herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Letniskowa działka o pow. 10 arów nad jeziorem Łętowskim

03.08.2022

08:07

Agnieszka

dziaka letowo

Atrakcyjna działka letniskowo-wypoczynkowa nad jeziorem Łętowskim!

czytaj więcej »

Atrakcyjna nieruchomość w Boleszewie

01.08.2022

15:14

Paweł

boleszewo

czytaj więcej »

Turniej piłkarski

28.07.2022

08:26

Agnieszka

Turniej

W dniu 6 sierpnia 2022 r. na boisku „Orlik 2012” we Wrześnicy. odbędzie się wakacyjny turniej piłki noznej.

czytaj więcej »

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

solidarni

 

GM Slawno - herb  ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

smieci-sposob     ROLNICZE

smieci-deklaracje     smieci-oplaty    

smieci-harmonogram     smieci-zasady segregacji(1)    

smieci-pszok     smieci-analiza    

smieci-kontakt

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

06.12.2012

10:18

Mariusz

Na terenie Gminy Sławno dnia 15 grudnia br odbędzie się zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego.Godzina i miejsce podane na plakatach w poniższych linkach.

trasa 1      trasa2

 

 

 

czytaj więcej »

Zbiórka opon

20.11.2012

13:41

Mariusz

W dniach od 26 do 30 listopada 2012 roku. na terenie Gminy Sławno w wynaczonych punktach prowadzona będzie bezpłatna zbiórka zużytych opon od samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych.

czytaj więcej »

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

06.11.2012

10:21

Agnieszka

SZANOWNY MIESZKAŃCU

1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oznacza to że od początku lipca 2013 r. to gmina będzie właścicielem odpadów wytworzonych przez mieszkańców, a następnie odbierze je, podda odzyskowi i unieszkodliwi.

Jak będzie funkcjonował system w Gminie Sławno.
Opłata za odpady posegregowane zgodnie z ustawą będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady. Rada Gminy Sławno ustaliła stawkę opłaty w zależności od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym w wysokości 7 zł. od osoby za odpady zmieszane segregowane w stosunku miesięcznym oraz 13 zł. od osoby za odpady które nie będą segregowane również w stosunku miesięcznym. Stawki te obowiązywać będą od 1 lipca 2013 r.
Odpady zmieszane odbierane będą z następująca częstotliwością: od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na dwa tygodnie, od 1 listopada do 31 marca – 1 raz co cztery tygodnie.
Odpady segregowane to jest: papier, tworzywa sztuczne, szkło będą odbierane co najmniej raz w miesiącu o ile worki będą zapełnione, w innym przypadku odpady segregowane odebrane zostaną w następnym miesiącu. Przy braku segregacji właściciel nieruchomości zostanie obciążony wyższą opłatą za odbiór odpadów tj. 13 zł od osoby/miesięcznie!!!
Zgodnie z ustawą każdy właściciel nieruchomości musi wyposażyć nieruchomość w pojemnik na odpady komunalne zmieszane, a podmiot wyłoniony w drodze przetargu będzie dostarczał worki do selektywnej zbiórki.
Każdy właściciel nieruchomości powinien wyposażyć nieruchomość w kompostownik do kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych.

Kto ponosi opłaty?
Opłaty za gospodarowanie odpadami ponosi właściciel, posiadacz, zarządca, który będzie wnosił na rzecz Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Sławno lub bezpośrednio na konto gminy do 20-tego każdego miesiąca począwszy od miesiąca lipca.
Obowiązujące umowy właścicieli nieruchomości z firmą odbierającą odpady z dniem 1 lipca 2013 r. przestaną obowiązywać.

Termin składania deklaracji.
Deklaracja o ilości osób zamieszkałych na nieruchomości będzie podstawą do naliczenia wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów. Termin został określony uchwałą Rady Gminy Sławno. W deklaracji zostały określone stawki opłat za odpady selektywnie zbierane oraz odpady nieselektywnie zbierane. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć do Wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach określonych w uchwale oraz deklarację dotyczącą kompostowania odpadów biodegradowalnych.

Co w zamian za opłatę.
Przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu odbierze od właścicieli nieruchomości następujące odpady: zmieszane odpady komunalne, papier, makulaturę, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe, szkło, odpady ulęgające biodegradacji, w tym odpady zielone.
Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny będzie odbierany 2 razy do roku we wszystkich sołectwach na terenie gminy.
Odpady wielkogabarytowe odbierane będą raz na kwartał w terminie i miejscu wyznaczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
Baterie inne niż przemysłowe i samochodowe można składować w pojemnikach znajdujących się w placówkach oświatowych.
Szczegóły systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Sławno regulują uchwały Rady Gminy Sławno Nr XXIV/224/2012, XXIV/225/2012, XXIV/226/2012, XXIV/227/2012 z dnia 23.11.2012 r. dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Sławno w zakładce uchwały rok 2012.
Powyższe uchwały będą opublikowane również w gazetce gminnej „Gmina nad Wieprzą”.


Wójt Gminy Sławno
Ryszard Stachowiak

Zbiórka opon

06.11.2012

09:35

Anna

W dniach od 26 do 30 listopada 2012 roku. na terenie Gminy Sławno w wynaczonych punktach prowadzona będzie bezpłatna zbiórka zużytych opon od samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych.

czytaj więcej »

Zgłoszenia do konkursu "Świadomy wie co robić z ZSEE"

18.10.2012

12:56

Mariusz

Uwaga! Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do konkursu „Świadomy wie co robić z ZSEE” adresowanego do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Rejestracja on-line odbywa się przez panel komunikacyjny na stronie głównej! Wystarczy zbudować 5-osobowy zespół uczniów pod przewodnictwem opiekuna i wziąć udział w naszym konkursie. Najlepiej wykonane zadania konkursowe wyróżnimy atrakcyjnymi nagrodami dla szkół, opiekunów i uczniów. Uroczysty finał w obecności gości honorowych i mediów odbędzie się w Warszawie.

czytaj więcej »

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

08.10.2012

08:51

Mariusz

 W dniu 13 października 2012 roku na terenie Gminy Sławno odbędzie kolejna już akcja zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Miejsce i czas zbiórki kliknij tutaj.

Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

08.05.2012

13:44

Anna

W dniu 19 maja 2012 r. na terenie Gminy Sławno odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zainteresowane osoby proszone są o składanie sprzętu we wskazanych miejscach

czytaj więcej »

Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych.

02.11.2011

09:07

Wojciech

W dniu 5 listopada 2011 roku odbędzie się na teresnie Gminy Sławno zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Tel. kontaktowy 508-049-170

czytaj więcej »

Zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych.

18.05.2011

14:04

Wojciech

W dniu 21 maja 2011 roku odbedzie się zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych z terenu gminy. Więcej informacji jest dostępnych w Urzędzie Gminy Sławno, pok. nr 1 oraz pod linkiem poniżej.

INFORMACJA

12345...6

pomoc dla Ukrainy
door-to-door
CEEB
LINKI1
GAZYFIKACJA
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
smog-www
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

PAJACYKI

ekoludki

sp_bobrowice
sp_slawsko
sp_warszkowo
sp_wrzesnica
sp_zukowo

 

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