herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Ankieta o miejscu, w którym żyjemy – CWD Plus

21.06.2022

07:49

Agnieszka

logo

Drogi Mieszkańcu! Jako Partnerstwo Powiatu Sławieńskiego- instrument ZIT przystępujemy do przeprowadzenia diagnozy sytuacji społeczno- gospodarczo-przestrzennej naszego obszaru, czyli terenu Miast Darłowa i Sławna, Powiatu Sławieńskiego oraz gmin Darłowo, Malechowo, Postomino i Sławno.

czytaj więcej »

Nowa siedziba Urzędu

21.02.2022

11:06

Agnieszka

zmiana siedziby

Zmiana siedziby Urzędu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Boleszewo

05.01.2022

15:14

Paweł

boleszewo

czytaj więcej »

CEEB

05.01.2022

08:40

Agnieszka

CEEB

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*.

czytaj więcej »

Likwidacja kasy

15.12.2021

14:19

Agnieszka

kasa

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zostanie zlikwidowana kasa w Urzędzie Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Zmiana stawki opłaty za odpady - od 1 października!

07.10.2021

22:05

Agnieszka

opłaty

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

czytaj więcej »

Door to door

18.02.2021

12:02

Agnieszka

door

Od 1 marca 2021 r. organizujemy i prowadzimy transport osób starszych i niesamodzielnych, Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

czytaj więcej »

 

solidarni

 

UWAGA
Z dniem 1 marca 2022 r. Urząd Gminy Sławno zmienił SIEDZIBĘ

Adres urzędu to:
Urząd Gminy Sławno
ul. I Pułku Ułanów 11
76-100 Sławno

Bez zmian pozostał numer telefonu do sekretariatu urzędu - tel. 59 810-75-26, adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaslawno.pl oraz skrzynka ePUAP: /gminaslawno/skrytka.

numery

>>> KLIKNIJ I ZOBACZ WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW W URZĘDZIE GMINY SŁAWNO <<<


 WAŻNE TELEFONY:

 • POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SŁAWNIE
  tel./fax: 59 810-73-11, tel. alarmowy (całodobowy): 694-493-769
 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE
  tel./fax: 59 810-03-00, tel. alarmowy (całodobowy) 538-446-559
 • SEKRETARIAT URZĘDU GMINY SŁAWNO
  tel. 59 810-75-26; e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl
 • GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
  tel. alarmowy (całodobowy): 607-205-122

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na 2022 r.

19.05.2022

13:18

Agnieszka

wykrzyknikINFORMACJA

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), Wójt Gminy Sławno informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na 2022 r.

W związku z powyższym, dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Sławno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wyznacza się termin do dnia 18.07.2022 r. włącznie (tj. nie krótszy niż 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji), na:
- odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
- złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Odwołanie oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 (złożone nie później niż 18.07.2022 r.), są skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy. W oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2, właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Pisemne oświadczenie wraz z kopią umowy prosimy składać na adres: Urząd Gminy Sławno, ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej urzędu gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

Z up. Wójta
(-) Artur Ciróg
Z-ca Wójta

 

Zgłoś inicjatywę w ramach Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju

19.05.2022

11:05

Agnieszka

goalsTrwa rejestracja na kolejną edycję Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, który odbędzie się w dniach 20-26 września 2022 r. 

czytaj więcej »

Stypendia pomostowe

19.05.2022

10:55

Agnieszka

stypendiaRozpoczęła się XXI edycja Programu "Stypendia Pomostowe", skierowanego do tegorocznych abiturientów. Rekrutacja online do programu ruszy 4 lipca i trwać będzie do 16 sierpnia, do godziny 16.00. Więcej informacji na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/.

XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sławno

18.05.2022

20:45

Marcin

sesja_1Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) zwołuję XLIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Sławno. Sesja odbędzie się w dniu 20 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej nr 4, w siedzibie Urzędu Gminy Sławno, ul. I Pułku Ułanów 11.

czytaj więcej »

Stanisław Motykowski – sołtys Noskowa wyróżniony w konkursie „Sołtys Roku 2022”

16.05.2022

09:48

Agnieszka

sołtys rokuNiezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 14 maja 2022 r. podczas pierwszej edycji Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego, który odbył się na terenie Ogrodu dendrologicznego w Przelewicach ogłoszono wyniki konkursu „Sołtys Roku 2022”. Podczas uroczystej Gali Sołtysa wyróżnienie w konkursie i nagrodę z rąk Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza odebrał Stanisław Motykowski - sołtys Noskowa. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego, nieustającego zapału oraz zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności, kolejnych, wspaniałych inicjatyw oraz szerokiego grona przychylnych i pomocnych osób.

