herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Granty PPGR

19.10.2021

11:51

Agnieszka

granty

Wójt Gminy Sławno – Ryszard Stachowiak zaprasza do udziału w programie Granty PPGR.

czytaj więcej »

Nabór do Klubu Dziecięcego w Gwiazdowie

19.10.2021

08:51

Agnieszka

nabór

W dniu 20 października 2021 r. rozpoczyna się nabór dzieci w wieku 1-3 lata do Klubu Dziecięcego w Gwiazdowie

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Boleszewo

26.07.2021

15:14

Paweł

boleszewo

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

GM Slawno - herb  ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

smieci-sposob     ROLNICZE

smieci-deklaracje     smieci-oplaty    

smieci-harmonogram     smieci-zasady segregacji(1)    

smieci-pszok     smieci-analiza    

smieci-kontakt

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

09.10.2013

11:50

anna

12 października br.na terenie Gminy Sławno odbędzie się zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

czytaj więcej »

Informacja o terminie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

16.07.2013

11:47

Mariusz

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych, że pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiścić do 20 lipca 2013 r.
Kolejne opłaty płatne są do dnia 20-go każdego miesiąca za dany miesiąc.
Podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja.
Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy Sławno lub na rachunek bankowy:

URZĄD GMINY SŁAWNO
Bank Spółdzielczy Oddział w Sławnie
08 9317 0002 0000 3131 2000 0010

z dopiskiem ,,odpady’
 

Harmonogram wywozu odpadów I półrocze 2014 r.

12.07.2013

12:13

Agnieszka

PONIŻEJ PODAJEMY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA TERENIE GMINY SŁAWNO:

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych na I półrocze 2014 ***kliknij tutaj

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w nieruchomościach wilolokalowych (8 lokali i więcej) ***kliknij tutaj

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych i wielkogabarytowych ***kliknij tutaj

Harmonogram wywozu odpadów - VII-VIII 2013 r.

03.07.2013

14:14

Piotr

PONIŻEJ PODAJEMY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA TERENIE GMINY SŁAWNO NA LIPIEC I SIERPIEŃ 2013 R.

harmonogram niesegregowane  kliknij tutaj

odpady segregowane kliknij tutaj

Podpisanie umowy z MPGKiM na odbiór odpadów

26.06.2013

14:46

Piotr

26 czerwca br. Wójt Gminy Sławno – Ryszard Stachowiak oraz Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie – Jacek Ścigała podpisali umowę na realizację zamówienia publicznego „Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sławno oraz odbiór i transport i niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zebranych (tworzywa sztuczne, szkło) z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Sławno w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.”.

czytaj więcej »

Informacja o nowym systemie gospodarki śmieciami

21.06.2013

12:23

Mariusz

Od lipca 2013 r. Gmina Sławno będzie właścicielem odpadów wytworzonych przez mieszkańców. Zadaniem Gminy będzie ich odbiór, odzysk, unieszkodliwienie i składowanie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – usługę odbioru odpadów z terenu całej Gminy wykonywać będzie MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie. Wszystkie odpady trafią na składowisko odpadów w Gwiazdowie, którego Gmina Sławno jest współwłaścicielem. Fakt dalszego funkcjonowania składowiska w Gwiazdowie powoduje, że gmina posiada znaczne dochody z tytułu opłat środowiskowych oraz dzierżawy terenu pod składowisko. Dodatkową korzyścią lokalizacji składowiska w centrum Gminy jest znaczące obniżenie kosztów odbioru odpadów.

Jak będzie funkcjonował system w Gminie Sławno?

Opłata za odpady posegregowane zgodnie z ustawą jest niższa, opłaca się, więc je segregować. Rada Gminy Sławno ustaliła stawkę opłaty w zależności od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym w wysokości 7 zł od osoby miesięcznie za odpady zmieszane segregowane. Przy braku segregacji – właściciel nieruchomości zostanie obciążony wyższą opłatą za odbiór odpadów tj. 13 zł od osoby/miesięcznie! Stawki te obowiązują od 1 lipca 2013 r. i są najniższymi w powiecie sławieńskim.

