herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Stypendia i zasiłki szkolne

27.08.2019

15:07

Agnieszka

stypendia-szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że w dniach 1-15 września 2019 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – (tzw. stypendium szkolne) na rok szkolny 2019/2020.

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

09.01.2019

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie - inteligentne rozwiązania

21.09.2018

10:44

Agnieszka

FILM

Zobacz film - Inteligentna i energooszczędna Szkoła Podstawowa w Żukowie.

czytaj więcej »

EVENIO - platforma e-usług

30.08.2018

08:20

Agnieszka

evenioo

 

Gmina Sławno, jako kolejna w kraju uruchomiła nowoczesną platformę e-usług Evenio.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż nad jeziorem Łętowskim

29.06.2018

08:45

Agnieszka

2018.06 - Letowo - dzialki nad jeziorem - glowka www

Działki rekreacyjne w Łętowie - na sprzedaż!

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Rodzina 500+ w naszej gminie

25.02.2016

10:31

Agnieszka

naglowek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2016 roku będzie prowadził nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”.

czytaj więcej »

Kwasowo

03.08.200613:11

Sołtys: Konrad Grodzki

Kwasowo (niem. Quatzow)

Liczba ludności - 508

Powierzchnia – 1263 ha

 


1 Położenie

Kwasowo jest wsią sołecką położoną w południowej części gminy, oddaloną o 4,5 km od Sławna. Sąsednie miejscowości to: Pomiłowo, Bobrowiczki, Kosierzewo (gmina Malechowo). Wieś położona na Równinie Słupskiej, wzdłuż lokalnej drogi nr 207 ze Sławna do Polanowa.


2 Historia (pierwsza wzmianka w 1273r)

Kwasowo jest wsią średniowieczną o XIII-wiecznej metryce; po raz pierwszy wzmiankowaną w 22.11.1273r., w dokumencie lennym biskupa kamieńskiego jako lenno joanitów. W 1636 roku na południowym krańcu Kwasowa osiedlili się mieszkańcy zniszczonaj wsi Reddichow (leżącej między Kwasowem, a Bobrowicami). W tym samym roku całość Kwasowa nabył landrat Rüdigel Otto von Zitzewitz. Odziedziczył on również opuszczoną wieś Reddichow, która od 1406 roku była lennem klasztoru kartuzów w Marienkron.

Na przestrzeni następnych wieków właściciele Kwasowa zmieniali się często (m. in. v. Bieberstein, v. Grape, v. der Schulenburg). W latach 1732/33 po pożarze drewnianego kościoła ufundowana została przez ówczesnego właściciela von Biebersteina nowa murowana świątynia. W 2 połowie XVIII wieku majątek intensywnie się rozwijał. Powstały nowe folwarki : m. in. Dybowo.

W wyniku reform Steina – Hardenberga przeprowadzono separację gruntów oraz częściowe uwłaszczenie chłopów, co potwierdza mapa katastralna z 1823 roku. W 1819 roku majątek nabył porucznik Wilhelm von Michaelis, od tego momentu do 1945 roku dobra pozostałway w rękach tej rodziny.

W 1921 roku spłonęła większość zabudowy folwarcznej zabudowy mieszkalnej i jedno gospodarstwo chłopskie.

W 1939 roku oprócz majątku w Kwasowie było 10 gospodarstw o pow. 10 – 28 ha, 13 gospodarstw o powierzchni 5 – 10 ha i 24 do 5 ha. Do ajątku należały m. in.:

Folwark Dybowo

Leśnictwo Dybowo

Cegielnia Dammhof

3 Historyczna forma wsi

a) układ przestrzenny

 

 • pierwotny – ulicowo – placowy (owalnica)

Według mapy katastralnej z 1823 roku Kwesowo charakteryzowało sie ulicowo – placowym układem ruralistycznym, rozplanowanym na osi NW-SE. We wschodniej częćsi posadowinoy był kościół stanowiący dominantę historyczno – wysokościową.

Północno – zachodnią część układu zajmowało założenie folwarczny – rezydencyjno – parkowe będące dominantą architektoniczno – przestrzenną.

 • Lata 30 XX wieku – ulicowo – placowy z zespołem folwarcznym i wybudowaniami kolonijnymi.

Według mapy z lat 30 XX wieku Kwasowo charakteryzowało się układem ruralistycznym w wysokim stopniu analogicznym do wyżej opisanego z 1832 roku.

Główna droga wiejska (o przebiegu NW-SE) stanowiła oś kompozycyjną układu.

 

b) elementy funkcjonalne wsi

 • Kościół, cmentarze

Kościół – zlokalizowany we wschodniej części historycznego nawsia, w Kwasowie wzmiankowany już w XV wieku, w 1732-33 na miejscu zniszczonego drewnianego wzniesiono nowy obiekt. Przypuszczalnie przy wcześniejszej świątyni istniał także cmaetarz.

Plebaniaz gospodarstwem parafialnym zlokalizowana na południe od kościoła, uwidoczniona na materiale kartograficznym.

Cmentarz wiejski – zlokalizowany w znacznej odległości na południowy – wschód od wsi przy lokalnej drodze do Pomiłowa.

 • Przemysł, technika

Kuźnia – potwierdzona w materiałach pisanych

 • Obiekty użyteczności publicznej

Szkoła – budynak szkolny do 1927 roku w posiadaniu gminy kościelnej. Od 1938 roku przyłaczono rolniczą szkołę zawodową (wcześniej dokształcającą). Kompleks szkolny czytelny na mapie z 1935 roku.

