herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych

26.09.2022

14:16

Agnieszka

termo

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu pn. „Termomodernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na terenie gminy Sławno”. 

czytaj więcej »

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

GM Slawno - herb  ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

smieci-sposob     ROLNICZE

smieci-deklaracje     smieci-oplaty    

smieci-harmonogram     smieci-zasady segregacji(1)    

smieci-pszok     smieci-analiza    

smieci-kontakt

Uwaga Mieszkańcy!

05.07.2022

08:29

Agnieszka

InformacjaPrzypominamy, że w związku ze zwiększeniem częstotliwości odbioru niektórych frakcji odpadów od dnia 1 lipca 2022 r. obowiązują NOWE TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie Gminy Sławno. Szczegółowe harmonogramy do pobrania na stronie  http://www.gminaslawno.pl/499-Harmonogram.htm

Harmonogram wywozu odpadów lipiec-grudzień 2022

27.06.2022

09:51

Agnieszka

odpadyInformujemy, że od dnia 1 lipca 2022 r. zmianie ulega harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Sławno. Zmiana dotyczy zarówno nieruchomości zamieszkałych (mieszkańcy) oraz nieruchomości niezamieszkałych (firmy).

Od 1 lipca br. odbiór odpadów zmieszanych oraz tworzyw sztucznych będzie odbywał się raz na dwa tygodnie, natomiast papier i szkło będą odbierane raz w miesiącu.

czytaj więcej »

Śmieciarzu! Jak ci nie wstyd!?

27.05.2022

14:13

Agnieszka

odpadyW dniu dzisiejszym przy cmentarzu komunalnym we Wrześnicy zostały podrzucone śmieci - m.in. odpady budowlane z gospodarstwa domowego po przeprowadzonym remoncie. Śmieciarzu! - jak ci nie wstyd?

Zaśmiecanie terenów publicznych oraz pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami zagrożone jest karą grzywny do 5 tys. zł.

Sprawa została zgłoszona na Policję.

czytaj więcej »

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na 2022 r.

19.05.2022

13:18

Agnieszka

wykrzyknikINFORMACJA

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), Wójt Gminy Sławno informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na 2022 r.

W związku z powyższym, dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Sławno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wyznacza się termin do dnia 18.07.2022 r. włącznie (tj. nie krótszy niż 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji), na:
- odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
- złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Odwołanie oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 (złożone nie później niż 18.07.2022 r.), są skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy. W oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2, właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Pisemne oświadczenie wraz z kopią umowy prosimy składać na adres: Urząd Gminy Sławno, ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej urzędu gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

Z up. Wójta
(-) Artur Ciróg
Z-ca Wójta

 

Odpady rolnicze

10.05.2022

14:42

Agnieszka

odpady rolniczeInformujemy, że istnieje możliwość odbioru odpadów rolniczych (w tym foli rolniczych, opakowań po nawozach, sznurków do owijania balotów) przez Firmę Berti Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie. Wytwórca tych odpadów (rolnik), we własnym zakresie kontaktuje się z podmiotem prowadzącym działalność. W razie potrzeby Firma Berti pomaga w zorganizowaniu transportu.

czytaj więcej »

PSZOK nieczynny w sobotę

12.04.2022

11:56

Agnieszka

pszokInformujemy, że w dniu 16 kwietnia 2022 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Warszkowie będzie nieczynny.

Terminy odbioru odpadów komunalnych

30.03.2022

08:16

Agnieszka

pojemnikiZapraszamy do zapoznania się z terminami - harmonogramami odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Sławno. Ustalono daty odbioru odpadów w przypadku nieruchomości zamieszkanych na okres kwiecień-grudzień 2022 r. oraz nieruchomości niezamieszkanych na miesiące kwiecień-czerwiec 2022 r.

czytaj więcej »

Plastik nie do pieca - piec nie do plastików

25.01.2022

10:17

Agnieszka

plastik"Nie spalaj plastików – powstające w dymie pyły i szkodliwe substancje to zagrożenie dla ludzi i środowiska. Zbieraj plastikowe odpady selektywnie – to cenny surowiec do recyklingu". To komunikaty ze spotu, który pojawił się w środkach komunikacji publicznej wielu miast Polski od Szczecina po Śląsk.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

Dla mieszkańców gminy Sławno Rada Gminy Sławno ustaliła od 1 października 2021 roku stawkę opłaty:

  • dla osób segregujących odpady w kwocie 20,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość,
  • w przypadku niedopełnienia OBOWIĄZKU zbierania odpadów w sposób selektywny w drodze decyzji zostanie naliczona opłata stanowiąca dwukrotność stawki, która stanowi 40,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.
czytaj więcej »

Terminy odbioru odpadów komunalnych do końca 2021 r.

28.07.2021

08:16

Agnieszka

pojemnikiZapraszamy do zapoznania się z terminami - harmonogramami odbioru odpadów komunalnych na miesiące sierpień-grudzień 2021 roku na terenie Gminy Sławno (nieruchomości zamieszkane i niezamieszkane).

czytaj więcej »

W najbliższą sobotę PSZOK nieczynny

29.04.2021

08:01

Agnieszka

UWAGAW najbliższą sobotę - 1 maja 2021 r.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszkowie
będzie nieczynny.

Zapraszamy w kolejną sobotę, tj. 08 maja 2021 r. w godzinach od 9.00 do 12.00. 
 

Harmonogram odbioru odpadów na kwiecień-lipiec 2021 roku

29.03.2021

15:06

Agnieszka

Terminarz odbioru odpadów komunalnych na styczeń-marzec 2021 r.

30.12.2020

13:16

Tomasz

Odbiór odpadów w miesiącach wrzesień-grudzień 2020 r.

19.08.2020

07:46

Agnieszka

smieci-09.12.2020Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na miesiące wrzesień-grudzień 2020 roku dla terenu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Odbiór odpadów podczas wakacji

03.06.2020

12:55

Agnieszka

koszePrzedstawiamy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na miesiące lipiec-sierpień 2020 roku dla poszczególnych miejscowości na terenie Gminy Sławno. Harmonogramy zawierają terminy odbioru odpadów od mieszkańców i firm.

 

Wznawiamy odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD, rusza PSZOK

04.05.2020

08:25

Agnieszka

Informacja

Informujemy, że od dnia 9 maja 2020 r. zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z posesji odbywać się będzie wg  ustalonego harmonogramu. Szczegółowe harmonogramy (do końca czerwca br.) dla poszczególnych miejscowości dostępne są na http://www.gminaslawno.pl/499-Harmonogram.htm.

Także od dnia 9 maja br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszkowie będzie otwarty w każdą sobotę w godz. od 09:00 do 12:00.

Odbiór odpadów w miesiącach kwiecień-czerwiec 2020 r.

31.03.2020

14:23

Agnieszka

koszePrzedstawiamy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na miesiące kwiecień-czerwiec 2020 roku dla poszczególnych miejscowości na terenie Gminy Sławno. Harmonogramy zawierają terminy odbioru odpadów od mieszkańców i firm na terenie naszej gminy

Szczegółowe informacje o terminach i zasadach odbioru odpadów dostępne są >>> TUTAJ

Odbiór odpadów gabarytowych odwołany!

25.03.2020

14:41

Agnieszka

komunikatW związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 informujemy, że najbliższa (kwietniowa) zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z posesji ZOSTAJE ODWOŁANA.  

12345...6

smog-www
door-to-door
CEEB
efektywnosc
LINKI1
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

PAJACYKI

ekoludki

sp_bobrowice
sp_slawsko
sp_warszkowo
sp_wrzesnica
sp_zukowo

 

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