herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Pomóż!

09.10.2019

08:49

Agnieszka

pogorzelcy - baner

Pomóż poszkodowanym w pożarze z Tychowa.

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

09.01.2019

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie - inteligentne rozwiązania

21.09.2018

10:44

Agnieszka

FILM

Zobacz film - Inteligentna i energooszczędna Szkoła Podstawowa w Żukowie.

czytaj więcej »

EVENIO - platforma e-usług

30.08.2018

08:20

Agnieszka

evenioo

 

Gmina Sławno, jako kolejna w kraju uruchomiła nowoczesną platformę e-usług Evenio.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż nad jeziorem Łętowskim

29.06.2018

08:45

Agnieszka

2018.06 - Letowo - dzialki nad jeziorem - glowka www

Działki rekreacyjne w Łętowie - na sprzedaż!

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Edukacja - logotypy - podstrona

Projekt

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie gmina Sławno – instytucją wspomagającą aktywizację społeczno – zawodową nieaktywnych mieszkańców.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś priorytetowa RPZP.07.00.00. Włączenie społeczne,
Działanie RPZP.07.02.00. Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej, 
w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K33/18

 

Wartość projektu  2 664 952,31  zł

Dofinansowanie:  2 512 417,41 zł

Wnioskodawca: Gmina Sławno

Projekt realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie

Czas realizacji projektu: od dnia 01.09.2018 roku do dnia 31.08.2021 roku

 

Celem projektu jest zwiększenie szansy na zatrudnienie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym dzięki uczestnictwu Centrum Integracji Społecznej poprzez wsparcie społeczne i zawodowe oraz działania wspomagające.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w tym osób bezrobotnych, które zgodnie z UoPZiIRP znajdują się w III profilu, mieszkańców województwa zachodniopomorskiego – powiatu sławieńskiego.

W ramach projektu, opieką zostanie objętych 78 osób w III edycjach, każda licząca 26 uczestników.

Centrum prowadzi reintegrację społeczną, w ramach której uczestnicy mogą korzystać z porad psychologa, radcy prawnego, wsparcia doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego. Przewidywane jest wprowadzenie aktywizacji włączającej zdrowotnie oraz integracja włączająca personalnie.

Kolejnym elementem działalności CIS będzie reintegracja zawodowa, w ramach której uczestnicy będą uczestniczyć w dobranym do predyspozycji uczestnika jednym z pięciu warsztatów: konserwacji terenów zielonych, usług sprzątania i prac porządkowych, prac remontowo – budowlanych, opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi oraz usług gastronomicznych. Uczestnicy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje poprzez dodatkowe uczestnictwo w organizowanych kursach. Na potrzeby organizacji warsztatów została dostosowana część budynku na ul. Polanowskiej w Sławnie oraz zakupiono samochód dostawczo – osobowy, który będzie dowoził osoby na zajęcia.

Warsztaty będą prowadzone przez wykwalifikowanych Instruktorów zawodu, uczestnicy otrzymają odzież oraz szkolenia BHP, ubezpieczenie NNW, badania medycyny pracy, codzienny posiłek oraz  świadczenie integracyjne.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt: glebogryzarka, kosiarki, pług śnieżny, dmuchawa spalinowa do liści, pilarki spalinowe, wykaszarki spalinowe, sprzęt gastronomiczny, szlifierki, piły spalinowe, wiertarki, odkurzacz piorący i przemysłowy, betoniarka, taczki, drabiny, rusztowania oraz inne narzędzia niezbędne do realizacji  warsztatów.


 Harmonogram wsparcia – październik 2019 r.

Lp.

Nazwa szkolenia

Miejsce szkolenia

Data szkolenia

Godziny, w jakich prowadzone są szkolenia

Uwagi

1

Warsztat konserwacji terenów zielonych

Sławno, ul. Polanowska 44a, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Warsztaty w części praktycznej odbywają się poza wskazanym adresem szkolenia. Przeprowadzane są w różnych miejscach na terenie gminy Sławno

2

Warsztat prac remontowo-budowlanych

Sławno, ul. Polanowska 44a, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 – 14.00

Warsztaty w części praktycznej odbywają się poza wskazanym adresem szkolenia. Przeprowadzane są w różnych miejscach na terenie gminy Sławno

3

Warsztat usług sprzątania i prac porządkowych

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 – 14.00

 

Szkoła Podstawowa w Bobrowicach 22, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 – 14.00

 

Świetlica Środowiskowa w Smardzewie, Smardzewo 32, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 – 14.00

 

Przedszkole w Boleszewie, Boleszewo 61, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

 

Świetlica Środowiskowa w Kwasowie, Kwasowo 1C, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 – 14.00

 

Świetlica Środowiskowa w Tychowie, Tychowo 23a, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00- 14.00

 

Przedszkole w Sławsku, Sławsko 97B, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 – 14.00

 

4

Warsztat opiekun osób niesamodzielnych

GOPS Sławno, ul. Gdańska 18, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 – 14.00

Warsztaty w części praktycznej odbywają się w miejscach zamieszkania podopiecznych

 

Lp.

