herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*.

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Boleszewo

26.07.2021

15:14

Paweł

boleszewo

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

UWAGA
Z dniem 1 stycznia 2022 r. została zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.
W związku z powyższym od tego dnia wszelkie wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Sławno należy dokonywać w kasach Banku Spółdzielczego w Sławnie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sławno.


NAJWAŻNIEJSZE TELEFONY:

 • POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁAWNIE
  tel./fax: 59 810-73-11, tel. alarmowy (całodobowy): 694-493-769
 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE
  tel./fax: 59 810-03-00, tel. alarmowy (całodobowy) 538-446-559
 • SEKRETARIAT URZĘDU GMINY SŁAWNO
  tel. 59 810-75-26;  59 810-67-10, fax: 59 810-67-00, e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
 • GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
  tel. alarmowy (całodobowy): 607-205-122

APELUJEMY, by wszelkie sprawy urzędowe załatwiać na odległość - za pomocą dostępnych środków komunikacji (telefon, internet). 

 • SEKRETARIAT URZĘDU GMINY SŁAWNO
  tel. 59 810-75-26; 59 810-67-10
  fax: 59 810-67-00
  e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
  skrzynka ePUAP: /gminaslawno/skrytka
 • URZĄD STANU CYWILNEGO - tel. 59 810-00-20; 59 810-00-21
 • DOWODY OSOBISTE, MELDUNKI, EWIDENCJA LUDNOŚCI - tel. 59 810-67-15
 • ODPADY KOMUNALNE - tel. 59 810-67-04
 • PODATKI - tel. 59 810-67-13
 • CMENTARZE i OCHRONA ŚRODOWISKA - tel. 59 810-67-03
 • MIENIE KOMUNALNE - tel. 59 810-67-01

Dziś ruszył drugi nabór do Działaj Lokalnie 2020

03.08.2020

12:41

Agnieszka

DCWDarłowskie Centrum Wolontariatu jako Ośrodek Działaj Lokalnie zaprasza do udziału w II naborze kolejnej edycji programu Działaj Lokalnie 2020. To już dwunasta edycja programu, który wspiera aktywność obywatelską, promującą m.in. zaangażowanie społeczne, gotowość do podejmowania wyzwań, dzielenia się zasobami. Ta edycja różni się od wszystkich poprzednich. Tym razem wskazano nowy cel – walkę z epidemią i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom.

czytaj więcej »

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta

29.07.2020

13:16

Agnieszka

absolutorium3Podczas Sesji Rady Gminy Sławno, która odbyła się 24 lipca 2020 r. radni podczas głosowania udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Sławno z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Głosowanie odbyło się po debacie nad Raportem o stanie Gminy Sławno za 2019 r. oraz udzieleniu Wójtowi Gminy Sławna wotum zaufania oraz zatwierdzeniu sprawozdania i przedstawieniu stosownych uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

czytaj więcej »

Już działa Rejestr Danych Kontaktowych

27.07.2020

15:46

Agnieszka

Rejestr Danych kontaktowychW grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+).

czytaj więcej »

Szukamy informatyka

27.07.2020

10:58

Agnieszka

PRACA - INFORMATYKUrząd Gminy Sławno

poszukuje kandydata

na wolne stanowisko urzędnicze
INFORMATYK URZĘDU

czytaj więcej »

Kondolencje...

20.07.2020

22:00

Agnieszka

kondolencje

XXVI Sesja Rady Gminy Sławno

16.07.2020

19:04

Krzysztof

Sesja__Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Sławno, która odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 roku o godz. 10:00 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Sławnie.

ZAWIADOMIENIE - do pobrania

Przypominamy, że ze względu na stan epidemii, osoby chcące wziąć udział w sesji Rady Gminy Sławno zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa maseczkami ochronnymi.

Ogłoszenie Zakładu Usług Wodnych Sp. z o. o.

16.07.2020

15:19

Krzysztof

informacjaZakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Słupsku informuje mieszkańców miejscowości: Gwiazdowo, Janiewice, Brzeście, Łętowo i Żukowo, że w dniu 17. 07. 2020 r. (piątek) w godzinach od 8:00 - 15:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w związku z prowadzonymi pracami na hydroforni w miejscowości Gwiazdowo. Prosimy o zabezpieczenie zapasów wody. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE - do pobrania

Debata nad Raportem o stanie Gminy Sławno za 2019 rok

15.07.2020

14:24

Krzysztof

Zawiadomienia Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy - Raport o stanie Gminy za poprzedni rok. W bieżącym roku, ze względu na stan epidemii, termin został przesunięty o 60 dni.

czytaj więcej »

