herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Rekrutacja

01.02.2023

15:21

Agnieszka

REKRUTACJA

 

czytaj więcej »

Dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych

26.09.2022

14:16

Agnieszka

termo

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu pn. „Termomodernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na terenie gminy Sławno”. 

czytaj więcej »

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

logotypy -

 

„Droga do samodzielności ze Sławieńskim Świetlicowem”

 

Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą w dniu 30 listopada 2020 r. pomiędzy Gminą Sławno i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, rozpoczęto realizację projektu „Droga do samodzielności ze Sławieńskim Świetlicowem”

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do trwałych i wysokiej jakości usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez utworzenie 75 nowych miejsc opieki i wychowania w placówkach wsparcia dziennego działających w strukturze Świetlicy Środowiskowej Gminy Sławno oraz kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się osób opuszczających pieczę zastępczą poprzez utworzenie 1 mieszkania wspomaganego typu treningowego z 2 miejscami świadczenia usług w Gwiazdowie na terenie Gminy Sławno.

Projekt otrzyma wsparcie w łącznej kwocie 2 046 585,76 zł, w tym wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu państwa to aż 90% wartości projektu czyli 1 839 585,76 zł. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu Gminy Sławno.

Projekt obejmuje:

  • Prace adaptacyjne i wyposażenie Świetlic Środowiskowych Gminy Sławno. Zajęcia edukacyjne na Świetlicach Środowiskowych dotyczące rodziny, komunikacji międzypokoleniowej oraz uzależnień i skutków zażywania substancji psychoaktywnych, zajęcia z psychologiem / socjoterapeutą, zajęcia komputerowe, warsztaty szachowe, warsztaty rozwijające kreatywność, warsztaty teatralne, zajęcia ruchowe dostosowane do potrzeb uczestników, spotkania z dietetykiem.
  • Przebudowa i adaptacja mieszkania treningowego dla 2 osób. Wyposażenie mieszkania w sprzęty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego, a także sprzęty mające na celu ułatwienie nauki lub możliwości znalezienia pracy. Funkcjonowanie mieszkania wspomaganego typu treningowego oraz koszty zapewnienia UP pomocy specjalistycznej obejmującej poradnictwo psychologiczne, pomoc prawną i doradztwo zawodowe.

 

 

Świetlica Środowiskowa
w Noskowie

Świetlica Środowiskowa
w Sławsku

Świetlica Środowiskowa
w Warszkówku

Świetlica Środowiskowa
w Starym Krakowie

Świetlica Środowiskowa
w Łętowie

Poniedziałek – piątek

13:00 – 17:00

Poniedziałek 14:00 – 18:00

Wtorek 14:30 – 18:30

Środa 14:00 – 18:00

Czwartek 13:30-17:30

Piątek 13:00 – 17:00

Poniedziałek – piątek

13:30 – 17:30

Poniedziałek 13:00 – 19:00

Wtorek 14:00 – 19:00

Środa 16:00 – 19:00

Czwartek 13:00-19:00

Piątek - nieczynne

Poniedziałek – piątek

15:30 – 19:30

 


Harmonogram zajęć dodatkowych 

Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno

CZERWIEC 2022

 

data

warsztaty

filia świetlicy

godziny od - do

liczba godz.

(45 minut)

