herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

13.10.2017

13:28

Agnieszka

DEN 2017

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i porady prawne

01.02.2017

13:27

Agnieszka

konsultacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego oraz psychologa.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

„PUNKT PRZEDSZKOLNY – WIEJSKIE OGNISKO PRZEDSZKOLNE W WARSZKOWIE”.

04.03.2010

11:01

Łukasz

INFORMACJA dot. zwierzyny łownej

24.02.2010

14:24

Łukasz

X KONKURS KULTURA BLISKA 2010

24.02.2010

08:30

Łukasz

Rozstrzygnięcie konkursu na logo parku w Janiewicach

24.02.2010

08:06

Łukasz

   W dniu 18 lutego 2010r. w Janiewicach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na projekt Logo Parku i tablicy informującej o odnowieniu i zagospodarowaniu Parku w Janiewicach.
Na konkurs ogłoszony  przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Janiewic "Nasza Wieś" wpłynęły 4 prace.
Do oceny prac została powołana Komisja w składzie:
1)Anna Machłaj-nauczyciel plastyk
2) Grzegorz Machłaj- nauczyciel plastyk
3)Helena Lachowicz
4)Irena Sołtysiak
Powyższa Komisja najwyżej oceniała pracę Marty Myziak, która zostanie umieszczona na tablicy pamiątkowej. Pozostali autorzy prac otrzymują wyróżnienie w formie dyplomów.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
 

czytaj więcej »

INFORMACJA „Klub integracyjny – od przedszkola do seniora”

17.02.2010

11:46

Łukasz

Dzień Myśli na wesoło

17.02.2010

09:45

Łukasz

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej 5 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” ze Smardzewa (Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno) przygotowała cykl imprez, do udziału, w których zaproszono mieszkańców wsi. 6 lutego w świetlicy wiejskiej zorganizowano bal karnawałowy z aukcją, z której dochód przeznaczono na pomoc dla chorego Krzysia. Podczas zabawy harcerki śpiewały piosenki, harcerze obsługiwali bufet, a najmłodsi brali udział w różnych konkursach. Natomiast dzień 7 lutego został ogłoszony przez zuchów i harcerzy „Dniem Przyjaźni” mieszkańców Smardzewa. Zorganizowano ognisko i kulig. Członkowie drużyny wspólnie z mieszkańcami śpiewali przy ognisku znane wszystkim piosenki.

czytaj więcej »

Ferie zimowe w Janiewicach

12.02.2010

10:25

Łukasz

Dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Janiewic „Nasza Wieś”, które wzięło udział w ogłoszonym konkursie przez Gminę Sławno na zorganizowanie ferii dla dzieci i młodzieży z Gminy Sławno (kwota otrzymana 4.000 zł), dzieciaki z Janiewic i Gwiazdowa podczas ferii nie mogły się nudzić.

 

czytaj więcej »

Ferie na sportowo

08.02.2010

14:00

Łukasz

 

Już 29 stycznia 5 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” ze Smardzewa (Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno) zainaugurowała ferie zimowe balem karnawałowym, zorganizowanym w Domu Harcerza w Sławnie przez 35 Drużynę Starszoharcerską „Magnum”. Zuchy ze Smardzewa były także uczestnikami Rajdu Noworocznego, po raz drugi przygotowanym w Zespole Szkół w Postominie w dniach 3 i 4 lutego. Sztuczne ognie obwieściły, że rozpoczęła się rywalizacja „na wesoło” drużyn zuchowych i harcerskich.

 

czytaj więcej »

Organizacja Ferii Zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sławno.

