herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Koperta Życia

15.11.2017

15:20

Agnieszka

koperta zycia1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przystąpił do realizacji akcji „Koperta Życia”.

czytaj więcej »

Odbiór odpadów

07.11.2017

11:07

Agnieszka

zbiorka

Przypominamy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w dniu 29 listopada 2017 r.

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

01.02.2017

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Rodzina 500+ w naszej gminie

25.02.2016

10:31

Agnieszka

naglowek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2016 roku będzie prowadził nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”.

czytaj więcej »

Bezpłatne porady prawne

04.01.2016

00:01

Agnieszka

porady prawne

Powiat Sławieński realizuje od dnia 4 stycznia 2016 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

czytaj więcej »

Janiewice

04.07.200610:44

Sołtys: Wioletta Łysko

Janiewice (niem. Jannewitz do 1945 roku)

Liczba ludności – 526 osób

Powiarzchnia – 2888 ha

 

1 Lokalizacja

Janiewice są wsią sołecką położoną na południu gminy, oddaloną od Sławna o około 11.5 km. Sąsiednie miejscowości to: Brzeście, Żukowo. Wieś leży na Równinie Słupskiej w odległości o około 5 km od lokalnej drogi ze Sławna do Polanowa. Na południowy – zachód od wsi rozciąga się rezerwat Janiewickie Bagno.


2 Historia (pierwsza wzmianka – XVw.)

Janiwice są wsią o metryce średniowiecznej (co potwierdzają także źródła niemieckie).

Wieś poważnie ucierpiała podczas wojny trzydziestoletniej (1618 – 1648). W okresie 1679 – 1690 majątek (wraz z sąsiednimi wioskami) nabył Adam von Podwewils.

Na początku XIX wieku lenno przechodzi na rodzinę von Blumenthal, w 1874 roku majątek w Janiweicach, Łętowie, Żukowie i Gwiazdowie kupuje książe Leopold Hohenzollern – Sigmaringen. Kluczem folwarków zarządzano z Janiewic.

W 1892 roku folwark w Janiewicach liczył 2073 ha (grunty orne i ogrody 677 ha); hodowano głównie owoce i bydło; funkcjonował młyn wodny, wiatrak i cegielnia. Przez kilkadziesiąt lat zarządcą był H. Tischbein, jego następca nie potrafił utrzymać rentowności majątku, w związku z czym w grudniu 1931 roku książęta Hohensollern – Sigmaringen sprzedali podupadające dobra (13500 ha z żywym i martwym inwentarzem za około 1.5 mln marek) berlińskiemu towarzystwu osadniczemu „Pommersche Siedlungsgesellschaft”, które przeprowadziło największą na tym obszarze akcję osadniczą.

Po parcelacji majątku powstało 15 gospodarstw powyżej 15 ha i 21 poniżej 10 ha, oprócz tego było tu 7 gospodarstw powyżej 20 ha i 30 do 20 ha. W 1939 roku Janiweice liczyły około 800 mieszkańców (174 gospodarstwa domowe); we wsi działał punkt pocztowy, gospoda ze sklepem. Działały warsztaty rzemieśnicze: kołodziej, kowal, szewcy, krawiec, cieślam, rymarz; oraz związki: weteranów wojennych, piłkarski i strzelecki.

 

3 Elementy funkcjonalne wsi

 • Zieleń komponowana:

  PARK DWORSKI

 • Przemysł, technika:

  - CEGIELNIA – zlokalizowana około 2 km na południe od wsi, oznaczona na historycznym materiale kartograficznym.

  - KUŹNIA – wymieniona w źródłach pisanych

 • Obiekty użyteczności publicznej:

  - SZKOŁA – źródła potwierdzają istnienie w Janiewicach dwóch szkół: od 1932 roku zajęcia odbywały się w starym obiekcie; po parcelacji – w 1932 roku na cele szkolne zaadaptowano budynek domu szwojcarskiego.- POCZTA – wymieniona w źródłach pisanych

- GOSPODA – wymieniona w źródłach pisanych, podobnie jak np. porodówka, kasa oszczędnościowa, gabinet dentystyczny, rzeźnia itp. Brak dodatkowych oznaczeń na materiale kartograficznym.

 

 

4 Wieś współczesna 

 • Skupiony – wielodrożnica z czytelnym pierwotnym układem ulicowo – placowym, częściowo zatartym zespołem folwarcznym i koloniami

Jest to obecni wielodrożnica z czytelnym i dominującym układem ulicowo – placowym roaplanowanym na osi E – W (główna groga wiejska wyznacza jednocześnie oś kompozycji).

