herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Koperta Życia

15.11.2017

15:20

Agnieszka

koperta zycia1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przystąpił do realizacji akcji „Koperta Życia”.

czytaj więcej »

Odbiór odpadów

07.11.2017

11:07

Agnieszka

zbiorka

Przypominamy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w dniu 29 listopada 2017 r.

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

01.02.2017

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Rodzina 500+ w naszej gminie

25.02.2016

10:31

Agnieszka

naglowek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2016 roku będzie prowadził nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”.

czytaj więcej »

Bezpłatne porady prawne

04.01.2016

00:01

Agnieszka

porady prawne

Powiat Sławieński realizuje od dnia 4 stycznia 2016 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

czytaj więcej »

Boleszewo

24.05.200608:16

Sołtys: Stefan Łoś

Boleszewo (niem. Rotzenhagen)

 • Liczba mieszkańców - 455

 • Powierzchnia - 1194 ha

 Lokalizacja

Boleszewo jest dużą wsią sołecką położoną na zachodnim krańcu gminy, oddaloną od Sławna o około 6 km. Sąsiednie miejscowości to: Słowino (gm. Darłowo), Stary Jarosław (gm. Darłowo). Ta najdłuższa w gminie wieś (około 9,5km) położona jest na równinnym, bezleśnym terenie. Na północ od wsi (przebieg równoleżnikowy) przepływa Moszczenica.

Historia

Pierwsza wzmianka o Boleszewie pojawia się w 1575r., kiedy książę Jan Fryderyk potwierdza Cesarzowi Paulowi, Joachimowi i Hansowi Natzmer ich posiadłość, powołując sie na dokument z 1512r. Potwierdzający von Natzmerom własność w Boleszewie. Na podstawie tych dokumentów można stwierdzić, że wieś miała metrykę średniowieczną:powstała w okresie kolonizacji niemieckiej około 1330r. Świadczy o tym pośrednio charakterystyczny układ przestrzenny w formie rozległej rzędówki. Być może w tym okresie powstał także kościół; zastąpiony około 1500r. budową ryglową (zachowano gotycką, ceglastą wierzę). Patronat nad kościołem sprawowali właściciele majątku. Od czasów reformacji do 1945r. ta protestancka świątynia podlegała parafii w Rzyszczewie, dlatego we wsi nie było gospodarstwa parafialnego.

W 1915r. ryglowy kościół zastąpiono ceglanym o podobnej bryle, zachowano historyczne wyposażenie z XIV, XV i XVI w. W latach 1926 – 27 wybudowano nową szkołę, wraz z placem sportowym, zabudowaniami gospodarczymi; do szkoły uczęszczało 70 dzieci. W 1939r. zgodnie ze spisem Boleszewo było miejscowością typowo rolniczą (bardzo dobre ziemie I,II,III klasy): 61 gospodarzy, 19 robotników rolnych, 3 robotników leśnych, 8 rzemieślników, 2 nauczycieli, funkcjonowała gospoda.

We wsi funkcjonował punkt pocztowy, sklep, przedstawicielstwo Raiffeisenbank, działały dwa młyny (kaszarnia na terenie dzisiejszych Łanów) i wiatrak, piekarnia. Boleszewo miało swój samorząd gminny. We wsi działały związki: sportowy, weteranów, pomocy w szkodach pożarowych.

  Historyczna forma wsi

 • pierwotnie – wydłużona rzędówka

Średniowieczna metryka wsi, łanowy układ pól, warunki topograficzne i rozmieszczenie zagród po jednej stronie drogi potwierdzają pierwotny układ rzędowy.

 • Koniec XIX w., lata 30 XX w. - wydłużona rzędówka z majątkami i kolonią

Zabudowa rozmieszczona po północnej stronie drogi, po tej stronie znajdowały się także pastwiska i łąki dochodzące do brzegu Moszczenicy. Po południowej stronie drogi rozciągały się pola uprawne z czytelną siecią dróg dojazdowych.

Niewątpliwie jednym z najważniejszych komponentów układu przestrzennego był kościół wraz z otaczającą go nekropolią, będący zarazem jego dominantą historyczną i wysokościową.

W 1878r. Boleszewo przecięła (z NW na NS) linia kolejowa Sławno – Darłowo.

HISTORYCZNE ELEMENTY FUNKCJONALNE WSI

 • Kościół, cmentarze

  Kościół – zlokalizowany w środkowej części wsi, po północnej stronie drogi. Odnotowany na historycznym materiale kartograficznym.

  Cmentarz – na historycznej działce kościelnej, odnotowany na historycznych mapach.

 • Zieleń komponowana

 Parki dworskie – przy niewielkiej skali folwarków trudno mówić o parkach, były to raczej ogrody (oznaczone na historycznych mapach).

 • Przemysł, technika

  Wiatrak – wzniesiony w 1901r., zlokalizowanym po północnej stronie drogi

  Kaszarnia – zlokalizowana w jednym z gospodarstw Łanów.

  Stacja kolejowa – przecinająca wieś w części środkowej, na mapie z końca XIX w. zaznaczony jest jedynie przystanek w Boleszewie, w latach 30 XX w. jest to juz dworzec dwoma peronami.

 • Obiekty użyteczności publicznej

  Szkoła – wzniesiona w latach 1926-27, po południowej stronie drogi (naprzeciwko kościoła).

