herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Wolne miejsca

08.01.2020

13:53

Agnieszka

wolne miejsca - kd

Wolne miejsca w Klubie Dziecięcym w Gwiazdowie!

 

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

08.01.2020

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Opłata za śmieci

07.01.2020

07:48

Agnieszka

smiecistawki-link

Uwaga - już od lutego 2020 r. na terenie gminy Sławno obowiązują nowe stawki opłat za gospoarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Podatki 2020

07.01.2020

07:46

Agnieszka

PODATKI 2020
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki podatków lokalnych.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie - inteligentne rozwiązania

21.09.2018

10:44

Agnieszka

FILM

Zobacz film - Inteligentna i energooszczędna Szkoła Podstawowa w Żukowie.

czytaj więcej »

EVENIO - platforma e-usług

30.08.2018

08:20

Agnieszka

evenioo

 

Gmina Sławno, jako kolejna w kraju uruchomiła nowoczesną platformę e-usług Evenio.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż nad jeziorem Łętowskim

29.06.2018

08:45

Agnieszka

2018.06 - Letowo - dzialki nad jeziorem - glowka www

Działki rekreacyjne w Łętowie - na sprzedaż!

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Boleszewo

24.05.200608:16

Sołtys: Marzena Krajewska

Boleszewo (niem. Rotzenhagen)

 • Liczba mieszkańców - 455

 • Powierzchnia - 1194 ha

 Lokalizacja

Boleszewo jest dużą wsią sołecką położoną na zachodnim krańcu gminy, oddaloną od Sławna o około 6 km. Sąsiednie miejscowości to: Słowino (gm. Darłowo), Stary Jarosław (gm. Darłowo). Ta najdłuższa w gminie wieś (około 9,5km) położona jest na równinnym, bezleśnym terenie. Na północ od wsi (przebieg równoleżnikowy) przepływa Moszczenica.

Historia

Pierwsza wzmianka o Boleszewie pojawia się w 1575r., kiedy książę Jan Fryderyk potwierdza Cesarzowi Paulowi, Joachimowi i Hansowi Natzmer ich posiadłość, powołując sie na dokument z 1512r. Potwierdzający von Natzmerom własność w Boleszewie. Na podstawie tych dokumentów można stwierdzić, że wieś miała metrykę średniowieczną:powstała w okresie kolonizacji niemieckiej około 1330r. Świadczy o tym pośrednio charakterystyczny układ przestrzenny w formie rozległej rzędówki. Być może w tym okresie powstał także kościół; zastąpiony około 1500r. budową ryglową (zachowano gotycką, ceglastą wierzę). Patronat nad kościołem sprawowali właściciele majątku. Od czasów reformacji do 1945r. ta protestancka świątynia podlegała parafii w Rzyszczewie, dlatego we wsi nie było gospodarstwa parafialnego.

W 1915r. ryglowy kościół zastąpiono ceglanym o podobnej bryle, zachowano historyczne wyposażenie z XIV, XV i XVI w. W latach 1926 – 27 wybudowano nową szkołę, wraz z placem sportowym, zabudowaniami gospodarczymi; do szkoły uczęszczało 70 dzieci. W 1939r. zgodnie ze spisem Boleszewo było miejscowością typowo rolniczą (bardzo dobre ziemie I,II,III klasy): 61 gospodarzy, 19 robotników rolnych, 3 robotników leśnych, 8 rzemieślników, 2 nauczycieli, funkcjonowała gospoda.

We wsi funkcjonował punkt pocztowy, sklep, przedstawicielstwo Raiffeisenbank, działały dwa młyny (kaszarnia na terenie dzisiejszych Łanów) i wiatrak, piekarnia. Boleszewo miało swój samorząd gminny. We wsi działały związki: sportowy, weteranów, pomocy w szkodach pożarowych.

  Historyczna forma wsi

 • pierwotnie – wydłużona rzędówka

Średniowieczna metryka wsi, łanowy układ pól, warunki topograficzne i rozmieszczenie zagród po jednej stronie drogi potwierdzają pierwotny układ rzędowy.

 • Koniec XIX w., lata 30 XX w. - wydłużona rzędówka z majątkami i kolonią

Zabudowa rozmieszczona po północnej stronie drogi, po tej stronie znajdowały się także pastwiska i łąki dochodzące do brzegu Moszczenicy. Po południowej stronie drogi rozciągały się pola uprawne z czytelną siecią dróg dojazdowych.

Niewątpliwie jednym z najważniejszych komponentów układu przestrzennego był kościół wraz z otaczającą go nekropolią, będący zarazem jego dominantą historyczną i wysokościową.

W 1878r. Boleszewo przecięła (z NW na NS) linia kolejowa Sławno – Darłowo.

