herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

14.01.2019

18:35

Agnieszka

adamowicz

Szkoła w Żukowie - inteligentne rozwiązania

21.09.2018

10:44

Agnieszka

FILM

Zobacz film - Inteligentna i energooszczędna Szkoła Podstawowa w Żukowie.

czytaj więcej »

EVENIO - platforma e-usług

30.08.2018

08:20

Agnieszka

evenioo

 

Gmina Sławno, jako kolejna w kraju uruchomiła nowoczesną platformę e-usług Evenio.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż nad jeziorem Łętowskim

29.06.2018

08:45

Agnieszka

2018.06 - Letowo - dzialki nad jeziorem - glowka www

Działki rekreacyjne w Łętowie - na sprzedaż!

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Zaproszenie do składania ofert

04.01.2010

12:08

Łukasz

czytaj więcej »

Życzenia

23.12.2009

10:31

Łukasz

Program współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2010 rok

23.12.2009

10:23

Łukasz

Z uwagi na zbliżający się 2010 rok w Urzędzie Gminy Sławno opracowany został projekt „Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2010 rok”. Projekt w/w programu został wysłany do Radnych Gminy Sławno oraz poszczególnych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Sławno z prośbą o wniesienie swoich uwag. Na wystosowanie swoich propozycji zmian do programu organizacje miały czas do 4 grudnia 2009 roku. Z propozycją zmian w programie nie wystąpiła żadna organizacja pozarządowa.
22 grudnia 2009 roku w Urzędzie Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, w sali Rady Gminy Sławno o godz. 1200 odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Sławno. W spotkaniu udział wzięło 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

czytaj więcej »

Zakończenie projektu „Świetlica w Warszkowie uczy, bawi i wychowuje”.

22.12.2009

13:50

Łukasz

W dniu 16 grudnia 2009 r. w świetlicy wiejskiej w Warszkowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich tytuł: „Świetlica w Warszkowie uczy, bawi i wychowuje”. Projekt skierowany jest do grupy 45 osób w wieku 7-18 lat, mieszkańców dwóch wsi Warszkowo i Warszkówko, które potrzebują wsparcia, które chciałyby zmienić swoją sytuację życiową, rozwiązać problemy szkolne, rozwijać zainteresowania i zdolności.

czytaj więcej »

Konkurs a projekt logo parku i tablicy w Janiewicach

15.12.2009

12:40

Łukasz

            Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Janiewic „Nasza Wieś” w Janiewicach w związku z realizacją projektu: „Nasz Park-chlubą i Dumą Mieszkańców Janiewic” w ramach programu „Kultura Bliska” finansowanego ze środków uzyskanych z fundacji Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie ogłasza konkurs na projekt logo parku i tablicy informującej o odnowieniu i zagospodarowaniu parku w Janiewicach.
Konkurs kierowany jest do mieszkańców Janiewic.

Celem konkursu jest wyłonienie oryginalnego znaku graficznego (logo) oraz tablicy informującej o odnowieniu i zagospodarowaniu parku, która umieszczona zostanie na pomniku.

czytaj więcej »

Nasz Park – Chlubą i Dumą Mieszkańców Janiewic

11.12.2009

13:36

Wojtek

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Janiewic „Nasza Wieś” w Janiewicach zgłosiło do konkursu w ramach programu „Kultura Bliska 2009” organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie projekt pn. „Nasz Park – Chlubą i Dumą Mieszkańców Janiewic”( dotyczy zagospodarowania i urządzenia parku znajdującego się w centrum wsi Janiewice).

Projekt został nagrodzony dotacją w maksymalnej wysokości 10.000,-zł.
Realizacja projektu od 01.10.2009 – 31.08.2010r.

Prezes Stowarzyszenia
Danuta Myziak

Spotkanie podsumowujące realizację usług społecznych w roku 2009.