 

4 Wieś współczesna

a) układ przestrzenny

 • skupiony osiowy - ulicówka z częściowo zachowanym pierwotnym układem owalnicowym, zespołem folwarcznym i wybudowaniami

Współczesny układ przestrzenny Kwasowa w wysokim stopniu analogiczny do opisanego wyżej z lat 30 XX wieku. Jest to zwarta ulicówka rozplanowana na osi SW – NW z częściowo czytelnym fragmentem pierwotnego nawsia, zespołem folwarczno – rezydencyjno – parkowym zajmującym północno – zachodnią część układu ruralistycznego i wybudowaniami na południe od zwartej zabudowy wsi.

Dominantą historyczno – wysokościową w dolszym ciągu pozostaje kościół (wpisany do rejestru zabytków) posadowiony na niewielkim wzniesieniu terenu w obrębie wschodniej części pierwotnego nawsia (wyznacza się strefę "A" ochrony konserwatorskiej). Teren działki przykościelnej to dawna nekropolia.

b) zabudowa

 • zagrodowa – zanikająca

 • zagrodowa – kolonijna

 • zespół folwarczny

Zabudowa Kwasowa uległa daleko idącym przekształceniom – dotyczy to zarówno zagrodowej zabudowy chłopskiej i kolonijnej, jak i obiektów półfolwarcznych i nierolniczych. Powstały również nowe nawarstwienia kubaturowe.

Zabudowa zagrodowa uległa szczególnej destrukcji. Na terenie wsi praktycznie nie występują kompletne zagrody pełno i średniorolne: czworoboczne (zamknięte), rzadkością są również 3 – budynkowe (w formie "podkowy").

Często jedynymi komponentami siedlisk pozostały mniej lub bardziej przebudowane chałupy – lokowane kalenicowo na froncie lub w głębi siedliska, wzniesione w technice ryglowej w okresie – XIX – XX w., nakryte w większości dachami naczółkowym.

Część rezydencyjno – parkowa zachowała najwyższe walowy zabytkowo – kulturowe dlatego też wnioskuje się o objęcie jej strefą "B" ochrony konserwatorskiej z zaleceniem wpisania do rejestru zabytków:

 • Pałacu – powstałego około poł. XIX wieku na miejscu znacznie wcześniejszego XVII – wiecznego obiektu (parterowego z dwiema oficynami).

 • Parku – założonego co najmniej na początku XIX wieku – co potwierdzają materiały kartograficzne z 1823 roku, prawdopodobnie przekomponowany pok koniec XIX wieku

 • Kolonia ieszkalna robotników folwarcznych – nie stanowi zwartego kompleksu w obrębie wsi, zlokalizowana zarówno w północnej części układu ruralistycznego, jaki i w pierzei zachodniej.

c) elementy funkcjonalne wsi

 • Kościół – filialny p.w. Niepokalanego Serca NMP, zlkoalizowany we wschodniej części pierwotnego nawsia, na niewielkim wzniesieniu terenu , wzniesiony w latach 1732 – 33 na miejscu wcześniejszej drewnianej świątyni; murowany, wieżowy, o wysokich walorach zabytkowych, objęty pełną ochroną prawną.

 • Plebania – dawniej pasterówka, położona na wschód od kościoła. Jest to murowany budynek wzniesiony pod koniec XIX wioku, nakryty dachem naczółkowym, wskazany do ochrony punktowej.

 • Cmentarz przykościelny – w obrębie działki przykościelnej, teren splantowany, otoczony metalowym ogrodzeniem, objęty strefą "A" ochrony konserwatorskiej

 • Cmentarz poewangelicki – nieczynny. Zlokalizowany na północny – wschód, przy drodze do Pomiłowa. Objęty strefą "K" ochrony konserwatorskiej.

 • Szkoła – zlokalizowana na północ od kościoła, w pierzei wschodniej. Jest to murowany obiekt wzniesiony w 1 ćw. XX wieku, wskazany do ochrony punktowej.

 

d) Zagrożenia krajobrazu kulturowego

Kwasowo na przestrzeni ostatniego półwiecza uległo wyraźnym przeobrażeniom. Przejawia się to m. in. Zanikiem chłopskiej zabudowy zagrodowej wsi;wiele obiektów uległo całkowitej destrukcji, inne przebudowano adaptując do nowych funkcji.

smog-www
projekt unijny
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
odpady_komunalne
eVENIO
sesja
KOMUNALKA
lpr-LOGO
rodo
NFOS - linki - prawa
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-gmina w liczbach
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
POLOWANIA-LINK

 

 

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Remiza OSP w Sławsku

01.03.2018

12:00

Agnieszka

Slawsko - remiza

Wyremontowano remizę jednostki OSP w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga w Łętowie

01.03.2018

11:27

Agnieszka

Letowo - droga

Przebudowano drogę w Łętowie.

czytaj więcej »

Punkt czerpania wody w Żukowie

28.02.2018

12:19

Agnieszka

Zukowo - punkt czerpania wody

Wybudowano punkt czerpania wody w Żukowie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego.

czytaj więcej »

Droga w Janiewicach

28.02.2018

12:15

Agnieszka

Janiewice - droga

Przebudowano drogę gminną w Janiewicach.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

Zukowo - szkola

Wybudowano szkołę z salą gimnastyczną w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

BIBLIOTEKA

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2019

TREŚĆ