Częstotliwość odbioru odpadów:

  • zmieszanych: od 1 czerwca do 31 sierpnia – 1 raz na dwa tygodnie, od 1 września do 31 maja – 1 raz na cztery tygodnie; z budynków wielolokalowych /8 lokali i więcej/ – przez cały rok 1 raz na dwa tygodnie;
  • segregowanych: tworzywa sztuczne i szkło będą odbierane, co najmniej raz w miesiącu, papier – raz na kwartał;

Odbierane będą tylko worki zapełnione odpadami:

  • wielkogabarytowe /np. szafy, fotele, wersalki, dywany, krzesła, stoły i inne meble, z wyłączeniem wanien, brodzików, muszli, zlewów, które stanowią odpady remontowe/ odbierane będą z posesji właściciela na telefoniczne zamówienie – 1 raz na kwartał;
  • zużyty sprzęt elektroniczny i AGD zbierany będzie 2 razy w roku w wyznaczonych miejscach w każdej wsi.

Każdy właściciel nieruchomości musi zapewnić we własnym zakresie pojemnik na odpady komunalne zmieszane, a firma MPGKiM w Sławnie w najbliższym czasie dostarczy nieodpłatnie worki do selektywnej zbiórki. Firmy MPGKiM w Sławnie oraz PGK Słupsk oferują sprzedaż używanych pojemników 120-litrowych. Osoby zainteresowane kupnem proszone są o kontakt z tymi firmami.

Na składowisku w Gwiazdowie zostanie zorganizowany punkt, do którego bezpłatnie będzie można dostarczyć odpady komunalne samodzielnie /odpady zielone, opony, sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD itp./.

Odpady zielone i ulegające biodegradacji.

Gospodarstwa, które zadeklarowały posiadanie kompostownika, odpady zielone i „gnijące” winny składować na kompostowniku. Gospodarstwa nie posiadające miejsca na kompostowanie będą wrzucały te odpady do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Jak wnosić opłaty?

Opłaty za gospodarowanie odpadami ponosi osoba składająca deklarację. Należność na odbiór odpadów można wpłacać w kasie Urzędu Gminy Sławno lub bezpośrednio na konto gminy na poczcie lub w banku do 20-tego każdego miesiąca, począwszy od lipca 2013 r. W Banku Spółdzielczym w Sławnie opłatę można wnieść poprzez zlecenie ustne. W kasie Urzędu Gminy Sławno oraz w Banku Spółdzielczym dostępne będą gotowe blankiety przelewu bankowego. Opłatę można uiszczać na kilka miesięcy „z góry”.

Dokonywanie zmian w deklaracji.

Podstawą naliczenia wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów jest deklaracja o ilości osób zamieszkałych na nieruchomości. W przypadku zmian dotyczących np. ilości domowników, należy w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany dostarczyć do Urzędu Gminy Sławno korektę deklaracji. Kwota wskazana w korekcie deklaracji jest kwotą do zapłaty. Gmina Sławno nie będzie wystawiała dodatkowej decyzji dotyczącej wysokości opłaty. Załączamy w do pisma jedynie informacje o deklarowanej wysokości opłaty. W deklaracji należy ujmować osoby zamieszkujące nieruchomość dłużej niż 14 dni. Fakt zameldowania lub braku zameldowania nie ma znaczenia. Ważny jest fakt zamieszkiwania.

Czy system zadziała?

Jestem optymistą. Zakończyliśmy procedury przetargowe. Na chwilę obecną mimo najniższych stawek opłat dla mieszkańców w powiecie sławieńskim nie widzimy potrzeby ich podwyższania. Po roku funkcjonowania systemu, radni zdecydują o ewentualnych zmianach.

Wielką niewiadomą pozostaje ilość, jaką będzie należało odebrać w początkowym okresie. Bardzo proszę Państwa o kompostowanie odpadów „gnijących” na własnej posesji, gdyż z powodu dużego ciężaru własnego ich odbiór może stanowić duży wydatek, który będziemy musieli jako mieszkańcy niepotrzebnie ponieść.

Pierwszy okres to wspólna nauka sortowania odpadów. Wiem z doświadczenia sąsiednich gmin, że pojawią się w tym zakresie mniejsze lub większe problemy. Niestety, osoby które deklarują sortowanie odpadów, muszą dostosować się do wymogów firmy odbierającej odpady.

Proszę Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość. Zadaniem moim, urzędników i Rady Gminy jest dopracowanie organizacji odbioru odpadów zgodnie z wymogami prawa, mając jednocześnie na uwadze zorganizowanie taniego systemu.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt osobisty w Urzędzie Gminy Sławno, pok. nr 3 lub telefonicznie pod nr 59 810 67 03. Pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska udzielą wyczerpujących informacji.

W sprawach dotyczących samego odbioru odpadów informacji będą udzielali pracownicy MPGKiM w Sławnie Sp. z o.o. pod nr tel. 59 810 30 41 wew. 33. Zadaniem firmy MPGKiM jest informowanie mieszkańców o zasadach oraz terminach odbioru odpadów.