09.12.2009

11:14

Łukasz

 

W dniu 04.12.09r. w Ognicy odbyło się spotkanie „Od malucha do seniora - wszystkich akceptacja to społeczna integracja”, podsumowanie realizacji usług społecznych w roku 2009. Spotkanie rozpoczął przedstawiciel MPiPS informacją na temat realizacji PPWOW (Program Rozwoju Wspierania Obszarów Wiejskich) w Polsce. Następnie na temat stanu realizacji PPWOW w województwie zachodniopomorskim przedstawił Konsultant Regionalny Krzysztof Musiatowicz.

czytaj więcej »

Mikołajki w Smardzewie

09.12.2009

11:09

Łukasz

6 grudnia zuchy i harcerze z 5 Wielopoziomowej Środowiskowej Drużyny Harcerskiej „Wilki Morskie” ze Smardzewa (Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno) zorganizowali ciekawą imprezę środowiskową dla swoich młodszych kolegów pod hasłem „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. Harcerze – pomocnicy Mikołaja przeprowadzili interesujące konkursy, w których brały udział dzieci w różnym wieku. Do udziału w zabawie zapraszano również rodziców, dla których był to swojego rodzaju powrót do lat dziecinnych.

czytaj więcej »

Betlejemskie Światełko Pokoju

09.12.2009

11:04

Łukasz

24 listopada w Grocie Narodzenia w Betlejem zapłonęło Betlejemskie Światło Pokoju. Zapalił je 13-letni Simon Binder z Linzu. Betlejemskie Światło Pokoju przybędzie do Polski 13 grudnia. Akcję „Światła Pokoju" z Groty Betlejemskiej rozpoczęła w 1986 r. austriacka rozgłośnia ORF. Jako symbol bożonarodzeniowego orędzia pokoju dociera do ponad 25 krajów europejskich. Zwyczaj ten przyjął się już niemal w całej Europie. Początkowo inicjatywa ograniczała się tylko do krajów ościennych, z czasem jednak stała się ona częścią składową przygotowań do Bożego Narodzenia - z udziałem harcerzy - w różnych krajach naszego kontynentu.

czytaj więcej »

Andrzejki w Janiewicach

01.12.2009

14:25

Łukasz

Dnia 28 listopada bieżącego roku odbyła się zabawa Andrzejkowo-Mikołajkowa dla wszystkich mieszkańców Gminy Sławno, zorganizowana w ramach projektu: „Zabawa Andrzejkowo-Mikołajkowa” realizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Janiewic „Nasza Wieś” finansowanego z Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Pan Wójt Wojciech Stefanowski oraz Zarząd Stowarzyszenia pani Danuta Myziak i pan Ryszard Błaszczyk przywitali wszystkich bardzo serdecznie na świetlicy wiejskiej w Janiewicach i życzyli udanej zabawy.

czytaj więcej »

Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP

30.11.2009

09:30

Łukasz

 27 listopada br. w Domu Harcerza odbył się Zjazd Sprawozdawczy, który miał na celu podsumowanie połowy kadencji władz statutowych Hufca ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie. W zbiórce wzięło udział 76% instruktorów posiadających czynne prawo wyborcze. Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniem hm. Ryszarda Sobczaka (komendanta hufca) oraz komendy za okres listopad 2007 - listopad 2009, a także wysłuchali informacji Pełnomocnika Komendanta Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP i Komisji Rewizyjnej dotyczących działań programowo-finansowych komendy.

czytaj więcej »

Zabawa Andrzejkowa w Janiewicach

25.11.2009

13:13

Łukasz

Gmina Sławno wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Janiewic „Nasza Wieś” zapraszają dzieci i młodzież, rodziny i osoby starsze z terenu Gminy Sławno na zabawę Andrzejkowo-Mikołajkową, która odbędzie się w dniu 28.11.2009 r. o godzinie 11.00 w Sali wiejskiej w Janiewicach. Organizatorzy zapewniają wspaniałą zabawę integracyjną.

