herb

Witamy na stronie Gmina Sławno

Nowe adresy w Warszkowie

02.01.2018

14:24

Agnieszka

mapka - warszkowo - ulice - glowka

Od 1 stycznia 2018 r. w Warszkowie obowiązują nowe adresy.

czytaj więcej »

Koperta Życia

15.11.2017

15:20

Agnieszka

koperta zycia1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przystąpił do realizacji akcji „Koperta Życia”.

czytaj więcej »

Aplikacja - Od Bałtyku po Kaszuby

16.12.2016

11:09

Agnieszka

baner_aplikacja

Aplikacja ta to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno

27.10.2016

11:15

Agnieszka

KDR - zajawka

Ruszyła inicjatywa pod nazwą Karta Dużej Rodziny Gminy Sławno umożliwiająca skorzystanie z ulg, zniżek i rabatów dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

czytaj więcej »

Działki na sprzedaż

15.07.2016

14:31

Agnieszka

Slider na www - dzialki w Letowie

Gmina Sławno oferuje na sprzedaż działki rekreacyjne nad Jeziorem Łętowskim.

czytaj więcej »

Unieważnienie dowodu osobistego

17.05.2016

12:25

Agnieszka

DOWOD - UNIEWAZNIENI

Zgodnie z Ustawą o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje jego nieodwracalnym unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych.

czytaj więcej »

Ocalmy od zapomnienia

12.04.2016

09:44

Agnieszka

ocalmy

Minęło 70 lat od przyjęcia odpowiedzialności za ziemię sławieńską przez Polskę i przez nas – jej mieszkańców.

czytaj więcej »

Kurs pierwszej pomocy ZHP

19.12.2011

09:55

Mariusz

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy to wiedza, która może uratować życie. Kursy pierwszej pomocy uczą jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś jest w potrzebuje. Dzięki temu kontrolujemy własny strach, bo wiemy jak działać. Szczególnie, że każda osoba będąca świadkiem wypadku ma obowiązek udzielić pomocy. Ważne jest więc aby potrafiła ona zrobić to właściwie. Zadanie nauczenia udzielania pierwszej pomocy postawiła sobie Komenda Hufca ZHP w Sławnie, organizując w Domu Harcerza w dniach 16-17.12. br. piętnastogodzinny kurs, którego wykładowcami byli profesjonalni trenerzy Grupy Ratownictwa Medycznego Pomorskiego Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy w Słupsku. Zajęcia obejmowały między innymi aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy, zabezpieczenie miejsca zdarzenia i ocena sytuacji oraz stanu poszkodowanego, postępowanie z osobą nieprzytomną, jednostki chorobowe w pierwszej pomocy, opatrywanie ran i krwotoków, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, powiadamianie służb medycznych, techniki ratownictwa drogowego.

czytaj więcej »

Ostrzeżenie IMGW

19.12.2011

08:26

Mariusz

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZED SILNYM WIATREM
nr 49 / 2011r., opracowane dnia 16.12.2011r.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo zachodniopomorskie
Ważność: od godz. 03.00 dnia 17.12.2011r. do godz. 18:00 dnia 17.12.2011r.
Przebieg: Prognozowany jest wiatr północno-zachodni i zachodni o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach od 70 do 80 km/h, w strefie nadmorskiej do 90 km/h. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w godzinach przedpołudniowych
 

Ostrzeżenie IMGW

19.12.2011

08:21

Mariusz

METEOROLOGICZNE PRZED SILNYM WIATREM
nr 1 / 2012r., opracowane dnia 03.01.2012 r
.


Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/2

Obszar: województwo zachodniopomorskie
Ważność: od godz. 15.00 dnia 03.01.2012r. do godz. 12:00 dnia 04.01.2012r.
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 50 km/h, w porywach od 70 do 90 km/h, nad morzem porywy do 100 km/h, wiatr
południowo-zachodni, dnia 04.01.2011 także zachodni.

Dyżurny synoptyk: Mariusz Pilipczuk

 

Informacja POKL

12.12.2011

12:23

Wojciech

Gmina Sławno rozpoczęła od listopada br. realizację projektu pn: „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Sławno drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z poddziałania 9.1.2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Sławno w klasach I-III są realizowane zajęcia dodatkowe między innymi: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie, gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

07.12.2011

09:00

Wojciech

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 1/2011
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

czytaj więcej »

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych

06.12.2011

12:06

Wojciech

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie, ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012 . Nabór trwa do dnia 20 grudnia 2011 roku.