HISTORYCZNE ELEMENTY FUNKCJONALNE WSI

 • Kościół, cmentarze

  Kościół – zlokalizowany w środkowej części wsi, po północnej stronie drogi. Odnotowany na historycznym materiale kartograficznym.

  Cmentarz – na historycznej działce kościelnej, odnotowany na historycznych mapach.

 • Zieleń komponowana

 Parki dworskie – przy niewielkiej skali folwarków trudno mówić o parkach, były to raczej ogrody (oznaczone na historycznych mapach).

 • Przemysł, technika

  Wiatrak – wzniesiony w 1901r., zlokalizowanym po północnej stronie drogi

  Kaszarnia – zlokalizowana w jednym z gospodarstw Łanów.

  Stacja kolejowa – przecinająca wieś w części środkowej, na mapie z końca XIX w. zaznaczony jest jedynie przystanek w Boleszewie, w latach 30 XX w. jest to juz dworzec dwoma peronami.

 • Obiekty użyteczności publicznej

  Szkoła – wzniesiona w latach 1926-27, po południowej stronie drogi (naprzeciwko kościoła).

  Poczta – brak dokładniejszych informacji.

  Gospoda – potwierdzona w materiałach pisanych, powstała w budynku starej szkoły.

  Sala wiejska – Dobudowana do gospody. Widoczna na mapie z lat 30 XX w.

  Plac sportowy – Na północ od przejazdu kolejowego.

 

Wieś współczesna – układ przestrzenny

 

 • wydłużona rzędówka – z wybudowaniami kolonijnymi i częściowo zatartymi zespołami folwarcznymi

  Najważniejszym komponentem układu, pełniącym rolę dominaty historyczno – wysokościowej pozostaje XIV/XV – wieczny (przebudowany w 1915r) kościół zlokalizowany wraz z historyczną nekropolią w centralnej części wsi (na poł. – zach. od przejazdu kolejowego) wpisany do rejestru zbytków i wraz z cmentarzem objęty strefą "A" ochrony konserwatorskiej. Kościół oraz zlokalizowany po drugiej stronie drogi kompleks szkolny – stanowią rodzaj centrum układu ruralistycznego Boleszewa

Elementy funkcjonalne współczesnej wsi

 • Kościół, cmentarz

  Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego – zlokalizowany w centralnej części wsi. Jest to obiekt kilkufazowy. Pierwszy obiekt został wzniesiony przypuszczalnie na przełomie XIV/XV w. wraz z wieżą około 1500 r. Na jego miejscu posadowiono nową świątynię ryglową, która przetrwała do 1915 r. Wtedy to na obrysie wcześniejszego pobudowano nowy kościół. Obiekt wpisany do rejestru zabytków.

  Cmentarz przykościelny – teren splanowany (jeden nagrobek z 1908 r.) zachowane 3 pomnikowe dęby. Objęty wraz z kościołem strefą "A" ochrony konserwatorskiej.

 • Przemysł, technika

  Stacja kolejowa – parterowy obiekt poza zainteresowaniem konserwatorskim

 • Obiekty użyteczności publicznej

  Szkoła – wzniesiona w latach 1926 – 27. Obiekt wskazany do ochrony punktowej

  Sala wiejska – murowany obiekt z początku XX w., posadowiony na wschód od kościoła, wskazany do ochrony punktowej.

Zagrożenia krajobrazu kulturowego

 • w obrębie dawnych zagród doszło do poważnych ubytków historycznej zabudowy – głównie gospodarczej

 • zabudowa wiejska (w tym nierolnicza) podlega również procesowi dewoloryzacji w zakresie nowej kompozycji elewacji; powstają nowe obiekty kubaturowe, najczęściej nie nawiązujące do tradycyjnych wzorów zabudowy wiejskiej.

smog-www
projekt unijny
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
odpady_komunalne
eVENIO
sesja
KOMUNALKA
lpr-LOGO
rodo
OCZYSZCZALNIE
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-gmina w liczbach
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy

 

 

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Remiza OSP w Sławsku

01.03.2018

12:00

Agnieszka

Slawsko - remiza

Wyremontowano remizę jednostki OSP w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga w Łętowie

01.03.2018

11:27

Agnieszka

Letowo - droga

Przebudowano drogę w Łętowie.

czytaj więcej »

Punkt czerpania wody w Żukowie

28.02.2018

12:19

Agnieszka

Zukowo - punkt czerpania wody

Wybudowano punkt czerpania wody w Żukowie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego.

czytaj więcej »

Droga w Janiewicach

28.02.2018

12:15

Agnieszka

Janiewice - droga

Przebudowano drogę gminną w Janiewicach.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

Zukowo - szkola

Wybudowano szkołę z salą gimnastyczną w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2019

TREŚĆ