herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Wolne miejsca w przedszkolu

03.02.2023

08:47

Agnieszka

wolne miejsca

Z początkiem stycznia 2023 r. rozpoczęło funkcjonowanie Przedszkole Gminne w Bobrowicach. Są jeszcze wolne miejsca dla maluchów!

czytaj więcej »

Rekrutacja

01.02.2023

15:21

Agnieszka

REKRUTACJA

 

czytaj więcej »

Dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych

26.09.2022

14:16

Agnieszka

termo

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu pn. „Termomodernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na terenie gminy Sławno”. 

czytaj więcej »

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

logotypy - uslugi opiekuncze

Projekt

Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś priorytetowa RPZP.07.00.00. Włączenie społeczne,
Działanie RPZP.07.01.00. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
ukierunkowane na aktywizacje społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17

 

Wartość projektu  1 279 756,61 zł 

Wnioskodawca: Gmina Sławno

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

Czas realizacji projektu: od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.01.2021 roku

 

Celem głównym projektu jest wzrost szans na zatrudnienie wśród 45 osób (24 kobiet i 21 mężczyzn), osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w wieku 18-64 lat, pozostających bez zatrudnienia , w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z Ustawą o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy znajdują się w III grupie osób (tzw. oddalonych od rynku pracy) z gminy Sławno, poprzez pobudzenie aktywności społeczno-zawodowej w wyniku działań aktywizacyjnych: szkoleniowych i doradczych oraz wsparcia specjalistów.

Celem szczegółowym  jest wzrost kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych, adekwatnych do potrzeb lokalnego rynku pracy.

W każdym roku przewidziany jest  udział 15 osób. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnym wsparciem psychologa i  doradcy zawodowego. Odbędą się zajęcia grupowe wzmacniające kompetencje społeczne minimalizujące bariery zdrowotne i bariery oddalające do rynku pracy. Przewidziano grupowe kursy opiekunki osób niepełnosprawnych, kurs kierowców kat C, C+E oraz indywidualne kursy wg potrzeb. W trakcie trwania projektu zorganizowane zostaną dla podopiecznych płatne staże zawodowe. Sfinansowana zostanie również  nauka w szkołach . Przewidziano również wyposażenie sali szkoleniowo-terapeutycznej, która posłuży do przeprowadzania szkoleń oraz pracy terapeutów.

Ponadto w ramach projektu budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie dostosowany  do potrzeb osób niepełnosprawnych – przebudowane zostanie główne wejście do Ośrodka oraz zakupiony i zamontowany zostanie podnośnik dla osób niepełnosprawnych.


DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe nr 01/ZWDZ/2018 - kompleksowa usługa w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli biurowych na potrzeby projektu  „ Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej , społecznej i zawodowej w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 01/ ZWDZ/2018 - SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 01/ ZWDZ/2018 - FORMULARZ KALKULACJI KOSZTÓW

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 01/ZWDZ/2018 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych  z Zamawiającym 

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Ikonka drukujDrukuj

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