herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Wolne miejsca

08.01.2020

13:53

Agnieszka

wolne miejsca - kd

Wolne miejsca w Klubie Dziecięcym w Gwiazdowie!

 

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

08.01.2020

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Opłata za śmieci

07.01.2020

07:48

Agnieszka

smiecistawki-link

Uwaga - już od lutego 2020 r. na terenie gminy Sławno obowiązują nowe stawki opłat za gospoarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Podatki 2020

07.01.2020

07:46

Agnieszka

PODATKI 2020
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki podatków lokalnych.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie - inteligentne rozwiązania

21.09.2018

10:44

Agnieszka

FILM

Zobacz film - Inteligentna i energooszczędna Szkoła Podstawowa w Żukowie.

czytaj więcej »

EVENIO - platforma e-usług

30.08.2018

08:20

Agnieszka

evenioo

 

Gmina Sławno, jako kolejna w kraju uruchomiła nowoczesną platformę e-usług Evenio.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż nad jeziorem Łętowskim

29.06.2018

08:45

Agnieszka

2018.06 - Letowo - dzialki nad jeziorem - glowka www

Działki rekreacyjne w Łętowie - na sprzedaż!

czytaj więcej »

logotypy - uslugi opiekuncze

Projekt

OPIEKA ŚWIADCZONA LOKALNIE NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI Z TERENU GMINY SŁAWNO
SZANSĄ NA ICH GODNE ŻYCIE.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne,
Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, 
w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16

 

Wartość projektu  230.377,50 zł

Numer umowy: UDA_RPZP.07.06.00-32-K012/16-00 z dnia 09.02.2017 roku

Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
w okresie od dnia 24 kwietnia 2017 roku do dnia 24 kwietnia 2020 roku

 

Celem projektu jest wsparcie opieki nad osobami zależnymi oraz niesamodzielnymi. Utworzone zostały na terenie gminy Sławno pierwsze usługi społeczne w postaci usług opiekuńczych w miejscach przebywania podopiecznych.

Zatrudnione zostały dwie osoby, które świadczą usługi opiekuńcze polegające na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych takich, jak: zapewnienie podstawowych wygód, czystości, odpowiedniego wyżywienia i miejsca wypoczynku, w razie potrzeby możliwość korzystania z pomocy, głównie lekarskiej i pielęgniarskiej, zapewnienie  poczucia bezpieczeństwa, wolności decyzji i wyboru, poczucia własnej wartości, potrzebę szacunku, poczucia przydatności, a więc możliwość aktywności i rozwijania własnych zainteresowań.

Usługi opiekuńcze polegają  na: opiece higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości zapewnieniu kontaktów z otoczeniem w miejscach zamieszkania podopiecznych. Usługi opiekuńcze zapewniają przede wszystkim: pomoc w czynnościach życia codziennego, tj. w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się , jedzeniu, myciu i kąpaniu, organizację czasu wolnego, pomoc w zakupie odzieży i obuwia, pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze  świadczeń zdrowotnych.

Projektem zostało objętych 14 osób, zamieszkujących gminę wiejską Sławno, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym tj. osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarująca  lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Rekrutacja trwa w sposób ciągły do końca realizacji projektu tj. do 2020 roku.  W przypadku przekroczenia liczby miejsc w projekcie  tworzona jest lista rezerwowa. Kolejne osoby z listy rezerwowej będą zastępowały osoby z listy podstawowej w przypadku rezygnacji uczestnika lub innych zdarzeń losowych.

Wsparcie jest cały czas modyfikowane w zależności od potrzeb uczestników tzn. każdy z uczestników zostaje objęty odpowiednią ilością godzin świadczonych przez opiekunkę, wynikających np.  z choroby, wieku, konieczności zapewnienia odpowiednich warunków domowych ze względu na porę roku (np. noszenie opału, palenie w piecu, kąpiele, przygotowywanie posiłków)  itp.

Harmonogram wsparcia dla uczestników:

  1. Rekrutacja
  2. Diagnoza potrzeb i sytuacji życiowej poprzez przeprowadzenie ankiety rekrutacyjnej
  3. Harmonogram  świadczenia usług opiekuńczych określający rodzaj wsparcia, czas wsparcia, daty i godziny
  4. Realizacja potrzeb uczestników w oparciu o usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego

 

Do pobrania:

  1. Ankieta rekrutacyjna do projektu
  2. Oświadczenie o dochodzie

aktualizacja : 2018-03-05

 

 

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Remiza OSP w Sławsku

01.03.2018

12:00

Agnieszka

Slawsko - remiza

Wyremontowano remizę jednostki OSP w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga w Łętowie

01.03.2018

11:27

Agnieszka

Letowo - droga

Przebudowano drogę w Łętowie.

czytaj więcej »

Punkt czerpania wody w Żukowie

28.02.2018

12:19

Agnieszka

Zukowo - punkt czerpania wody

Wybudowano punkt czerpania wody w Żukowie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego.

czytaj więcej »

Droga w Janiewicach

28.02.2018

12:15

Agnieszka

Janiewice - droga

Przebudowano drogę gminną w Janiewicach.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

Zukowo - szkola

Wybudowano szkołę z salą gimnastyczną w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Ikonka drukujDrukuj

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2019

TREŚĆ