herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Granty PPGR

19.10.2021

11:51

Agnieszka

granty

Wójt Gminy Sławno – Ryszard Stachowiak zaprasza do udziału w programie Granty PPGR.

czytaj więcej »

Nabór do Klubu Dziecięcego w Gwiazdowie

19.10.2021

08:51

Agnieszka

nabór

W dniu 20 października 2021 r. rozpoczyna się nabór dzieci w wieku 1-3 lata do Klubu Dziecięcego w Gwiazdowie

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Boleszewo

26.07.2021

15:14

Paweł

boleszewo

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

Działki nad jeziorem

15.01.2021

09:54

Agnieszka

działkiJeśli szukasz zacisznego miejsca o sielankowym klimacie - nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

czytaj więcej »

Działki budowlane we Wrześnicy

20.10.2020

13:02

Agnieszka

Wrzesnica-dzialki

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Wrześnica, gmina Sławno. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławno nieruchomości zlokalizowane są na terenie pod projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (28 MN).

czytaj więcej »

logotypy - uslugi opiekuncze

Projekt

OPIEKA ŚWIADCZONA LOKALNIE NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI Z TERENU GMINY SŁAWNO
SZANSĄ NA ICH GODNE ŻYCIE.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne,
Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, 
w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16

 

Wartość projektu  230.377,50 zł

Numer umowy: UDA_RPZP.07.06.00-32-K012/16-00 z dnia 09.02.2017 roku

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
w okresie od dnia 24 kwietnia 2017 roku do dnia 24 kwietnia 2020 roku

 

Celem projektu jest wsparcie opieki nad osobami zależnymi oraz niesamodzielnymi. Utworzone zostały na terenie gminy Sławno pierwsze usługi społeczne w postaci usług opiekuńczych w miejscach przebywania podopiecznych.

Zatrudnione zostały dwie osoby, które świadczą usługi opiekuńcze polegające na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych takich, jak: zapewnienie podstawowych wygód, czystości, odpowiedniego wyżywienia i miejsca wypoczynku, w razie potrzeby możliwość korzystania z pomocy, głównie lekarskiej i pielęgniarskiej, zapewnienie  poczucia bezpieczeństwa, wolności decyzji i wyboru, poczucia własnej wartości, potrzebę szacunku, poczucia przydatności, a więc możliwość aktywności i rozwijania własnych zainteresowań.

Usługi opiekuńcze polegają  na: opiece higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości zapewnieniu kontaktów z otoczeniem w miejscach zamieszkania podopiecznych. Usługi opiekuńcze zapewniają przede wszystkim: pomoc w czynnościach życia codziennego, tj. w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się , jedzeniu, myciu i kąpaniu, organizację czasu wolnego, pomoc w zakupie odzieży i obuwia, pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze  świadczeń zdrowotnych.

Projektem zostało objętych 14 osób, zamieszkujących gminę wiejską Sławno, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym tj. osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarująca  lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Rekrutacja trwa w sposób ciągły do końca realizacji projektu tj. do 2020 roku.  W przypadku przekroczenia liczby miejsc w projekcie  tworzona jest lista rezerwowa. Kolejne osoby z listy rezerwowej będą zastępowały osoby z listy podstawowej w przypadku rezygnacji uczestnika lub innych zdarzeń losowych.

Wsparcie jest cały czas modyfikowane w zależności od potrzeb uczestników tzn. każdy z uczestników zostaje objęty odpowiednią ilością godzin świadczonych przez opiekunkę, wynikających np.  z choroby, wieku, konieczności zapewnienia odpowiednich warunków domowych ze względu na porę roku (np. noszenie opału, palenie w piecu, kąpiele, przygotowywanie posiłków)  itp.

Harmonogram wsparcia dla uczestników:

 1. Rekrutacja
 2. Diagnoza potrzeb i sytuacji życiowej poprzez przeprowadzenie ankiety rekrutacyjnej
 3. Harmonogram  świadczenia usług opiekuńczych określający rodzaj wsparcia, czas wsparcia, daty i godziny
 4. Realizacja potrzeb uczestników w oparciu o usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego

 

Do pobrania:

 1. Ankieta rekrutacyjna do projektu
 2. Oświadczenie o dochodzie

aktualizacja : 2018-03-05

Informacja w sprawie sytuacji finansowej spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA” w związku z nieprawdziwymi informacjami opublikowanymi przez Klub Radnych „Bliżej Mieszkańców Gminy Sławno” w mediach społecznościowych.

 

 

Kasa Urzędu Gminy Sławno
czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00
.


NAJWAŻNIEJSZE TELEFONY:

 • POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁAWNIE
  tel./fax: 59 810-73-11, tel. alarmowy (całodobowy): 694-493-769
 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE
  tel./fax: 59 810-03-00, tel. alarmowy (całodobowy) 538-446-559
 • SEKRETARIAT URZĘDU GMINY SŁAWNO
  tel. 59 810-75-26;  59 810-67-10, fax: 59 810-67-00, e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
 • GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
  tel. alarmowy (całodobowy): 607-205-122

APELUJEMY, by wszelkie sprawy urzędowe załatwiać na odległość - za pomocą dostępnych środków komunikacji (telefon, internet). 

 • SEKRETARIAT URZĘDU GMINY SŁAWNO
  tel. 59 810-75-26; 59 810-67-10
  fax: 59 810-67-00
  e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
  skrzynka ePUAP: /gminaslawno/skrytka
 • URZĄD STANU CYWILNEGO - tel. 59 810-00-20; 59 810-00-21
 • DOWODY OSOBISTE, MELDUNKI, EWIDENCJA LUDNOŚCI - tel. 59 810-67-15
 • ODPADY KOMUNALNE - tel. 59 810-67-04
 • PODATKI - tel. 59 810-67-13
 • CMENTARZE i OCHRONA ŚRODOWISKA - tel. 59 810-67-03
 • MIENIE KOMUNALNE - tel. 59 810-67-01

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Ikonka drukujDrukuj

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2020

TREŚĆ