herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Boleszewo

26.07.2021

15:14

Paweł

boleszewo

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

Koronawirus

06.03.2020

15:12

Agnieszka

wirus-LOGO

Wszystko co musisz wiedzieć o koronawirusie (COVID-19)! - ZBIÓR najważniejszych informacji, danych kontaktowych, wytycznych. ZAPOZNAJ SIĘ KONIECZNIE!

czytaj więcej »

Wolne miejsca

08.01.2020

13:53

Agnieszka

wolne miejsca - kd

Wolne miejsca w Klubie Dziecięcym w Gwiazdowie!

 

czytaj więcej »

GM Slawno - herb  ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

smieci-sposob     ROLNICZE

smieci-deklaracje     smieci-oplaty    

smieci-harmonogram     smieci-zasady segregacji(1)    

smieci-pszok     smieci-analiza    

smieci-kontakt

Harmonogramy odbioru odpadów na rok 2017

22.12.2016

11:43

Agnieszka

koszZapraszamy do zapoznania się z harmonogramami odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Sławno w roku 2017. Miejscowości podzielono na 2 rejony, w których odpady odbierane są w różne dni. Są to:
REJON I - BOLESZEWO, BORZYSZKOWO, GRZYBNO, NOSKOWO, PĄTNOWO, PRZEMYSŁAWIEC, RADOSŁAW, SŁAWSKO, STARY KRAKÓW, TOKARY, TYCHOWO, WARGINIE, WARSZKOWO, WARSZKÓWKO, WRZEŚNICA, ŻABNO
REJON II - BOBROWICE, BOBROWICZKI, BRZEŚCIE, CHOMIEC, GWIAZDOWO, GWIAZDÓWKO, JANIEWICE, KWASOWO, ŁĘTOWO, POMIŁOWO, RZYSZCZEWO, SMARDZEWO, ŻUKOWO, ŻUKÓWKO

Od 1 stycznia odpady odbierze Ekosan

07.12.2016

13:25

Agnieszka

umowa06 grudnia br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Sławno oraz firmą Ekosan sp. z o.o.  ze Świeszyna. Przedmiotem umowy jest  „Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sławno oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych.” w okresie od 1 stycznia do końca grudnia 2017 r.

czytaj więcej »

Zawieź posegregowane odpady do Warszkowa

22.08.2016

15:05

Agnieszka

Warszkowo - pszokPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Warszkowie, czynny jest w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 10:00-12:00. W razie potrzeby można skontaktować się z osobą obsługującą PSZOK we wskazanych godzinach pod nr tel. 535-520-468.

czytaj więcej »

Uwaga - PSZOK w Warszkowie

21.06.2016

10:30

Agnieszka

pszok(1)Od maja 2016 r. zmieniła się lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Aktualnie posegregowane odpady można oddać bezpłatnie w Warszkowie, kierując się drogą gminną przy szkole w kierunku boiska wiejskiego.

czytaj więcej »

Śmieci na terenie naszych wsi

11.04.2016

15:09

Agnieszka

Tychowo Rozdalowo1aOd lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system odbioru i zagospodarowywania odpadów. Niestety, mimo, iż cały czas sprzątamy teren naszej gminy ze śmieci to nadal liczne są przykłady „kultury” naszych mieszkańców i „nieproszonych gości”.

czytaj więcej »

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 marca 2016 r.

03.03.2016

09:43

Agnieszka

wykrzyknik

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)
Wójt Gminy Sławno zawiadamia:

Uchwałą Nr XVIII/160/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/108/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności Rada Gminy Sławno ustaliła stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
- 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny
- 13,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

czytaj więcej »

Śmieci - ważne informacje dla mieszkańców

26.01.2016

13:03

Agnieszka

koszWłaściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych Przez właściciela nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzeniu lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązek gospodarowania odpadami z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku przejęła Gmina Sławno. Właściciel takiej nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych  lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości.

czytaj więcej »

Odbiór odpadów od 1 stycznia br.

22.01.2016

07:09

Agnieszka

koszInformujemy, że od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcą odbierającym zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zebrane odpady z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Sławno jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie, wybrane w postępowaniu przetargowym.

czytaj więcej »

Harmonogram odbioru odpadów niesegregowanych na rok 2016

13.01.2016

08:03

Agnieszka

Ważne! Od stycznia 2016 r. Gmina odbierze odpady z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy

27.11.2015

07:59

Agnieszka

kosz

Na podstawie art. 6c ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) Gmina Sławno przejmie obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zmiana wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r. W związku z tym właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe powinni złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sekretariacie Urzędu Gminy.

czytaj więcej »

Zbiórka elektrośmieci na terenie Gminy Sławno - sobota, 24 października 2015 r.

