herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Ja w internecie

06.03.2019

09:45

Agnieszka

Ja w internecie - baner

Rozpoczynamy realizację projektu "Ja w internecie"

czytaj więcej »

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

09.01.2019

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie - inteligentne rozwiązania

21.09.2018

10:44

Agnieszka

FILM

Zobacz film - Inteligentna i energooszczędna Szkoła Podstawowa w Żukowie.

czytaj więcej »

EVENIO - platforma e-usług

30.08.2018

08:20

Agnieszka

evenioo

 

Gmina Sławno, jako kolejna w kraju uruchomiła nowoczesną platformę e-usług Evenio.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż nad jeziorem Łętowskim

29.06.2018

08:45

Agnieszka

2018.06 - Letowo - dzialki nad jeziorem - glowka www

Działki rekreacyjne w Łętowie - na sprzedaż!

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Projekt „PER ASPERA AD ASTRA"

25.03.2011

09:46

Wojciech

Informacje o projekcie „PER ASPERA AD ASTRA - trzy skuteczne kroki ku integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych objętych inicjatywą Klastra RES COMMUNIS” Uczestnictwo w projekcie jest w 100% bezpłatne.

Kto może uczestniczyć w projekcie?
Wszystkie kobiety niepełnosprawne w wieku 18-64
• posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
• poszukujące pracy i pozostające bez zatrudnienia (weryfikowane na podstawie oświadczenia)
• zamieszkujące na terenie woj. zachodniopomorskiego
• nie będące uczennicami lub studentkami studiów dziennych
• potrafiące w stopniu podstawowym obsługiwać komputer.
 

czytaj więcej »

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej

24.03.2011

13:46

Wojciech

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 351/11 z dnia 17 marca 2011 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:
1. Aktywizacja społeczna osób starszych– 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).
2. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej– 170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną- 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Oferta konkursowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści ogłoszenia. Treść ogłoszenia, wymagane oświadczenia, wzór oferty i wzór sprawozdania dostępne są na stronie internetowej: www.bip.wzp.pl.
 

„Grosiki” dla Agnieszki

23.03.2011

14:18

Wojciech

Gdyby ułożyć prostą linię z zebranych przez zuchów, harcerzy, instruktorów i przyjaciół ZHP „grosików”, miałaby ona długość blisko 402 kilometry! W taki sposób można także podsumować zakończoną właśnie w sławieńskim Hufcu ZHP im. WOP akcję charytatywną, corocznie organizowaną z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Była ona poświęcona Agnieszce Sulżyckiej ze Stargardu Szczecińskiego, jedenastoletniej dziewczynce wymagającej rehabilitacji i naszego uśmiechu. Dziewczynce, która już jako noworodek zaczęła zmagać się przeciwnościami okrutnego losu. Potrzebujących jest wokół nas znacznie więcej i trudno pomóc każdemu, jednak ogromną przyjemność sprawia fakt, że również coraz więcej jest osób otwartych na innych. Chętnych nieść pomoc, tą materialną i taką symboliczną – choćby samodzielnie wykonana kartka z życzeniami powrotu dla zdrowia. Dzięki Wam udało się zebrać kwotę 2676,22 zł!

czytaj więcej »

Usuwanie Azbestu 2011

23.03.2011

14:08

Wojciech

W związku z możliwością dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działania związanego z usuwaniem w 2011 roku pokryć dachowych zawierających azbest, wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Sławno proszeni są o złożenie pisemnego wniosku do Urzędu Gminy Sławno w terminie do dnia 20.04.2011 r. Wzór wniosku dostępny jest na stronie BIP Urzędu Gminy Sławno w zakładce Ochrona środowiska, oraz w Urzędzie Gminy Sławno pok. Nr 1. Jednocześnie informujemy, że dofinansowanie obejmie demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest. Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego leży w gestii posiadacza nieruchomości. Wszelkich informacji na temat działania można uzyskać w pokoju Nr 1 Urzędu Gminy Sławno lub pod numerem telefonu 059 810 67 01.