Z nadzieją na czyste lasy, pola, skwery i parki.   

Wójt Gminy Sławno
Ryszard Stachowiak

INFORMACJA!!!! MPGKiM Sławno od 1 lipca odbiera odpady

19.06.2013

08:12

Piotr

OD DNIA 01 LIPCA 2013 DO 30 CZERWCA 2014 USŁUGĘ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SŁAWNO BĘDZIE REALIZOWAŁO MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SŁAWNIE.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Sławnie informuje o ofercie sprzedaży mieszkańcom gminy Sławno pojemników plastikowych o pojemności 120 l. ( są to pojemniki używane), które są w użytkowaniu mieszkańców gminy.
 

Cena za pojemnik używany wynosi 86 zł


Istnieje możliwość zakupienia nowych pojemników 120 l. za cenę brutto podaną poniżej:

Cena za nowy pojemnik wynosi 123 zł

Mieszkańcy gminy, którzy dotychczas nie byli klientami MPGKiM Sławno mogą również zakupić pojemniki.
Oferta jest ważna do dnia 30-06-2013 r. Po tym terminie niewykupione pojemniki zostaną zabrane przez MPGKiM Sławno.
 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

10.04.2013

08:13

Mariusz

Informujemy wszystkich mieszkańców naszej gminy, że w dniu 20.04.2013 (sobota)

odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego.

 

Harmonogram odbioru odpadów dostępny poniżej.

  

!!!Zbiórka zużytych opon!!!

29.03.2013

10:44

Mariusz

W dniach od 08.04.2013 r. do dnia 12.04.2013 r. na terenie Gminy Sławno zorganizowana będzie zbiórka zużytych opon samochodowych, ciężarowych i rolniczych.

 

Zainteresowane osoby informujemy, że zużyte opony należy składować w jednym z punktów rozmieszczonych na terenie gminy:


1. Bobrowice – przy drodze powiatowej Bobrowice – Smardzewo obok przystanku PKS,
2. Brzeście – plac po byłej wadze,
3. Sławsko – teren byłego boiska przy drodze powiatowej Sławsko - Postomino,
4. Warszkowo – za szkołą podstawową przy drodze na boisko sportowe,
5. Wrześnica – plac naprzeciwko sklepu G.S.

Teren zbiórki opon wyznaczony zostanie taśmą ochronną

 

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

04.03.2013

15:15

Agnieszka

SZANOWNY MIESZKAŃCU!

1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oznacza to że od początku lipca 2013 r. to gmina będzie właścicielem odpadów wytworzonych przez mieszkańców, a następnie odbierze je, podda odzyskowi i unieszkodliwi.

Jak będzie funkcjonował system w Gminie Sławno?

Opłata za odpady posegregowane zgodnie z ustawą będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady. Rada Gminy Sławno ustaliła stawkę opłaty w zależności od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym w wysokości 7 zł. od osoby za odpady zmieszane segregowane w stosunku miesięcznym oraz 13 zł. od osoby za odpady które nie będą segregowane również w stosunku miesięcznym. Stawki te obowiązywać będą od 1 lipca 2013 r.

Odpady zmieszane odbierane będą z następująca częstotliwością: od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na dwa tygodnie, od 1 listopada do 31 marca – 1 raz co cztery tygodnie.

Odpady segregowane to jest: papier, tworzywa sztuczne, szkło będą odbierane co najmniej raz w miesiącu o ile worki będą zapełnione, w innym przypadku odpady segregowane odebrane zostaną w następnym miesiącu. Przy braku segregacji właściciel nieruchomości zostanie obciążony wyższą opłatą za odbiór odpadów tj. 13 zł od osoby/miesięcznie!!!

Zgodnie z ustawą każdy właściciel nieruchomości musi wyposażyć nieruchomość w pojemnik na odpady komunalne zmieszane, a podmiot wyłoniony w drodze przetargu będzie dostarczał worki do selektywnej zbiórki.

Każdy właściciel nieruchomości powinien wyposażyć nieruchomość w kompostownik do kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych.

Kto ponosi opłaty?

Opłaty za gospodarowanie odpadami ponosi właściciel, posiadacz, zarządca, który będzie wnosił na rzecz Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Sławno lub bezpośrednio na konto gminy do 20-tego każdego miesiąca począwszy od miesiąca lipca.

Obowiązujące umowy właścicieli nieruchomości z firmą odbierającą odpady z dniem 1 lipca 2013 r. przestaną obowiązywać.

