obiektach.

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-las
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina
STMiG 2017 - BANER
STMiG 2017 - Makroregion - BANER

 

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

baner dol strony - szkola zukowo

Trwa budowa szkoły w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Droga gminna w Tokarach

28.09.2016

14:06

Marcin

baner dol strony - droga Tokary

W Tokarach przebudowano drogę gminną. Prace dofinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Mieszkania w Boleszewie

27.09.2016

14:47

Marcin

Boleszewo-mieszkanie

W wyniku adaptacji części budynku byłej szkoły w Boleszewie powstały 4 nowe mieszkania, które weszły do zasobu mieszkaniowego naszej gminy.

czytaj więcej »

Plac zabaw w Gwiazdowie

10.03.2016

14:23

Agnieszka

inwestycje2015-plac zabaw w gwiazdowie

Wybudowano zestaw zabawowy z 3 wieżami, zjeżdżalniami, drabinkami, ścianką wspinaczkową i pajęczyną, zamontowano huśtawki i bujaki, rurę strażacką oraz karuzelę na placu zabaw w Gwiazdowie. Teren ogrodzono i wzbogacono o tablicę regulaminową, ławki i kosze na śmieci.

czytaj więcej »

Droga powiatowa we Wrześnicy

10.03.2016

14:17

Agnieszka

inwestycje-droga wrzesnica

Powiat Sławieński w partnerstwie z Gminą Sławno wykonał przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wrześnica. Zadanie sfinansowano z budżetów obu jednostek, środków Województwa Zachodniopomorskiego i Unii Europejskiej. Koszt przebudowy ponad 1,4 km drogi to prawie 946 tys. zł.

czytaj więcej »

Wiaty przystankowe

08.03.2016

13:35

Agnieszka

baner dol strony - wiaty przystankowe

Wybudowano wiaty przystankowe i miejsca dla podróżnych m. in. w Sławsku, Gwiazdowie, a ostatnio w.Kwasowie i we Wrześnicy.

czytaj więcej »

Droga w Warszkowie

08.03.2016

13:21

Agnieszka

inwestycje-Warszkowo - schetynowka II

Przebudowano kolejny, 900 metrowy odcinek drogi gminnej w Warszkowie. Na realizację inwestycji uzyskano blisko 590 tys. zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”.

czytaj więcej »

Mieszkania we Wrześnicy

08.03.2016

13:19

Agnieszka

inwestycje-mieszkania-wrzesnica

Zaadoptowano pomieszczenia po byłej przychodni lekarskiej we Wrześnicy na mieszkania komunalne.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2017

TREŚĆ