czytaj więcej »

Uzbrajanie terenów inwestycyjnych

13.05.2022

14:36

Agnieszka

StrefaTrwają prace przy uzbrajaniu terenów na potrzeby powstającej strefy inwestycyjnej, zlokalizowanej pomiędzy Sławnem a Bobrowiczkami. Na dzień dzisiejszy układane są sieci – kanalizacyjna i wodociągowa.

czytaj więcej »

Budowa drogi Bobrowice-Bobrowiczki

13.05.2022

13:59

Agnieszka

drogaTrwają prace polegające na kompleksowej przebudowie dróg łączących Bobrowice i Bobrowiczki. Zobaczcie Państwo kilka zdjęć z trwającej inwestycji.

czytaj więcej »

Ruszył remont szkoły we Wrześnicy

12.05.2022

14:43

Agnieszka

SP WrzesnicaRozpoczęły się pierwsze prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej we Wrześnicy. Powstanie tez nowa kotłownia na bazie pompy ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna. Pracownicy firmy Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Cyrzan z Udorpia – wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego prowadzą roboty na zewnątrz budynku. Docieplane są fundamenty i ściany szkoły.

czytaj więcej »

Rozpoczął się remont świetlicy w Warszkowie

12.05.2022

14:18

Agnieszka

WarszkowoZgodnie z zapowiedziami Spółdzielnia Socjalna „Komunalka” w Sławnie prowadzi kompleksowy remont i termomodernizację świetlicy wiejskiej w Warszkowie. Powstanie też instalacja fotowoltaiczna.

czytaj więcej »

Zebranie wiejskie w Janiewicach

12.05.2022

09:22

Agnieszka

JaniewiceZEBRANIE WIEJSKIE
w dniu 25 maja 2022 r. (środa)
o godz. 18:00
w świetlicy wiejskiej w Janiewicach

czytaj więcej »

Tereny zielone w Noskowie

11.05.2022

12:53

Agnieszka

NoskowoW ramach warsztatów praktycznych Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie tworzone są tereny zielone w centrum Noskowa. Uporządkowano grunty przy centrum rekreacyjno-wypoczynkowym w Noskowie, tuż przy placu zabaw i wiacie integracyjnej. Wyrównano i rozplantowano ziemię, dzięki czemu niebawem pojawią się tu piękne, zielone, trawiaste kobierce. Tak miłe, estetyczne otoczenie z pewnością będzie sprzyjało wypoczynkowi całych rodzin na świeżym powietrzu.

czytaj więcej »

Kacper Maksajda po raz kolejny w reprezentacji

11.05.2022

09:21

Agnieszka

kacperKacper Maksajda - mieszkaniec Warszkowa został ponownie powołany do reprezentacji naszego kraju. Tym razem zmierzy się z najlepszymi zawodnikami w czeskiej Pradze podczas Międzynarodowych zawodów Pływackich Kadry Narodowej juniorów Młodszych V4 Olympic Hopes Meet w dniach 21-22 maja br. Trzymamy kciuki!
 

Tegoroczni Społecznicy z Wrześnicy

11.05.2022

09:06

Agnieszka

spolecznikNiezmiernie miło nam poinformować, że Koło Gospodyń Wiejskich we Wrześnicy otrzymało dotację w wysokości 4.989 zł w ramach Programu Społecznik na realizację projektu pn. "Świetlica we Wrześnicy - uczy i rozwija". Gratulujemy!

Odpady rolnicze

10.05.2022

14:42

Agnieszka

odpady rolniczeInformujemy, że istnieje możliwość odbioru odpadów rolniczych (w tym foli rolniczych, opakowań po nawozach, sznurków do owijania balotów) przez Firmę Berti Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie. Wytwórca tych odpadów (rolnik), we własnym zakresie kontaktuje się z podmiotem prowadzącym działalność. W razie potrzeby Firma Berti pomaga w zorganizowaniu transportu.

czytaj więcej »

Klub Seniora w Żukowie zaprasza wszystkich chętnych!

