herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Rekrutacja

01.02.2023

15:21

Agnieszka

REKRUTACJA

 

czytaj więcej »

Dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych

26.09.2022

14:16

Agnieszka

termo

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu pn. „Termomodernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na terenie gminy Sławno”. 

czytaj więcej »

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Kwasowo

03.08.200613:11

 

Kwasowo (niem. Quatzow)

Liczba ludności - 508

Powierzchnia – 1263 ha

 


1 Położenie

Kwasowo jest wsią sołecką położoną w południowej części gminy, oddaloną o 4,5 km od Sławna. Sąsednie miejscowości to: Pomiłowo, Bobrowiczki, Kosierzewo (gmina Malechowo). Wieś położona na Równinie Słupskiej, wzdłuż lokalnej drogi nr 207 ze Sławna do Polanowa.


2 Historia (pierwsza wzmianka w 1273r)

Kwasowo jest wsią średniowieczną o XIII-wiecznej metryce; po raz pierwszy wzmiankowaną w 22.11.1273r., w dokumencie lennym biskupa kamieńskiego jako lenno joanitów. W 1636 roku na południowym krańcu Kwasowa osiedlili się mieszkańcy zniszczonaj wsi Reddichow (leżącej między Kwasowem, a Bobrowicami). W tym samym roku całość Kwasowa nabył landrat Rüdigel Otto von Zitzewitz. Odziedziczył on również opuszczoną wieś Reddichow, która od 1406 roku była lennem klasztoru kartuzów w Marienkron.

Na przestrzeni następnych wieków właściciele Kwasowa zmieniali się często (m. in. v. Bieberstein, v. Grape, v. der Schulenburg). W latach 1732/33 po pożarze drewnianego kościoła ufundowana została przez ówczesnego właściciela von Biebersteina nowa murowana świątynia. W 2 połowie XVIII wieku majątek intensywnie się rozwijał. Powstały nowe folwarki : m. in. Dybowo.

W wyniku reform Steina – Hardenberga przeprowadzono separację gruntów oraz częściowe uwłaszczenie chłopów, co potwierdza mapa katastralna z 1823 roku. W 1819 roku majątek nabył porucznik Wilhelm von Michaelis, od tego momentu do 1945 roku dobra pozostałway w rękach tej rodziny.

W 1921 roku spłonęła większość zabudowy folwarcznej zabudowy mieszkalnej i jedno gospodarstwo chłopskie.

W 1939 roku oprócz majątku w Kwasowie było 10 gospodarstw o pow. 10 – 28 ha, 13 gospodarstw o powierzchni 5 – 10 ha i 24 do 5 ha. Do ajątku należały m. in.:

Folwark Dybowo

Leśnictwo Dybowo

Cegielnia Dammhof

3 Historyczna forma wsi

a) układ przestrzenny

 

 • pierwotny – ulicowo – placowy (owalnica)

Według mapy katastralnej z 1823 roku Kwesowo charakteryzowało sie ulicowo – placowym układem ruralistycznym, rozplanowanym na osi NW-SE. We wschodniej częćsi posadowinoy był kościół stanowiący dominantę historyczno – wysokościową.

Północno – zachodnią część układu zajmowało założenie folwarczny – rezydencyjno – parkowe będące dominantą architektoniczno – przestrzenną.

 • Lata 30 XX wieku – ulicowo – placowy z zespołem folwarcznym i wybudowaniami kolonijnymi.

Według mapy z lat 30 XX wieku Kwasowo charakteryzowało się układem ruralistycznym w wysokim stopniu analogicznym do wyżej opisanego z 1832 roku.

Główna droga wiejska (o przebiegu NW-SE) stanowiła oś kompozycyjną układu.

 

b) elementy funkcjonalne wsi

 • Kościół, cmentarze

Kościół – zlokalizowany we wschodniej części historycznego nawsia, w Kwasowie wzmiankowany już w XV wieku, w 1732-33 na miejscu zniszczonego drewnianego wzniesiono nowy obiekt. Przypuszczalnie przy wcześniejszej świątyni istniał także cmaetarz.

Plebaniaz gospodarstwem parafialnym zlokalizowana na południe od kościoła, uwidoczniona na materiale kartograficznym.

Cmentarz wiejski – zlokalizowany w znacznej odległości na południowy – wschód od wsi przy lokalnej drodze do Pomiłowa.

 • Przemysł, technika

Kuźnia – potwierdzona w materiałach pisanych

 • Obiekty użyteczności publicznej

Szkoła – budynak szkolny do 1927 roku w posiadaniu gminy kościelnej. Od 1938 roku przyłaczono rolniczą szkołę zawodową (wcześniej dokształcającą). Kompleks szkolny czytelny na mapie z 1935 roku.

