herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Koperta Życia

15.11.2017

15:20

Agnieszka

koperta zycia1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przystąpił do realizacji akcji „Koperta Życia”.

czytaj więcej »

Odbiór odpadów

07.11.2017

11:07

Agnieszka

zbiorka

Przypominamy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w dniu 29 listopada 2017 r.

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

01.02.2017

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Rodzina 500+ w naszej gminie

25.02.2016

10:31

Agnieszka

naglowek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie informuje, że od dnia 01 kwietnia 2016 roku będzie prowadził nabór wniosków w ramach programu „Rodzina 500+”.

czytaj więcej »

Bezpłatne porady prawne

04.01.2016

00:01

Agnieszka

porady prawne

Powiat Sławieński realizuje od dnia 4 stycznia 2016 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

czytaj więcej »

Bobrowiczki

22.05.200612:54

Sołtys: Ostrowski Jarosław

 Bobrowiczki (niem. Neu Beversdorf)

 • Liczba ludności - 426
 • Powierzchnia - 585 ha

LOKALIZACJA

Bobrowiczki to nieduża wieś sołecka położona w południowo-zachodniej części gminy, w odległości około 3 km od Sławna. Sąsiednie miejscowości to: Bobrowice, Pomiłowo, Kwasowo. Wieś leży na zachód od drogi nr 207 z Polanowa do Sławna, skomunikowana z drogą E-28.


HISTORIA

Bobrowiczki powstały na początku XIX w, w wyniku reform agralnych Steina-Hardenberba, na części terenów dawnego majątku Sławna. Przypuszczalnie zasiedlenie nastąpiło w 1834r. Główną część Bobrowiczek stanowiło ulicowe rozplanowanie na południe od drogi w stronę Sławna. Była to wieś chłopska z przeważającą liczbą gospodarstw pełno i średniorolnych: 33 między 10, a 20 ha; 30 między 5, a 10 ha; 17 gospodarstw miało areał tylko 5 ha.

Około 1930r. zarząd majątku Kwasowo sprzedał 320 ha gruntów przy granicy z Bobrowiczkami, które nabyli miejscowi gospodarze. W okresie międzywojennym wieś liczyła 400 mieszkańców i określana była jako bauerska i robotnicza ( co wynikało niejako z położenia na przedmieściach Sławna. Dominowała hodowla bydła mlecznego i tucz trzody.

Rekonstruowana lista mieszkańców podaje młynarza, 2 krawców, ogrodnika, kowala, dearza, stolarzy, murarzy. We wsi funkcjonowała także szkoła (przy szosie) wybudowana na krótko przed I wojną światową.

Po zakończeniu II wojny światowej wieś zasiedlili rolnicy indywidualni z różnych regionów Polski.

Obecnie część wsi (przy głównej drodze do Sławna) zatraciła rolniczy charakter z uwagi na bliskość dużego ośrodka miejskiego.

  HISTORYCZNA FORMA WSI

 • pierwotny – układ dwuosiowy z wybudowaniami kolonijnymi

 • k. XIXw. l. 30 XX – układ dwuosiowy z wybdowaniami kolonijnym

Materiał kartograficzny z k. XIX w. Dokumentuje Bobrowiczki – właściwie – jako dwa odrębne układu ruralistyczne.

Główny - położony na południe od szosy do Sławna, w typie krótkiej, zwartej szeregówki rozplanowanej na osi NW – SE; z zabudową zagrodową rozmieszczoną symetrycznie po obu stronach drogi wiejskiej. Układ ulicowy, z zabudową rozplanowaną niesymetrycznie po obu stronach drogi do Sławna na osi drogi SW – NE.

Trzeci komponent układu przestrzennego stanowiły wybudowania typu kolonijnego rozmieszczone w układzie południkowym.

Materiał kartograficzny z lat 30 XX w. Potwierdza układ przestrzenny Bobrowiczek analogiczny do XIX – wiecznego zmiany dotyczą jedynie zagęszczenia zabudowy w pierzei północnej układu ulicowego (NS – SW)


ZABUDOWA

 • k. XIX, l. 30 XX – chłopska (zagrodowa)

  W obrębie głównej części wsi (w typie zwartej szeregówki) pełnorolne zagrody 3-4-budynkowe w formie czworoboków lub podków. Obiekty mieszkalne, lokowane w sposób zróżnicowany (materiał kartograficzny nie pozwala na dokładniejszą analizę). Zabudowa rozmieszczona dość ciasno, na działkach siedliskowych o zbliżonej skali.

  Podobny typ zagród występuje wzdłuż układu ulicowego rozplanowanego przy drodze w kierunku Sławna. Zagrody w pierzei północnej zlokalizowane z znacznym oddaleniu od drogi (także 3 – 4 – budynkowe).

