herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Wolne miejsca

08.01.2020

13:53

Agnieszka

wolne miejsca - kd

Wolne miejsca w Klubie Dziecięcym w Gwiazdowie!

 

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

08.01.2020

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Opłata za śmieci

07.01.2020

07:48

Agnieszka

smiecistawki-link

Uwaga - już od lutego 2020 r. na terenie gminy Sławno obowiązują nowe stawki opłat za gospoarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Podatki 2020

07.01.2020

07:46

Agnieszka

PODATKI 2020
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki podatków lokalnych.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie - inteligentne rozwiązania

21.09.2018

10:44

Agnieszka

FILM

Zobacz film - Inteligentna i energooszczędna Szkoła Podstawowa w Żukowie.

czytaj więcej »

EVENIO - platforma e-usług

30.08.2018

08:20

Agnieszka

evenioo

 

Gmina Sławno, jako kolejna w kraju uruchomiła nowoczesną platformę e-usług Evenio.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż nad jeziorem Łętowskim

29.06.2018

08:45

Agnieszka

2018.06 - Letowo - dzialki nad jeziorem - glowka www

Działki rekreacyjne w Łętowie - na sprzedaż!

czytaj więcej »

logotypy - uslugi opiekuncze

Projekt

Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś priorytetowa RPZP.07.00.00. Włączenie społeczne,
Działanie RPZP.07.01.00. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
ukierunkowane na aktywizacje społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17

 

Wartość projektu  1 279 756,61 zł 

Wnioskodawca: Gmina Sławno

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

Czas realizacji projektu: od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.01.2021 roku

 

Celem głównym projektu jest wzrost szans na zatrudnienie wśród 45 osób (24 kobiet i 21 mężczyzn), osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w wieku 18-64 lat, pozostających bez zatrudnienia , w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z Ustawą o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy znajdują się w III grupie osób (tzw. oddalonych od rynku pracy) z gminy Sławno, poprzez pobudzenie aktywności społeczno-zawodowej w wyniku działań aktywizacyjnych: szkoleniowych i doradczych oraz wsparcia specjalistów.

Celem szczegółowym  jest wzrost kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych, adekwatnych do potrzeb lokalnego rynku pracy.

W każdym roku przewidziany jest  udział 15 osób. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnym wsparciem psychologa i  doradcy zawodowego. Odbędą się zajęcia grupowe wzmacniające kompetencje społeczne minimalizujące bariery zdrowotne i bariery oddalające do rynku pracy. Przewidziano grupowe kursy opiekunki osób niepełnosprawnych, kurs kierowców kat C, C+E oraz indywidualne kursy wg potrzeb. W trakcie trwania projektu zorganizowane zostaną dla podopiecznych płatne staże zawodowe. Sfinansowana zostanie również  nauka w szkołach . Przewidziano również wyposażenie sali szkoleniowo-terapeutycznej, która posłuży do przeprowadzania szkoleń oraz pracy terapeutów.

Ponadto w ramach projektu budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie dostosowany  do potrzeb osób niepełnosprawnych – przebudowane zostanie główne wejście do Ośrodka oraz zakupiony i zamontowany zostanie podnośnik dla osób niepełnosprawnych.


DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe nr 01/ZWDZ/2018 - kompleksowa usługa w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli biurowych na potrzeby projektu  „ Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej , społecznej i zawodowej w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 01/ ZWDZ/2018 - SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 01/ ZWDZ/2018 - FORMULARZ KALKULACJI KOSZTÓW

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 01/ZWDZ/2018 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych  z Zamawiającym 

 

 

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Remiza OSP w Sławsku

01.03.2018

12:00

Agnieszka

Slawsko - remiza

Wyremontowano remizę jednostki OSP w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga w Łętowie

01.03.2018

11:27

Agnieszka

Letowo - droga

Przebudowano drogę w Łętowie.

czytaj więcej »

Punkt czerpania wody w Żukowie

28.02.2018

12:19

Agnieszka

Zukowo - punkt czerpania wody

Wybudowano punkt czerpania wody w Żukowie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego.

czytaj więcej »

Droga w Janiewicach

28.02.2018

12:15

Agnieszka

Janiewice - droga

Przebudowano drogę gminną w Janiewicach.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

Zukowo - szkola

Wybudowano szkołę z salą gimnastyczną w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Ikonka drukujDrukuj

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2019

TREŚĆ