herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Boleszewo

05.01.2022

15:14

Paweł

boleszewo

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*.

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

 

solidarni

 

UWAGA
Z dniem 1 marca 2022 r. Urząd Gminy Sławno zmienił SIEDZIBĘ

Adres urzędu to:
Urząd Gminy Sławno
ul. I Pułku Ułanów 11
76-100 Sławno

Bez zmian pozostał numer telefonu do sekretariatu urzędu - tel. 59 810-75-26, adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaslawno.pl oraz skrzynka ePUAP: /gminaslawno/skrytka.

numery

>>> KLIKNIJ I ZOBACZ WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW W URZĘDZIE GMINY SŁAWNO <<<


 WAŻNE TELEFONY:

 • POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁAWNIE
  tel./fax: 59 810-73-11, tel. alarmowy (całodobowy): 694-493-769
 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE
  tel./fax: 59 810-03-00, tel. alarmowy (całodobowy) 538-446-559
 • SEKRETARIAT URZĘDU GMINY SŁAWNO
  tel. 59 810-75-26; e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
 • GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
  tel. alarmowy (całodobowy): 607-205-122

UWAGA HODOWCY PSZCZÓŁ!!!

22.06.2012

11:36

Mariusz

Rozporządzenie nr 1/Z/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sławnie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu sławieńskiego z dnia 14 czerwca 2012.

Plik do pobrania: kliknij tutaj

Dni Pola i Doradztwa Rolniczego

11.06.2012

08:49

Mariusz

Dzień Pola i Doradztwa Rolniczego w Białogardzie


Wydział Rolnictwa i Rybactwa Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego informuje, że w dniu 21 czerwca 2012 r. o godz. 900 w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Białogardzie, ul. Kisielice Duże 28 odbędzie się Dzień Pola i Doradztwa Rolniczego.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Białogardzie wspólnie z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach od szeregu już lat organizuje i koordynuje Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze. System ten z powodzeniem funkcjonuje w najważniejszych gatunkach rolniczych przyczyniając się do popularyzacji obiektywnej informacji o najbardziej wartościowych odmianach oraz efektywnego wykorzystania postępu biologicznego w praktyce. Podobnie jak w latach poprzednich głównym celem tej branżowej imprezy szkoleniowo - pokazowej jest dostarczenie pełnej informacji o odmianach roślin uprawnych, nowych technologiach w uprawie i ochronie roślin, postępie technicznym, biologicznym i ekonomicznym w produkcji rolniczej, a także ochronie środowiska.
Spotkania te służą również nawiązaniu kontaktów i wymianie doświadczeń między rolnikami, liderami wiejskimi, samorządami i firmami pracującymi na rzecz rolnictwa, przyczyniają się również do integracji tego środowiska. Spotkania te cieszą się dużym uznaniem wśród rolników i przedsiębiorców, którzy chętnie biorą w nich udział. W roku bieżącym wiodącym tematem imprezy będzie energia odnawialna - w tym pozyskiwana z surowców rolniczych.
W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z programem badań porejestrowych realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Mamy nadzieję, że spotkanie to będzie również okazją do wzajemnego zapoznania się oraz wymiany opinii i poglądów wszystkich osób związanych z rolnictwem.
 

czytaj więcej »

Ogłoszenie - Zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt

04.05.2012

09:55

Anna

Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich,

w związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP informuję, co następuje: Zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie został zniesiony i nie przewiduje się jego odwołania. Nadal obowiązuje bezwględny zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

czytaj więcej »

Zaproszenie - szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa

17.04.2012

13:47

Anna

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „ZMIANA ROLI – szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa” Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. – realizator projektu, zwraca się z prośbą o poinformowanie mieszkańców Państwa gminy o potencjalnych możliwościach i korzyściach wynikających z udziału w tym przedsięwzięciu

czytaj więcej »

UWAGA ROLNICY! PRZYPOMINAMY! SZKODY

30.03.2012

11:33

Mariusz

UWAGA ROLNICY! PRZYPOMINAMY! SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS

Producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z pomocy są zobowiązani do złożenia do właściwego ze względu na siedzibę lub adres zamieszkania OT ARR wniosku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca. Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić właściwy Oddział Terenowy ARR o planowanych czynnościach w formie pisemnej, przekazanej za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej. Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym, w okresie 3 lat łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl, w zakładce „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r." Infolinia ARR 22 661 72 72.
 

