herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Koperta Życia

15.11.2017

15:20

Agnieszka

koperta zycia1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przystąpił do realizacji akcji „Koperta Życia”.

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

01.02.2017

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

but-porady-prawne

Radca Prawny - Michał Żebrowski udziela bezpłatnych porad prawnych
z zakresu: prawa rodzinnego, cywilnego, administracyjnego oraz prawa pracy
dla Mieszkańców Gminy Sławno
w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca
w godzinach od 15.30 do 17.30
w sali nr 55 Urzędu Gminy Sławno
(prosimy o sygnalizację dzwonkiem przy wejściu głównym od ulicy M.C. Skłodowskiej).


 

BEZPŁATNE INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z RADCA PRAWNYM LUB PSYCHOLOGIEM

W ramach poradnictwa specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie uruchomiono dyżur radcy prawnego oraz psychologa dla osób potrzebujących pomocy, z terenu powiatu sławieńskiego. Z bezpłatnych  porad może skorzystać każdy mieszkaniec powiatu bez względu na swoją sytuację materialną. Spotkania będą odbywać się według zamieszczonych poniżej harmonogramów.

Bezpłatne, indywidualne konsultacje psychologiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno
pokój nr 1, w godzinach od 15.30 do 17.30

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

 • 26 styczeń 2017 r.
 • 09 luty 2017 r.
 • 23 luty 2017 r.
 • 09 marzec 2017 r.
 • 23 marzec 2017 r.
 • 06 kwiecień 2017 r.
 • 20 kwiecień 2017 r.
 • 11 maj 2017 r.
 • 25 maj 2017 r.
 • 08 czerwiec 2017 r.
 • 22 czerwiec 2017 r.
 • 06 lipiec 2017 r.
 • 13 lipiec 2017 r.
 • 24 sierpień 2017 r.
 • 31 sierpień 2017 r.
 • 07 wrzesień 2017 r.
 • 21 wrzesień 2017 r.
 • 05 październik 2017 r.
 • 19 październik 2017 r.
 • 09 listopad 2017 r.
 • 23 listopad 2017 r.
 • 07 grudzień 2017 r.
 • 14 grudzień 2017 r.

 

Bezpłatne, indywidualne konsultacje z radcą prawnym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno
pokój nr 61, w godzinach od 12.00 do 15.00

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

 • 25 styczeń 2017 r.
 • 01 luty 2017 r.
 • 15 luty 2017 r.
 • 01 marzec 2017 r.
 • 15 marzec 2017 r.
 • 05 kwiecień 2017 r.
 • 19 kwiecień 2017 r.
 • 10 maj 2017 r.
 • 24 maj 2017 r.
 • 07 czerwiec 2017 r.
 • 21 czerwiec 2017 r.
 • 05 lipiec 2017 r.
 • 12 lipiec 2017 r.
 • 02 sierpień 2017 r.
 • 09 sierpień 2017 r.
 • 06 wrzesień 2017 r.
 • 20 wrzesień 2017 r.
 • 04 październik 2017 r.
 • 18 październik 2017 r.
 • 08 listopad 2017 r.
 • 22 listopad 2017 r.
 • 06 grudzień 2017 r.
 • 13 grudzień 2017 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie pod  nr tel. 59 810-64-01, e-mail: sekretariat@pcprslawno.pl.


 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Sławnie

Starosta Sławieński informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Sławieński realizuje od dnia 4 stycznia 2016 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Sławieńskiego mieści się w Starostwie Powiatowym w Sławnie przy ul. S. Sempołowskiej 2a.

 

Harmonogram prac Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

dzień godziny nieodpłatnej pomocy prawnej udziela
poniedziałek 9:00-14:00 Radca Prawny
wtorek 13:00-18:00 Radca Prawny
środa 9:00-14:00 Adwokat
czwartek 13:00-18:00 Adwokat

 

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazanie osobie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach dot. punktów a i b z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Wykaz osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna: Dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o nieodpłatną pomoc prawną:
1. Osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 • oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia
 • pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
2. Osoby, które posiadają Kartę Dużej Rodziny ważna Karta Dużej Rodziny
3. Kombatanci lub osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ważne zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
4. Weterani lub weterani poszkodowani ważna legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego
5. Osoby, które nie ukończyły 26 lat dokumenty stwierdzające tożsamość
6. Osoby, które ukończyły 65 lat dokumenty stwierdzające tożsamość
7. Osoby, które w wyniku wystąpienie klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty  oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie
8.

Osoby, o których mowa w punktach od 1-6, wymagającym niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego

pisemne oświadczenie, że osoba jest uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentówa

 

Oświadczenia, o których mowa w punktach 1, 5 i 6, osoby ubiegające się o nieodpłatna pomoc prawną powinny złożyć udzielającemu nieodpłatną pomoc prawną pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia są obowiązani do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-las
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina
STMiG 2017 - BANER
STMiG 2017 - Makroregion - BANER

 

 

 

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

baner dol strony - szkola zukowo

Trwa budowa szkoły w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Droga gminna w Tokarach

28.09.2016

14:06

Marcin

baner dol strony - droga Tokary

W Tokarach przebudowano drogę gminną. Prace dofinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Mieszkania w Boleszewie

27.09.2016

14:47

Marcin

Boleszewo-mieszkanie

W wyniku adaptacji części budynku byłej szkoły w Boleszewie powstały 4 nowe mieszkania, które weszły do zasobu mieszkaniowego naszej gminy.

czytaj więcej »

Plac zabaw w Gwiazdowie

10.03.2016

14:23

Agnieszka

inwestycje2015-plac zabaw w gwiazdowie

Wybudowano zestaw zabawowy z 3 wieżami, zjeżdżalniami, drabinkami, ścianką wspinaczkową i pajęczyną, zamontowano huśtawki i bujaki, rurę strażacką oraz karuzelę na placu zabaw w Gwiazdowie. Teren ogrodzono i wzbogacono o tablicę regulaminową, ławki i kosze na śmieci.

czytaj więcej »

Droga powiatowa we Wrześnicy

10.03.2016

14:17

Agnieszka

inwestycje-droga wrzesnica

Powiat Sławieński w partnerstwie z Gminą Sławno wykonał przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wrześnica. Zadanie sfinansowano z budżetów obu jednostek, środków Województwa Zachodniopomorskiego i Unii Europejskiej. Koszt przebudowy ponad 1,4 km drogi to prawie 946 tys. zł.

czytaj więcej »

Wiaty przystankowe

08.03.2016

13:35

Agnieszka

baner dol strony - wiaty przystankowe

Wybudowano wiaty przystankowe i miejsca dla podróżnych m. in. w Sławsku, Gwiazdowie, a ostatnio w.Kwasowie i we Wrześnicy.

czytaj więcej »

Droga w Warszkowie

08.03.2016

13:21

Agnieszka

inwestycje-Warszkowo - schetynowka II

Przebudowano kolejny, 900 metrowy odcinek drogi gminnej w Warszkowie. Na realizację inwestycji uzyskano blisko 590 tys. zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”.

czytaj więcej »

Mieszkania we Wrześnicy

08.03.2016

13:19

Agnieszka

inwestycje-mieszkania-wrzesnica

Zaadoptowano pomieszczenia po byłej przychodni lekarskiej we Wrześnicy na mieszkania komunalne.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2017

TREŚĆ