Nazwa udzielanego wsparcia

Miejsce udzielanego wsparcia

Data odbywania wsparcia

Godziny, w których udzielane jest wsparcie

Uwagi

1

Spotkania z doradcą zawodowym

Centrum Integracji Społecznej, Rzyszczewo 40/12, 76-100 Sławno

10.10.2019

15.30 – 16.30

W dniu 10.10 odbędą się spotkania indywidualne, w dniu 11.10 – zajęcia grupowe

11.10.2019

7.00 – 15.00

2

Spotkania z radcą prawnym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

25.10.2019

8.00 – 11.00

Zajęcia grupowe

3

Spotkania z psychologiem

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

04.10.2019

7.00 – 15.00

Zajęcia grupowe

4

Spotkania z pracownikiem socjalnym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

18.10.2019

8.00 – 14.00

W dniu 18.10 zajęcia grupowe. Pracownik socjalny jest obecny 5 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 14.00. Spotkania odbywają się według indywidualnych potrzeb uczestników

5

Wyjazd do hospicjum w Darłowie w ramach wolontariatu

Hospicjum Darłowo,

ul. Wiejska 9, 76-150 Darłowo

25.10.2019

8.00 – 14.00

Dla chętnych uczestników

 

 


Harmonogram wsparcia – wrzesień 2019 r.

Lp.

Nazwa udzielanego wsparcia

Miejsce udzielanego wsparcia

Data odbywania wsparcia

Godziny, w których udzielane jest wsparcie

Uwagi

1

Spotkania z doradcą zawodowym

Centrum Integracji Społecznej, Rzyszczewo 40/12, 76-100 Sławno

12.09.2019

15.30 – 16.30

W dniu 12.09 odbędą się spotkania indywidualne, w dniu 13.09 – zajęcia grupowe

13.09.2019

7.00 – 15.00

2

Spotkania z radcą prawnym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

27.09.2019

8.00 – 11.00

Zajęcia grupowe

3

Spotkania z psychologiem

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

20.09.2019

7.00 – 15.00

Zajęcia grupowe

4

Spotkania z pracownikiem socjalnym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

06.09.2019

8.00 – 14.00

W dniu 06.09 zajęcia grupowe. Pracownik socjalny jest obecny 5 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 14.00. Spotkania odbywają się według indywidualnych potrzeb uczestników

5

Wyjazd do hospicjum w Darłowie w ramach wolontariatu

Hospicjum Darłowo,

ul. Wiejska 9, 76-150 Darłowo

27.09.2019

8.00 – 14.00

Dla chętnych uczestników

 

Lp.

Nazwa szkolenia

Miejsce szkolenia

Data szkolenia

Godziny, w jakich prowadzone są szkolenia

Uwagi

1

Warsztat konserwacji terenów zielonych

Sławno, ul. Polanowska 44a, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Warsztaty w części praktycznej odbywają się poza wskazanym adresem szkolenia. Przeprowadzane są w różnych miejscach na terenie gminy Sławno

2

Warsztat prac remontowo-budowlanych

Sławno, ul. Polanowska 44a, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 – 14.00

Warsztaty w części praktycznej odbywają się poza wskazanym adresem szkolenia. Przeprowadzane są w różnych miejscach na terenie gminy Sławno

3

Warsztat usług sprzątania i prac porządkowych

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 – 14.00

 

Szkoła Podstawowa w Bobrowicach 22, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 – 14.00

 

Świetlica Środowiskowa w Smardzewie, Smardzewo 32, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 – 14.00

 

Przedszkole w Boleszewie, Boleszewo 61, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

 

4

Warsztat opiekun osób niesamodzielnych

GOPS Sławno, ul. Gdańska 18, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 – 14.00

Warsztaty w części praktycznej odbywają się w miejscach zamieszkania podopiecznych

 

 


 

Harmonogram wsparcia – sierpień 2019 r.

 

Lp.

