herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Boleszewo

05.01.2022

15:14

Paweł

boleszewo

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*.

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

 

solidarni

 

UWAGA
Z dniem 1 marca 2022 r. Urząd Gminy Sławno zmienił SIEDZIBĘ

Adres urzędu to:
Urząd Gminy Sławno
ul. I Pułku Ułanów 11
76-100 Sławno

Bez zmian pozostał numer telefonu do sekretariatu urzędu - tel. 59 810-75-26, adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaslawno.pl oraz skrzynka ePUAP: /gminaslawno/skrytka.

numery

>>> KLIKNIJ I ZOBACZ WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW W URZĘDZIE GMINY SŁAWNO <<<


 WAŻNE TELEFONY:

 • POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁAWNIE
  tel./fax: 59 810-73-11, tel. alarmowy (całodobowy): 694-493-769
 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE
  tel./fax: 59 810-03-00, tel. alarmowy (całodobowy) 538-446-559
 • SEKRETARIAT URZĘDU GMINY SŁAWNO
  tel. 59 810-75-26; e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
 • GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
  tel. alarmowy (całodobowy): 607-205-122

Informacja dla rolników dot. materiału siewnego

12.05.2014

11:39

Agnieszka

Dopuszczony jest obrót materiałem siewnym kukurydzy MON 810, to gwarantuje międzynarodowym korporacjom nasze prawo, ale równocześnie zgodnie z naszym prawem tak jak i w zeszłym roku nie wolno stosować materiału siewnego GMO.

czytaj więcej »

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

04.04.2014

08:19

Agnieszka

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz 21. organizuje w okresie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników – ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 1999 a 2007 r. (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) uprawnione jest do świadczeń KRUS.

czytaj więcej »

Kurs operatora kombajnów zbożowych

01.03.2014

20:26

Agnieszka

Krajowe Stowarzyszenie Centrów Kształcenia Praktycznego organizuje KURS OPERATORA KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH oraz kursy operatora kombajnów zielonkowych. Celem kursu jest przygotowanie zainteresowanych osób do samodzielnej obsługi kombajnów zbożowych (lub kombajnów zielonkowych). Informujemy, że w dniu 15 marca 2014 r. (sobota) o godz. 10.00 w budynku Gimnazjum w Malechowie (Malechowo 65 B) rozpocznie się kurs dla kombajnistów.

czytaj więcej »

Ostrzeżenie - afrykański pomór świń

07.02.2014

12:44

Agnieszka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie informuje, że w związku z wystąpieniem ognisk afrykańskiego pomoru świń na Białorusi i Litwie, istnieje realne zagrożenie przeniesienia wirusa ASF na terytorium Polski. Afrykański pomór świń (ASF) to wysoce zakaźna i śmiertelna choroba wirusowa świń domowych i dzików, przenoszona przez kontakt bezpośredni z zakażonymi zwierzętami, jak i pośredni poprzez paszę, wodę, wyposażenie, skarmianie zwierząt odpadkami kuchennymi.

Pismo Powiatowego Inspektora Weterynarii w Sławnie

Ulotka informacyjna

Zwrot podatku akcyzowego

16.01.2014

13:20

agnieszka

uwagaPrzypominamy, że w dniu 28 lutego 2014 r. upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Każdy, kto jest producentem rolnym, będącym posiadaczem lub współposiadaczem gospodarstwa rolnego (w tym dzierżawcą) może ubiegać się o zwrot tego podatku.

czytaj więcej »

Plebiscyt Przedsiębiorcza Kobieta Wiejska

02.01.2014

14:55

agnieszka

Zachodniopomorska Izba Rolnicza ogłasza Plebiscyt na Przedsiębiorczą Kobietę Wiejską roku 2014 województwa zachodniopomorskiego. Plebiscyt ma na celu podkreślenie roli i wkładu kobiet wiejskich na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zadaniem plebiscytu jest prezentacja tych rolniczek, mieszkanek wsi, które swoim działaniem przyczyniają się do wzrostu innowacyjności w gospodarstwach, ochrony środowiska, osiągają sukcesy na rynku, swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielą się z innymi.

czytaj więcej »

Ułatwianie startu Młodym Rolnikom

28.10.2013

14:41

anna

 Skierowane do beneficjentów działania" UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM". ARiMR przypomina o obowiązku złożenia ANKIETY MONITORUJĄCEJ.

czytaj więcej »

Medale "Zasłużony dla rolnictwa" rozdane

17.09.2013

14:02

Piotr

Podczas Dożynek Gminnych w Sławsku Wójt Gminy Sławno Ryszard Stachowiak oraz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski wręczyli mieszkańcom naszej gminy medale "Zasłużony dla rolnictwa". Medale otrzymali: Grzegorz Sendecki, Ryszard Sozański oraz Stefania i Brunon Sikorscy.

czytaj więcej »

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje - zwrot VAT

20.08.2013

11:08

Mariusz


Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

• w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r., należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,

• w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r., należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

czytaj więcej »

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie informuje!!!