Rozpoczęcie wykonania zadania będzie uzależnione od podpisania umowy z WFOŚiGW w Szczecinie.

POBIERZ WNIOSEK

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej

21.03.2011

11:53

Wojciech

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 351/11 z dnia 17 marca 2011 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:
1. Aktywizacja społeczna osób starszych– 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).
2. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej– 170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną- 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Oferta konkursowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści ogłoszenia. Treść ogłoszenia, wymagane oświadczenia, wzór oferty i wzór sprawozdania dostępne są na stronie internetowej: www.bip.wzp.pl.
 

Obwieszczenie w sprawie wyborów do ZIR

18.03.2011

11:05

Wojciech

  OBWIESZCZENIE KOMISJI OKRĘGOWEJ NR 5/SŁ W SŁAWNIE

Podaje do wiadomości członków izby rolniczej, że do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zostali zarejestrowani następujący kandydaci:

  • Józef Kozłowski
  • Ryszard Kozłowski
  • Danuta Myziak
  • Maria Podolska

Głosowanie odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2011r.
w godz. 800 do 1800
w Urzędzie Gminy Sławno, ul. M.C.Skłodowskiej 9

                                                                                                        OBWIESZCZENIE

Kąpiele Morsów

17.03.2011

11:52

Wojciech

Wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych

11.03.2011

13:33

Wojciech

Do dnia 14 marca 2011 roku, do godziny 2400 możliwe jest zgłaszanie kandydatów na członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej do Komisji Okregowych w celu zarejestrowania. Wszelkich niezbędnych informacji udziela Pan Karol Kruk.

Szczególowe informacje o zasadach wyborów do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej można uzyskać pod numeram telefonu (94) 346 05 14 oraz na stronie internetowej www.zir.pl

Środki finansowe na organizację wizyt studyjnych

07.03.2011

11:50

Wojciech

Z dniem 1 marca 2011 roku zostaje wprowadzony nowy Regulamin przyznawania środków finansowych na organizację wizyt studyjnych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie to będzie przeznaczone na projekty tematyczne mające przyczynić się do wzmocnienia integracji społecznej, aktywizacji społeczności lokalnych i wzmocnienia ich potencjału.
Beneficjentem środków na organizację wizyty studyjnej mogą być jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, szeroko rozumiane instytucje kultury i edukacji - szkoły, domy kultury, biblioteki, ośrodki sportu i rekreacji - działające lub prowadzące swoją statutową działalność na terenie gmin biorących udział w realizacji PPWOW. Podstawą przyznania środków finansowych na organizację wizyty studyjnej jest złożenie wniosku. Wnioski można składać w okresie od 1 marca do 31 maja 2011 roku.
Więcej na stronie http://www.ppwow.gov.pl
 

Środki finansowe na organizację wizyt studyjnych w ramach PPWOW

07.03.2011

11:43

Wojciech

Z dniem 1 marca 2011 roku zostaje wprowadzony nowy Regulamin przyznawania środków finansowych na organizację wizyt studyjnych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie to będzie przeznaczone na projekty tematyczne mające przyczynić się do wzmocnienia integracji społecznej, aktywizacji społeczności lokalnych i wzmocnienia ich potencjału.
Beneficjentem środków na organizację wizyty studyjnej mogą być jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, szeroko rozumiane instytucje kultury i edukacji - szkoły, domy kultury, biblioteki, ośrodki sportu i rekreacji - działające lub prowadzące swoją statutową działalność na terenie gmin biorących udział w realizacji PPWOW. Podstawą przyznania środków finansowych na organizację wizyty studyjnej jest złożenie wniosku. Wnioski można składać w okresie od 1 marca do 31 maja 2011 roku.
Więcej na stronie http://www.ppwow.gov.pl
 

OTRZYMYWANIE DOPŁAT BEZPOSREDNICH ORAZ PŁATNOŚCI W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH W 2011 r.