Nazwa udzielanego wsparcia

Miejsce udzielanego wsparcia

Data odbywania wsparcia

Godziny, w których udzielane jest wsparcie

Uwagi

1

Spotkania z doradcą zawodowym

Centrum Integracji Społecznej, Rzyszczewo 40/12, 76-100 Sławno

08.08.2019

15.30-16.30

W dniu 08.08 odbędą się spotkania indywidualne, w dniu 09.08 – zajęcia grupowe

09.08.2019

7.00-15.00

2

Spotkania z radcą prawnym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

16.08.2019

8.00-11.00

Zajęcia grupowe

3

Spotkania z psychologiem

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

02.08.2019

7.00-15.00

Zajęcia grupowe

30.08.2019

7.00-15.00

Zajęcia grupowe

 

Lp.

Nazwa szkolenia

Miejsce szkolenia

Data szkolenia

Godziny,
 w jakich prowadzone są szkolenia

Uwagi

1

Warsztat konserwacji terenów zielonych

Sławno, ul. Polanowska 44a

Od poniedziałku do czwartku

8.00-14.00

Warsztaty w części praktycznej odbywają się poza wskazanym adresem szkolenia. Przeprowadzane są w różnych miejscach na terenie gminy Sławno

2

Warsztat prac remontowo-budowlanych

Sławno, ul. Polanowska 44a

Od poniedziałku do czwartku

8.00-14.00

Warsztaty w części praktycznej odbywają się poza wskazanym adresem szkolenia. Przeprowadzane są w różnych miejscach na terenie gminy Sławno

3

Warsztat usług sprzątania i prac porządkowych

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie

Od poniedziałku do czwartku

8.00-14.00

 

Szkoła Podstawowa w Bobrowicach 22, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00-14.00

 

Świetlica Środowiskowa w Smardzewie, Smardzewo 32, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00-14.00

 

Przedszkole „Pajacyki”, Warszkowo 25, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00-14.00

 

Przedszkole w Boleszewie, Boleszewo 61, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00-14.00

 

4

Warsztat opiekun osób niesamodzielnych

GOPS Sławno, ul. Gdańska 18, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00-14.00

 

 


Harmonogram wsparcia na miesiąc lipiec 2019 r.

 

Lp.

Nazwa udzielanego wsparcia

Miejsce

Data odbywania wsparcia

Godziny, w których udzielane jest wsparcie

Uwagi

1

Spotkania z doradcą zawodowym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

04.07.2019

15.30 – 16.30

W dniu 04.07. – spotkania indywidualne, w dniu 05.07. – zajęcia grupowe

05.07.2019

7.00 – 15.00

2

Spotkania z radcą prawnym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

26.07.2019

8.00 – 11.00

Zajęcia grupowe

3

Wycieczka Integracyjna do CIS w Gdańsku

-

19.07.2019

7.00 – 16.00

-

5

Spotkania  z pracownikiem socjalnym

Wyjazd do hospicjum w Darłowie w ramach wolontariatu

26.07.2019

11.00 – 14.00

Pracownik socjalny jest obecny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 12.00. Spotkania indywidualne odbywają się według potrzeb uczestników

6

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

W pozostałe dni

8.00 – 12.00

 

Lp.

Nazwa szkolenia/kursu

Miejsce szkolenia/kursu

Data szkolenia/kursu

Godziny szkolenia/kursu

Uwagi

1

Warsztat konserwacji terenów zielonych

Sławno, ul. Polanowska 44a, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 – 14.00

Warsztaty w części praktycznej odbywają się poza wskazanym adresem szkolenia. Przeprowadzane są w różnych miejscach na terenie gminy Sławno

2

Warsztat prac remontowo-budowlanych

Sławno, ul. Polanowska 44a, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartek

8.00 – 14.00

Warsztaty w części praktycznej odbywają się poza wskazanym adresem szkolenia. Przeprowadzane są w różnych miejscach na terenie gminy Sławno

3

Warsztat usług sprzątania i prac porządkowych

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 – 14.00

Miejsce szkolenia w części praktycznej wybierane jest indywidualnie dla każdego uczestnika

Szkoła Podstawowa w Bobrowicach 22, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 – 14.00

Świetlica Środowiskowa w Smardzewie, Smardzewo 32, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 – 14.00

Przedszkole „Pajacyki”, Warszkowo 25, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 – 14.00

Przedszkole w Boleszewie, Boleszewo 61, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 – 14.00

4

Warsztat opiekun osób niesamodzielnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gdańska 18, 76-100 Sławno