18.07.2013

11:30

Mariusz

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie informuje, że w niżej podanych terminach, w salach konferencyjnych Urzędów Gmin odbędą się spotkania z udziałem hodowców trzody chlewnej, myśliwych oraz straży łowieckiej, których celem będzie szkolenie na temat zagrożenia wystąpieniem na terenie Polski afrykańskiego pomoru świń.
 

czytaj więcej »

Informacja ważna dla rolników - zwrot podatku akcyzowego

16.07.2013

10:06

Mariusz

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:


Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

• w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r., należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,

• w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r., należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

 

czytaj więcej »

Stypendia studenckie dla uczniów z rodzin z obszarów popegeerowskich

30.04.2013

07:15

Piotr

Uczniowie z rodzin z obszarów popegeerowskich, którzy w tym roku zdadzą maturę i dostaną się na studia dzienne, będą mogli ubiegać się o pomoc stypendialną. Znane są już kryteria przyznawania stypendiów w roku akademickim 2013/14- podała Agencja Nieruchomości Rolnych.

czytaj więcej »

Informacja dla posiadaczy gruntów rolnych !!

21.02.2013

08:20

Oktawia

Na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie www.zzmiuw.pl w zakładce Wiadomości można pobrać wnioski jak również wytyczne do realizacji melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych. Zainteresowani posiadacze gruntów rolnych mogą składać wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 1 stycznia do 31 marca każdego roku w Sekretariacie Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie lub Oddziale Terenowym w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a pokój 63.
 

Bezpieczne gospodarstwo rolne

28.01.2013

13:19

Mariusz

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, już po raz XI organizuje Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" w kategorii podmiotów prowadzących indywidualną działalność rolniczą. Do 8 marca 2013 r. Kasa przyjmuje od zainteresowanych zgłoszenia udziału w Konkursie na formularzu załączonym do regulaminu, dostępnego w Placówkach Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Ogłoszenie - AKCYZA!!!

08.01.2013

10:18

Mariusz

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT
• w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.
Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

czytaj więcej »

UWAGA ROLNICY!!!

08.01.2013

07:58

Mariusz

Firma GAZSYSTEM uprzejmie informuje o wykryciu błędu w przekazanym zestawieniu działek, na których zlokalizowany jest gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 Szczecin - Gdańsk (w budowie) a które przekazaliśmy Państwu na spotkaniu informacyjnym w sprawie budowy gazociągu. Błąd dotyczy powierzchni części działek czasowo wyłączonych z produkcji rolnej na okres budowy gazociągu - obszaru placu budowy i jest błędem bardzo istotnym.
Prawidłowa powierzchnia gruntów, które rolnicy pobierający dopłaty unijne powinni przekazać we właściwym miejscowo biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako korektę do zgłoszonych powierzchni objętych dopłatami, zawarta jest w kolumnie nr 8 pn: Powierzchnia działki do czasowego ograniczenia prawa własności na okr. budowy [ha] i nie powinna być sumowana z kolumną nr 9 pn. Powierzchnia działki do stałego ograniczenia prawa własności strefa kontrolowana [ha].

Jednocześnie przepraszamy za powstałą pomyłkę wynikła wskutek złej interpretacji opisu wykazu przez projektanta.
 

Informacja KRUS

11.12.2012

14:12

Mariusz

W związku z otrzymywanymi sygnałami od rolników z zapytaniem czy pracownicy Kasy zostali oddelegowani do pracy w terenie w celu weryfikacji wysokości ponoszonych opłat w stosunku do wypłacanych przez KRUS świadczeń - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie uprzejmie informuje, że pracownicy KRUS wykonujący obowiązki w terenie są obowiązani do okazywanie legitymacji służbowej, a działania prowadzone przez nich dotyczą zakresu ubezpiecznienia bądź działalności prewencyjnej.

Aktualnie nie realizujemy żadnych innych czynności nie związanych z ubezpieczniem społecznym rolników bądź ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zwrot podatku akcyzowego!!!

20.08.2012

09:42

Mariusz

UWAGA!!!
Wójt Gminy Sławno przypomina, że w dniu 31 sierpnia upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wraz z wnioskiem należy przedłożyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 01 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.
 

Uwaga Rolnicy! Badania statystyczne

30.07.2012

12:34

Anna

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, Główny Urząd Statystyczny corocznie prowadzi w wylosowanych gospodarstwach rolnych ogólnopolskie ankietowe badania rolnicze. W 2012 r. w związku ze zmianami organizacyjnymi, znaczna część badań będzie przeprowadzana przez ankieterów - pracowników urzędów statystycznych poprzez wywiad telefoniczny lub bezpośredni. W terminie od 17.08 - 24.08 br. zostanie przeprowadzone badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (R-r-zb).

czytaj więcej »

Zaproszenie - wypoczynek dla dzieci ze środowisk wiejskich

06.07.2012

10:01

Anna

Fundacja "Szansa dla Gmin", jak co roku organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich. W tym roku proponuje kolonie w turnusie dwutygodniowym w Jarosławcu od 16 do 29 lipca.

czytaj więcej »
123456789...10

pomoc dla Ukrainy
door-to-door
CEEB
LINKI1
GAZYFIKACJA
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
smog-www
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

PAJACYKI

ekoludki

sp_bobrowice
sp_slawsko
sp_warszkowo
sp_wrzesnica
sp_zukowo

 

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