Z obchodów Święta Niepodległości wśród harcerzy

24.11.2009

07:57

Łukasz

91. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to również wielkie święto w naszej Małej Ojczyźnie i drużynie. Z tej okazji zuchy i harcerze z 5 Środowiskowej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Wilki Morskie” działającej w Smardzewie w miesiącu listopad przede wszystkim realizują zadanie specjalne w Turnieju „Mistrzowska Drużyna Hufca ZHP Sławno”. Musimy wykazać się oryginalnością, aby przygotować „Prezent dla Polski”, graficznie przedstawić, kim byli twórcy II RP oraz opowiedzieć o „Swojej niepodległości”. To niezwykłe i bardzo ciekawe przedsięwzięcie przygotowane przez sławieńską Komendę Hufca im. WOP będzie miało finał już 27.11.

czytaj więcej »

Ślubowanie klas pierwszych

23.11.2009

13:27

Łukasz

 Dnia 16.11.2009r o godz. 11:30 na Sali Wiejskiej w Żukowie odbyła się uroczystość Ślubowanie klas I, uroczystość 11 listopada oraz konkurs o patronie szkoły Generale Stefanie Roweckim.

 

czytaj więcej »

Podpisanie umowy

17.11.2009

14:47

Łukasz

W dniu 27 października 2009 roku Wójt Wojciech Stefanowski oraz pani Skarbnik Krystyna Sapeta podpisali umowę na dofinansowanie zadania: ”Remont i wyposażenie trzech świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem dwóch placów zabaw w trzech sołectwach: Bobrowice, sławsko i Smardzewo” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego działaniem PROW na lata 2007-2013.

 

czytaj więcej »

Świeto pieczonego ziemniaka wśród harcerzy

04.11.2009

07:41

Łukasz

5 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” ze Smardzewa była organizatorem dwudniowego (30-31.10) rajdu pn. „Święto pieczonego ziemniaka”. Rajd odbył się w Stanicy Harcerskiej sławieńskiego Hufca ZHP w Jarosławcu i wzięli w nim również udział harcerze z 9 Drużyny Starszoharcerskiej „Drużyna Szpiku” ze Sławska. Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji.

czytaj więcej »

Rajd Rowerowy

26.10.2009

11:19

Łukasz

W dniu 25.X.2009r. odbył się Rajd Rowerowy „Jesienny las”. Pierwsza grupa cyklistów wyruszyła o godzinie 10.00 z Postomina, druga natomiast o godzinie 10.30 z placu Wyszyńskiego ze Sławna. Obie grupy spotkały się przy leśniczówce w Radosławiu, tam się połączyły i razem wyruszyły leśną drogą do Krakowian.

czytaj więcej »

Prośba o wsparcie

23.10.2009

07:53

Łukasz

czytaj więcej »

Dzień Edukacji Narodowej

16.10.2009

09:24

Łukasz

W dniu 14 października 2009 roku w Urzędzie Gminy Sławno odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli Dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Sławno i Gminnego Zespołu Oświaty. Uroczystość rozpoczęto hymnem. Zebranych przywitał Wójt Gminy Sławno Pan Wojciech Stefanowski, który podkreślił jak ważną misję do spełnienia mają nauczyciele i podziękował im za wkład pracy w wychowanie młodzieży.

czytaj więcej »

Strona Urzędu Gminy

09.10.2009

14:34

Łukasz

 

Strona Urzędu Gminy jest w trakcie modernizacji.

Przepraszamy za utrudnienia w korzystaniu z jej zasobów.

 

 

 

1...218219220221222223224225226...235

projekt unijny
W TRAKCIE REALIZACJI
LINKI-DZIALKI
odpady_komunalne
eVENIO
sesja
KOMUNALKA
lpr-LOGO
rodo
NFOS - linki - prawa
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-gmina w liczbach
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
POLOWANIA-LINK

 

 

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Remiza OSP w Sławsku

01.03.2018

12:00

Agnieszka

Slawsko - remiza

Wyremontowano remizę jednostki OSP w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga w Łętowie

01.03.2018

11:27

Agnieszka

Letowo - droga

Przebudowano drogę w Łętowie.

czytaj więcej »

Punkt czerpania wody w Żukowie

28.02.2018

12:19

Agnieszka

Zukowo - punkt czerpania wody

Wybudowano punkt czerpania wody w Żukowie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego.

czytaj więcej »

Droga w Janiewicach

28.02.2018

12:15

Agnieszka

Janiewice - droga

Przebudowano drogę gminną w Janiewicach.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

Zukowo - szkola

Wybudowano szkołę z salą gimnastyczną w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

BIBLIOTEKA

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2019

TREŚĆ