Od poniedziałku do czwartku

8.00 – 14.00

Warsztaty w części praktycznej w miejscu zamieszkania podopiecznych

5

Kurs tynkarski z elementami dociepleń

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

03.07.2019

9.00 – 17.00

Zajęcia teoretyczne w CIS, zajęcia praktyczne w terenie

04.07.2019

8.00 – 16.00

08.07.2019

9.00 – 17.00

10.07.2019

9.00 – 17.00

11.07.2019

8.00 – 16.00

12.07.2019

8.00 – 16.00

15.07.2019

8.00 – 16.00

16.07.2019

8.00 – 16.00

17.07.2019

8.00 – 16.00

18.07.2019

8.00 – 16.00

19.07.2019

8.00 – 16.00

22.07.2019

9.00 – 17.00

23.07.2019

9.00 – 13.00

6

Kurs Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Centrum Integracji Społecznej  w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno/Hospicjum Darłowo

04.07.2019

8.00 – 15.00

04.07. – 06.07. – zajęcia teoretyczne, 08.07. – 19.07. – zajęcia praktyczne w hospicjum

05.07.2019

06.07.2019

08.07.2019

09.07.2019

10.07.2019

11.07.2019

12.07.2019

15.07.2019

16.07.2019

17.07.2019

18.07.2019

19.07.2019

 

 

 


HARMONOGRAM na mieciąc czerwiec 2019 r.

Lp.

Nazwa udzielonego wsparcia

Miejsce

Data odbywania danego wsparcia

Godziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcie

Uwagi

1

Spotkania z doradcą zawodowym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

06.06.2019

15.30 – 16.30

W dniu 06.06 zajęcia indywidualne

W dniu 07.06 zajęcia grupowe

07.06.2019

7.00 – 15.00

2

Spotkania z radcą prawnym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

28.06.2019

8.00-11.00

Zajęcia grupowe

3

Spotkania z psychologiem

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

14.06.2019

7.00-15.00

Zajęcia w dwóch grupach
I grupa 7.00 - 11.00
nII grupa 11.00 - 15.00

4

Spotkania z pracownikiem socjalnym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

21.06.2019 – zajęcia grupowe

8.00-12.00

Pracownik socjalny jest obecny
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-12.00
Spotkania indywidualne odbywają się
według indywidualnych potrzeb uczestników

5

Zajęcia dodatkowe

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

21.06.2019

11.00-14.00

Zajęcia manualne – integrujące grupę.
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

 

 

 

Lp.

Nazwa szkolenia

Miejsce szkolenia

Data szkolenia

Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie

Uwagi

1

Warsztat konserwacji terenów zielonych

Sławno, ul. Polanowska 44a, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Warsztaty w części praktycznej odbywają się
poza wskazanym adresem szkolenia.
Przeprowadzane są w różnych miejscach
na terenie gminy Sławno

2

Warsztat prac remontowo-budowlanych

Sławno, ul. Polanowska 44a, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Warsztaty w części praktycznej odbywają się
poza wskazanym adresem szkolenia.
Przeprowadzane są w różnych miejscach
na terenie gminy Sławno.

3

Warsztat usług sprzątania i prac porządkowych

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

 

Miejsce szkolenia w części praktycznej
wybierane jest indywidualnie dla każdego uczestnika

 

Szkoła Podstawowa w Bobrowicach 22, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Świetlica Środowiskowa w Smardzewie, Smardzewo 32, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Przedszkole "Pajacyki", Warszkowo 25, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Przedszkole w Boleszewie, Boleszewo 61, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

4

Opiekun osób niesamodzielnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Gdańska 18, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Warsztaty w części praktycznej w miejscu zamieszkania podopiecznych

5

Kwalifikacyjny Kurs Pierwszej Pomocy

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

17.06.

8.00-17.20

 

18.06.

8.00-15.10

19.06.

8.00-18.15

21.06.

8.00-15.25

25.06.

8.00-14.10

26.06.

8.00-16.15

27.06.

8.00-16.05

28.06.

8.00-16.05

29.06.

EGZAMIN

 


                         

HARMONOGRAM na mieciąc maj 2019 r.

Lp.