Więcej na stronie Urzędu Marszałkowskiego

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

06.12.2011

11:54

Wojciech

XIV Sesja Rady Gminy

06.12.2011

11:50

Wojciech

W dniu 12 grudnia 2011 roku o godzinie 1000, w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Sławnie odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Sławno. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Zawiadomienie

Usuwanie azbestu 2012

30.11.2011

09:35

Wojciech

W związku z możliwością dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działania związanego z usuwaniem w 2012 roku pokryć dachowych zawierających azbest, wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Sławno proszeni są o złożenie pisemnego wniosku do Urzędu Gminy Sławno w terminie do dnia 31.12.2011 r. Wzór wniosku oraz pozostałe dokumenty (zgłoszenie prac budowlanych oraz oświadczenie o prawie władania nieruchomością) niezbędne do złożenia wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy Sławno pok. Nr 1. Jednocześnie informujemy, że dofinansowanie obejmie demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest. Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego leży w gestii posiadacza nieruchomości. Wszelkich informacji na temat działania można uzyskać w pokoju Nr 1 Urzędu Gminy Sławno lub pod numerem telefonu 059 810 67 01.

Rozpoczęcie wykonania zadania będzie uzależnione od podpisania umowy z WFOŚiGW w Szczecinie.

Badanie aktywności samorządów

28.11.2011

12:43

Wojciech

Od lipca 2011 roku Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem – Województwem Zachodniopomorskim, realizuje projekt „Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu”.
W związku z powyższym zapraszamy osoby fizyczne do składania ofert na przeprowadzenie badań aktywności samorządów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz badań nt. liczebności, aktywności i form organizacji pozarządowych w całym województwie zachodniopomorskim.

czytaj więcej »

Zachodniopomorskie w Sieci

25.11.2011

14:38

Wojciech

Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Województwem Zachodniopomorskim zaprasza na spotkanie plenarne poświęcone współpracy sektora pozarządowego i władz lokalnych w powiecie sławieńskim (na szczeblu gminnym i powiatowym) organizowane w ramach realizacji przedsięwzięcia „Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu”

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 grudnia 2011 r. (piątek) w godz. 13.00 – 16.00 w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

Program „Razem Możemy Więcej”

25.11.2011

10:57

Wojciech

Informujemy, że Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłosił VII edycję konkursu w ramach programu „Razem Możemy Więcej”. Wśród wielu celów tego programu jest m.in. rozwój infrastruktury społecznej, stymulowanie aktywności mieszkańców wsi do samoorganizacji oraz wspieranie działań wiejskich organizacji pozarządowych i ich współpracy z władzami samorządowymi.

czytaj więcej »

Odprawa Roczna 2011

25.11.2011

10:41

Wojciech

W dniu 25 listopada 2011 roku w miejscowości Janiewice , świetlica wiejska o godzinie 12.30 odbędzie się odprawa poświęcona funkcjonowaniu podmiotów tworzących struktury ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu sławieńskiego. Organizatorami odprawy są: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie , Wójt Gminy Sławno.

czytaj więcej »

Święto seniorów w Warszkowie

23.11.2011

14:23

Wojciech

Pyszne jedzenie, elegancki wystrój sali i bogaty program artystyczny – tak właśnie w Warszkowie w minioną sobotę obchodzono Międzynarodowy Dzień Seniora. Organizatorami imprezy byli: Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa. Pomysłodawcą oraz koordynatorem przygotowań do uroczystości był sołtys wsi Lechosław Szach. Aby wspólnie uczcić tę szczególną okazję na salę wiejską przybyło ok. 110 osób z Warszkowa i Warszkówka. Wśród zaproszonych gości, oprócz tych najważniejszych, czyli seniorów, znaleźli się również Wójt Gminy Sławno Ryszard Stachowiak, Zastępca Wójta Artur Ciróg oraz proboszcz Parafii w Warszkowie ks. Janusz Brzosko. Po oficjalnym powitaniu i ogólnym złożeniu życzeń, przyszedł czas na część artystyczną. Jako pierwsi wystąpili najmłodsi przedstawiciele lokalnej społeczności – grupa maluchów, na co dzień uczęszczających na tutejszą świetlicę.

czytaj więcej »

Darłowska Laponia

22.11.2011

13:30

Wojciech

Zachodniopomorskie w Sieci

21.11.2011

12:36

Wojciech

Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Województwem Zachodniopomorskim zaprasza na spotkanie plenarne poświęcone współpracy sektora pozarządowego i władz lokalnych w powiecie sławieńskim (na szczeblu gminnym i powiatowym) organizowane w ramach realizacji przedsięwzięcia „Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu”

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 grudnia 2011 r. (piątek) w godz. 13.00 – 16.00 w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

Katalog Agroturystyczny Wybrzeża Słowińskiego

21.11.2011

12:30

Wojciech

W ramach działań marketingowych i promocyjnych Grupa Słowińskie zaprasza osoby, które prowadzą gospodarstwa agroturystyczne na terenie Gminy Sławno do składania ofert do Katalogu Agroturystycznego Wybrzeża Słowińskiego na rok 2012.

