herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Granty PPGR

19.10.2021

11:51

Agnieszka

granty

Wójt Gminy Sławno – Ryszard Stachowiak zaprasza do udziału w programie Granty PPGR.

czytaj więcej »

Nabór do Klubu Dziecięcego w Gwiazdowie

19.10.2021

08:51

Agnieszka

nabór

W dniu 20 października 2021 r. rozpoczyna się nabór dzieci w wieku 1-3 lata do Klubu Dziecięcego w Gwiazdowie

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Boleszewo

26.07.2021

15:14

Paweł

boleszewo

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

logotypy - uslugi opiekuncze

Projekt

Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś priorytetowa RPZP.07.00.00. Włączenie społeczne,
Działanie RPZP.07.01.00. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
ukierunkowane na aktywizacje społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17

 

Wartość projektu  1 279 756,61 zł 

Wnioskodawca: Gmina Sławno

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

Czas realizacji projektu: od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.01.2021 roku

 

Celem głównym projektu jest wzrost szans na zatrudnienie wśród 45 osób (24 kobiet i 21 mężczyzn), osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w wieku 18-64 lat, pozostających bez zatrudnienia , w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z Ustawą o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy znajdują się w III grupie osób (tzw. oddalonych od rynku pracy) z gminy Sławno, poprzez pobudzenie aktywności społeczno-zawodowej w wyniku działań aktywizacyjnych: szkoleniowych i doradczych oraz wsparcia specjalistów.

Celem szczegółowym  jest wzrost kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych, adekwatnych do potrzeb lokalnego rynku pracy.

W każdym roku przewidziany jest  udział 15 osób. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnym wsparciem psychologa i  doradcy zawodowego. Odbędą się zajęcia grupowe wzmacniające kompetencje społeczne minimalizujące bariery zdrowotne i bariery oddalające do rynku pracy. Przewidziano grupowe kursy opiekunki osób niepełnosprawnych, kurs kierowców kat C, C+E oraz indywidualne kursy wg potrzeb. W trakcie trwania projektu zorganizowane zostaną dla podopiecznych płatne staże zawodowe. Sfinansowana zostanie również  nauka w szkołach . Przewidziano również wyposażenie sali szkoleniowo-terapeutycznej, która posłuży do przeprowadzania szkoleń oraz pracy terapeutów.

Ponadto w ramach projektu budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie dostosowany  do potrzeb osób niepełnosprawnych – przebudowane zostanie główne wejście do Ośrodka oraz zakupiony i zamontowany zostanie podnośnik dla osób niepełnosprawnych.


DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe nr 01/ZWDZ/2018 - kompleksowa usługa w zakresie wykonania, dostawy i montażu mebli biurowych na potrzeby projektu  „ Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej , społecznej i zawodowej w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 01/ ZWDZ/2018 - SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 01/ ZWDZ/2018 - FORMULARZ KALKULACJI KOSZTÓW

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 01/ZWDZ/2018 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych  z Zamawiającym 

Informacja w sprawie sytuacji finansowej spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA” w związku z nieprawdziwymi informacjami opublikowanymi przez Klub Radnych „Bliżej Mieszkańców Gminy Sławno” w mediach społecznościowych.

 

 

Kasa Urzędu Gminy Sławno
czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00
.


NAJWAŻNIEJSZE TELEFONY:

 • POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁAWNIE
  tel./fax: 59 810-73-11, tel. alarmowy (całodobowy): 694-493-769
 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE
  tel./fax: 59 810-03-00, tel. alarmowy (całodobowy) 538-446-559
 • SEKRETARIAT URZĘDU GMINY SŁAWNO
  tel. 59 810-75-26;  59 810-67-10, fax: 59 810-67-00, e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
 • GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
  tel. alarmowy (całodobowy): 607-205-122

APELUJEMY, by wszelkie sprawy urzędowe załatwiać na odległość - za pomocą dostępnych środków komunikacji (telefon, internet). 

 • SEKRETARIAT URZĘDU GMINY SŁAWNO
  tel. 59 810-75-26; 59 810-67-10
  fax: 59 810-67-00
  e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
  skrzynka ePUAP: /gminaslawno/skrytka
 • URZĄD STANU CYWILNEGO - tel. 59 810-00-20; 59 810-00-21
 • DOWODY OSOBISTE, MELDUNKI, EWIDENCJA LUDNOŚCI - tel. 59 810-67-15
 • ODPADY KOMUNALNE - tel. 59 810-67-04
 • PODATKI - tel. 59 810-67-13
 • CMENTARZE i OCHRONA ŚRODOWISKA - tel. 59 810-67-03
 • MIENIE KOMUNALNE - tel. 59 810-67-01

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Ikonka drukujDrukuj

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2020

TREŚĆ