Termin składania deklaracji.

Deklaracja o ilości osób zamieszkałych na nieruchomości będzie podstawą do naliczenia wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów. Termin został określony uchwałą Rady Gminy Sławno. W deklaracji zostały określone stawki opłat za odpady selektywnie zbierane oraz odpady nieselektywnie zbierane. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć do Wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach określonych w uchwale oraz deklarację dotyczącą kompostowania odpadów biodegradowalnych.

Co w zamian za opłatę.

Przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu odbierze od właścicieli nieruchomości następujące odpady: zmieszane odpady komunalne, papier, makulaturę, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe, szkło, odpady ulęgające biodegradacji, w tym odpady zielone.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny będzie odbierany 2 razy do roku we wszystkich sołectwach na terenie gminy.

Odpady wielkogabarytowe odbierane będą raz na kwartał w terminie i miejscu wyznaczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

Baterie inne niż przemysłowe i samochodowe można składować w pojemnikach znajdujących się w placówkach oświatowych.

Szczegóły systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Sławno regulują uchwały Rady Gminy Sławno Nr XXIV/224/2012, XXIV/225/2012, XXIV/226/2012, XXIV/227/2012 z dnia 23 listopdaa.2012 r. dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Sławno w zakładce uchwały rok 2012.

Powyższe uchwały będą opublikowane również w gazetce gminnej „Gmina nad Wieprzą”.

Ryszard Stachowiak
Wójt Gminy Sławno

Informacja

28.02.2013

13:07

Mariusz

INFORMACJA

dla posiadaczy nieruchomości w miejscowościach Bobrowice i Rzyszczewo

 

W związku z przekazaniem z dniem 31.01.2013 r. do „WiK” Spółki z o.o. w Sławnie nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej Bobrowice – Rzyszczewo, przypominam o obowiązku wynikającym z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 kwietnia 1996 r. ( Dz. U. 2012, poz. 391 tekst jednolity), na mocy którego właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
W związku z powyższym należy podjąć czynności zmierzające do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
W tym celu należy:
- przed przystąpieniem do wykonania przyłącza uzgodnić warunki przyłączenia z administratorem kanalizacji Spółką z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Sławno,
- wykonać przyłącze we własnym zakresie lub zlecić to firmie świadczącej takie usługi,
- podpisać umowę z administratorem sieci ( WiK Sławno ),
- fakt wykonania przyłącza zgłosić w siedzibie Urzędu Gminy pok. Nr 3.
Obowiązek przyłączenia do sieci sanitarnej nie dotyczy właścicieli, użytkowników nieruchomości, którzy posiadają oczyszczalnie przydomowe i dokonali zgłoszenia w rejestrze Urzędu Gminy Sławno.
Przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie w okresie 6 miesięcy od daty otrzymania niniejszego pisma.
Do czasu przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej należy prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi i przechowywać dowody potwierdzające wywóz nieczystości przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenia.
W przypadku nie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nastąpi wszczęcie postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. ( Dz. U. 2012, poz. 391 tekst jednolity) oraz nałożenie kary grzywny ( art. 10 ust. 2).
Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wójt Gminy Sławno
Ryszard Stachowiak
 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

06.12.2012

10:18

Mariusz

Na terenie Gminy Sławno dnia 15 grudnia br odbędzie się zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego.Godzina i miejsce podane na plakatach w poniższych linkach.

trasa 1      trasa2

 

 

 

czytaj więcej »

Zbiórka opon

20.11.2012

13:41

Mariusz

W dniach od 26 do 30 listopada 2012 roku. na terenie Gminy Sławno w wynaczonych punktach prowadzona będzie bezpłatna zbiórka zużytych opon od samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych.

czytaj więcej »

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

06.11.2012

10:21

Agnieszka

SZANOWNY MIESZKAŃCU

1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oznacza to że od początku lipca 2013 r. to gmina będzie właścicielem odpadów wytworzonych przez mieszkańców, a następnie odbierze je, podda odzyskowi i unieszkodliwi.