We wschodniej części Janiewic zlokalizowane jest mocno zdekomponowane i częściowo zatarte założenie folwarczno – rezydencyjno – parkowe. Proces dewalowyzacji zespołu został zapoczątkowany już w 1931 roku, w momencie parcelacji.

5 Zabudowa

 • Zabudowa zagrodowa (chłopska) – w obrębie Janiewic reprezentowana jest przez obiekty powstałe w wyniku akcji osiedleńczej , po parcelacji majątku w 1931 roku.

 • Zabudowa pełno lub średniorolna – te w Janiewicach występowały sporadycznie

 • Zabudowa małorolna (przemieszana z nierolniczą) – rozlokowane w środkowej części wsi. Zagrody głównie 3 – budynkowe, obiekty mieszkalne lokowane kalenicowo na froncie parceli

 • Zabudowa gospodarcza - zróznicowana chronologicznie i typologicznie, w większości muroawna, wzniesiona w 4 ćwierci XIX wieku

 • Stodoły – w zagrodach kolomijnych szkieletowe, odeskowane, lokowane z reguły w głębi siedliska

6 Elementy funkcjonalne wsi

 • Kapliczka – powstała po 1945 roku

 • Cegielnia i kuźnia – współcześnie nie istnieją

 • Remiza – Współczesny obiekt OSP, zlokalizowany w centralnej części wsi

 • Aleja lipowa – wzdłuż kolonii na płn. - wsch. od wsi (strefa "K")

 • Nasadzenia kasztanowe – wzdłuż głównej drogi wiejskiej i drogi północnej (strefa "K")

7 Zagrożenia krajobrazu kulturowego

 • Zabudowa Janiewic od 1931 roku uległa poważnym przekształceniom; zatarciu i dekompozycji uległo historycznie założenie folwarczno – rezydencyjno – parkowe.

 • Pełnej ochrony prawnej wymaga dwór i park dworski

 • w obrębie dawnych zagród doszło do poważnych ubytków historycznej zabudowy – głównie gospodarczej

 • zabudowa wiejska podlega również procesowi dewaloryzacji w zakresie nowej kompozycji elewacji, powstają nowe obiekty kubaturowe, najczęściej nie nawiązujące do wzorów tradycyjnej zabudowy wiejskiej.

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-las
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina
STMiG 2017 - BANER
STMiG 2017 - Makroregion - BANER

 

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

baner dol strony - szkola zukowo

Trwa budowa szkoły w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Droga gminna w Tokarach

28.09.2016

14:06

Marcin

baner dol strony - droga Tokary

W Tokarach przebudowano drogę gminną. Prace dofinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Mieszkania w Boleszewie

27.09.2016

14:47

Marcin

Boleszewo-mieszkanie

W wyniku adaptacji części budynku byłej szkoły w Boleszewie powstały 4 nowe mieszkania, które weszły do zasobu mieszkaniowego naszej gminy.

czytaj więcej »

Plac zabaw w Gwiazdowie

10.03.2016

14:23

Agnieszka

inwestycje2015-plac zabaw w gwiazdowie

Wybudowano zestaw zabawowy z 3 wieżami, zjeżdżalniami, drabinkami, ścianką wspinaczkową i pajęczyną, zamontowano huśtawki i bujaki, rurę strażacką oraz karuzelę na placu zabaw w Gwiazdowie. Teren ogrodzono i wzbogacono o tablicę regulaminową, ławki i kosze na śmieci.

czytaj więcej »

Droga powiatowa we Wrześnicy

10.03.2016

14:17

Agnieszka

inwestycje-droga wrzesnica

Powiat Sławieński w partnerstwie z Gminą Sławno wykonał przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wrześnica. Zadanie sfinansowano z budżetów obu jednostek, środków Województwa Zachodniopomorskiego i Unii Europejskiej. Koszt przebudowy ponad 1,4 km drogi to prawie 946 tys. zł.

czytaj więcej »

Wiaty przystankowe

08.03.2016

13:35

Agnieszka

baner dol strony - wiaty przystankowe

Wybudowano wiaty przystankowe i miejsca dla podróżnych m. in. w Sławsku, Gwiazdowie, a ostatnio w.Kwasowie i we Wrześnicy.

czytaj więcej »

Droga w Warszkowie

08.03.2016

13:21

Agnieszka

inwestycje-Warszkowo - schetynowka II

Przebudowano kolejny, 900 metrowy odcinek drogi gminnej w Warszkowie. Na realizację inwestycji uzyskano blisko 590 tys. zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”.

czytaj więcej »

Mieszkania we Wrześnicy

08.03.2016

13:19

Agnieszka

inwestycje-mieszkania-wrzesnica

Zaadoptowano pomieszczenia po byłej przychodni lekarskiej we Wrześnicy na mieszkania komunalne.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2017

TREŚĆ