07.03.2011

10:23

Wojciech

TERENOWY ZESPÓŁ DORADCÓW W SŁAWNIE Z/S W DARŁOWIE ZAPRASZA NA SZKOLENIE W ZAKRESIE:


OTRZYMYWANIA DOPŁAT BEZPOSREDNICH ORAZ PŁATNOŚCI W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH W 2011 r.


Szkolenie odbędzie się się 16 marca 2011 r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Żukowie.

Informujemy również o trwających zapisach na kurs chemizacyjny (koszt 180 zł). Dodatkowe informacje oraz zapisy na kurs chemizacyjny pod nr tel.: 94 314 00 00.
 

Płatności bezpośrednie i wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

07.03.2011

10:21

Wojciech

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH
TERENOWY ZESPÓŁ DORADCÓW W SŁAWNIE Z/Ś W DARŁOWIE

ZAPRASZA CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIU:

„Płatności bezpośrednie i wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania”

Szkolenie odbędzie się się 17 marca 2011 r. o godz. 10.00 w Sali Urzędu Miasta Sławno.

Zapraszamy również chętnych na szkolenie: „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym” (koszt 180 zł). Dodatkowe informacje oraz zapisy na kurs chemizacyjny pod nr tel.: 94 314 00 00.
 

Informacja

07.03.2011

10:12

Wojciech

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH
TERENOWY ZESPÓŁ DORADCÓW W SŁAWNIE Z/Ś W DARŁOWIE

INFORMUJE, ŻE OD DNIA
7 MARCA 2011 ROKU GMINNE BIURO DORADCÓW W SŁAWNIE
ZOSTAJE PRZENIESIONE DO URZĘDU GMINY SŁAWNO.

DORADCY PEŁNIĄ DYŻUR W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH:
PONIEDZIAŁEK – GODZ. 8.00-10.00
WTOREK – GODZ. 7.30-15.00
ŚRODA – GODZ. 7.30-10.00
CZWARTEK – GODZ. 7.30-10.00
PIĄTEK – GODZ. 7.30-10.00

ZAPRASZAMY
 

Konkurs piosenki dziecięcej "Od Przedszkola do Idola"

02.03.2011

12:33

Wojciech

W dniu 28 marca 2011 r. o godz. 11.00 na sali wiejskiej w Żukowie odbędzie się Etap Gminny Konkursu Piosenki Dziecięcej „Od Przedszkola do Idola”. Konkurs maja formułę otwartą, więc każdy chętny może stanąć do rywalizacji w dwóch kategoriach wiekowych 6 - 9 lat oraz 10 - 12 lat. Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do dnia 18 marca 2011 r. do godz. 15.00 osobiście do Szkoły Podstawowej w Żukowie lub faxem: 59-858-22-23. Po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej.
REGULAMIN  KARTA ZGŁOSZENIOWA
 

Mistrzostwa Powiatu Sławieńskiego w Trójboju Stołowym

01.03.2011

13:13

Wojciech

W dniu 27 marca 2011 r. rozegrane zostaną Mistrzostwa Powiatu Sławieńskiego w Trójboju Stołowym o Puchar Wójta Gminy Postomino. Zawody odbędą w sali sportowej Zespołu Szkół w Postominie. Mistrzostwa mają formułę otwartą, więc każdy chętny może stanąć do rywalizacji w 3 „stołowych” dyscyplinach: tenis stołowy, szachy i brydż. Sklasyfikowani zostaną wyłącznie zawodnicy, którzy rozegrają mecze we wszystkich konkurencjach. Nie przewidziano ograniczeń wiekowych zawodników. Bardzo mile widziane są Panie, które staną w szranki Mistrzostw. Zgłoszenia przyjmowane są w dniu zawodów, w sali sportowej Zespołu Szkół – od godz. 8.15. Nie pobiera się wpisowego od zawodników, zaś o sposobie rozgrywek poszczególnych dyscyplin Organizatorzy podejmą decyzję w dniu zawodów. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i puchary. Szczegółowy regulamin zawodów do pobrania poniżej.