OFERTA

Możesz ograniczyć cierpienie i śmierć zwierząt

21.11.2011

08:28

Wojciech

piesekNajbliższe człowiekowi zwierzęta - psy i koty - cierpią z powodu niekontrolowanego rozmnażania. Szczenięta i kocięta znajdują nabywców jako chwilowe zabawki, po czym zapełniają schroniska. Topienie osesków, zabijanie podchowanych, a niewydanych piesków i kotków, matek, gdy młode zajmuje miejsce rodzicielki - to częste praktyki. Dzieci uczą się obojętności wobec śmierci swego towarzysza zabaw. Człowiek, który zabija istotę darzącą go zaufaniem i miłością, zadaje cios swojej psychice. Głodne wałęsające się psy i koty zagrażają zwierzynie leśnej i padają ofiarą wypadków drogowych, często je powodując.

Wszyscy, którym los naszych przyjaciół nie jest obojętny mogą zjednoczyć swe siły w duchu idei Alberta Schweitzera: "szacunku dla każdego życia".

Bezpłatnie kastrujemy wiejskie suczki, aby na świat przychodziły tylko szczęśliwe pieski.
KONTAKT: Lecznica dla zwierząt, ul. Mielczarskiego tel. 59 810 77 71.

 

Informacja o wsparciu kolejnych inwestycji

17.11.2011

13:34

Wojciech

Gmina Sławno w ostatnim naborze wniosków ogłoszonym przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi złożyła dwa projekty: „Szlak dziedzictwa kulturowego Gminy Sławno” (w ramach małych projektów) oraz „ Budowa małej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Łętowskim w miejscowości Łętowo” (w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”). Wnioski uzyskały pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów Fundacji PDS i zostały skierowane do ostatecznej oceny przez Urzędy Marszałkowskie w Szczecinie (Odnowa i rozwój wsi) oraz w Gdańsku (małe projekty). Mamy nadzieję, że opinie Urzędów Marszałkowskich będą pozytywne i w krótkim czasie zostaną podpisane umowy o dofinansowanie powyższych zadań.

1...179180181182183184185186187...210

projekt unijny
LINKI-DZIALKI
lpr-LOGO
LINKI - STRATEGIA ROZWOJU GMINY(1)
LINKI - SIP
LINKI - GIAP
inwestycje
LINKI-rozbudowa SP
Linki - kaszuby
odpady_komunalne
Linki - Mapa zagrozen
cmentarze
LINKI - kdr
przygarminj_mnie
GNW-linki-prawa
LINKI-ENERGIA
LINKI-SPRAWDZ DOWOD
KALENDARZ
LINKI-las
LINKI-gmina w liczbach
POLOWANIA-LINK
wynajem_swietlic
szlak-rowerowy
porady_prawne
zwrot_akcyzy
rodzina

 

Droga gminna Warszkowo - Warszkówko

01.03.2018

12:08

Agnieszka

Warszkowko - droga

Przebudowane drogę gminną prowadzącą z Warszkowa do Warszkówka.

czytaj więcej »

Pomost pływający na jeziorze Łętowskim

01.03.2018

12:05

Agnieszka

Letowo - pomost

Wybudowano 114 mb pomostu pływającego na jeziorze Łętowskim.

czytaj więcej »

Droga i wodociąg w Noskowie

01.03.2018

12:02

Agnieszka

Noskowo - droga

Przebudowano drogę i wymieniono wodociąg w Noskowie.

czytaj więcej »

Remiza OSP w Sławsku

01.03.2018

12:00

Agnieszka

Slawsko - remiza

Wyremontowano remizę jednostki OSP w Sławsku.

czytaj więcej »

Droga w Łętowie

01.03.2018

11:27

Agnieszka

Letowo - droga

Przebudowano drogę w Łętowie.

czytaj więcej »

Punkt czerpania wody w Żukowie

28.02.2018

12:19

Agnieszka

Zukowo - punkt czerpania wody

Wybudowano punkt czerpania wody w Żukowie na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego.

czytaj więcej »

Droga w Janiewicach

28.02.2018

12:15

Agnieszka

Janiewice - droga

Przebudowano drogę gminną w Janiewicach.

czytaj więcej »

Szkoła w Żukowie

29.12.2016

12:57

Agnieszka

Zukowo - szkola

Wybudowano szkołę z salą gimnastyczną w Żukowie.

czytaj więcej »

Droga w Boleszewie

29.12.2016

12:43

Agnieszka

baner dol strony - Boleszewo - droga

Przebudowano ponad 6 km drogi powiatowej w Boleszewie.

czytaj więcej »

Rozbudowa szkoły w Warszkowie

29.12.2016

12:40

Agnieszka

baner dol strony - Warszkowo - rozbudowa szkoly

Rozbudowano i przebudowano część budynku Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

czytaj więcej »

PGWIAZDOWO

PSLAWSKO

przedszkole boleszewo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE - EKOLUDKI

PAJACYKI

sp_bobrowice

sp_slawsko

sp warszkowo

SP WRZESNICA - 2017.09

sp_zukowo

KPP-LOGO

KPPSP-LOGO

WKU-LOGO

DLGR

LINKI-SGD

PDS

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Sławno (C) Copyright 2014-2018

TREŚĆ