03.02.2010

10:02

Łukasz

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju ( Bank Światowy) na Poakcesyjny Program wsparcia Obszarów Wiejskich Gmina Sławno uzyskała dotację w wysokości 470.264 PLN, część tej dotacji tj. kwotę 20.000 PLN przeznaczyła na realizację 5 ofert do 4.000 PLN dotyczących Organizacji czasu wolnego w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Zachodniopomorskiego

19.01.2010

11:37

Łukasz

Zaproszenie do składania ofert

04.01.2010

12:08

Łukasz

czytaj więcej »

Życzenia

23.12.2009

10:31

Łukasz

Program współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2010 rok

23.12.2009

10:23

Łukasz

Z uwagi na zbliżający się 2010 rok w Urzędzie Gminy Sławno opracowany został projekt „Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2010 rok”. Projekt w/w programu został wysłany do Radnych Gminy Sławno oraz poszczególnych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Sławno z prośbą o wniesienie swoich uwag. Na wystosowanie swoich propozycji zmian do programu organizacje miały czas do 4 grudnia 2009 roku. Z propozycją zmian w programie nie wystąpiła żadna organizacja pozarządowa.
22 grudnia 2009 roku w Urzędzie Gminy Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9, w sali Rady Gminy Sławno o godz. 1200 odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Sławno. W spotkaniu udział wzięło 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

czytaj więcej »

Zakończenie projektu „Świetlica w Warszkowie uczy, bawi i wychowuje”.

22.12.2009

13:50

Łukasz

W dniu 16 grudnia 2009 r. w świetlicy wiejskiej w Warszkowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich tytuł: „Świetlica w Warszkowie uczy, bawi i wychowuje”. Projekt skierowany jest do grupy 45 osób w wieku 7-18 lat, mieszkańców dwóch wsi Warszkowo i Warszkówko, które potrzebują wsparcia, które chciałyby zmienić swoją sytuację życiową, rozwiązać problemy szkolne, rozwijać zainteresowania i zdolności.

czytaj więcej »

Konkurs a projekt logo parku i tablicy w Janiewicach

15.12.2009

12:40

Łukasz

            Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Janiewic „Nasza Wieś” w Janiewicach w związku z realizacją projektu: „Nasz Park-chlubą i Dumą Mieszkańców Janiewic” w ramach programu „Kultura Bliska” finansowanego ze środków uzyskanych z fundacji Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie ogłasza konkurs na projekt logo parku i tablicy informującej o odnowieniu i zagospodarowaniu parku w Janiewicach.
Konkurs kierowany jest do mieszkańców Janiewic.

Celem konkursu jest wyłonienie oryginalnego znaku graficznego (logo) oraz tablicy informującej o odnowieniu i zagospodarowaniu parku, która umieszczona zostanie na pomniku.

czytaj więcej »

Nasz Park – Chlubą i Dumą Mieszkańców Janiewic

11.12.2009

13:36

Wojtek

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Janiewic „Nasza Wieś” w Janiewicach zgłosiło do konkursu w ramach programu „Kultura Bliska 2009” organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie projekt pn. „Nasz Park – Chlubą i Dumą Mieszkańców Janiewic”( dotyczy zagospodarowania i urządzenia parku znajdującego się w centrum wsi Janiewice).

Projekt został nagrodzony dotacją w maksymalnej wysokości 10.000,-zł.
Realizacja projektu od 01.10.2009 – 31.08.2010r.

Prezes Stowarzyszenia
Danuta Myziak

Spotkanie podsumowujące realizację usług społecznych w roku 2009.

09.12.2009

11:14

Łukasz

 

W dniu 04.12.09r. w Ognicy odbyło się spotkanie „Od malucha do seniora - wszystkich akceptacja to społeczna integracja”, podsumowanie realizacji usług społecznych w roku 2009. Spotkanie rozpoczął przedstawiciel MPiPS informacją na temat realizacji PPWOW (Program Rozwoju Wspierania Obszarów Wiejskich) w Polsce. Następnie na temat stanu realizacji PPWOW w województwie zachodniopomorskim przedstawił Konsultant Regionalny Krzysztof Musiatowicz.

czytaj więcej »