  Materiał kartograficzny z l. 30 XX w. dokumentuje zagęszczenie zabudowy zagroowej (głównie 3 – budynkowej) po północnej stronie drogi do Sławna.


  ELEMENTY FUNKCJNALE WSI

 • cmentarze

  Cmentarz wiejski – zlokalizowany w obrębie układu ulicowego Bobrowiczek, na południe od zabudowy pierzei wschodniej. Udokumentowany na historycznym materiale kartograficznym

 • Przemysł, technika

  wiatrak – zlokalzowany po południowej stronie drogi do Sławna. Historyczny materiał kartgraficzny potwierdza również istnienie zagrody młyńskiej.

 • Obiekty użyteczności publicznej

  szkoła – wymieniona w materiałach pisanych, zlokalizowana prze drodze do Sławna.

UKŁAD PRZESTRZENNY WSI WSPÓŁCZESNEJ

 • osiowy – dwuosiowy, z wybudowaniami kolonjnymi

  Współczesne Bobrowiczki to w dalszym ciągu dwa odrębne układy ruralistyczne. Główny – położony na południe od szosy do Sławna, w typie krótkiej, zwartej szeregówki z zabudową zagroową rozmieszczoną symetrycznie po ob stronach drogi wiejskiej. Układ ulicowy, rozplanowany po obu stronach drogi do Sławna. Z uwagi na bliskość dużego ośrodka miejskiego jakim jest Sławno, wzdłuż drogi stanowiącej jednocześnie oś kompozycji układu powstają nowe obiekty kubaturowe (głównie mieszkalne)

  Trzeci komponent układu przestrzennego stanowiły wybudowania typu kolonijnego rozmieszczone w układzie południkowym (na północ od głównej drogi do Sławna.

  Sieć drożna dobrze rozwinięta, analogicznie do historycznej.


ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

 • Stopień dewaloryzacji poszczególnych komponentów układu przestrzennego Bobrowiczek jest znacznie zróżnicowany.

 • Wzdłuż układu ulicowego powstaje nowa zabudowa mieszkalna, jest to już właściwie przedmieście Sławna. Historyczna zabudowa zagrodowa uległa w większości destrukcji lub dewaloryzacji.

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-las
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina
STMiG 2017 - BANER
STMiG 2017 - Makroregion - BANER

 

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

baner dol strony - szkola zukowo

Trwa budowa szkoły w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Droga gminna w Tokarach

28.09.2016

14:06

Marcin

baner dol strony - droga Tokary

W Tokarach przebudowano drogę gminną. Prace dofinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Mieszkania w Boleszewie

27.09.2016

14:47

Marcin

Boleszewo-mieszkanie

W wyniku adaptacji części budynku byłej szkoły w Boleszewie powstały 4 nowe mieszkania, które weszły do zasobu mieszkaniowego naszej gminy.

czytaj więcej »

Plac zabaw w Gwiazdowie

10.03.2016

14:23

Agnieszka

inwestycje2015-plac zabaw w gwiazdowie

Wybudowano zestaw zabawowy z 3 wieżami, zjeżdżalniami, drabinkami, ścianką wspinaczkową i pajęczyną, zamontowano huśtawki i bujaki, rurę strażacką oraz karuzelę na placu zabaw w Gwiazdowie. Teren ogrodzono i wzbogacono o tablicę regulaminową, ławki i kosze na śmieci.

czytaj więcej »

Droga powiatowa we Wrześnicy

10.03.2016

14:17

Agnieszka

inwestycje-droga wrzesnica

Powiat Sławieński w partnerstwie z Gminą Sławno wykonał przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wrześnica. Zadanie sfinansowano z budżetów obu jednostek, środków Województwa Zachodniopomorskiego i Unii Europejskiej. Koszt przebudowy ponad 1,4 km drogi to prawie 946 tys. zł.

czytaj więcej »

Wiaty przystankowe

08.03.2016

13:35

Agnieszka

baner dol strony - wiaty przystankowe

Wybudowano wiaty przystankowe i miejsca dla podróżnych m. in. w Sławsku, Gwiazdowie, a ostatnio w.Kwasowie i we Wrześnicy.

czytaj więcej »

Droga w Warszkowie

08.03.2016

13:21

Agnieszka

inwestycje-Warszkowo - schetynowka II

Przebudowano kolejny, 900 metrowy odcinek drogi gminnej w Warszkowie. Na realizację inwestycji uzyskano blisko 590 tys. zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”.

czytaj więcej »

Mieszkania we Wrześnicy

08.03.2016

13:19

Agnieszka

inwestycje-mieszkania-wrzesnica

Zaadoptowano pomieszczenia po byłej przychodni lekarskiej we Wrześnicy na mieszkania komunalne.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2017

TREŚĆ