"Europa dla obywateli" online

30.06.2020

10:22

Agnieszka

Weuropa związku z trwającymi naborami wniosków Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" serdecznie zaprasza przedstawicieli samorządów, NGO oraz innych organizacji i instytucji nienastawionych na zysk działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury oraz edukacji na spotkania informacyjne na temat programu europejskiego "Europa dla obywateli" online.

czytaj więcej »

Nieruchomość do wydzierżawienia nad jeziorem Łętowskim

26.06.2020

16:29

Agnieszka

4

WÓJT GMINY SŁAWNO
zaprasza do składania ofert na dzierżawę
na okres sezonu letniego 2020 roku

tj. od dnia 7 lipca 2020 r. do dnia 7 września 2020 r.,
łącznie niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Sławno:

 • część działki Nr 501/3, położonej w obrębie geodezyjnym Łętowo, gm. Sławno o powierzchni 0,0137 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sławnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1E/00011109/2, z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową. Proponowana kwota czynszu dzierżawnego za jeden miesiąc dzierżawy nie może być mniejsza niż 274,00 zł netto.
 • część działki Nr 501/8, położonej w obrębie geodezyjnym Łętowo, gm. Sławno o powierzchni 0,0121 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sławnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1E/00011109/2, z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową. Proponowana kwota czynszu dzierżawnego za jeden miesiąc dzierżawy nie może być mniejsza niż 242,00 zł netto.
czytaj więcej »

Szukamy pracowników

24.06.2020

10:41

Agnieszka

sZUKAMY PRACOWNIKOW(1)Urząd Gminy Sławno
poszukuje kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze:

- ds. nieruchomości

- ds. inwestycji

- ds. księgowości podatkowej

czytaj więcej »

Program „Sportowe Wakacje +”

22.06.2020

10:25

Agnieszka

729x308Do 5 lipca 2020 r. organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dotacje w ramach programu „Sportowe Wakacje+” na zadania takie jak:
1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
2. Wspieranie organizacji turniejów sportowych.
3. Wspieranie organizacji eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
4. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych:
- na poziomie ogólnopolskim;
- na poziomie lokalnym.
 

czytaj więcej »

Praca dla nauczyciela historii

19.06.2020

07:17

Agnieszka

pracaDyrektor Szkoły Podstawowej
im. gen. A. E. Fieldorfa ps. ,,Nil” w Bobrowicach
zatrudni
nauczyciela historii (7 godz.).

czytaj więcej »

Bezpłatna aplikacja eDO App

18.06.2020

11:25

Agnieszka

dlon-z-telefonemBezpłatna aplikacja eDO App pozwala zdalnie, bez wychodzenia z domu, potwierdzić swoją tożsamość.By z niej skorzystać, potrzebujesz jedynie smartfona (z anteną NFC i dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu). Dzięki aplikacji eDO App możesz:
- potwierdzić swoją tożsamość,
- założyć Profil Zaufany i kontaktować się bez wychodzenia z domu ze wszystkimi urzędami administracji publicznej,
- złożyć swój podpis – dokładnie tak jak tradycyjny – w internecie,
- zmienić lub odblokować kod PIN do e-dowodu,
- podpisać wniosek o wydanie karty tachografowej w serwisie info-car.

czytaj więcej »

Praca w świetlicy

17.06.2020

11:38

Agnieszka

praca-czekaKierownik Świetlicy Środowiskowej Gminy Sławno
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO
w miejscowości Kwasowo

(5/8 etatu)

czytaj więcej »

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

15.06.2020

15:59

Agnieszka

ZawiadomienieW dniu 19 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 55 Urzędu Gminy Sławno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Polityki Społecznej

09.06.2020

12:54

Agnieszka

ZawiadomienieW dniu 17 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej nr 55 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Wybory prezydenckie

05.06.2020

07:46

Agnieszka

WYBORYInformujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze:
- Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców — usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;
- Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
Usługi te dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/przed-wyborami--dopisz-sie-do-spisu-wpisz-do-rejestru (po skorzystaniu z wizardu można przejść do wybranej usługi).

czytaj więcej »

Agro-Eko-Turystyczne Zielone Lato 2020

03.06.2020

13:24

Agnieszka

Zielone LatoTak jak i w latach poprzednich Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach ogłasza Konkurs pn. Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato" 2020. Zgłoszenia można składac do 18 czerwca 2020 r., a jego rozstrzygnięcie nastąpi 13 września br.

 

czytaj więcej »
1...8910111213141516...280

LINKI1-korona
door-to-door
CEEB
LINKI1
GAZYFIKACJA
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
smog-www
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

PAJACYKI

ekoludki

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2020

TREŚĆ