Jak będzie funkcjonował system w Gminie Sławno.
Opłata za odpady posegregowane zgodnie z ustawą będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady. Rada Gminy Sławno ustaliła stawkę opłaty w zależności od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym w wysokości 7 zł. od osoby za odpady zmieszane segregowane w stosunku miesięcznym oraz 13 zł. od osoby za odpady które nie będą segregowane również w stosunku miesięcznym. Stawki te obowiązywać będą od 1 lipca 2013 r.
Odpady zmieszane odbierane będą z następująca częstotliwością: od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na dwa tygodnie, od 1 listopada do 31 marca – 1 raz co cztery tygodnie.
Odpady segregowane to jest: papier, tworzywa sztuczne, szkło będą odbierane co najmniej raz w miesiącu o ile worki będą zapełnione, w innym przypadku odpady segregowane odebrane zostaną w następnym miesiącu. Przy braku segregacji właściciel nieruchomości zostanie obciążony wyższą opłatą za odbiór odpadów tj. 13 zł od osoby/miesięcznie!!!
Zgodnie z ustawą każdy właściciel nieruchomości musi wyposażyć nieruchomość w pojemnik na odpady komunalne zmieszane, a podmiot wyłoniony w drodze przetargu będzie dostarczał worki do selektywnej zbiórki.
Każdy właściciel nieruchomości powinien wyposażyć nieruchomość w kompostownik do kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych.

Kto ponosi opłaty?
Opłaty za gospodarowanie odpadami ponosi właściciel, posiadacz, zarządca, który będzie wnosił na rzecz Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Sławno lub bezpośrednio na konto gminy do 20-tego każdego miesiąca począwszy od miesiąca lipca.
Obowiązujące umowy właścicieli nieruchomości z firmą odbierającą odpady z dniem 1 lipca 2013 r. przestaną obowiązywać.

Termin składania deklaracji.
Deklaracja o ilości osób zamieszkałych na nieruchomości będzie podstawą do naliczenia wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów. Termin został określony uchwałą Rady Gminy Sławno. W deklaracji zostały określone stawki opłat za odpady selektywnie zbierane oraz odpady nieselektywnie zbierane. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć do Wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach określonych w uchwale oraz deklarację dotyczącą kompostowania odpadów biodegradowalnych.

Co w zamian za opłatę.
Przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu odbierze od właścicieli nieruchomości następujące odpady: zmieszane odpady komunalne, papier, makulaturę, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe, szkło, odpady ulęgające biodegradacji, w tym odpady zielone.
Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny będzie odbierany 2 razy do roku we wszystkich sołectwach na terenie gminy.
Odpady wielkogabarytowe odbierane będą raz na kwartał w terminie i miejscu wyznaczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
Baterie inne niż przemysłowe i samochodowe można składować w pojemnikach znajdujących się w placówkach oświatowych.
Szczegóły systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Sławno regulują uchwały Rady Gminy Sławno Nr XXIV/224/2012, XXIV/225/2012, XXIV/226/2012, XXIV/227/2012 z dnia 23.11.2012 r. dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Sławno w zakładce uchwały rok 2012.
Powyższe uchwały będą opublikowane również w gazetce gminnej „Gmina nad Wieprzą”.


Wójt Gminy Sławno
Ryszard Stachowiak

Zbiórka opon

06.11.2012

09:35

Anna

W dniach od 26 do 30 listopada 2012 roku. na terenie Gminy Sławno w wynaczonych punktach prowadzona będzie bezpłatna zbiórka zużytych opon od samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych.

czytaj więcej »

Zgłoszenia do konkursu "Świadomy wie co robić z ZSEE"

18.10.2012

12:56

Mariusz

Uwaga! Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do konkursu „Świadomy wie co robić z ZSEE” adresowanego do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Rejestracja on-line odbywa się przez panel komunikacyjny na stronie głównej! Wystarczy zbudować 5-osobowy zespół uczniów pod przewodnictwem opiekuna i wziąć udział w naszym konkursie. Najlepiej wykonane zadania konkursowe wyróżnimy atrakcyjnymi nagrodami dla szkół, opiekunów i uczniów. Uroczysty finał w obecności gości honorowych i mediów odbędzie się w Warszawie.

czytaj więcej »

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

08.10.2012

08:51

Mariusz

 W dniu 13 października 2012 roku na terenie Gminy Sławno odbędzie kolejna już akcja zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Miejsce i czas zbiórki kliknij tutaj.

Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

08.05.2012

13:44

Anna

W dniu 19 maja 2012 r. na terenie Gminy Sławno odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zainteresowane osoby proszone są o składanie sprzętu we wskazanych miejscach

czytaj więcej »
12345...6

LINKI1-korona
door-to-door
LINKI1
SPIS
GAZYFIKACJA
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
smog-www
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

PAJACYKI

ekoludki

sp_bobrowice
sp_slawsko
sp_warszkowo
sp_wrzesnica
sp_zukowo

 

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2020

TREŚĆ