X edycja Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

30.01.2012

09:34

Anna

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje konkurs w kategorii podmiotów prowadzących indywidualną działalność rolniczą. Rozpoczęła się jubileuszowa X edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Honorowy patronat nad Konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a patronat medialny: dwutygodnik AGRO SERWIS, miesięcznik AGROmechanika, tygodnik "Zielony Sztandar" oraz telewizja interaktywna AGRO NEWs com.pl

 

 

 

 

czytaj więcej »

IV edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

30.01.2012

08:48

Anna

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza IV edycję konkursu. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

czytaj więcej »

Ogłoszenie - Akcyza

25.01.2012

12:10

Mariusz

UWAGA! Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT
• w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

• w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 

Szkolenie uprawniające do wykonywania zabiegów ochrony roślin

16.01.2012

10:03

Mariusz

OGŁOSZENIE

Terenowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Darłowie informuje, że w dniu 15-16 luty 2012, odbędzie się szkolenie uprawniające do wykonywania zabiegów ochrony roślin sprzętem naziemnym (opryskiwaczami). Koszt szkolenia wynosi 180 zł. Liczba miejsc jest ograniczona. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr. tel. 94 – 314 – 00 – 00


Obowiązek posiadania aktualnego szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, reguluje Art. 74. Ustawy o Ochronie Roślin z dnia 18 grudnia 2003r.

Zapraszamy
 

Zaproszenie do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla rolników

08.08.2011

13:40

Wojciech

Firma ATC s.c. zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna”.
Z oferty mogą skorzystać osoby ubezpieczone w KRUS (rolnik lub domownik), posiadające prawo jazdy kat. B i mieszkające na terenie woj. zachodniopomorskiego. Szczególnie mile widziane będą kobiety.
Uczestnicy poza bezpłatnym kursem otrzymają materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia teoretyczne do Świdwina lub kosztów zakwaterowania, pokrycie kosztów badań lekarskich oraz opłaty egzaminacyjnej, a także ewentualnej poprawki dla określonej liczby osób.
O uczestnictwie w projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych oraz kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Projektu „Nowy kierunek-nowe życie” ul. 1-go Maja 24/108, 78-300 Świdwin (biuro czynne w godz. 8.00-16.00), tel. 531 072 272, e-mail: p.kropka@atcgrupa.pl

II Wystawa Rolno-Rybacka

22.07.2011

14:33

Daria

Urząd Gminy Sławno zaprasza w dniach 23-24 lipca na II Wystawę Rolno-Rybacką, która odbędzie się na Rynku przed Ratuszem w Darłowie. Celem wystawy jest promocja rybołówstwa, przetwórstwa i rybactwa bałtyckiego. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną mieszkańcom obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego alternatywne kierunki rozwoju, które umożliwiają generowanie dochodów z działalności pozarolniczej, takie jak: ziołolecznictwo, kowalstwo artystyczne, produkcja wyrobów z wikliny i z drewna oraz pieczywa. Podczas wystawy rolno-rybackiej, pracownicy OR KRUS w Koszalinie udzielać będą rolnikom informacji i fachowych porad. Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. (94) 34 46 126 (Magdalena Joda).

Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

04.07.2011

12:31

Wojciech

TERENOWY ZESPÓŁ DORADCÓW W SŁAWNIE
Z SIEDZIBĄ W DARŁOWIE
ZAPRASZA NA SZKOLENIE:


"Stosowanie środków ochrony roślin
przy użyciu opryskiwaczy".


Szkolenie odbędzie się w dniu:
05-06 lipca 2011r. w sali wykładowej
Terenowego Zespołu Doradców
w Darłowie, ul. O.D.Tynieckiego 2.
Rozpoczęcie szkolenia godz. 900


ZAINTERESOWANYCH ROLNIKÓW PROSIMY
O WCZEŚNIEJSZE POWIADOMIENIE TELEFONICZNE – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

NR TEL. 094 314 0000

Obwieszczenie w sprawie wyborów do ZIR

18.03.2011

11:05

Wojciech

  OBWIESZCZENIE KOMISJI OKRĘGOWEJ NR 5/SŁ W SŁAWNIE

Podaje do wiadomości członków izby rolniczej, że do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zostali zarejestrowani następujący kandydaci:

 • Józef Kozłowski
 • Ryszard Kozłowski
 • Danuta Myziak
 • Maria Podolska

Głosowanie odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2011r.
w godz. 800 do 1800
w Urzędzie Gminy Sławno, ul. M.C.Skłodowskiej 9

                                                                                                        OBWIESZCZENIE

Wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych

11.03.2011

13:33

Wojciech

Do dnia 14 marca 2011 roku, do godziny 2400 możliwe jest zgłaszanie kandydatów na członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej do Komisji Okregowych w celu zarejestrowania. Wszelkich niezbędnych informacji udziela Pan Karol Kruk.