14.10.2015

14:13

Agnieszka

elektrosmieciW dniu 24 października 2015 r. (sobota) odbędzie się kolejna zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie naszej gminy. Zużyty i niepotrzebny sprzęt należy złożyć w poszczególnych miejscowościach w wyznaczonych miejscach.

czytaj więcej »

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny w Sławnie

02.10.2015

13:40

Agnieszka

pszok(1)Szanowni mieszkańcy!

Informuję, że od dnia 28 września 2015 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Sławnie przy ul. Polanowskiej 43. Prowadzącym PSZOK jest MPGKiM sp. z o. o. w Sławnie przy ul. Polanowska 43. PSZOK czynny jest w dni robocze w godz. od 8:00 do 17:00 oraz w soboty w godz. od 8:00 do 14:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

czytaj więcej »

Terminarz odbioru odpadów komunalnych

17.06.2015

12:51

Agnieszka

koszZapraszamy do zapoznania się z terminarzem odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych) w II półroczu 2015 r. z gospodarstw domowych na terenie Gminy Sławno

DO POBRANIA:

Harmonogram odbioru odpadów niesegregowanych

Harmonogram odbioru odpadów niesegregowanych z nieruchomości wielolokalowych

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych i wielkogabarytowych 

11 maja Dzień Bez Śmiecenia

11.05.2015

09:01

Marcin

dzien_bez_smieci

W ramach akcji Dzień bez śmiecenia zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Gminy Sławno oraz zapoznania się z informacją, w jaki sposób prawidłowo  segregować odpady.

Stawiam na jakość. Sprawdzam! to hasło IX edycji kampanii Dzień bez Śmiecenia organizowanej przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A., której celem jest edukacja i zachęcanie społeczeństwa do aktywnego promowania selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Zapraszamy do odwiedzenia strony http://dzienbezsmiecenia.pl/.

 

czytaj więcej »

Zbiórka elektrośmieci na terenie Gminy Sławno już w sobotę 25 kwiernia 2015 r.

17.04.2015

14:13

Agnieszka

elektrosmieci

W dniu 25 kwietnia 2015 r. (sobota) odbędzie się kolejna zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie naszej gminy. Zużyty i niepotrzebny sprzęt należy złożyć w poszczególnych miejscowościach w wyznaczonych miejscach.

czytaj więcej »

Terminarz odbioru odpadów

07.01.2015

10:34

Agnieszka

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem odbioru odpadów komunalnych - zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych w I półroczu 2015 r. z gospodarstw domowych na terenie Gminy Sławno
DO POBRANIA Harmonogram odbioru odpadów niesegregowanych, segregowanych i wielkogabarytowych
Jednocześnie przypominamy, iż Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ze Sławna świadczy usługę odbioru i transportu odpadów na terenie naszej gminy. Pojemniki na zmieszane odpady komunalne zapewniają właściciele i zarządcy nieruchomości, zaś worki do selektywnej zbiórki dostarcza MPGKiM. Odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem w dni robocze w godz. od 6:00 do 18:00 (do 20.00 od kwietnia do września), a w soboty w godz. od 6:00 do 15:00.

Zbiórka elektroodpadów

04.11.2014

15:35

Agnieszka

W dniu 15 listopada 2014 r. (sobota) odbędzie się kolejna zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie naszej gminy. Przypominamy, że zużyty i niepotrzebny sprzęt taki jak: lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki, piece elektryczne, odkurzacze, czajniki elektryczne, miksery, radia, suszarki do włosów, telewizory, komputery, drukarki, baterie, sprzęt oświetleniowy, świetlówki, lampy sodowe, żarówki energooszczędne, wiertarki, wkrętarki, kosiarki, piły, spawarki, i wiele innych urządzeń elektrycznych należy złożyć w poszczególnych miejscowościach w wyznaczonych miejscach.

czytaj więcej »

Harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2014 roku

30.06.2014

13:54

Agnieszka

Elektrośmieci z Noskowa

19.05.2014

13:10

Agnieszka

W dniu 17 maja 2014 r. na terenie Gminy Sławno została zorganizowana zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W miejscowości Noskowo akcja cieszyła się dużym powodzeniem.

czytaj więcej »

Zbiórka elektrośmieci

07.05.2014

08:56

Agnieszka

W dniu 17 maja 2014 r. (sobota) na terenie Gminy Sławno zorganizowana zostanie zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tzw. elektrośmieci).

czytaj więcej »
12345...6

LINKI1-korona
door-to-door
LINKI1
SPIS
GAZYFIKACJA
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
smog-www
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

PAJACYKI

ekoludki

sp_bobrowice
sp_slawsko
sp_warszkowo
sp_wrzesnica
sp_zukowo

 

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2020

TREŚĆ