Mistrzostwa Powiatu Sławieńskiego w Trójboju Stołowym – 27.03.2011 – regulamin

Bon na innowacje - wsparcie dla najmniejszych firm

01.03.2011

13:10

Wojciech

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działając na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. nr 226 poz. 1651 z późn. zm.) w połowie marca 2011 r. planuje ogłosić IV edycję Programu Bon na innowacje. Celem Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro i małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Wsparcie w ramach programu Bon na innowacje jest przeznaczone na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, świadczonej przez jednostkę naukową.

czytaj więcej »

Dotacje Unijne dla Firm do 200 tys. PLN

01.03.2011

13:08

Wojciech

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła I rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2011 r. w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”. W ramach ogłoszonego konkursu przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski na dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu. Składając taki wniosek przedsiębiorcy mają możliwość pozyskania bardzo dużej dotacji na wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tys. PLN. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie od 21 lutego do 11 marca oraz potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.

czytaj więcej »

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

28.02.2011

13:02

Wojciech

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Henryk Smolarz, ogłosił regulamin IX konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w kategorii podmiotów prowadzących indywidualną działalność rolniczą. Do 15 marca 2011 r. Kasa przyjmuje od zainteresowanych zgłoszenia udziału w konkursie na formularzu załączonym do regulaminu, dostępnego w Placówkach Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS oraz na stronie internetowej
www.krus.gov.pl
 

„Od pomysłu do realizacji – szkolenie dla liderów lokalnych”

28.02.2011

12:59

Wojciech

Jeśli ….
szukasz możliwości rozwoju,
masz pomysł na aktywizację lokalnej społeczności,
chcesz nawiązać współpracę z nami w celu budowania partnerstwa lokalnego oraz zamieszkujesz obszar gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Parchowo oraz Tuchomie.

TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE!!!

Organizujemy cykl 6 dniowych warsztatów oraz wyjazd studyjny pokazujący jak w praktyce funkcjonują lokalne gospodarstwa agroturystyczne.
 

czytaj więcej »

Konkurs Fotograficzny

28.02.2011

10:40

Wojciech

Lubisz zwiedzać eleganckie pałacowe wnętrza? A może najlepiej czujesz się w otoczeniu swojskich wiejskich chat? Zajrzyjmy razem pod polskie dachy! Weź udział w konkursie i przyślij zdjęcie ulubionej rezydencji , czyli zamku, pałacu, dworu, willi lub… urokliwej chaty. Spróbuj uchwycić klimat dawnych salonów, lub tradycyjnych prostych wiejskich domostw, krytych strzechą czy bielonych wapnem, ale pozostających na swoim miejscu, a więc nieprzeniesionych do skansenów! Tych już niewiele się zachowało. Zainteresował Cię jakiś detal? A może zachwycił park? Przyślij zdjęcie wnętrz lub otoczenia. Archiwalne ryciny i pocztówki mile widziane! Dla najwytrwalszych i najzdolniejszych tropicieli codzienności mieszkańców mniej lub bardziej znanych zabytków mamy cenne nagrody.

Więcej informacji: http://www.polskaniezwykla.pl/konkurs/

1...223224225226227228229230231...247

smog-www
projekt unijny
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
odpady_komunalne
eVENIO
sesja
KOMUNALKA
lpr-LOGO
rodo
NFOS - linki - prawa
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-gmina w liczbach
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
POLOWANIA-LINK

 

 

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Remiza OSP w Sławsku

01.03.2018

12:00

Agnieszka

Slawsko - remiza

Wyremontowano remizę jednostki OSP w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga w Łętowie

01.03.2018

11:27

Agnieszka

Letowo - droga

Przebudowano drogę w Łętowie.

czytaj więcej »

Punkt czerpania wody w Żukowie

28.02.2018

12:19

Agnieszka

Zukowo - punkt czerpania wody

Wybudowano punkt czerpania wody w Żukowie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego.

czytaj więcej »

Droga w Janiewicach

28.02.2018

12:15

Agnieszka

Janiewice - droga

Przebudowano drogę gminną w Janiewicach.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

Zukowo - szkola

Wybudowano szkołę z salą gimnastyczną w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

BIBLIOTEKA

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2019

TREŚĆ