herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

23.04.2018

13:47

Agnieszka

zbiorka smieci - 2018.04.27

Przypominamy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w dniu 27kwietnia 2018 r.

czytaj więcej »

Szacowanie szkód

16.04.2018

08:51

Agnieszka

szkody

Od dnia 1 kwietnia 2018 r. zmieniły się zasady szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną.

czytaj więcej »

Nowe adresy w Warszkowie

02.01.2018

14:24

Agnieszka

mapka - warszkowo - ulice - glowka

Od 1 stycznia 2018 r. w Warszkowie obowiązują nowe adresy.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sławno

08.09.2011

10:22

Wojciech

Wójt Gminy Sławno informuje, że w 2012 roku Gmina Sławno zamierza ubiegać się o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wsparcie finansowe NFOŚiGW przeznaczone jest na zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Dofinansowanie uzyskają przydomowe biologiczne oczyszczalnie obsługujące maksymalnie 50 użytkowników.

czytaj więcej »

Bieg wokół Jeziora Łętowskiego

07.09.2011

14:54

Wojciech

Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych Gminy Sławno

06.09.2011

11:35

Wojciech

Gmina Sławno otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z poddziałania 9.1.2 na realizację projektu pn: „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Sławno drogą do sukcesu”. Dotacja ze środków POKL wynosi 204 015,00 zł. W ramach projektu we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Sławno będą realizowane zajęcia dodatkowe między innymi: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie, gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. Program będzie realizowany przez 2 lata.

Dożynki Gminne 2011

06.09.2011

11:30

Wojciech

Pierwsza sobota września była świętem rolników i mieszkańców gminy Sławno – przy wspaniałej, słonecznej pogodzie odbyły się w Bobrowicach Dożynki Gminne. Organizatorami święta plonów był Urząd Gminy Sławno oraz Rady Sołeckie Bobrowic i Bobrowiczek.
Dożynki rozpoczęły się korowodem dożynkowym, który przy akompaniamencie Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej przemaszerował spod szkoły w Bobrowicach na plac sportowy. Przygotowane przez sołectwa gminy Sławno przepiękne wieńce dożynkowe, stanowiące najbarwniejszą część korowodu zostały ustawione przed ołtarzem polowym. O godzinie 13 odprawiono mszę świętą celebrowana przez ks. Mateusza Krzywickiego Proboszcza Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Sławnie.

Zapraszamy do GALERII

czytaj więcej »

Żegnamy Lato

01.09.2011

12:54

Wojciech

Ostatni weekend wakacji obfitował w różnorodność imprez zorganizowanych na terenie naszej gminy. W Kwasowie odbyło się przedstawienie teatralne podczas którego młodzi aktorzy przygotowani przez radne samorządu gminnego oraz członkinie koła gospodyń wiejskich rozwijali swoje talenty aktorskie.
Mieszkańcy Warszkowa bawili się na festynie plonów. Sołectwo zorganizowało tego dnia swojskie jadło i tańce przy muzyce elektronicznej. Swoją obecnością zaszczycił wszystkich przybyłych Senator Piotr Zientarski oraz Wójt Gminy Sławno Ryszard Stachowiak
W Brześciu odbył się festyn parafialny. Przygotowano loterię fantową, w której główną nagrodą był rower ufundowany przez Wójta Gminy Sławno. Nie zabrakło również występów artystycznych oraz atrakcji dla młodszych i starszych. W tej imprezie również uczestniczył Senator oraz Wójt Gminy.
Pożegnanie lata w naszej gminie uważamy za udane!
Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w Nowym Roku Szkolnym
 

Regionalny Konkurs Grantowy "Równać Szanse 2011"

01.09.2011

12:53

Wojciech

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2011” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2012 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości.

Termin składania wniosków upływa 11 października 2011 r.

Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie internetowej:

www.rownacszanse.pl

 

 

 

,,Wakacyjna przygoda z plastyką”

31.08.2011

07:42

Wojciech

,,Wakacyjna przygoda z plastyką”
Pod takim hasłem upłynęły w Noskowie dwa ostatnie tygodnie wakacji. Projekt realizowany był dzięki dotacji przyznanej przez Urząd Gminy Sławno i polegał na organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (głównie za pomocą zajęć i zabaw plastycznych). Tak więc ok.40-cioro młodych artystów codziennie rysowało, malowało farbami lub przy pomocy innych technik plastycznych tworzyło swoje małe dzieła sztuki. Taka forma spędzania czasu wolnego bardzo podobała się uczestnikom projektu, a dodatkowo dzieci rozwijały w sobie zdolności manualne, uwrażliwiały się na sztukę, uczyły kreatywnego myślenia i nawiązywały nowe przyjaźnie. Organizatorzy zapewniali oprócz dobrej zabawy, również mały poczęstunek i słodkie niespodzianki. Projekt zakładał też jednodniową wycieczkę do ,,Parku Dinozaurów” w Łebie, gdzie przez kilka godzin dzieci przeniosły się w czasy prehistoryczne. To była dla nich prawdziwa i niezapomniana przygoda, a dla niektórych uczestników jedyny tego lata wakacyjny wyjazd poza swoją miejscowość. Dzieci zgodnie twierdziły, że te dwa ostatnie tygodnie to był najprzyjemniejszy okres wakacji.