01.06.2022

komputerowe

Warszkówko

12.30-15.30

4

02.06.2022

rękodzieło

Sławsko

14.00-16.15

3

02.06.2022

teatralne

Stary Kraków

15.00-18.00

4

02.06.2022

komputerowe

Noskowo

12.00-13.30

2

02.06.2022

komputerowe

Warszkówko

14.00-15.30

2

02.06.2022

komputerowe

Łętowo

16.00-19.00

4

03.06.2022

komputerowe

Sławsko

14.00-16.15

3

03.06.2022

komputerowe

Stary Kraków

16.30-18.00

2

06.06.2022

komputerowe

Warszkówko

12.30-14.00

2

06.06.2022

rękodzieło

Warszkówko

14.00-16.15

3

06.06.2022

teatralne

Sławsko

14.00-17.00

4

06.06.2022

szachowe

Stary Kraków

15.30-18.30

4

07.06.2022

rękodzieło

Stary Kraków

15.00-17.15

3

07.06.2022

sportowe

Sławsko

13.30-15.45

3

07.06.2022

sportowe

Łętowo

16.30-18.45

3

07.06.2022

szachowe

Noskowo

11.30-13.45

3

07.06.2022

szachowe

Warszkówko

14.00-16.15

3

08.06.2022

rękodzieło

Noskowo

13.00-15.15

3

08.06.2022

sportowe

Warszkówko

13.00-15.15

3

08.06.2022

sportowe

Stary Kraków

15.45-18.00

3

08.06.2022

dietetyka

Sławsko

13.30-16.30

4

09.06.2022

szachowe

Sławsko

13.00-15.15

3

09.06.2022

teatralne

Noskowo

12.30-15.30

4

09.06.2022

szachowe

Łętowo

16.00-19.00

4

10.06.2022

rękodzieło

Łętowo

16.00-18.15

3

10.06.2022

szachowe

Warszkówko

13.00-16.00

4

13.06.2022

teatralne

Stary Kraków

15.00-18.00

4

13.06.2022

komputerowe

Warszkówko

12.30-14.45

3

13.06.2022

komputerowe

Łętowo

15.30-18.30

4

14.06.2022

socjoterapeutyczne

Warszkówko

13.00-16.00

3 zegarowe

14.06.2022

sportowe

Sławsko

13.30-15.45

3

14.06.2022

sportowe

Łętowo

16.30-18.45

3

14.06.2022

komputerowe

Noskowo

11.30-13.45

3

14.06.2022

komputerowe

Stary Kraków

14.30-17.30

4

15.06.2022

socjoterapeutyczne

Sławsko

13.00-16.00

3 zegarowe

15.06.2022

komputerowe

Warszkówko

13.30-15.45

3

15.06.2022

sportowe

Noskowo

13.00-15.15

3

15.06.2022

sportowe

Stary Kraków

15.45-18.00

3

17.06.2022

komputerowe

Warszkówko

12.45-15.00

3

17.06.2022

teatralne

Noskowo

12.30-15.30

4

17.06.2022

komputerowe

Stary Kraków

15.30-18.30

4

20.06.2022

socjoterapeutyczne

Noskowo

11.30-14.30

3 zegarowe

20.06.2022

socjoterapeutyczne

Łętowo

15.30-18.30

3 zegarowe

20.06.2022

szachowe

Stary Kraków

15.30-18.30

4

20.06.2022

teatralne

Warszkówko

13.00-16.30

4

21.06.2022

socjoterapeutyczne

Stary Kraków

15.00-18.00

3 zegarowe

21.06.2022

szachowe

Noskowo

11.30-13.45

3

21.06.2022

szachowe

Sławsko

14.00-17.00

4

21.06.2022

sportowe

Warszkówko

14.00-16.15

3

21.06.2022

sportowe

Łętowo

16.45-19.00

3

22.06.2022

dietetyk

Warszkówko

12.30-15.30

4

22.06.2022

teatralne

Sławsko

14.00-17.00

4

22.06.2022

dietetyk

Stary Kraków

16.00-19.00

4

22.06.2022

sportowe

Noskowo

13.00-15.15

3

22.06.2022

sportowe

Łętowo

16.00-18.15

3

23.06.2022

szachowe

Stary Kraków

14.30-16.45

3

23.06.2022

szachowe

Łętowo

17.15-19.30

3

24.06.2022

szachowe

Noskowo

11.30-13.45

3

24.06.2022

szachowe

Sławsko

14.00-17.00

4

27.06.2022

komputerowe

Sławsko

9.00-11.15

3

27.06.2022

teatralne

Warszkówko

14.00-17.00

4

27.06.2022

komputerowe

Łętowo

12.00-14.15

3

28.06.2022

robotyka

Sławsko

9.00-11.15

3

28.06.2022

robotyka

Noskowo

11.30-13.45

3

28.06.2022

szachowe

Stary Kraków

9.30-13.30

5

28.06.2022

sportowe

Warszkówko

13.00-15.15

3

29.06.2022

dietetyk

Sławsko

9.00-12.00

4

29.06.2022

dietetyk

Noskowo

12.30-15.30

4

29.06.2022

robotyka

Warszkówko

14.15-16.30

3

29.06.2022

sportowe

Stary Kraków

10.30-12.45

3

29.06.2022

sportowe

Łętowo

13.15-15.30

3

30.06.2022

dietetyk

Łętowo

12.00-15.00

4

30.06.2022

robotyka

Sławsko

9.00-11.15

3

30.06.2022

robotyka

Noskowo

11.30-13.45

 

30.06.2022

szachowe

Stary Kraków

10.00-12.15

3

30.06.2022

szachowe

Warszkówko

13.00-15.15

3

 

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Ikonka drukujDrukuj

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