  Poczta – brak dokładniejszych informacji.

  Gospoda – potwierdzona w materiałach pisanych, powstała w budynku starej szkoły.

  Sala wiejska – Dobudowana do gospody. Widoczna na mapie z lat 30 XX w.

  Plac sportowy – Na północ od przejazdu kolejowego.

 

Wieś współczesna – układ przestrzenny

 

 • wydłużona rzędówka – z wybudowaniami kolonijnymi i częściowo zatartymi zespołami folwarcznymi

  Najważniejszym komponentem układu, pełniącym rolę dominaty historyczno – wysokościowej pozostaje XIV/XV – wieczny (przebudowany w 1915r) kościół zlokalizowany wraz z historyczną nekropolią w centralnej części wsi (na poł. – zach. od przejazdu kolejowego) wpisany do rejestru zbytków i wraz z cmentarzem objęty strefą "A" ochrony konserwatorskiej. Kościół oraz zlokalizowany po drugiej stronie drogi kompleks szkolny – stanowią rodzaj centrum układu ruralistycznego Boleszewa

Elementy funkcjonalne współczesnej wsi

 • Kościół, cmentarz

  Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego – zlokalizowany w centralnej części wsi. Jest to obiekt kilkufazowy. Pierwszy obiekt został wzniesiony przypuszczalnie na przełomie XIV/XV w. wraz z wieżą około 1500 r. Na jego miejscu posadowiono nową świątynię ryglową, która przetrwała do 1915 r. Wtedy to na obrysie wcześniejszego pobudowano nowy kościół. Obiekt wpisany do rejestru zabytków.

  Cmentarz przykościelny – teren splanowany (jeden nagrobek z 1908 r.) zachowane 3 pomnikowe dęby. Objęty wraz z kościołem strefą "A" ochrony konserwatorskiej.

 • Przemysł, technika

  Stacja kolejowa – parterowy obiekt poza zainteresowaniem konserwatorskim

 • Obiekty użyteczności publicznej

  Szkoła – wzniesiona w latach 1926 – 27. Obiekt wskazany do ochrony punktowej

  Sala wiejska – murowany obiekt z początku XX w., posadowiony na wschód od kościoła, wskazany do ochrony punktowej.

Zagrożenia krajobrazu kulturowego

 • w obrębie dawnych zagród doszło do poważnych ubytków historycznej zabudowy – głównie gospodarczej

 • zabudowa wiejska (w tym nierolnicza) podlega również procesowi dewoloryzacji w zakresie nowej kompozycji elewacji; powstają nowe obiekty kubaturowe, najczęściej nie nawiązujące do tradycyjnych wzorów zabudowy wiejskiej.

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-las
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina
STMiG 2017 - BANER
STMiG 2017 - Makroregion - BANER

 

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

baner dol strony - szkola zukowo

Trwa budowa szkoły w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Droga gminna w Tokarach

28.09.2016

14:06

Marcin

baner dol strony - droga Tokary

W Tokarach przebudowano drogę gminną. Prace dofinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Mieszkania w Boleszewie

27.09.2016

14:47

Marcin

Boleszewo-mieszkanie

W wyniku adaptacji części budynku byłej szkoły w Boleszewie powstały 4 nowe mieszkania, które weszły do zasobu mieszkaniowego naszej gminy.

czytaj więcej »

Plac zabaw w Gwiazdowie

10.03.2016

14:23

Agnieszka

inwestycje2015-plac zabaw w gwiazdowie

Wybudowano zestaw zabawowy z 3 wieżami, zjeżdżalniami, drabinkami, ścianką wspinaczkową i pajęczyną, zamontowano huśtawki i bujaki, rurę strażacką oraz karuzelę na placu zabaw w Gwiazdowie. Teren ogrodzono i wzbogacono o tablicę regulaminową, ławki i kosze na śmieci.

czytaj więcej »

Droga powiatowa we Wrześnicy

10.03.2016

14:17

Agnieszka

inwestycje-droga wrzesnica

Powiat Sławieński w partnerstwie z Gminą Sławno wykonał przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wrześnica. Zadanie sfinansowano z budżetów obu jednostek, środków Województwa Zachodniopomorskiego i Unii Europejskiej. Koszt przebudowy ponad 1,4 km drogi to prawie 946 tys. zł.

czytaj więcej »

Wiaty przystankowe

08.03.2016

13:35

Agnieszka

baner dol strony - wiaty przystankowe

Wybudowano wiaty przystankowe i miejsca dla podróżnych m. in. w Sławsku, Gwiazdowie, a ostatnio w.Kwasowie i we Wrześnicy.

czytaj więcej »

Droga w Warszkowie

08.03.2016

13:21

Agnieszka

inwestycje-Warszkowo - schetynowka II

Przebudowano kolejny, 900 metrowy odcinek drogi gminnej w Warszkowie. Na realizację inwestycji uzyskano blisko 590 tys. zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”.

czytaj więcej »

Mieszkania we Wrześnicy

08.03.2016

13:19

Agnieszka

inwestycje-mieszkania-wrzesnica

Zaadoptowano pomieszczenia po byłej przychodni lekarskiej we Wrześnicy na mieszkania komunalne.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2017

TREŚĆ