Mikołajki w Smardzewie

09.12.2009

11:09

Łukasz

6 grudnia zuchy i harcerze z 5 Wielopoziomowej Środowiskowej Drużyny Harcerskiej „Wilki Morskie” ze Smardzewa (Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno) zorganizowali ciekawą imprezę środowiskową dla swoich młodszych kolegów pod hasłem „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. Harcerze – pomocnicy Mikołaja przeprowadzili interesujące konkursy, w których brały udział dzieci w różnym wieku. Do udziału w zabawie zapraszano również rodziców, dla których był to swojego rodzaju powrót do lat dziecinnych.

czytaj więcej »

Betlejemskie Światełko Pokoju

09.12.2009

11:04

Łukasz

24 listopada w Grocie Narodzenia w Betlejem zapłonęło Betlejemskie Światło Pokoju. Zapalił je 13-letni Simon Binder z Linzu. Betlejemskie Światło Pokoju przybędzie do Polski 13 grudnia. Akcję „Światła Pokoju" z Groty Betlejemskiej rozpoczęła w 1986 r. austriacka rozgłośnia ORF. Jako symbol bożonarodzeniowego orędzia pokoju dociera do ponad 25 krajów europejskich. Zwyczaj ten przyjął się już niemal w całej Europie. Początkowo inicjatywa ograniczała się tylko do krajów ościennych, z czasem jednak stała się ona częścią składową przygotowań do Bożego Narodzenia - z udziałem harcerzy - w różnych krajach naszego kontynentu.

czytaj więcej »
1...182183184185186187188189190...200

LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-las
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina
STMiG 2017 - BANER
STMiG 2017 - Makroregion - BANER

 

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

baner dol strony - szkola zukowo

Trwa budowa szkoły w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

Droga gminna w Tokarach

28.09.2016

14:06

Marcin

baner dol strony - droga Tokary

W Tokarach przebudowano drogę gminną. Prace dofinansowano z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Mieszkania w Boleszewie

27.09.2016

14:47

Marcin

Boleszewo-mieszkanie

W wyniku adaptacji części budynku byłej szkoły w Boleszewie powstały 4 nowe mieszkania, które weszły do zasobu mieszkaniowego naszej gminy.

czytaj więcej »

Plac zabaw w Gwiazdowie

10.03.2016

14:23

Agnieszka

inwestycje2015-plac zabaw w gwiazdowie

Wybudowano zestaw zabawowy z 3 wieżami, zjeżdżalniami, drabinkami, ścianką wspinaczkową i pajęczyną, zamontowano huśtawki i bujaki, rurę strażacką oraz karuzelę na placu zabaw w Gwiazdowie. Teren ogrodzono i wzbogacono o tablicę regulaminową, ławki i kosze na śmieci.

czytaj więcej »

Droga powiatowa we Wrześnicy

10.03.2016

14:17

Agnieszka

inwestycje-droga wrzesnica

Powiat Sławieński w partnerstwie z Gminą Sławno wykonał przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wrześnica. Zadanie sfinansowano z budżetów obu jednostek, środków Województwa Zachodniopomorskiego i Unii Europejskiej. Koszt przebudowy ponad 1,4 km drogi to prawie 946 tys. zł.

czytaj więcej »

Wiaty przystankowe

08.03.2016

13:35

Agnieszka

baner dol strony - wiaty przystankowe

Wybudowano wiaty przystankowe i miejsca dla podróżnych m. in. w Sławsku, Gwiazdowie, a ostatnio w.Kwasowie i we Wrześnicy.

czytaj więcej »

Droga w Warszkowie

08.03.2016

13:21

Agnieszka

inwestycje-Warszkowo - schetynowka II

Przebudowano kolejny, 900 metrowy odcinek drogi gminnej w Warszkowie. Na realizację inwestycji uzyskano blisko 590 tys. zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”.

czytaj więcej »

Mieszkania we Wrześnicy

08.03.2016

13:19

Agnieszka

inwestycje-mieszkania-wrzesnica

Zaadoptowano pomieszczenia po byłej przychodni lekarskiej we Wrześnicy na mieszkania komunalne.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2017

TREŚĆ