Nazwa udzielonego wsparcia

Miejsce

Data odbywania danego wsparcia

Godziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcie

Uwagi

1

Spotkania z doradcą zawodowym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

23.05.2019

15.30 – 16.30

W dniu 23.05 zajęcia indywidualne
W dniu 24.05 zajęcia grupowe

24.05.2019

7.00 – 15.00

2

Spotkania z radcą prawnym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

17.05.2019

8.00-11.00

Zajęcia grupowe

3

Spotkania z psychologiem

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

10.05.2019

7.00-15.00

Zajęcia w dwóch grupach
I grupa 7.00 - 11.00
II grupa 11.00 - 15.00

4

Spotkania z pracownikiem socjalnym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

31.05.2019
zajęcia grupowe

8.00-12.00

Pracownik socjalny jest obecny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00.
Spotkania indywidualne odbywają się według indywidualnych potrzeb uczestników

 

 

 

Lp.

Nazwa szkolenia

Miejsce szkolenia

Data szkolenia

Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie

Uwagi

1

Warsztat konserwacji terenów zielonych

Sławno, ul. Polanowska 44a, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Warsztaty w części praktycznej odbywają się poza wskazanym adresem szkolenia. Przeprowadzane są w różnych miejscach na terenie gminy Sławno

2

Warsztat prac remontowo-budowlanych

Sławno, ul. Polanowska 44a, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Warsztaty w części praktycznej odbywają się poza wskazanym adresem szkolenia. Przeprowadzane są w różnych miejscach na terenie gminy Sławno

3

Warsztat usług sprzątania i prac porządkowych

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Miejsce szkolenia w części praktycznej wybierane jest indywidualnie dla każdego uczestnika

Szkoła Podstawowa w Bobrowicach 22, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Świetlica Środowiskowa w Smardzewie, Smardzewo 32, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Przedszkole "Pajacyki", Warszkowo 25, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Przedszkole w Boleszewie, Boleszewo 61, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

4

Opiekun osób niesamodzielnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Gdańska 18, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Warsztaty w części praktycznej w miejscu zamieszkania podopiecznych

 


 

HARMONOGRAM na mieciąc kwiecień 2019 r.

Lp.

Nazwa udzielonego wsparcia

Miejsce

Data odbywania danego wsparcia

Godziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcie

Uwagi

1

Spotkania z doradcą zawodowym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

25.04.2019

15.30 – 16.30

Zajęcia grupowe

26.04.2019

7.00 – 15.00

2

Spotkania z radcą prawnym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

12.04.2019

8.00-11.00

Zajęcia indywidualne według potrzeb

3

Spotkania z psychologiem

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

05.04.2019

7.00-15.00

Zajęcia w dwóch grupach
I grupa 7.00 - 11.00
II grupa 11.00 - 15.00

4

Spotkania z pracownikiem socjalnym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

19.04.2019
zajęcia grupowe

8.00-12.00

Pracownik socjalny jest obecny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00
Spotkania indywidualne odbywają się według indywidualnych potrzeb uczestników

 
 

Lp.

Nazwa szkolenia

Miejsce szkolenia

Data szkolenia

Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie

Uwagi

1

Warsztat konserwacji terenów zielonych

Sławno, ul. Polanowska 44a, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Warsztaty w części praktycznej odbywają się poza wskazanym adresem szkolenia. Przeprowadzane są w różnych miejscach na terenie gminy Sławno

2

Warsztat prac remontowo-budowlanych

Sławno, ul. Polanowska 44a, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Warsztaty w części praktycznej odbywają się poza wskazanym adresem szkolenia. Przeprowadzane są w różnych miejscach na terenie gminy Sławno

3

Warsztat usług sprzątania i prac porządkowych

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Miejsce szkolenia w części praktycznej wybierane jest indywidualnie dla każdego uczestnika

Szkoła Podstawowa w Bobrowicach 22, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Świetlica Środowiskowa w Smardzewie, Smardzewo 32, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Przedszkole "Pajacyki", Warszkowo 25, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Przedszkole w Boleszewie, Boleszewo 61, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

4

Opiekun osób niesamodzielnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Gdańska 18, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Warsztaty w części praktycznej w miejscu zamieszkania podopiecznych

 

 

HARMONOGRAM na mieciąc marzec 2019 r.

Lp.

Nazwa udzielonego wsparcia

Miejsce

Data odbywania danego wsparcia

Godziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcie

Uwagi

1

Spotkania z doradcą zawodowym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

01.03.2019

7.00-15.00

Zajęcia grupowe

22.03.2019

15.30-16.30

2

Spotkania z radcą prawnym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

08.03.2019

8.00-11.00

Zajęcia grupowe. Dodatkowo w tym dniu w godz. 11.00 - 14.00 Dzień Kobiet

3

Spotkania z psychologiem

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

15.03.2019

8.00-16.00

Zajęcia w dwóch grupach

I grupa 8.00 - 11.00

II grupa 11.00 - 16.00

4

Spotkania z pracownikiem socjalnym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

08.03.2019

11.00-14.00

 

22.03.2019

8.00-14.00

 

 

Lp.