Szczególowe informacje o zasadach wyborów do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej można uzyskać pod numeram telefonu (94) 346 05 14 oraz na stronie internetowej www.zir.pl

OTRZYMYWANIE DOPŁAT BEZPOSREDNICH ORAZ PŁATNOŚCI W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH W 2011 r.

07.03.2011

10:23

Wojciech

TERENOWY ZESPÓŁ DORADCÓW W SŁAWNIE Z/S W DARŁOWIE ZAPRASZA NA SZKOLENIE W ZAKRESIE:


OTRZYMYWANIA DOPŁAT BEZPOSREDNICH ORAZ PŁATNOŚCI W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH W 2011 r.


Szkolenie odbędzie się się 16 marca 2011 r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Żukowie.

Informujemy również o trwających zapisach na kurs chemizacyjny (koszt 180 zł). Dodatkowe informacje oraz zapisy na kurs chemizacyjny pod nr tel.: 94 314 00 00.
 

Płatności bezpośrednie i wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

07.03.2011

10:21

Wojciech

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH
TERENOWY ZESPÓŁ DORADCÓW W SŁAWNIE Z/Ś W DARŁOWIE

ZAPRASZA CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIU:

„Płatności bezpośrednie i wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania”

Szkolenie odbędzie się się 17 marca 2011 r. o godz. 10.00 w Sali Urzędu Miasta Sławno.

Zapraszamy również chętnych na szkolenie: „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym” (koszt 180 zł). Dodatkowe informacje oraz zapisy na kurs chemizacyjny pod nr tel.: 94 314 00 00.
 

Informacja

07.03.2011

10:12

Wojciech

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH
TERENOWY ZESPÓŁ DORADCÓW W SŁAWNIE Z/Ś W DARŁOWIE

INFORMUJE, ŻE OD DNIA
7 MARCA 2011 ROKU GMINNE BIURO DORADCÓW W SŁAWNIE
ZOSTAJE PRZENIESIONE DO URZĘDU GMINY SŁAWNO.

DORADCY PEŁNIĄ DYŻUR W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH:
PONIEDZIAŁEK – GODZ. 8.00-10.00
WTOREK – GODZ. 7.30-15.00
ŚRODA – GODZ. 7.30-10.00
CZWARTEK – GODZ. 7.30-10.00
PIĄTEK – GODZ. 7.30-10.00

ZAPRASZAMY
 

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

28.02.2011

13:02

Wojciech

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Henryk Smolarz, ogłosił regulamin IX konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w kategorii podmiotów prowadzących indywidualną działalność rolniczą. Do 15 marca 2011 r. Kasa przyjmuje od zainteresowanych zgłoszenia udziału w konkursie na formularzu załączonym do regulaminu, dostępnego w Placówkach Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS oraz na stronie internetowej
www.krus.gov.pl
 

Szkolenie rolników - "Programy rolnośrodowiskowe"

01.02.2011

13:45

Wojciech

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na szkolenie pt. "Programy rolnośrodowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem pakietu 2 - rolnictwo ekologiczne (sady ekologiczne)".

Szkolenie odbędzie się w dniu 3 lutego 2011 roku w sali wykładowej Inkubatora Przedsiębiorczości w Sławnie, ul. Chełmońskiego 30. Rozpoczęcie szkolenia godz. 1000.

Szkolenia ZODR

24.01.2011

13:27

Wojciech

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Oddział w Koszalinie uprzejmie informuje, że w roku 2011 zaplanowaliśmy przeprowadzenie szkoleń (na które już przyjmujemy zapisy) skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich i miast. Każde ze szkoleń kończy się egzaminem, po którym uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji.

 

czytaj więcej »
123456789...10

pomoc dla Ukrainy
door-to-door
CEEB
LINKI1
GAZYFIKACJA
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
smog-www
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

PAJACYKI

ekoludki

sp_bobrowice
sp_slawsko
sp_warszkowo
sp_wrzesnica
sp_zukowo

 

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