herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Rekrutacja

01.02.2023

15:21

Agnieszka

REKRUTACJA

 

czytaj więcej »

Dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych

26.09.2022

14:16

Agnieszka

termo

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu pn. „Termomodernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na terenie gminy Sławno”. 

czytaj więcej »

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Boleszewo

24.05.200608:16

Sołtys: Marzena Krajewska

Boleszewo (niem. Rotzenhagen)

 • Liczba mieszkańców - 455

 • Powierzchnia - 1194 ha

 Lokalizacja

Boleszewo jest dużą wsią sołecką położoną na zachodnim krańcu gminy, oddaloną od Sławna o około 6 km. Sąsiednie miejscowości to: Słowino (gm. Darłowo), Stary Jarosław (gm. Darłowo). Ta najdłuższa w gminie wieś (około 9,5km) położona jest na równinnym, bezleśnym terenie. Na północ od wsi (przebieg równoleżnikowy) przepływa Moszczenica.

Historia

Pierwsza wzmianka o Boleszewie pojawia się w 1575r., kiedy książę Jan Fryderyk potwierdza Cesarzowi Paulowi, Joachimowi i Hansowi Natzmer ich posiadłość, powołując sie na dokument z 1512r. Potwierdzający von Natzmerom własność w Boleszewie. Na podstawie tych dokumentów można stwierdzić, że wieś miała metrykę średniowieczną:powstała w okresie kolonizacji niemieckiej około 1330r. Świadczy o tym pośrednio charakterystyczny układ przestrzenny w formie rozległej rzędówki. Być może w tym okresie powstał także kościół; zastąpiony około 1500r. budową ryglową (zachowano gotycką, ceglastą wierzę). Patronat nad kościołem sprawowali właściciele majątku. Od czasów reformacji do 1945r. ta protestancka świątynia podlegała parafii w Rzyszczewie, dlatego we wsi nie było gospodarstwa parafialnego.

W 1915r. ryglowy kościół zastąpiono ceglanym o podobnej bryle, zachowano historyczne wyposażenie z XIV, XV i XVI w. W latach 1926 – 27 wybudowano nową szkołę, wraz z placem sportowym, zabudowaniami gospodarczymi; do szkoły uczęszczało 70 dzieci. W 1939r. zgodnie ze spisem Boleszewo było miejscowością typowo rolniczą (bardzo dobre ziemie I,II,III klasy): 61 gospodarzy, 19 robotników rolnych, 3 robotników leśnych, 8 rzemieślników, 2 nauczycieli, funkcjonowała gospoda.

We wsi funkcjonował punkt pocztowy, sklep, przedstawicielstwo Raiffeisenbank, działały dwa młyny (kaszarnia na terenie dzisiejszych Łanów) i wiatrak, piekarnia. Boleszewo miało swój samorząd gminny. We wsi działały związki: sportowy, weteranów, pomocy w szkodach pożarowych.

  Historyczna forma wsi

 • pierwotnie – wydłużona rzędówka

Średniowieczna metryka wsi, łanowy układ pól, warunki topograficzne i rozmieszczenie zagród po jednej stronie drogi potwierdzają pierwotny układ rzędowy.

 • Koniec XIX w., lata 30 XX w. - wydłużona rzędówka z majątkami i kolonią

Zabudowa rozmieszczona po północnej stronie drogi, po tej stronie znajdowały się także pastwiska i łąki dochodzące do brzegu Moszczenicy. Po południowej stronie drogi rozciągały się pola uprawne z czytelną siecią dróg dojazdowych.

Niewątpliwie jednym z najważniejszych komponentów układu przestrzennego był kościół wraz z otaczającą go nekropolią, będący zarazem jego dominantą historyczną i wysokościową.

W 1878r. Boleszewo przecięła (z NW na NS) linia kolejowa Sławno – Darłowo.

HISTORYCZNE ELEMENTY FUNKCJONALNE WSI

 • Kościół, cmentarze

  Kościół – zlokalizowany w środkowej części wsi, po północnej stronie drogi. Odnotowany na historycznym materiale kartograficznym.

  Cmentarz – na historycznej działce kościelnej, odnotowany na historycznych mapach.

 • Zieleń komponowana

 Parki dworskie – przy niewielkiej skali folwarków trudno mówić o parkach, były to raczej ogrody (oznaczone na historycznych mapach).

 • Przemysł, technika

  Wiatrak – wzniesiony w 1901r., zlokalizowanym po północnej stronie drogi

  Kaszarnia – zlokalizowana w jednym z gospodarstw Łanów.

  Stacja kolejowa – przecinająca wieś w części środkowej, na mapie z końca XIX w. zaznaczony jest jedynie przystanek w Boleszewie, w latach 30 XX w. jest to juz dworzec dwoma peronami.

 • Obiekty użyteczności publicznej

  Szkoła – wzniesiona w latach 1926-27, po południowej stronie drogi (naprzeciwko kościoła).

  Poczta – brak dokładniejszych informacji.

  Gospoda – potwierdzona w materiałach pisanych, powstała w budynku starej szkoły.

  Sala wiejska – Dobudowana do gospody. Widoczna na mapie z lat 30 XX w.

  Plac sportowy – Na północ od przejazdu kolejowego.

 

Wieś współczesna – układ przestrzenny

 

 • wydłużona rzędówka – z wybudowaniami kolonijnymi i częściowo zatartymi zespołami folwarcznymi

  Najważniejszym komponentem układu, pełniącym rolę dominaty historyczno – wysokościowej pozostaje XIV/XV – wieczny (przebudowany w 1915r) kościół zlokalizowany wraz z historyczną nekropolią w centralnej części wsi (na poł. – zach. od przejazdu kolejowego) wpisany do rejestru zbytków i wraz z cmentarzem objęty strefą "A" ochrony konserwatorskiej. Kościół oraz zlokalizowany po drugiej stronie drogi kompleks szkolny – stanowią rodzaj centrum układu ruralistycznego Boleszewa

Elementy funkcjonalne współczesnej wsi

 • Kościół, cmentarz

  Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego – zlokalizowany w centralnej części wsi. Jest to obiekt kilkufazowy. Pierwszy obiekt został wzniesiony przypuszczalnie na przełomie XIV/XV w. wraz z wieżą około 1500 r. Na jego miejscu posadowiono nową świątynię ryglową, która przetrwała do 1915 r. Wtedy to na obrysie wcześniejszego pobudowano nowy kościół. Obiekt wpisany do rejestru zabytków.

  Cmentarz przykościelny – teren splanowany (jeden nagrobek z 1908 r.) zachowane 3 pomnikowe dęby. Objęty wraz z kościołem strefą "A" ochrony konserwatorskiej.

 • Przemysł, technika

  Stacja kolejowa – parterowy obiekt poza zainteresowaniem konserwatorskim

 • Obiekty użyteczności publicznej

  Szkoła – wzniesiona w latach 1926 – 27. Obiekt wskazany do ochrony punktowej

  Sala wiejska – murowany obiekt z początku XX w., posadowiony na wschód od kościoła, wskazany do ochrony punktowej.

Zagrożenia krajobrazu kulturowego

 • w obrębie dawnych zagród doszło do poważnych ubytków historycznej zabudowy – głównie gospodarczej

 • zabudowa wiejska (w tym nierolnicza) podlega również procesowi dewoloryzacji w zakresie nowej kompozycji elewacji; powstają nowe obiekty kubaturowe, najczęściej nie nawiązujące do tradycyjnych wzorów zabudowy wiejskiej.

smog-www
door-to-door
CEEB
efektywnosc
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