XI Sesja Rady Gminy

31.08.2011

07:40

Wojciech

W dniu 07 września 2011 roku o godzinie 1000, w sali nr 30 Urzędu Miejskiego w Sławnie odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Sławno. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

ZAWIADOMIENIE

Dożynki Gminne 2011 - Bobrowice

30.08.2011

07:48

Wojciech

czytaj więcej »

Stypendia szkolne

25.08.2011

14:41

Wojciech

Urząd Gminy w Sławnie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne na podstawie przepisów Rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz Uchwały NrXXV/132/05 Rady Gminy Sławno z dnia 17 maja 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sławno.

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia to:

- uczniowie szkół podstawowych publicznych i niepublicznych,
- uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich,
- słuchacze nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych, do ukończenia 24 roku życia , znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia /słuchacza/ uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 351,00 zł netto.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o wyżej wymienione stypendium szkolne mogą pobierać wnioski od 30 sierpnia 2011r. w Gminnym Zespole Oświaty w Sławnie, pokój Nr 20, w godzinach 7.00 do 15,00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (59) 810 66 50.

Termin składania wniosków od 01 września 2011r. do 15 września 2011r. włącznie, jest terminem ostatecznym.
 

 

Festyn Dobroczynny w Brześciu

23.08.2011

14:27

Wojciech

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Żukowie wraz z ks. Wiktorem Pośnikiem proboszczem parafii serdecznie zaprasza państwa na festyn dobroczynny, który odbędzie się 27 sierpnia o 17.00 w Brześciu. Dochód z imprezy w całości zostanie przekazany na remont barokowego ołtarza w naszym kościele.

Złota nutka 2011 dla ,,Wrzosów” z Warszkowa

23.08.2011

12:37

Wojciech

W minioną niedzielę w Jarosławcu odbyły się VI Prezentacje Kapel Ludowych ,,Na folkowa nutę”. Organizatorem tego muzycznego wydarzenia było Centrum Kultury i Sportu w Postominie. Imprezę rozpoczęto ok. godz. 15:30 uroczystą paradą wszystkich uczestniczących zespołów spod budynku latarni morskiej do letniej sceny na parkingu przy ul. Nadmorskiej. W prezentacji łącznie udział wzięło 13 kapel ludowych z różnych miejscowości. Wśród przybyłych zespołów znalazł się jeden z Gminy Sławno: ,,Wrzosy” z Warszkowa. Grupa zawiązała się stosunkowo niedawno, bo niespełna dwa miesiące temu i dopiero debiutowała na tego typu imprezie. ,,Wrzosom” na wyjeździe towarzyszyli (i mocno trzymali za zespół kciuki) wójt Gminy Sławno Ryszard Stachowiak oraz sołtys wsi Warszkowo i jednocześnie radny Gminy Sławno Lechosław Szach. Wszystkie zespoły prezentowały się w dziesięciominutowych programach artystycznych. Część konkursowa dotyczyła piosenki o Gminie Postomino, na temat której każdy zespół przygotował tekst utworu. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu, jury zdecydowało przyznać główną nagrodę - ,,Złotą nutkę”- zespołowi ,,Wrzosy”. Zespół pierwszy raz występował poza swoją miejscowością i przed tak dużą publicznością, a wrócił do domu ze złotą statuetką. Gratulujemy udanego debitu!

Punkt konsultacyjny DLGR

18.08.2011

13:31

Wojciech

Złote Gody Państwa Momot

18.08.2011

07:22

Wojciech

50-lat minęło od tej pięknej chwili,
gdy Państwo Bronisława i Tadeusz Momot
przysięgę małżeńską sobie złożyli!