06.05.2022

11:54

Agnieszka

klub Seniora15 maja br. minie rok od oficjalnego zainaugurowania działalności Klubu Seniora w Żukowie. W tym czasie odbyło się wiele okolicznościowych spotkań przy kawie i herbacie, czy zajęć integracyjnych takich jak wycieczki piesze i nordic walking. Wspólne gotowanie czy pieczenie w dobrze wyposażonej kuchni Klubu to czas, gdy uczestnicy przygotowują przepyszne dania i wypieki na podstawie nowych przepisów. Chętnie wracają też do smaków z dzieciństwa, dzieląc się swoimi, sprawdzonymi recepturami.

czytaj więcej »

Bezpłatne szkolenia z zakresu wzmacniania kompetencji liderskich

06.05.2022

11:10

Agnieszka

owesKoszaliński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu wzmacniania kompetencji liderskich animatorów oraz budowania społecznego potencjału lokalnych środowisk. Jedno z nich odbędzie sie już 21 maja 2022 r. w Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie. Szczegóły na stronie http://owes.koszalin.pl/bezplatne-szkolenia-z-zakresu-wzmacniania-kompetencji-liderskich-animatorow-oraz-budowania-spolecznego-potencjalu-lokalnych-srodowisk/?fbclid=IwAR2oy8ChGgAwiO5Nb9O--oqaVykYW-3CXfVjwVgBwwt2mGLA6YosecYT_Rw

Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego

05.05.2022

07:29

Agnieszka

festiwalW dniach 14-15 maja 2022 r. po raz pierwszy w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach odbędzie się Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego. W programie m.in. Konkurs Tradycji Kulinarnych, koncert zespołu Feel z Piotrem Kupichą, występy kapel z regionu, wykłady dla rolników, Aleja Zachodniopomorskich Smaków, warsztaty i animacje.
 

czytaj więcej »

Ponad 132 tys. zł na nowoczesny plac zabaw w Warszkówku!

04.05.2022

15:06

Agnieszka

placNiezmiernie miło nam poinformować, że w Gminie Sławno powstanie kolejny, wspaniały plac zabaw. Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa po raz kolejny podjęło się trudu realizacji inwestycji na terenie Gminy Sławno. Dzięki współpracy z położonym w sąsiedztwie sołectwem Warszówko skutecznie złożyło wniosek i otrzymało dotację ze środków unijnych w wysokości ponad 132 tys. zł na budowę placu zabaw w Warszkówku. Gratulujemy!

czytaj więcej »

XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sławno

04.05.2022

13:54

Agnieszka

sesja_1Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) zwołuję XLVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Sławno. Sesja odbędzie się w dniu 6 maja 2022 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej nr 4, w siedzibie Urzędu Gminy Sławno, ul. I Pułku Ułanów 11.

czytaj więcej »
12345678...325

pomoc dla Ukrainy
door-to-door
CEEB
LINKI1
GAZYFIKACJA
lpr-LOGO
inwestycje
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
LINKI - GIAP
LINKI - SIP
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)


sesja

Interpelacje


odpady_komunalne
eVENIO
KOMUNALKA
cmentarze
wynajem_swietlic
zwrot_akcyzy
OCZYSZCZALNIE
przygarminj_mnie
porady_prawne
LINKI - kdr
smog-www
LINKI-ENERGIA
Linki - Mapa zagrozen


szlak-rowerowy
Linki - kaszuby


LINKI-SPRAWDZ DOWOD
edo -app
LINKI-gmina w liczbach
GNW-linki-prawa

projekt unijny
LINKI-rozbudowa SP


rodo

 

 

Przebudowa starej szkoły w Żukowie

20.02.2020

09:08

Agnieszka

07 - baner dol strony - Zukowo

Zaadoptowano budynek „starej” szkoły w Żukowie na potrzeby Biblioteki Publicznej Gminy Sławno i Świetlicy Środowiskowej.

czytaj więcej »

Kwasowo 53

19.02.2020

13:50

Agnieszka

06 -baner dol strony - Kwasowo 53

Rewitalizacja budynku wielorodzinnego w Kwasowie.

czytaj więcej »

Ulice w Warszkowie

18.02.2020

14:58

Agnieszka

05 - baner dol strony - Warszkowo

Powstały nowe ulice asfaltowe w Warszkowie.

czytaj więcej »

Smardzewo 45 i 47

18.02.2020

14:06

Agnieszka

04 - baner dol strony - Smardzewo

Kompleksowo wyremontowano i wykonano termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych w Smardzewie - nr 45 i 47.

czytaj więcej »

Boisko wielofunkcyjne w Bobrowicach

18.02.2020

14:03

Agnieszka

03 - baner dol strony - Bobrowice

Wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy szkole w Bobrowicach.

czytaj więcej »

Rzyszczewo 37

18.02.2020

14:00

Agnieszka

02 - baner dol strony - Rzyszczewo 37

Wykonano kompleksowy remont i termomodernizację budynku wielorodzinnego nr 37 w Rzyszczewie.

czytaj więcej »

OZE w Sławsku

18.02.2020

13:55

Agnieszka

01- baner dol strony - slawsko

Zamontowano pompy ciepła i panele fotowoltaiczne w szkole w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

KLUB DZIECIECY

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

LINKI - PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

LINKI-SPZUKOWO

BIBLIOTEKA

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2022

TREŚĆ