herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Wolne miejsca w przedszkolu

03.02.2023

08:47

Agnieszka

wolne miejsca

Z początkiem stycznia 2023 r. rozpoczęło funkcjonowanie Przedszkole Gminne w Bobrowicach. Są jeszcze wolne miejsca dla maluchów!

czytaj więcej »

Rekrutacja

01.02.2023

15:21

Agnieszka

REKRUTACJA

 

czytaj więcej »

Dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych

26.09.2022

14:16

Agnieszka

termo

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu pn. „Termomodernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na terenie gminy Sławno”. 

czytaj więcej »

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

logotypy - uslugi opiekuncze

Projekt

OPIEKA ŚWIADCZONA LOKALNIE NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI Z TERENU GMINY SŁAWNO
SZANSĄ NA ICH GODNE ŻYCIE.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne,
Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, 
w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16

 

Wartość projektu  230.377,50 zł

Numer umowy: UDA_RPZP.07.06.00-32-K012/16-00 z dnia 09.02.2017 roku

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
w okresie od dnia 24 kwietnia 2017 roku do dnia 24 kwietnia 2020 roku

 

Celem projektu jest wsparcie opieki nad osobami zależnymi oraz niesamodzielnymi. Utworzone zostały na terenie gminy Sławno pierwsze usługi społeczne w postaci usług opiekuńczych w miejscach przebywania podopiecznych.

Zatrudnione zostały dwie osoby, które świadczą usługi opiekuńcze polegające na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych takich, jak: zapewnienie podstawowych wygód, czystości, odpowiedniego wyżywienia i miejsca wypoczynku, w razie potrzeby możliwość korzystania z pomocy, głównie lekarskiej i pielęgniarskiej, zapewnienie  poczucia bezpieczeństwa, wolności decyzji i wyboru, poczucia własnej wartości, potrzebę szacunku, poczucia przydatności, a więc możliwość aktywności i rozwijania własnych zainteresowań.

Usługi opiekuńcze polegają  na: opiece higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości zapewnieniu kontaktów z otoczeniem w miejscach zamieszkania podopiecznych. Usługi opiekuńcze zapewniają przede wszystkim: pomoc w czynnościach życia codziennego, tj. w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się , jedzeniu, myciu i kąpaniu, organizację czasu wolnego, pomoc w zakupie odzieży i obuwia, pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze  świadczeń zdrowotnych.

Projektem zostało objętych 14 osób, zamieszkujących gminę wiejską Sławno, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym tj. osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarująca  lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Rekrutacja trwa w sposób ciągły do końca realizacji projektu tj. do 2020 roku.  W przypadku przekroczenia liczby miejsc w projekcie  tworzona jest lista rezerwowa. Kolejne osoby z listy rezerwowej będą zastępowały osoby z listy podstawowej w przypadku rezygnacji uczestnika lub innych zdarzeń losowych.

Wsparcie jest cały czas modyfikowane w zależności od potrzeb uczestników tzn. każdy z uczestników zostaje objęty odpowiednią ilością godzin świadczonych przez opiekunkę, wynikających np.  z choroby, wieku, konieczności zapewnienia odpowiednich warunków domowych ze względu na porę roku (np. noszenie opału, palenie w piecu, kąpiele, przygotowywanie posiłków)  itp.

Harmonogram wsparcia dla uczestników:

  1. Rekrutacja
  2. Diagnoza potrzeb i sytuacji życiowej poprzez przeprowadzenie ankiety rekrutacyjnej
  3. Harmonogram  świadczenia usług opiekuńczych określający rodzaj wsparcia, czas wsparcia, daty i godziny
  4. Realizacja potrzeb uczestników w oparciu o usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego

 

Do pobrania:

  1. Ankieta rekrutacyjna do projektu
  2. Oświadczenie o dochodzie

aktualizacja : 2018-03-05

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Ikonka drukujDrukuj

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