Jubilaci z rozrzewnieniem wspominają zabawę w Czumowie, na której to się poznali i postanowili razem iść przez życie. Pobrali się 3 sierpnia 1961 roku w Hrubieszowie. Oboje pochodzą z województwa lubelskiego, jednak sześć lat po ślubie los skierował ich do Sławska, gdzie kupili gospodarstwo i osiedli na stałe. Dziś cieszą się rodzinnym szczęściem swoich dzieci: Celiny i Marka a także wnuków: Łukasza, Radka, Kamili i Rafała oraz są dumnymi pradziadkami Nikoli i Kuby.
Państwo Momot doceniają uroki życia rencistów, aktywnie włączają się w festyny i zabawy, które rekompensują im lata ciężkiej pracy. Uroczystość złotych godów miała miejsce w dniu 13.08. 2011 r. i odbyła się w sali wiejskiej w Sławsku. Przybyła na nią rodzina z całej Polski. Wójt Gminy Sławno – pan Ryszard Stachowiak wręczył jubilatom pamiątkowe medale. W uroczystości brał udział także sołtys, radni gminy oraz zespół wokalny „Sławnianki”, do którego należy pani Bronisława.
 

Koniec naboru wniosków DLGR

17.08.2011

07:04

Wojciech

Zaproszenie na spotkanie informacyjne PO Ryby

16.08.2011

09:35

Wojciech

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego „Ryby 2007 – 2013 połączone ze szkoleniem dotyczącym wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. Spotkanie odbędzie się 17 sierpnia 2011 roku (środa) o godzinie 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sianowie.

Zaproszenie do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla rolników

08.08.2011

13:40

Wojciech

Firma ATC s.c. zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna”.
Z oferty mogą skorzystać osoby ubezpieczone w KRUS (rolnik lub domownik), posiadające prawo jazdy kat. B i mieszkające na terenie woj. zachodniopomorskiego. Szczególnie mile widziane będą kobiety.
Uczestnicy poza bezpłatnym kursem otrzymają materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia teoretyczne do Świdwina lub kosztów zakwaterowania, pokrycie kosztów badań lekarskich oraz opłaty egzaminacyjnej, a także ewentualnej poprawki dla określonej liczby osób.
O uczestnictwie w projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych oraz kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Projektu „Nowy kierunek-nowe życie” ul. 1-go Maja 24/108, 78-300 Świdwin (biuro czynne w godz. 8.00-16.00), tel. 531 072 272, e-mail: p.kropka@atcgrupa.pl

Zaproszenie na Dożynki Gminne

08.08.2011

13:19

Wojciech

Urząd Gminy Sławno serdecznie zaprasza do wzięcia aktywnego udziału w Dożynkach Gminnych, które odbędą się 3 września br. w Bobrowicach. W ramach imprezy zaplanowano wiele atrakcji i konkursów skierowanych do jej uczestników, w szczególności do mieszkańców gminy Sławno.
Rady sołeckie, stowarzyszenia oraz osoby prywatne zainteresowane wystawieniem stoisk z własnymi wyrobami prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Sławno pod numerami telefonów 59 8106715 lub 59 8106714.

Regulamin Konkursu Wieńców Dożynkowych

Regulamin Konkursu Na Najlepszy Chleb
 

Komunikat dot. włączenia syren alarmowych 1 sierpnia

29.07.2011

13:42

Wojciech

W związku z 67 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2011 roku o godz. 17, 00 na terenie Gminy Sławno zostaną włączone syreny alarmowe.

Dla podkreślenia rangi wydarzenia, jakim był wybuch Powstania Warszawskiego wskazane byłoby uczczenie pamięci poległych minutą ciszy i wstrzymanie na ten czas ruchu ulicznego.

Pamiętajmy, że Powstanie Warszawskie, mimo lokalnego charakteru walk niewątpliwie nie było wydarzeniem regionalnym, ograniczonym tylko do jednego miasta. Polskie Państwo Podziemne, które w dniu wybuchu Powstania zaczęło funkcjonować otwarcie na terenach zdobytych przez Powstańców, było legalną Rzeczpospolitą. Żołnierze Powstania walczyli nie tylko o Warszawę, stolicę wolnej Polski, ale przede wszystkim podjęli się ostatecznej próby boju o ocalenie całego kraju.
 

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych.

27.07.2011

13:38

Wojciech

1...184185186187188189190191192...213

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina

 

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Remiza OSP w Sławsku

01.03.2018

12:00

Agnieszka

Slawsko - remiza

Wyremontowano remizę jednostki OSP w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga w Łętowie

01.03.2018

11:27

Agnieszka

Letowo - droga

Przebudowano drogę w Łętowie.

czytaj więcej »

Punkt czerpania wody w Żukowie

28.02.2018

12:19

Agnieszka

Zukowo - punkt czerpania wody

Wybudowano punkt czerpania wody w Żukowie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego.

czytaj więcej »

Droga w Janiewicach

28.02.2018

12:15

Agnieszka

Janiewice - droga

Przebudowano drogę gminną w Janiewicach.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

Zukowo - szkola

Wybudowano szkołę z salą gimnastyczną w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

BIBLIOTEKA

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2018

TREŚĆ