 

4 Wieś współczesna

a) układ przestrzenny

 • skupiony osiowy - ulicówka z częściowo zachowanym pierwotnym układem owalnicowym, zespołem folwarcznym i wybudowaniami

Współczesny układ przestrzenny Kwasowa w wysokim stopniu analogiczny do opisanego wyżej z lat 30 XX wieku. Jest to zwarta ulicówka rozplanowana na osi SW – NW z częściowo czytelnym fragmentem pierwotnego nawsia, zespołem folwarczno – rezydencyjno – parkowym zajmującym północno – zachodnią część układu ruralistycznego i wybudowaniami na południe od zwartej zabudowy wsi.

Dominantą historyczno – wysokościową w dolszym ciągu pozostaje kościół (wpisany do rejestru zabytków) posadowiony na niewielkim wzniesieniu terenu w obrębie wschodniej części pierwotnego nawsia (wyznacza się strefę "A" ochrony konserwatorskiej). Teren działki przykościelnej to dawna nekropolia.

b) zabudowa

 • zagrodowa – zanikająca

 • zagrodowa – kolonijna

 • zespół folwarczny

Zabudowa Kwasowa uległa daleko idącym przekształceniom – dotyczy to zarówno zagrodowej zabudowy chłopskiej i kolonijnej, jak i obiektów półfolwarcznych i nierolniczych. Powstały również nowe nawarstwienia kubaturowe.

Zabudowa zagrodowa uległa szczególnej destrukcji. Na terenie wsi praktycznie nie występują kompletne zagrody pełno i średniorolne: czworoboczne (zamknięte), rzadkością są również 3 – budynkowe (w formie "podkowy").

Często jedynymi komponentami siedlisk pozostały mniej lub bardziej przebudowane chałupy – lokowane kalenicowo na froncie lub w głębi siedliska, wzniesione w technice ryglowej w okresie – XIX – XX w., nakryte w większości dachami naczółkowym.

Część rezydencyjno – parkowa zachowała najwyższe walowy zabytkowo – kulturowe dlatego też wnioskuje się o objęcie jej strefą "B" ochrony konserwatorskiej z zaleceniem wpisania do rejestru zabytków:

 • Pałacu – powstałego około poł. XIX wieku na miejscu znacznie wcześniejszego XVII – wiecznego obiektu (parterowego z dwiema oficynami).

 • Parku – założonego co najmniej na początku XIX wieku – co potwierdzają materiały kartograficzne z 1823 roku, prawdopodobnie przekomponowany pok koniec XIX wieku

 • Kolonia ieszkalna robotników folwarcznych – nie stanowi zwartego kompleksu w obrębie wsi, zlokalizowana zarówno w północnej części układu ruralistycznego, jaki i w pierzei zachodniej.

c) elementy funkcjonalne wsi

 • Kościół – filialny p.w. Niepokalanego Serca NMP, zlkoalizowany we wschodniej części pierwotnego nawsia, na niewielkim wzniesieniu terenu , wzniesiony w latach 1732 – 33 na miejscu wcześniejszej drewnianej świątyni; murowany, wieżowy, o wysokich walorach zabytkowych, objęty pełną ochroną prawną.

 • Plebania – dawniej pasterówka, położona na wschód od kościoła. Jest to murowany budynek wzniesiony pod koniec XIX wioku, nakryty dachem naczółkowym, wskazany do ochrony punktowej.

 • Cmentarz przykościelny – w obrębie działki przykościelnej, teren splantowany, otoczony metalowym ogrodzeniem, objęty strefą "A" ochrony konserwatorskiej

 • Cmentarz poewangelicki – nieczynny. Zlokalizowany na północny – wschód, przy drodze do Pomiłowa. Objęty strefą "K" ochrony konserwatorskiej.

 • Szkoła – zlokalizowana na północ od kościoła, w pierzei wschodniej. Jest to murowany obiekt wzniesiony w 1 ćw. XX wieku, wskazany do ochrony punktowej.

 

d) Zagrożenia krajobrazu kulturowego

Kwasowo na przestrzeni ostatniego półwiecza uległo wyraźnym przeobrażeniom. Przejawia się to m. in. Zanikiem chłopskiej zabudowy zagrodowej wsi;wiele obiektów uległo całkowitej destrukcji, inne przebudowano adaptując do nowych funkcji.

smog-www
door-to-door
CEEB
efektywnosc
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