herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Rekrutacja

01.02.2023

15:21

Agnieszka

REKRUTACJA

 

czytaj więcej »

Dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych

26.09.2022

14:16

Agnieszka

termo

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu pn. „Termomodernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na terenie gminy Sławno”. 

czytaj więcej »

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Bobrowiczki

22.05.200612:54

Sołtys: Robert Konat

 Bobrowiczki (niem. Neu Beversdorf)

 • Liczba ludności - 426
 • Powierzchnia - 585 ha

LOKALIZACJA

Bobrowiczki to nieduża wieś sołecka położona w południowo-zachodniej części gminy, w odległości około 3 km od Sławna. Sąsiednie miejscowości to: Bobrowice, Pomiłowo, Kwasowo. Wieś leży na zachód od drogi nr 207 z Polanowa do Sławna, skomunikowana z drogą E-28.


HISTORIA

Bobrowiczki powstały na początku XIX w, w wyniku reform agralnych Steina-Hardenberba, na części terenów dawnego majątku Sławna. Przypuszczalnie zasiedlenie nastąpiło w 1834r. Główną część Bobrowiczek stanowiło ulicowe rozplanowanie na południe od drogi w stronę Sławna. Była to wieś chłopska z przeważającą liczbą gospodarstw pełno i średniorolnych: 33 między 10, a 20 ha; 30 między 5, a 10 ha; 17 gospodarstw miało areał tylko 5 ha.

Około 1930r. zarząd majątku Kwasowo sprzedał 320 ha gruntów przy granicy z Bobrowiczkami, które nabyli miejscowi gospodarze. W okresie międzywojennym wieś liczyła 400 mieszkańców i określana była jako bauerska i robotnicza ( co wynikało niejako z położenia na przedmieściach Sławna. Dominowała hodowla bydła mlecznego i tucz trzody.

Rekonstruowana lista mieszkańców podaje młynarza, 2 krawców, ogrodnika, kowala, dearza, stolarzy, murarzy. We wsi funkcjonowała także szkoła (przy szosie) wybudowana na krótko przed I wojną światową.

Po zakończeniu II wojny światowej wieś zasiedlili rolnicy indywidualni z różnych regionów Polski.

Obecnie część wsi (przy głównej drodze do Sławna) zatraciła rolniczy charakter z uwagi na bliskość dużego ośrodka miejskiego.

  HISTORYCZNA FORMA WSI

 • pierwotny – układ dwuosiowy z wybudowaniami kolonijnymi

 • k. XIXw. l. 30 XX – układ dwuosiowy z wybdowaniami kolonijnym

Materiał kartograficzny z k. XIX w. Dokumentuje Bobrowiczki – właściwie – jako dwa odrębne układu ruralistyczne.

Główny - położony na południe od szosy do Sławna, w typie krótkiej, zwartej szeregówki rozplanowanej na osi NW – SE; z zabudową zagrodową rozmieszczoną symetrycznie po obu stronach drogi wiejskiej. Układ ulicowy, z zabudową rozplanowaną niesymetrycznie po obu stronach drogi do Sławna na osi drogi SW – NE.

Trzeci komponent układu przestrzennego stanowiły wybudowania typu kolonijnego rozmieszczone w układzie południkowym.

Materiał kartograficzny z lat 30 XX w. Potwierdza układ przestrzenny Bobrowiczek analogiczny do XIX – wiecznego zmiany dotyczą jedynie zagęszczenia zabudowy w pierzei północnej układu ulicowego (NS – SW)


ZABUDOWA

 • k. XIX, l. 30 XX – chłopska (zagrodowa)

  W obrębie głównej części wsi (w typie zwartej szeregówki) pełnorolne zagrody 3-4-budynkowe w formie czworoboków lub podków. Obiekty mieszkalne, lokowane w sposób zróżnicowany (materiał kartograficzny nie pozwala na dokładniejszą analizę). Zabudowa rozmieszczona dość ciasno, na działkach siedliskowych o zbliżonej skali.

  Podobny typ zagród występuje wzdłuż układu ulicowego rozplanowanego przy drodze w kierunku Sławna. Zagrody w pierzei północnej zlokalizowane z znacznym oddaleniu od drogi (także 3 – 4 – budynkowe).

  Materiał kartograficzny z l. 30 XX w. dokumentuje zagęszczenie zabudowy zagroowej (głównie 3 – budynkowej) po północnej stronie drogi do Sławna.


  ELEMENTY FUNKCJNALE WSI

 • cmentarze

  Cmentarz wiejski – zlokalizowany w obrębie układu ulicowego Bobrowiczek, na południe od zabudowy pierzei wschodniej. Udokumentowany na historycznym materiale kartograficznym

 • Przemysł, technika

  wiatrak – zlokalzowany po południowej stronie drogi do Sławna. Historyczny materiał kartgraficzny potwierdza również istnienie zagrody młyńskiej.

 • Obiekty użyteczności publicznej

  szkoła – wymieniona w materiałach pisanych, zlokalizowana prze drodze do Sławna.

UKŁAD PRZESTRZENNY WSI WSPÓŁCZESNEJ

 • osiowy – dwuosiowy, z wybudowaniami kolonjnymi

  Współczesne Bobrowiczki to w dalszym ciągu dwa odrębne układy ruralistyczne. Główny – położony na południe od szosy do Sławna, w typie krótkiej, zwartej szeregówki z zabudową zagroową rozmieszczoną symetrycznie po ob stronach drogi wiejskiej. Układ ulicowy, rozplanowany po obu stronach drogi do Sławna. Z uwagi na bliskość dużego ośrodka miejskiego jakim jest Sławno, wzdłuż drogi stanowiącej jednocześnie oś kompozycji układu powstają nowe obiekty kubaturowe (głównie mieszkalne)

  Trzeci komponent układu przestrzennego stanowiły wybudowania typu kolonijnego rozmieszczone w układzie południkowym (na północ od głównej drogi do Sławna.

  Sieć drożna dobrze rozwinięta, analogicznie do historycznej.


ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

 • Stopień dewaloryzacji poszczególnych komponentów układu przestrzennego Bobrowiczek jest znacznie zróżnicowany.

 • Wzdłuż układu ulicowego powstaje nowa zabudowa mieszkalna, jest to już właściwie przedmieście Sławna. Historyczna zabudowa zagrodowa uległa w większości destrukcji lub dewaloryzacji.

smog-www
door-to-door
CEEB
efektywnosc
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