Nazwa szkolenia

Miejsce szkolenia

Data szkolenia

Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie

Uwagi

1

Warsztat konserwacji terenów zielonych

Sławno, ul. Polanowska 44a, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Warsztaty w części praktycznej odbywają się poza wskazanym adresem szkolenia. Przeprowadzane są w różnych miejscach na terenie gminy Sławno

2

Warsztat prac remontowo-budowlanych

Sławno, ul. Polanowska 44a, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Warsztaty w części praktycznej odbywają się poza wskazanym adresem szkolenia. Przeprowadzane są w różnych miejscach na terenie gminy Sławno

3

Warsztat usług sprzątania i prac porządkowych

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Miejsce szkolenia w części praktycznej wybierane jest indywidualnie dla każdego uczestnika

Szkoła Podstawowa w Bobrowicach 22, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Świetlica Środowiskowa w Smardzewie, Smardzewo 32, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Przedszkole "Pajacyki", Warszkowo 25, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

4

Opiekun osób niesamodzielnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Gdańska 18, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Warsztaty w części praktycznej w miejscu zamieszkania podopiecznych

 

 


 

HARMONOGRAM na miesiąc luty 2019 r.

Lp.

Nazwa udzielonego wsparcia

Miejsce

Data odbywania danego wsparcia

Godziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcie

Uwagi

1

Spotkania z doradcą zawodowym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

01.02.2019

7.00-15.00

W dniu 01.02.2019 doradztwo indywidualne w godzinach 7.00-8.00 oraz 14.00-15.00.
W dniu 22.02.2019 doradztwo indywidualne w godzinach 15.30.-16.30

22.02.2019

15.30-16.30

2

Spotkania z radcą prawnym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

08.02.2019

8.00-11.00

Od godziny 10.00-11.00 doradztwo prawne indywidualne

3

Spotkania z psychologiem

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

15.02.2019

8.00-16.00

 

4

Spotkania z pracownikiem socjalnym

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

08.02.2019

11.00-14.00

 

22.02.2019

8.00-14.00

 

 

 

 

Lp.

Nazwa szkolenia

Miejsce szkolenia

Data szkolenia

Godziny, w których przeprowadzane jest szkolenie

Uwagi

1

Warsztat konserwacji terenów zielonych

Sławno, ul. Polanowska 44a, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Warsztaty w części praktycznej odbywają się poza wskazanym adresem szkolenia. Przeprowadzane są w różnych miejscach na terenie gminy Sławno

2

Warsztat prac remontowo-budowlanych

Sławno, ul. Polanowska 44a, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Warsztaty w części praktycznej odbywają się poza wskazanym adresem szkolenia. Przeprowadzane są w różnych miejscach na terenie gminy Sławno

3

Warsztat usług sprzątania i prac porządkowych

Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie 40/12, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

 

Miejsce szkolenia w części praktycznej wybierane jest indywidualnie dla każdego uczestnika

 

 

Szkoła Podstawowa w Bobrowicach 22, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Świetlica Środowiskowa w Smardzewie, Smardzewo 32, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Przedszkole "Pajacyki", Warszkowo 25, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

4

Opiekun osób niesamodzielnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Gdańska 18, 76-100 Sławno

od poniedziałku do czwartku

8.00 - 14.00

Warsztaty w części praktycznej w miejscu zamieszkania podopiecznych

 

 

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Remiza OSP w Sławsku

01.03.2018

12:00

Agnieszka

Slawsko - remiza

Wyremontowano remizę jednostki OSP w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga w Łętowie

01.03.2018

11:27

Agnieszka

Letowo - droga

Przebudowano drogę w Łętowie.

czytaj więcej »

Punkt czerpania wody w Żukowie

28.02.2018

12:19

Agnieszka

Zukowo - punkt czerpania wody

Wybudowano punkt czerpania wody w Żukowie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego.

czytaj więcej »

Droga w Janiewicach

28.02.2018

12:15

Agnieszka

Janiewice - droga

Przebudowano drogę gminną w Janiewicach.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

Zukowo - szkola

Wybudowano szkołę z salą gimnastyczną w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Ikonka drukujDrukuj

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2019

TREŚĆ